Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

- At ein gohebwyr.-I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

At ein gohebwyr. -I (0" YrydymwediderhynLIythyrtoanMaclor. (0" Fe «el ein Darllenyddion fod yr Argraflydd weai 1 cymineryd yr hell fibrdd o silliaduyn y Ridfyn hwn, j foddhau y riian amlaf o Dderbynw.yr y Seren ond ar yr un .pryd bydded hysbys t'fi Cojiebwyr nad ydym wrth hynny yn meddwl ymv, rtl»od yn hollol phob L*J thyr ar y, pAvngc; canys bydd ein til dalenau yn ngored yn lmrhaÙs yn -awr ac eihvaith, i Lythyrau hyrnon cymhedrol ar ddan tu y ddadl, Eithr nis gall- wn o, Ityit allan addo lr-, ralltt un Cvfansoddiad ar lyth- yrennu Cvmraeg a gymiriero ychWaneg o le nag un dosparth (column) o'r Papur.—Yr ydym vn gobeithio y dentyn ein Cohehwyr dysgedig. u /deallus Lythyrau /'?'?M attom ar frys, ar uestumm mwy cymmt'mdwy  I g?n y Cyti'rcdm. GOáUClliLWYn. I  Castell Ncdd David Tiiomas, Siopwr Caerpiiitly P arch. J. jr illlfJuds I Penybontar Ogwr I). B. Jones Llantrissent Walter Alo.rgan Pontlaen ThQs. Llewelyn, Postmaster Caerdydd Post-Office v Merthyr-Tydtil W. AL Davis, l>ostmaster Aberdare John Bynon, Postmaster Caertyrddin J. Evans^ Argraffydd, &c. Llaiieily John Roberts, Siupwr Castellnewydd yn Emlyn Timothy Thomas Llandilo Frederick Evans Llanyrnddyfri -■ ]j. R. Rees, Siop Issa Liangai'oc Thomas Thomas A inortii Cryghyvyel loijll Pr;oi,, Postmaster Hwhlordd James Thomas Trefdraeth David Thomas A bergwaun Henry Evans Arberch Parciu William Thbmas Aberystwith -» '-r-_ Parch, John Jaines Aberteiti i. Caleb Lewis Llafibedr pont Stephen Hugh Jon.es, Pogt-rhaster (ilauyweni- Ystva4 Rhaiudr A c," t Parch. John Evans Bodedern i Owen Williams, Postmaster Caergybi 301es Llanerchymedd «• Evan Thomas, Postmaster brynsiengcyn AV, Robert^ Llangefni. > Richard. Jones Langor Parch. A.rihnv Jones Pwliliely i -Parch. Benjamin Jones t'aefnarfon, Itice Jones Trernact\lc Willioan Williams Dimbych Thf?.Gee,Ar:?-afrYdd,<?c. Wrexham- t J. Painter, Hyfrwerth?r Danrwst WiHiamD<<v!fa Ruthin John Fiijtlips., Llyfiwerthwr Hatigonrn John Edwards H:da n.Sandet-s<)n,Ar?ran\ddj Doi?cHaM Richard Jones, Argiailydd i Nev. town Parch. John Jones { Machynlleth ■ Richard Jones Llanfyllin Edward Prick NN, ard Prieb CaHlewydd 'ar W ysc Ev.utLcwis,UYfrt"prH?-r,a Iotiii Tihbiii, Pont?pofd Parcb. H?nexc'rJon?s Lluiidaiu Nev;tpn & Co. Warwick.. Square; J: White, Fleet- streets a.\I.Jones, No.5, Newgate-Street. Ymadawodd Jas. Webb, YsW. a'i- ttref hob ar ddech- reu yr wytlmos ddiweddaf, \vedi amlygiad o fwy dyn- garweb af haelioni nac a vehvyd viiia, vs,atfv(ld erioed; Yr ydym yn deall ei t'od Wedi difladu agos i S00 o fcch. gyn tlodion yn gyllawn, y riiai a bertliyiient i'r dref a'r gynunydogaetli, ac i law el' b horiyiit rlioddodd syrnau o arinn, o 2s. 6(1; i 21s. cyfranodd atahgehrlieidiaullawef o deuluoedd anghemis heb hynny, trvvy roddi 0 un i tigain punt, fel byddai yr achos yn gofyn yn ei fryd ef, ligaiii p i iit f6l