Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

OL-YSGMFEN.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

TOTM FREEHOLDERS OFTHE 'COUNTY OF GLAMOP-,GAN.. GENTLEMEN, i IN consequEmce of the dea.th of yout ihuch respf-cted ltel)resentat -ive, AI.r. WYtDHAM, I am induced, at the instance and request of many of my friends, to oiFer mysp!fto your notice. Should I he fortunate enough to meet with your confidence and support, I pledge myself to an active, constant, and zca!ous discharge of the duties that may attend the situation tn the best of my and to use my ezidl-avours to promote the we!fa.re and prosperity of the County. I have the honor to be, with great respect, Your faithful and obedient servant, Nov. 16,181!. BENJ. HALL. At RyclI-Ddcitiaid 8wydd Fùrganwg. FoNEOD!GtO!f, 0 achos marwo)aeth etch Cynddrychtohvr tra pharchus, Mr. IVYN[)IIA-VI, fe'm tueddtr i, ar annos;aeth a deisynad Ilawero''tMCyf('H!ton,igynnygfyhunt'c:tsyhv. Os dcdwydd ddigqn a fyddaF t gad cich ymddtried a'ch cynnorthwy, yr wyf yn yinrwyino fy hun i gySawnt dy!ed- swyddcufr sd'yilfa yn egniûl, yn :t.wyddus, a chysson, yn o! eithaf fy ngaiiu, :). gwueu'.hur fy ngoreu i ddwyu ymlaen ;1' fudd a Hwyddiant y Sh'. Meddwyfyr anrhydedd i fod. gydâ pharch mawr, Eich A'yddlon a/ch gostyngedigwasana.edtwr, T:ich.16,1811. HENJ.HALL. Ar FEIRDD A P fIR YIYYDDI0N Y DYWYSOGAETH. ?YNII?HR CADAm ac EISTEDDFOD, ?-? hpnyydd y)- iicn Ddcf<)d.m, ar FEIUDD a Plitti'l),- YODK)?, nri)onn CoEo-PHN-MAt?f, :un?\ich y MAK?- CHWYF, wr<.h y!n lVLORGANWG, yr AmAN ARfHAN, sei'yr 2iain o RAGFVR, 181 L r TESTUiVA U. 1. Rhagoro!deb Ca'-iad br;w- 5. Heddwch t'r Hvd. do!. H.CIaddm.dyC!edd. 2. Rimgoroldch y Gymrae?. 7. Y Aiaen-chwyf. 3. Goiw? ar y G.don ddt-w?. ? 8. Cwy?ip Y ("ybyddion. 4. Synwyr iiaturiol. j 9. Datom a 'Chariafi Huw. G. MORGAN WC. Pont-y-Ty-Pndd, Tach. 14,1S14. Cjl,rizdeithas -4 ina etitil (Idol C!J 1!l'edÙwl Illol-g(inivg. lt11'lfE\VN CYFARFOD o WE!THREDWYR 1VA CYM!)L;!THAS AMAKTiIYDDOL CYFFR.E- DtA'OL MORGANWG, yr linen a gyniwliwyd yjt y BON'l'FAE, ar y27amo MYOREF, 18H; yn hregennol yr cedd y GwirAnrhydeddusW. B.Grcy, y Llywydd, yn y Gadatf; H. J. Grant. Walter CoiKn, Evan Thomas, a \Vm. Vaughau, Ysweinodd, Mr. Edward Lewi, a Mr. Richard Davics. Ran fod I\Ir. John Bradlcy wedi gwrthod cymmcryd amo sydd Ysgrífralaw, ialiles i fod yo Z.?Mn/'M?'M?K)!/?, Fod Mr. MHes i fod yn Ysa;rifra?aw, p/'ù lefilpiJ/"c, hyd oni ddcal!ir me[hlwl y Cyfarfod Cytrredin ar y p("n hwn, a bod i boh Uythyr gael ei gyieirio alto ef, Aberthit), gfrliaw'r Hontfacn. Fod i'r GWobrall canZynol gael eu cyni.yg amy flw.ydd!