Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

- . - - . "¿4._ .._-;, 1"…

News
Cite
Share

"¿4._ 1" I LLCJNDAIX, "Sa-DWII^, AWST 13. j BA ETH llythyr-god o Gottenburgh (Swe- ? den) hyci atf m y bore hwn. Cyrnmer- odd terlysg o bvvys le yn y dref hontu ar j -JSain o'r mis diwedaaf. Ymosodadd deg a dt\ugam o'r ntiiwyr Y spaenaidd, y rhai a encil- iasent o wasunaeth y i'itarigcod, ac a fuont yn hir yqO yn dysgwy 1 am gyiie i fyned adref, ar ddeg 0 fangneiwj r GotteRburgii, a phrenau ac c-uTig, ac yu ebrwydd wedi hynny (yna.-atit -ea: cyliia allan (er eu bod Wedi caeleu gw&hardd, er ysamter.) u oi, o herwydd eu c(imymÙd}g¡1(L dwyn ganddynt, dan boefi marwolaeth) y rhaia -flaeniiymasent i'r dibe'n ag oedd ganxfrdyiit yn awr mown golwg. Bi^thw yd un o'r mang- jjelwyr yn ei wddf, ac et'e a iu t'arwyn ddioed, aC yr ydys yn anobeithio air. fpvydau dau eraill. J)aliwyd deg ar hugain o'r Y-paemaid, ac oV rai hy!i rli).dditawyd tii ar hugain, a dywedir fod uti o'r saitit a,osi o(-fclef' marwnlaeth ¡ a'i i>ael eu tllangellu yn gyhoexkkrs a'.U c rchaiu ddeudd»?g n;is» mae rhai cannodd o Y-paeniaid yno, ymddygiadau rhai o honynt a basodd gy in main t o fravv i'r tri^olion-, fel y gvr- its,int ddeisytiad i'r 'tywysog Coronog i y m bil ar fod iddyntgatd eu ^ymmud yn ddioed. Dywedir fod biwydr wedi Cymmeryd lie yn Kragar e rhwng y mangnei-fadau (gun-boats)-, a bod 16 o hqnynt wedi eu cy mm.'ryd a thri wedi s d,'li;,oitd id oeddid wedi derbyn dim hys- hysiaeth oddiwrth y byddinoedd ar gyffiniaa Cynnw, sir yr h'ybysiaeth canlynol vn y pa> purau addy<^w)d yn llythyr-god Holand y bore iff n:— Copenhagen. G y Jj'y go ydd Bille i Copenhagen o Uddewella, yr iffii le a adawedd e e ar y 2 lain. Nid oedd y gytmad'edd wedi ei dori ymaith, rhwng Sweden a Vychlyn(N,nQ{{.Y), er fod ei Uchder JJienino!, y Pywysng C^roncg, wedi gvvrthod y I cy-teygion olaf a wnawd o du Liychlyn; yr o ddid yn lybied y cymmerasai cynnad!edd le mwiig T>wjs°g Coronog a'r Tywysog Ciiristian. ,Antwerp, A^st 7.—Rhanwyd y llongau y Vhai oeddynt yn gw eufhur i fynu lynges y -ScVieldt, >iiwng Ffraingc a'r Cy ngreii wyr, ar ) 5ed o'r mis hwn derbyniodd yr olaf i'w rhan, y C«5ai:-ieinagne, Cafesar, y Tilsit, yr Aagasta, y IJuIttssk5 y Friediand, a'r liong dau hwylbren S'ipear. Gadawyd y Kongau hyn yn ddioed gaii y Ff angcod, a thraddodvvyd hwy yngryd a'r It-,n oc,,Il, a b?rthynai idd_ nt i DUirprwywyr y Galluoedd cJfunol, y rhai a gymmera-ant fedd- iant o honyntyn ddioed, yn eu Fiei-t%i,-tu hwy, ac &ir hyn dercnafwyd biner Orange arnynt yii lt'e'r nli Ffrengig. Dyw< dant ymmhellaclj fod Argl. Lined-, ck wedi bod rai dyddiau yn Li#ge (r'inas yn Westphalia) lie y mae rhifedi fie'aetli o fiiwi- DI),tanaidd i fodmewnamddHfyttfa. :YIynegir g'<1-n T papurau Ffrengig rod Ymer_¡ a-u-cli- Awstria wedi caniattau i'r hell g-ircharorion o Poland trwy ei holl Lywodraetli ef, i gap! dychwelyd adref, ac y mae I!awer o honynt ryrhaedd eu gwlad.. Xmgasglodd Iliaws dirif o drigolion dinns Lluhdain, i'r gwahartel gaeau yn y ddinas a'r Jlwyr dydd genedigl\nth y Tywysog Rhaglaw, ¡ "n feddwi gweled tan beiau yn cael eu golhvng a iftwei- o bet h j'r.iwyr, a Ilawer o bethau hynodion eraill; and wedi hir ddypgwyl, ac ymwasgu ar draws eu I £ ilvdd, yn ofer, ymroddasant garl rhyw ddifyr- ch, ac felly cH';glasllnt gryg;lwythau mawrion o'r cledrgaeau ag oeddynt oddi. amgylch i'rcae, I gan w;u>uthur tan dyci-rywllyd, onid oedd b>aw yn n'.pddtannu y dina.syddrti eraill y rhai a ofnent fr-d y c'dinas ar dan; gy'rwyd hwyallan; dair gwailh c'r GJe Gwyrdd gany mílwvr a'r lieddgeidweld, a chyo fynyciied a hynny.y dych- J ty elasnnt. Ymddy^odd. y milwyr ay da ehym- BHHlrelcier mavt r; tr-rwyd a idweidwyd llavver o ddyndon, eithrtii crollwyd bywydau. Yr oeddid 1 yn tarlu prenau a darnau priddfeini at y mihvyr, ac yrMdd yn dii o'r gioch y bore hwn cyn y j ■ gaiiwyd en gyrru oil oddi yno. Y mae rhan gyntaf y 13ain catrod i gael ei tnytlewlli yn ddioed i i200 o wyr, ac i gael ei gym ar wasanaeth tramor yn ddiattreg. i ) IJrcJd i. chwech o'r catrodaa cryfaf/y rhai a ddaethap.t yn ddiweddar i Cork o barthau de- heuol Ffrajngc, ga?l eu danfon yn fuan i'r Anieric. Y catrodau a enw:r, ydyat, yr lleg, ^Sain, 40fed, 48ain, a'r 7i)'ain. Dywedir gan wr bonheddig yr hwn sydd new- ydd dyfod i Loegr o for y Canoldir, ei fod efe ar y .5ed o Orphenaf ar gyfer ynys Kiba, pan fyrddiwyd y lleng yn yr hon yr oedd ef gan wyr bad yr Undaunted; Tysfiai y gvryr hyn yn gadarn, fod Bonaparte wedi niyned ar daith i'r. Cvfandir cyfagos erys rhai ddyddiau, trwy gyd- •sy niad goruchwiliwr y Cyngreirwyr.—Gl >be. Tywyswyd y Maelier-long, St. Jose o Lerpwk i'r Brazils, i Portland, yn gynnar y misdiweddaf.

[No title]

[No title]

[No title]

I TRAETHAWD AR YR IAITH GYMRAEG,

?jL-i??iMFjEJV. ? JLJ Å U…

Advertising