Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,LLUNDAIN. 1

News
Cite
Share

LLUNDAIN. 1 DYDD lAU, awst 4. 1) ERBYNIASOM bapurau Paris i'r ail o'r mis hwn. Mynegir mewn un o honynt, fod trosglwyddo yd o Ffrainc i gael ei ganiatau gaIlY Llyvvodraeth ar ryw ammodau, y rhai a osodir ger bron yn brwydd gan Weinidog y parthau tufewnol i'r -lad. Nid yw y papurau hyn yn cymnvys hys- i-vysiaeth ychwanegol o Norway, ond y maent yn cynnwys deddf osodedig o eiddo Fierdinand Brenin Spain i ail-sefydlu Cyngor Goruciuif Swyddfa Santaidd y Cnvvil-lys, sylwedd yr hou a gaitlyn:- Yrenwgogovietldaso Gyffredinoi (Catholic) 'agsydd yn pin gwahaniaethu ni oddiwrth Dyw- ysogion ereill Cristianogaeth, sydd yn ddy ledus I i ^Btdrech paihatts Breninoedd Spain, y rhai na ojfrfant yn eu llyvvodraethau un grefydd ond )n GytfrcdinoJ, Apostolaidd, a Rhufeinaidd Yreuw hvvn sydd yn ei gwneuthurynangenrheidiol i mi wneuthur fy hun yn deilwng o honaw, trwy bob modd a roddes y nefccdd yn fy ngallu. Y ipae y gofidiau diweddar a'r riiyfel, y rhai, dros chwech mlynedd, ydynt wedi, anrheithio ha-II da!ei1thau y dey(nas; a thrigiant y mil wyr tramor ynddi, o amryw bleidiau crefyddol, y 'hai oil yu agos oeddynt wedi eu llygru ag eg- 1yyddorion gelynol yn erbyn ein crefydd yrighyd a'r annhrefn, a ganlynodd hyn oil a'r ychydig barch a ddangoswyd i'n crefydd sant- aidd yn yr amgylchiadau poenus hyn, ïf, yr hoH bethau hyn ynghyd a roddasant gyflawn le i'r dr\vg-T]\vydus3 y rhai na wyddajit am attalfa; ae y mae tybiau peryglus wedi eu dwyn i mewn, tc wedigwteiddibyn y taleithau, yn yr un modd ag y gwagarwyd hwy mewn gwledydd ereill. Yr wyf yn dymuno gan hyny i symud drwg Inor bwysig, a chynnal ynmhiith fy neilraid, grefydd Saiitaidd lesu Gri-f, yr hwn a garaSant bob amser, ac yn yr ymarferiad o'r hwn y buont byw, ac a barhant i fyw, ar gyfrif y rhwymed- ,igaetli personot i beidio gosod unlarall ar y Ty- ^vyjogioii a doymasant arnynt yn ol y cyfreith- iau sylfaenol, y rhai a dyngais i'w cadw- ac o i-'Grwydd mai y crefydd hwn yw y cyfrwng goreu i gadw fy mhobl rliag ymraniadau tufewn- ac. i cryniiai y tawelwcbj yr hwn sydd ar- ?'y"teiets!eu, myfi a dybiais ei bod ynangen- Thc;d!ol, dan yr mgJlchiadau gwyddfodol, ar fed i'r Swyddfa Santaidd aiJ ddefnyddio ei haw- durdcd-  rhin- « Y mae !tawer o Esgob!6n dysgedig, a fbin- ?-?do!, a bwrdeis-dreii cyfrifoi, wedi amlygu i ini fod Spain yn ddyledus i'r brawdlys hwn am y <leduyddwch obeidIo cae! ei halogi yn yr 16eg oes gan yr heresiau, y rhai a barasant gynnifer o ereill.