/n 1815: AM GKYDtAU A GIVELLIAVT TH!. I'r Ffermwr a fyddo yn rhentu gwerth .£ 100 neu ychwa- lie, y" y <!wyddyj), yr hwn a godo'r cnwdoreu o Ertin ar 10 erw o dir, wcdi ei chwyngt'ibto (hoed) a'i atnmaeti.u yn dda, deg gilti; am yrait saith giiii. 1'1' F¡'ennwr a fyddo yn ,'hentu werth f) £00 I £10) y !iwyddyn, yr iivvfi 't gol!o'r cnwd goreq.i o Erhn ar bu'n prw o dii., wcdi ei ChWYligcibio ya ada, gtM<; am yr ait ?,Jwd orcn, ti-i giii i. I'r Ffei'mwr a fyddo yn r. ti(-iitu nat na gWt'rth ?50 y .}'dJyn, yr Invn a cnwd goren 0 ErJin ar erw ofi:r,wedieichwyng'ibioa.'ua:T:naaet..iU yn ddi), t,-i giiii; a, tiii yr iiii giivy4tgoj,(,u, (tait gi?zi. D. S. H.it:t!<! gyrru'r haw i-honuiad i'r Gwohrau uchod at. yr Ysgrifragiaw, cyn nt'u ar y itaf o Hydref, yr hwn a .fprnirynTachwedd,iMl5. Y mae'r Gymdeithas yn ymrwymo cynnysgaoddu'r sir as; amrywiaeth phodol o iladau Erfin, atu brisoedd is'Iafyf:jrchuad. Rhoddir deg, pM/M/j, a tltri girlÏ am y cnydiau gorcu o SGlint- /u! a godir gan y graddau o Ftermwyr a grybwyllwyd yn ert¡¡y-r.;1 am Li-tiil !r pcr;jo:t a ddiysbyddo ac a arllocso, yn y modd mwyaf efreit,itiol, yr hciacthrwydd mwyafo Dir du, mawnog, a caorbiyd, tra na fyddo yn tLu na th.it.ir prw, nac ychwancg y:! cact ei daJu a:M U CtW, .1 yr erw. Rhoddir cleg, ptunp, a thri gini am y cnwd 0 fres- ych a gndir gan y g:raddau o Ffermwyr a. gry- bwyllwyd ya yr crthygl yns:hylch yr Er6u. AMANJFEttJAtO. I*ir hwn a ddangoso'r Tarw b!wydd goren, o wir rywos;- afUt Morganwg, ac a fag'.vyd yn y s'r, cicl-)paii a/'M/t, o wprth pH/M g'M: npn'r arian, yr un a fynoo. fr hw)) a ddangoso'r Tarw hlwydd gorcu o ryw rywos:- aptit, a agwyd yn y sir, cwppan arian, o werUt pum gini, nen r arian, yr uu a fynno. i'r hwn a ddangos't'r March Mwvdd goren, at wasanafth Hwsmf)naetit yn gytfredin, ac a fagwyd yn y sir, cwpparl i1.rÙn, gwerth purn gini, neu'r arian, Yr uu a fynno. Ii> hwn a ddan¡;os;¡'r AnneI' Cl'rei,í;ld) oreu, 0 ddwy iiwydd oed, ac a fagwyd yn y sir, cwpj)aii a<'MM, gweri.h t,.i f[iIi, neu'¡- arian, yruna fy!