Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

LLUN-I-)AIN.I -.;:J¡¡.I

News
Cite
Share

LLUN-I-)AIN. -J¡¡. DYDD IAU, AWST 18. j D AETH dwy iythyr-god o Hamburgh i'r cldimb y bore lnvn. Hysbysir mewii 1 lythyr a amservvyd Gotten- burgh, Gorphenhaf 18, fod yr holl limlaetU a dd?;bynt!- yn Norway yn eae"le,i adw II ?r fyddin, a bod trigoHoc) ywbd mewn cyfyng- ?crhiawro cisieu ymborth. YsgafaeiwJd dwy ar bumtheg o bngau yn ddiweddar ar oror Nor- way, yn ganlynol i'r gwarchae ar c1 llonghyrth; Sef deutldeg gan llynges Sweden, a phump gan longau Frydaia. Yr oedd y Dug1 mawryddig Jponstantine wedi dychwelyd o St. Petersburgh ? ?Var?w (prif-ddinas Poland), ac ymddengys fod y ?!yb o aMeTiad Poland i'w hanynuldibyn- aeth glut yn cnuill tir, ac y bydd i'w Uchder Ymerodroi) y Dua? COl1stautine, Hacnori rn y ^y -VMlracth. Nid yw v p&pUrau hyu yn cyn- 'I wys diweddarach hysbysiaeth o Sweden a Nor- way it tL'i, rliai sydd eisoes yn ein meddiant. 6vv:rthddywedir y son diweddar, fod y Ffrang- I cod yï3. meddwl iiurfio byddin o 90,000 o wyv J'll AUåce. gan hollbapurau Germany. Ilaiiiburgk. Azcst 1.— Y mac ziniryvi, olti C,itins- yddio p dyngar wedi ffurlio eu liunain yn gyin- dei,ha.au i gyfrannu ychydig tu ag at angen- l'oeidinil y tlodlon a'r mwyaf anghenus yu cu trwy brynu offer a raoddion iddynt ddwyn arferol; y inaent wedi cyf- ■ ??nu 80,000 o bres efsoes, ac y maent yn go- ?Ith!o y bydd i'r cyfranuiadau a ddysgwvlir o *?ydmn en ??Uuo?t Lychwaiif?u eu cymiorth- wyon»>—Allona Mei'cury, Azcst 2. Yr T'rl wedi cael papurau Paris am y JAfed,* Ed dI(Ll},llln d¡\Y(:,Je";f, yborc hWI1. n.rsbysi r.diuat (Brenin Naples,) wedi gorchymmyn i .Vddit) 0 20,000 o "Wyr i ymgynnu'll i'r dibell i aelado;ygiad niawrwych; a dywedir y,f awr 11 Awstria Yn ymgynnuil byddin o 30,000 o Wyr i'r un diben. Y ma(,.r aingylcJiiadau hyn y" cryfhau y son g sydd ar led, yughylcli ang- hytt t tukb ofr.edig rhivng y Pab ac Awstria, a N'lPlles, o achos eu gwahanol honiiisdaa o haw I i ryw daIcithlL1;. Dywedir fod y Pab yn ceisio adfer*,a'd Bologna, Ferrara, a ltomagna, ac yn €e'!Si'? gan wyr Naples i adael Ancona ac Urbiivo, P'ghyd adsefydliad patriarch Ye nice, ac amryw sefydliadau eraill. Trefnwyd M. do la "?' ?t i'od yn Genhadwr anarferol dros y Pab Vn y Gymmal!fa a gynhelir yn Vienna. Y mae j i»re nhinoedd Wirt?mberg a Bavaila, ac amryw traill o Dywysogi on Germany, ,yn ynibarottoi i fYllod i'r Brit-ddinas uchod, Nid ocs dim arall f) Wys yn y papurau Ffrcngig hyn, oddi eillir ;ic.,d fed yr hysbysiaeth a roddant na feyddai 1 rfJapurau newyddion gael cu cyhoeddi ar yr IGei, o herwydd fod y dydd LIon blaenorol, sef gwy 1 y Forwyn Fai)5 j jrael ei gadw yn fanwl d' I' b gan di igolion Tfraingc, yn deiiwng o syhv. '7' d 1 d 1 J 1:> 1 oddiwrth hyn fod yr wyl uclrod wedi cae I ei chadw