ljyddai r acho-, yn gdt'yp 1,,ii ei fi-yd ef, i-bob uii o lioliytit-pai-odd i 20 punt gael en rhannn rhwng y ddwy ysgol Lancasteraidd yn y dref hon, a gadawodd banner can'phnt ijyda y Parch. Mr. Oldis- worth i'w cyfrannu. rhwng tlQdion y Mambles dillad- bdd hannercartt o fceligyn ttodion yti lirowyi y dydd Sadwrn diweddaf v bu yu y gyiiimydogaeth hon, a gad- awodd 751. yn yr ardal honno i'w cyfrannu at achosiori yr anghemis, heblaw y symau bycha-ill a loddodd i 1 wrth-ddryehau y rhai a gynhyrfent dbsturi ei galon deiniladwy. Yr ydym ytt deall iddo dreulio ychwaneg na mil a cliwech cant o bunnan ar gantoedd o'i gyp-gre- ¡ aduriaid anghenus, yn yr ychydig ddyddian ag y bu yma. Eithr ymddangosai fod an gen ion y lliaivs yn-fvvy na'i haelioni ef; neth 11awer ymaitii, rhai dan gablu, ac ereill nievyn tymherau iiivy rhesymol ac ystyriolj heb fod yu well 0'1 hertvydd—bechgyn yn benaf oedd gxvrth-ddfvchau ei nid ydym yn t?ywed fod nemmor o ferched tlodion wedi derbyn o'i haelioni. I Yr oedd cryn lawtfr o geffylftu ac anifeiliaid corniog yn y ffair a gynnalwyd yn y dref hon; dydd Linn diw- eddaf; eii giverthiad oedd dra marwaidd am btisoedd isel; nid oedd ond ychydig o geffylau gWychion yh y ffair, y rhai a gyrraeddasant brisoedd cymhedrol. PI ydnawn dydd Mer,cher gollyngwyd Hong newvdd dau-hwylbren, a elwir y PRINCE REOENT, Oloiig-gadlas! Mr. Tucker,- yn y dref hon, i'r nior; hi a gymmefodd v ( 1 %,? fr. riewi-i ino(Id go"?v,cli, dwfr mewn modd gorWych, ynimysg bloeddiadau mynvchol y Iliaws ag oeddynt o d(la.utu' t afoxi yn t-drych ar ywdedigaeth hyfryd. ■ v :H.; HhodfiwyJ dn!o mawr ?:an Ra?c!gh Mansci, Y?w. i'w ddeiliaid am? yn IJanddarog, swydti Caerfyr<?diH; dydd Mawrth .wythnos i'r diweddpf, ar yr achos o'i tldyfodiad ef i'w oed;.wedi i?i deiliaid fwytta cic yfed, a'r amser iddt-, Cf ymaùael ddyfod, dyg^sniit ef ar en j ysgwyddaii i'w gei byd, yr hwn a dynilasaut wedi liyn- ny yn lie y ceffylau, gryn la wer- b -ffordd, trwy ganol bc-iiliefaii yllhiVjs ag oeddynt wedi yiiigynnull ar yr achos. Y mae pris y copr wedi gostwng 3-il. y -diir.ell ofewn iYtri mis diweddaf, yr hyn sydd wedi peri gofid mawr yn mwyn-glc-ddiau Cornvva], yn neilkltiol i'r t'hai sydd yn meddu ar fwyu-gloddiaii dyfriion. Y mae rhai o'n darilenwyF yn gofyn heth yw yr achos fod cwrw yn cadW ei hen bris, ac heb gynhydilu iiie\fn grym, paii y mae't' haidd, ac p .ganlyniad y brfig, vVedi gostwng cynlmaint? Ae y mae eraill. y i-haiydynt ar- tei-ol odeitliio, yn rliyteddn fodd nad oes ychwail,eg o geirch i'w cael i-neivil tafariidai am chwech cheinirg, yn awr nag oeddid arlerol i'w gael, pan oedd ei bris o lawer yn fwy nag yw yn awr. r Dydd Sadwrri y fifed o'r mi§ liwn, daeth Pysgodyn tra dieithr,ac 0 faintioli mawr, i diryn agosj ■Aberystwyth, o flaen ystorm, yrliori a'i gyri'odd ya' rhy bell i'r Ian gyda'r llanw, a phan dreuodd y mor, ineth- odd fyned yn ei ol. Arsvvydodd y dyn a'i gwelddd 'n ddirfavli-'àm foci ..roÍWO' ar v fath "Teadnr gyiitaf yn ddirfawr, am t: Ö., fatli greadnr mawr ae. anferth yn beth An?rie'-ol yn v wlad ond efe a ymwroiodd aca nesaodd atta yn bwynig, gan ei gtu'o a cn?