(no. 1 [' IIwn a Hwrdù goreti, a tna;wyd yn y sir, cwppim arMm, gwcrth tri gini, neu'f SLrian,yrunafynno. i'r hwn a dd.H)s;oso'r Hvvrdd bhvydd I)yr-Nvlano,- gorei, a f:)gwyd yn y sir, cluppan a/'M/t, gwertit tri gini, iieu'r arian, yr nn a fynno. I'r hwH a IidJlngoso'r Gor!an oreu o d(kg Dafad fhvydd hir-wianog, l fagwyd ynysir, cwppan arian, o werth <)-t g':M: neu'r arian, yr un a fynnn. I'r hwn a ddangoso'r (torlan oreu o ddeg Dafad 0wydd byi-ivi,ino, a fagwyd yn y sir, cwppan Mia/ o werth tri glf/l,' neu'r arian, yr un a fynno. I'r hwn a ddangoso'r Bacdd dwy TI.wydd gorcu, a fagwyd yn y sir, c<eppay< a<<tK, gwerd) tPi gini, neu'r arian, yr uu a.fynno. b. S. Rhaid i'r rhai a honnant hawl i'r Gwohrau uchod ddwyn ty;;t-ysgrifat\ (eertiJicales) mat hwy fagodd yr a.n'tci!iaid. I'r ttwn a ddangoso'r Tarw goreu, civpl)att a¡.iun" gwcrth pum gini, nfu'r arian, yr un a fynno; ac ain yr a;i Darw gorcH, cloppetit at-iati, gwerth M gini, neu'r arian, yr un a t'yniio. I'r hwn a ddangoso'r March go rcii at wasanacth Hws- monaeth yn gytfredin, czLI)pan a;ax, gwctth pum gird, ncU'r arian,ymn.t.fynno. t'r hwn a ddangoso'r flwrdd goreu, cwppan arMtt, gwerth tri ,!tini, npu'r arian, yr uu a fynno. i'r hwn a ddangoso'r Hapdd gorcu, c!oppaM arMy:, gwerth ti-i g!'H!, neu'r anan, yr un a fynno. D. S. Riiaid i'r Crcadnriotid uchod fod ym mcddta.nt yr ymhonwyrdrosddeuddcg 'nis, acwedicyfebru (MUe¡') yn y sir dros yr ho!i Hwyddyn ttaenoro!. I WEtTHWYR A GWASANAl1:THWYR. I'r Gwpithiwr mewn Hwsmonaeth, yr hwn a ddygodd y rhifpdi mw'yaf o b!ant i fynu, heh gynnorthwy o'r ptwyr, pedwat gini; am yr ail rifedi mwyar, trigÙâ; am y tryd- ydd rhiiedi mwyaf, a'aM gini; a.m y pedwarydd rlllied1- D. S. Khaid i achns pob honnwr hawl gae! Pi ygnf- dystio i'r Ysgrifragtaw gan "l'1l11dog, Gwarcheidwr yr Egtwys n("Il "YNV ddau o honynt, y ptwyftte byddo'r cyfryw honwyr hawl yn trigo, cyn y Itafo FeheHn, ISla. i'r Gweithiwr Cymreig, yr hwn fydd wfdi chwyngeib.o wrth y darn yn y 'tiwyddyn dim llai na phum crw o Enm, yn y rÎwdd goren, d{tlt g¿ni; i'r ail };oreu, llngini. i'r Gymracs, yr hon fvddo Wfdi chwyneihio wrth y dan yn y ilwyddyn dim !ia) na dwy erw u Ernn) yn y modd gorcu, dd?i gini; ac i'r ail orcu, t/K gini. a Rhoddir pum gini i Ddau Was Dafurwaith, y rha' a fyddont dan 25aiu opd, ac w cdi derhyn cynog dros y rhdcdi mwyaf o Hynyddoedd, dim tiai na ph'ump yn yr un gwasan- acth, ac a ddvgont dyst-ysghfau boddionol oddiwrta eu t j mristrimia, a-n cti hk,tnddN,Ziad da parhaus; i'rcyHtaf, dri f gird; i't'a.n, ddau gini. R.iioddiryMMg'tK: i Ddwy Wasanaediyddpsmewn Hafur- waif.h, y rhai a iyddont dan S.3 oed, ac wcdt derbyn cyftog y rhifedi mwyaf o tiynyddoedd, dim iiai na phump yn yr t)H gwasaaaettt, ac a ddyg!)'it oddtHrUt eu mfisih;fid,ain eu hymddygiad da pa.fhaus; t'r cynt;lf, liti gini; j'r ail, ddalllgini. Wwdtlir d" gipii i Wcdhwyr