—Amlygwyd hefyd i Int, fod Gormeswr Ewiqp wedi gofalu dwyn i mewn yr anghydfod hyny, fel y mddd mwyaf elieithiol i dddeu y brawdlys hwn," &c., Dengys y ddeddf hon fod yr artwy l Fferdin- and mor ddiolchgar i'w gyfeillibn, a'i gynnor- thwywyr tramor ag y mae Tw gyfeillion car- trefol, y rhai a'i gwaredasant o garchar, ac a'i gosodusant ar ei orsedd canys un o'r rhesymaii fernir ganddo yn ddigon i ad-sefydlu y Llys- ^an{aid;l (ufferuol yn hytrach) yw, bod y llu- ,Oe,dd tramor a fuasai yno yn cynnwys amryw sectau, y rhai oeddynt wrtliNv),iiebol- ilw gref- ydd babaidd anwyl ef. Nis gellir cymhwyso hyn at neb Qnl y II uiledd 13rytanaidd; gaxi fod yr holl filwyr ereill, y rhai a fuout yn Spain o'r Iltl grefydd a Fferdinand ei hun. Digrif ddi- gon yw y rheswm arall a roddir dros adsefvdl- iad Chwil-lys, sef, fod Teyrnas Spain yn tidy- Jedus i hwnw am beidio cael ei halogi yn yr lOcg gan heresiau; neu ryddid i'r preswylwyr arnu drostynt eu huriain gyùâ'I' un cvmhwys- de 11 f r il gallesid dywedyd wrth garcharor ei fod ef yn ddyledus i,%Y ddaear-dy a'i gadwynan am ei ,lOgelwch rhagawyr rydd a goleu'r haul Daeth y 1 ywysog Frederick o Orange i Lun- daHl bore dydd Mawth" a ch.niawoddgydag ?g'wydd Castlereagh. Dygwyd y Tywysog ]uanc, yr hwn sydd ynghylch 18ocd, gan ArgL CagtIerez igh ai y Tywysog Hhaglaw i Dy Carlton. i'i- yn,wpt!ad hyn osod holl alluoedd dych- 7??? gwneuthurwyr priodaaú mewn ymarfer- iad. Sic" Yw fod ei Ifuchder Dren!no!, Ty- w ysoges Cymru, wedi llawnfwriadu myned i'r 5lyfalldlr; A dywedir fod ei chysur personol yn gofyn Idùl newid ei ,,f?? \y, yn ei 'ythyr at tarti Lerpw!, dywed ei Huchder Brc.  na chafodd cud blinder a siomediga?thau ?dtar pan osododd ei thraed ar yr ynys hon, ?hyn Ipthawyd yn unig gan ymgeledd ei Fawl-h),di, tra bu.mewn mwynhad o'i gynncdd- eU' Ond wedi cael 0 honi ei difuddio o'mawdd rh? Qd oedd un cwlwm wedi ei adael, ond .hytlgddi a'i merch, cymdeithas yr hon ni odd- 'l*1 yn ?y ? fwynhau. Mr. Canning ??cdd. ?"Shorwr ei Iluchder Breninol ar yr  h Wo. MYl1egir ynmhellach, fo<1y Dy- hvv 11. My"eg;r ynmheilach, fod y Dy- wyso,. es yl ei ?y?'V at ?? Lerpw? wedi CY'llt'Yg rhoddi ?? hawl ynghae Greenwich i'r Y"YSÛ<Tesc .'d' b d Dywysc? Charlotte ei mei'ch; on d ei bod yn  I 1 K chwenn y ?? ? hystafcUoedd yo Hys Ken- nu on d d?0-5 amsQr; yr hyn a gaa?eh- iddi. Dywedir fod Arglwydd Bertsford ynghylch dychwelyd i Lisbon, i adgymmeryd llywyddiaeth mîl wyr Portugal arno ei hun, i barotoi erbyn dyfodiad y Tywysog Rhagiaw o'r Br;:ziU, Hey llodd y teulu Breninol hwnw, pan orescynwyd y pan o resc ) ,ii%t, y cl y wlad gany Ffrancod; 11C i wneuthur treftiiiiditti ynghylch y swyddogion "Brytanaidd ag oeddynt mewn sefyllfaoedd dyrchafedig yn myddin Por- tugal. 