-ng- ya ddi-baid res y, bn farw. Ti'wyyr holl amsCl llyn 3Toedd y Pysgodyn yn crochlsisio mewn ¡ modd dychrynliyd, ac yn chwythu'r dwfr o'i gylch MCS Odd yh esgyn yn nche! Y mac eHiw yn dd(? eigroen y?iwchus ac yn Slyfn,ei ben yn fawr ac vn Iled grw;), ei safn yn fychan, a'i ddannedd yn gnUon ei hyd yng- hylcli Slain troedfedd, ei gylchedd yn. i.?cg troedfedd, a'i bwysau vnghylch tair tynnell; y mde'r dyn a'i caf- odd yn derbyn Uawcr 0 arian bod dydd am d ddangos, a thybir fod gwerth llawer o arian oolew ynddo. Nid ydys wedi cael allan yn sicr i bwy rywogaeth y iiipe yn perthyn, ond dywedir yn gyffredin mai Grayer yw ei etiw priodol. Y mac un o'n darlleinyyr yn taer erfyri ar ri û'ri Cohebvyyr deallus, i roddi esboniad ar yr adnod gan) vnol 1 Cor. 11.10. "Am hynny y "dylai y wraig fod ganddi I awdnrdod ar ei phen, o herwydcl yr angylion." D-ydd Llnn wythnos i'r diweddaf rhoddvyyd gwlerld gan '1'. A? ille,i ?vyl- llqol swydd Caernarfon, i s?-yddogi? y nu'wyfgwitfoddot d? t weddar, :t'r mitwyr lleol gwyddfodol, yn nhrcf Caer- narfon, a darllenqdd y Milwriad iythyj; a dderbyniasai yn cynnwys diolch y ddan Senedd-dv, ac eiddo ei Uch- der Brciiitioi Dug Caerefroc, Pcnciwdawd v ilccjdd Brytanaidd, i boil swyddogion a gwyr gvvirfoddiaid a Meiwys lleol, swydd Caernarfon. I Rhoddwyd cinio mawrwyeh an drigolion yr ¡ weii, swydd y Tylwytiilg, dydd Sadwrn wythnos i'r diw- eddat j'r Arglwyddi Hill a Coinberemcre; cadwyd y dydd mewn gorfolcdd gan liaws o tbneddigion ae creill saethwyd niangnelau, canwyd clyehau, a chroesawyd y Gwronion gall fbnlletau dibaid y gwerinas. Aeth Arg. Comberenrerc trwy jr ^Vyddgrug ar ei ffordd tua LJan- I elwy, ar y Me'-cher can)ynn); nid oedd y Cymry wedi I clywed am ei ddyfodiad fwy na banner awr cvn ei ddynesiad attynt, old vr oedd hynny ,o ainser yn ddigon I iddynt i barottoi i ddangos eu, parch i'r Llywydd a fu mor ffyddl.O!) a IIwyddiannus yn brwydro drostynt mewn estron:wlad; aetliant i gyfarfod ag ef, tynasant v ceff- ylan oddi wrth y cerbyd, a thynasant yrJlylelwr budd- I ugol i'r dref, ynghanol IlelV.ii gorfoledd, a sain clychau. Dywedir fod Ymerawdr Russia iteii anrheiju Bibl Gyiudeithas Petersburgh a .%62.il. ,gan addaw tall1 .:209l yn ifynyddol tuag:<tgynhorth?yo y sefydti?d yn :iiyiiyddai tua,- -.?t gyiitioi?tiivv ve sef'ydii,,(i t Y ma? James ?titcheH, liofrudd Miss Welsiimah,'wedi cael o hono ei holi yn Bow-street, wedi cael ei ddanfon i garchar Newgate, Llundain, i gael ei brofi jn y brawd- lys nesaf am ei fywyd: adnabuwyd ef gan Miss Ann Wcishman, chwaer v tfengedig, a bonedcligesau etaill o'r nn ty. Ymddengys ruuf yvy yn givadu nac yn addef mai efe yw y llofruddi Nid mynvcli y mae- lIe tau gwaed yn cael bod yn ddiatteblad yn y byd Ilivii. Clywsoni fodRrtharlt Dancev, Ysw. a'r Dr. Mathews, I y ddan o swydd Heirffordd, J'edi gostwng ardretii eii