tn6wn Llafurwaitll; y rhru fyddont. wedi phodi;, ac wed) aros y rhitedi mwyaf u 9yn- yddau, dun Uat na stuth, :).r yr un it'ei'm, gyda'run meistr, ac a ddyg.nt d'yst-ysgrifauboddlonol oddiwrth eu mcistriaid, am eu iiyiiidily-iatt da i'r ait, tri gini; i't trydydd, </aM giui; a.c i'r pedwarydd, un g'M:t. RHEOLAU A GWOBRAU AitRYiVrAM.TlfOL. I'r Ftcrmw)' y!' !)wn, yx g-yfattcl{)l i heiaethrwydd ei dir a 0 erwi, dim Ilai nag- ugain, a phar o gctiylau, hcb yrriedydd (driver), ptiiii gilit. i'r ai) ¡!:orcu, tri ghti. 1 getttogt'r t'tei'mwyr hychain ar y Bryniau i godt Eriin t bonlH eu DeLtld Haliifeiliaid yn y gauaf, rhoddir y Gw"br i'r ,lil gradd dan yn ddwbt; hynr.y y\v, y cyiietyb yn y Fro aa; ar y Hryntau, ".rth y ri'ai y dwJhr y rhatt fiyiiny o'f sh' ag sydd yn cy'i;)H ys ac yn gor- wcdd rra:0irledu t"t- cctti u frvniau ai-rsyddo Uaf-dv Runera i Lantwit-Garth, Tref Llantrisatttt, "Llauhar,w-G,lrth, My- nydd-y-Gaer, Mynydd-Baydan, Mynydd-y-Brombit, Fr dwyrain a'rgogiedd i Faenor (De2?te,;7ie) y Gnot, Mynydd- Drymma, tna'r gogiedd i Egiwys Ltangeielach, tua'r gog- Icdd i Ht'nlic'rgaer, a Citefn-Bryn. Y mao'r hott Wobrau a gynnygir gan y Gymdeithas hon i'w hystyricd yn ddwbi, yrnn modd i'r parthau gorlicwinol I r a1'ol1 Ogwr yw'r rhail-le, ae Hid yw'r Y""y yn nan pen y sir i gael eu gosod i ymgys- tadlu a'ngtiydd. D.S. JSifydd hawlgan yr un dyn i Wobrwy am yr un fath <) Anifediaid dwy ilynedd o!y:ioi, nac am yr un tat!) o Gnwd o fewn tair biynedd .vedt derbyn o houo'r cyfryw Wobr. Hcfyd, y mae'r Gymdeithas yn cadw iddynt eu hunain y galJu o roddi, ym mhob aciios, y cyt'ryw ran yn unig o'r Cwobfag y berni)' fod y cyHa\vtttad yu i:aeddu, neu i attal y cwb!, os na bydd iit'tyd, am tody Hwobrau uchod yn perthyn t'rHwyddyn a ga.[uyn, dcaUa' fod y Gwobrau a honntr itawi iddynt e¡sues i g"el t-u bariin a'U taiu fel arieruL (Arwyddwyd) W.B.GHEY,Cadeirwr. J OHN MILES, Ysgrifragin.w GwemyddoL Cofi-es TVyddoiOl o Daiisgi-?firyr, Ilydref4, 181L £. $, d. Misses BassPtt,oLany!a.Tat)sgriitadbtaenoroI ..1 00 Rtt'hard Hiackmor!oFpiin(tri!m.h, Y sw. 3 30 J. B. Brucc, o Dyffryn, Abprdart-, Y sw. 1 10 Walter CoNt), o Gwr!: Llandaf, Ysw. 1 10 1 1 0 Mi'. Evan David, o Fairwatcr 1 1 0 Parch. Thomas Davies,') Wcnfoe 1 10 Mr. Richard Davies, o Wenfoc .1 10 Thomas Edmonde.-t, o'r Bontfaen, Ysw. 1 10 John Edwards, o {{hioia, Ysw. 3 S 0 JUl'. En'ward Edwards, o Pcnrhosiy. 1 10 .J olin Frank!en, o Lanmihangte, Ysw. 2 20 Thomas Franklin, o Baglan. Ysw. 1 1C H.J.Grant,oGastellyGnol,Ysw.2 20 Anrhyd. W. B. Grey, o'r DvitrYn 5 .0 U Richard GriHiths, o Guerdydd. 