yn fwy crefyddol a manwl n^'r Sabbath. Dyma yr waith gyntaf, yr ydym Tn T-re ?u, i wasg y papurau ne\:yddin gaèl ci hat? tal y? Paris oddi ar dechreuad y ch?yldroiad. Vr hyn a ganlyii sydd bigion o lythyr a dder- b o Paris, ac a argranwyd IllCWil uh o ,<3apxirau Germany ''Haerir gan y rhai a lynant wrth yr Ymer- (Bonaparte), fod y Cadfridog Savary, U,! iteggio yn ddiweddar, wedi derbyn llyth- Wrth Bonaparte, yn yr hwn y mae yn Y aii vos gyda manyldra ei resymau am wrthod yr aniruodau heddwch a gynhygwyd iddo, (cyn my- y Cyngreirwyr i Paris.) 4 Am nad yw'r bobl rn gysiVediiij' 'medd efe, 4 yn foddion- i'r ?edd?cha' ?nacth y Brenin ;Vr GalJuocdd cyf- ??, hua?i ganddynt resymau cyfIawuach i'm beio ? P? cyttunaswn ?r ammodau 'a gynnyg- IV (,I '.?'! y rhai opddynt lawcr mwy anfan- tel sol i 1. fJ'1  r 1 T?' ?y??"- y" ??-?'"s ?? -v Cadrndog S 1] 01 cadfnd?? ?'y?y!'hwn add?bymasal y 11' thyr h, J"' J t?. ? ??° ? L!ythyr-dy, ?cdi ei ddanfou at ? Wenndog,teulu?jB,???' ?yncglr n??v? erthyglyn y raPu^ Ffren?g. où )' 1 1 J J J I ?" ?" ?'y" ?eng mU a uaw cant c g[uth- Clll  \;4-' 1 [' r .?r? y?yg Ht. '^omiugo, ??? btwyddyn ??n par y t,,a par Hlo'r pum mlytiedd a ganiattawyd yn y .tundeb hcdd?ch ?r fas??ch crchyn' gapl ei .3'11 y'?laen, fr dibon gad rh'fedt digonol i ?yunal M?ethyddiaeth 3,r D?cho:: Y'?--awl a.fynilo canid tad i weithio l" y Sabbath yn pans, oud tain 25 Francs. Y R",(I?,fi,t(,, livii S),O.(l '1,,iwtli-o ?d?c oaufo?d?nrwyddymidith y cdfrcdill. I r1 I" v -i 1J m2c p?rortc?dau hchcth yn ca? eu gwneu- L-? ?.? ? sefydUad nc o addoliad i'r Henadur-  (Presbyterians) y" Kingston Jamaica. deel,freu I r V,;?s Ch?cfror yr oedd ych^vaneg g SOnGl } t t) l'vll Vt' 'Sf1'ed cae' cu tti at ('(Iwyii yr ¡ I" (1 1 adeliip!* 5'n^aon cddiarhynny y mae ychwa- lie?? h{'befh wedi eu gwneuthur, a disg- ??!r?'? ?? ?? blynyddol y gweinidog lai na 3U?C?-?eu ??oo. c T????.?? a soddwyd y Hythyr-long L?tb; .1'\ Cy. MOO. soddw't'd Y I1Yth Yt'l on Leith: 1 ?b!:n, y 'ïH¡am a'r Ann, o G!as- h ?ow i pi a'r 1>0Sgy a'r AIm 0 Lorpwl i Limerick n A^ncaiia; j- mis ?-? sa" y n°"s j 1eacock. Y mae lioll wyr y cadlongau y rhai ydynt i ddychwelyd o for y Cftnoldir, i gael eu tala tfwrdd yn ddiocd. Yr ydys wedi danfon y ifreigad Orlando, ac amryw ffreigadau eraill oddi yno tua goror yr Americ. Cynhwysir dau hysbysiad y'mhapur diweddaf Gore o Lerpwl, yn mynegu fod tiroedd i'w gwerthu yu yr India; ar diwedd un o honynt hysbysir fod ychwaneg na 100 o gaethion duon, deugain o blant, a llawer o anifeiliaid ar wertlr, y cwhl i gaol eu cymrneryd ynghyd Y mae'r llallyh rhifo trugain a phump o gaethion iachus, pump ar hugain o fulod, ychen, teirw, gwartheg, lloi, &c.! CristianogiclI Brytanaidd, yn hys- bysu dynion ac anifeiliaid, a phlant. yn ddiwa- Inniiaeth i'w gwerthu

[No title]

Advertising