deiiiaid i ddwy ran o dair. Arweinwyd dynies ieuanc, hardd yi' olwg, i farchnad Diiiau, (foulUib) yi- wythnos ddiweddaf, mewn cebystr, gan John Hull, ei gwr, i gael ei gvvertliu am y geiniog uchat, gwerthwyd hi am ?s. 6d. heblaw 6d. am y rhtr ag oeddn ei thywys. Ymddangosai y ddynes yí-¡ dra siribl a llaWen am gael o honi ei rhyddhan oddi with yr anghenfil dideimlad yr liwn a'i dygodd yn y niodd hyn l i'rfarchnad. Mr. P. patri<?snn, v? hwn oedd fyfyriwr yn?hbleg Emannc), Caf) graw nt, ae heb gyrhaedd ?0 mhi-ydd oed, a saethbdd ei hun wythnos i echdoe, fel y bu farVv yn I a -,aetliotid ei 1,,iill i eclidoe, fel 3? bu far?,v yi) Idqfi uddineth difwriad.—Yr wythnos cyn y diweddaf. ymrysonodd pysgOtwr o'r enw White, yn Ihee Wakes, (Lloeger) a dyn arall, a chytunasant i'r ymrafael gad ei thcrfynti liiewn bi wydr a dyrnaui Nid Hir y parha- odd yr ymdrciih; cafodd White ddyrnod dychiynllyd arei fron, yr hyn a achl vurodd qj farwolaeth nief.n ychydig ddyddiati. Y mae y dyn annedwydd gadael gin-i-aig a tlit-i 0 blant yn liollol J liymgeledd ar ci ol, Digwyddodd d aril wain aiigbeiioi yr? cidivS-eddar ar (In Gorllewinbl Hiintskack^ gerllavr Manchester, mewn ychydig dai, ft adeiladasid ar y graig yn ymyi yr afon It; we!l. Ynghylth banner awr wedi saith yn y bore, heb rybudd, nac aiwydd lilvenoi-oli y,It,ylell pnm ltathen o'r graig ffoi dd ar unwaith, ar yr hon yr adeil- adasid d<;u dy a rhan o weitlHlý can*yllall Mr. Fog, a'i gymdeithioh, ac a ruthrodd i'r dfbn, gan ddwvn y ddan dy a lhfin o'r canhwVll-d| gydâ hi. Nid oedd ond tin dyn yn y gWeit!i*d £ Wni. Hall, yr hwn a svrtli- ibdd gyda yr adeiliad i'r afon, ac wrth hob tebygoliaetli a laddwyd cyn cyrraedd y dwfr. Yr oedd nn o drig. oliori y tfcij F. Robinson; teiliwr, yn eistedd wrth ei waith, aeth ef ynghyd a'i ferch henaf, a thri o'i blant, y rhai deddyiit yn y gwely, gydâ'r tý drps y glogwyn ddychrynllyd. Aehiibwyd y plant o'u sefyllfa beryghts yn ebr\ydd gan fadau o du at-all i'r afon- briwyd dan o honynt yn llymdost, y rhai a ddygwyd i Glaf-d:, ac y maebt ár wellhád, ac y mae y try dydd yc agos llwyv I wellhan. Ond yr oedd tynged arall yn disgwvl ell tad II annedwydd a'i ferch henaf; yrighyich hanher dydd eloddivVyd y ferch allan mewn aiisawdd ddrylliedig yn I holliil favW;.eithr hi cbalVyd corff ei tlrad cyn pen deu- ddydd wedi liynny, Havfddach amgylfred na darlunio sefyllfa y weddw anghysurus, yr hon a aethai allan gy- dag tin arall o'r plant, cyn i'r (ro dychiynllyd gynnneryd lie, yr hon hefyd oedd yn feichiog. Nid oedd neb yn y tt arall ar y pryd. Yr oedd yr hen wr ag oedd yn ber- cllen amo, vnghylch 70 oed, (yr hwn trwy ddiwydntydd a chvnnildeb oedd wedi cadw digon 0 atian i brynu f tt bychn, yriyr hwn v gobeithiai derfvnti ei ddyddiau) ac yr oedd efe a'i fab ynghyfraith Wedi myned allan at eu gwaitli, a'i ferch newydd myned allan i geisio iby, Wtil-ag otdd ya angeu i dor-ympry^ fimi^ taf^i

Family Notices

" -est-*--L LO.N G-N E W Y…

MARCHNADOEDD CARTREFOL.