'Ysw. 1 10 Parch. J. Hardinx, u Coychurch 1 10 Richard Hilt, o Plymouth Lodge, Ysw. 2 20 Rarch. Dr. Hunt, o Fat-gam 2 20 Mr. James Jacob, o La.ttrisaint 1 10 Robert Jones, o Gasteii Fonmon, Ysw. 5 50 Henry Knight, o Tythegston, Ysw.2 20 Mr. Petef Lauder, o Gaerdydd. 1 10 Mr. Edward Lewis, o Caira 1 10 Mr. William Lewis, o'r Ty-mawr. 1 10 GriCi'h HewcHyn, Bag!an-Han, Ysw. 1 10 Thomas Markham, o Nash, Ysw. 2 20 JohnMi)es,oAberthin,Ysgnf-ragiawGweiHyddoI 110 Thomas Morgai), o At)vi-tiiiii, Ysw 1 10 Gwir Anrhyd. Syr John MchoU, o'r Merthyr-mawr, TansgriBad hiaenorol 3 30 Parch/Robert J'S'ichf)I), o Duitilands. 1 10 A nrhyd. Windham Qu'n 3 3U Theophitns Richards, o Aberdar, Ysw. 1 10 T. B. Rous, o Gwrt-yr-Aia, Ysw. 2 20 Et.fpddion T. AL T:Jbot, o Gast.el)-P<-nrice, Ysw. 10 10 0 Francis Tappendei), o Abernant, Ysw. 1 10 Evan Thomas, o S))Hy, Ysw. 3 30 Mr. Edward Thorny L)ewftyi)Traherne,o Saint rlitary, Ysw. 1 10 Parch. 'R. \Vatsoll 1 1 0 Wdiiam WiUiams, o Aberpergwm, Ysw. 2 2 U Messrs. WiUta)tis&Bryant,oMcr!hyrTydhi 1 10 10 0. WtHiam Vaughan, o Lantrisaint, Ysw. 1 10! Ert'ynir Tansg'inadan ychwann'got, a geHir eu hysbysu ti-w-y iythyr i'r Ysgrifraglaw Gweinyddol. BIBLE SOCIETY. ? MEETING ?ni he heM on Mo?DAY, the ?JBL 28th Instant, at the BoAR's-HEAu I?N, in the Town ofCAERpiuf.LY, to commence at the hour of Eieven in the forenoon, to take into consideration the means of carrying into effect the Establishment of a BIBLE SOCIETY, as an Anxiiiary to the Parent one in London, for the EASTERN PAUT of GLAMORGAN, and fie WESTERN PART ()f Mo!<- MoUTHstuaE, where tle attt-ndance of persons of aH per- suations, who appreciate the importance of the object, is earnestly requested. JAMES EDMUNDS. CaerphiHy, November 16,1814. JA-NIES BIBL GYMDE1THAS CVNHAUR CYFA RFOD Dydd LLU?f, yr28aino'r!\Hs hwn, yn y Bo,lI'HBdD ?A'v, yn .Nhref CAERFrtL!, i ddechrcn am 11 o'r gtoch yn ybore, igymmeryd iystyr- iaeth y modd gorcu t ddwyn ymtapn Sefydiiad BiBL GYMDmTn\8, fe! un Gynnorthwyo! i'r Fam Gym- deitÍ1as yn Ltuiidain, dros BARTH i.)))tVYPE:N!0[, SwYOD MORUANWG, a I'HARTH ORLLEWtNOL SWYHO AlYNWY, lie y taererfynirarddynion o bob barn, ag ydynt yu gwerth- fawrogi pwys y gwrthddrych, i d(!yfod. JAMES EDMUNDS. CaerSii, Tach. 16, 1814.

.AT EIN COHEBWYR.I

At Al'graplâadyd([ 5'<')'f?:…

[No title]

Family Notices

LLOXG-EWYDDIOX.

fENLLANW'R.MOHYN MIIORTHLADDOEDD…

MARCHNADOEDD CARTREFOL.

SENEDD YMERODROL. I