1 Deallir fod y tri Dirprwywr dros Frenin Ffrainc, y riiai addanfou wyd i St. Domingo, ii aliv ar y trigoliou i gydnabod yr awdmdod Ffrengig yno, wedi hwyiio o Ffrainc er ys mis yn of y maent yn bwriadu agor cynnadledd a blaenoriaid yr ynys hono yn Kingston, Jamaica, ac i fyned oddi yno i derfynu eu gorchwyl yn St. Domingo, os rhydd amgylchiadau iddynt obaith am ddiogelwch -a llwyddiant. NosTau diweddaf, ysgafae! wyd y Venus, lly- wydd Kennedy, o Bouideaux fr Clyde, yng- hylch un ar ddeg o'r gloch, rlivvng Corkt Wafer- ford, ynghylch 30 milidir oddiwrtb y tir, gan y Peacock, o America, yr hon oedd yn dwyn 20 mangnel (32 pwys o belen yr un), a daa fangnel hiiion, a 14.5 o wyr. Y roecld hi wedi ysgafadu hefyd yr Adeona, o Lerpvvl i Quebec a'r fuan- long Fortitude ganddi; a'r Adeona a yspeiliwyd ganddi, ac wedi hyny rhoddwyd hi i fynu i'r gwyr, y rhai a diriasant yn Dublin. Yna aeth y llong o'r Americ ar 01 llynges o 20 Hong, y rhai a hwyliasant o Bourdeaux, yr oedd chwech o honynt mewn golwg pan olly ngwyd yr Adeolla yn rhydd. BRAD, LOFRUDDIO. Cymmerwyd yr hanes canlyiiol am gynny, I bwriadol i frad-lofruddio Brenin Ffrainc,' o ba- pur hwyrol a gyhoeddwyd ddce yu y Brif- ddittas:- Paris, ■Gorphenaf 30.—Dydd Sadwrn y 23ain o'r mis diweddaf, aeth un Cadfridog Sa- very (neu ryw gytfelyb enw) i Llys Breuir, ffrainc., a dymunodd gael siarad a'r Brenin. Dy wedodd vvrtho, fodei Fawrhydi mor anlnvvius" I fel na allasai efe gael ei weled y pryd hyny, end y gallasai ddyfod y dydd Lluu canlynol. Dy- wedodd y Cadfridog wrth y genad fod ganddo ryw beth o fawr pwys i'w fynegu; ac wedi iddo gael ei dderbyn, .efe a hysbysodd i'r Breitm fed cynnyg i gael ei wneuthur ar ei fywyd^Jbore ■ dranoeth, yn y fteren (mass) gan ddau swytldog o'r Gosgorddion Swissaidd. Aeth ei Faqphydi i'r fferen fel arferol, ac wedi i ddau sw.V- do(,- ymddangos, y rhai a atebeut i'r darluuiada roddes Savery, hwy a ddaliwyd yn ddioed, a chafwvd fed dau lawddryU gan bob un o ljonyntv Y mae'r hysbvsiaeth uchod, ac un araJlo'r un natur yn' gorphwys ar awdurdod Hythyr anghy- oedd a dderbynwyd yn Llundain o Paris; cud I pa un a'i gwir yw ai peidio ni ellir penderfynu, canys nid yw wedi ymddangos ynmhapurau lfratnc. Dywedir fod ysgrifenydd y llythyr yn wr tra gwybodus a chyfrifóI, ac yn adnabyddus i gylioeddwr y papur Saesneg yn Llundain.

[No title]

Advertising

ICymdziihas Amaethyddiaeth…

Advertising