Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

,LLUNDAIN. 1

[No title]

Advertising

ICymdziihas Amaethyddiaeth…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Cymdziihas Amaethyddiaeth JSlon. I GWOBRAU AM Y FLWYDDYN iS13—14. ) Y I RHESTR r. • [ Gwobrau i Denantiaiil yn itnig. j I .1. G AN yr Anrhydeddus BTRRELEIR PAGET.-— Ir Tenant yr hwn a wna gau ac a blahna Goed yn ymesur mwyaf o dir, os na bvdd ya llai na banner crw,  2. I'r Tenant a wnaeth (gwedi sefydhl yGymdeithashon) cjeg ?H!. Tenant a wnaeth (givedi sefydhi y Gymdeithaslion) yramaethiadau, sef y"elliantaumwyåf ar ei dvddyn, ac a'; cyuhaUodd yn ol yr txd) amgyichiadau, yn y drefn orcu a IJherŒl>ithhtf, o herwydd yr adeiliadau, gw ryeaoedd, a eh oddiau, buarthau gvvarthcg, dyfrlwybrau, &C: &c. os bydd y fath dyddyn yn cynilwys 50 o crw au rieti ychwaneg, gwohro ddeg gitif. 3. I'r hu f) a drt-fna vn. y cyfryw fodd ei tr-IÚs horthiant yn yr hat', fel ycynhal.3, y rhifedi mwyaf Ú anifciliaid am yr amser hwyaf i wneuthur iiafdoin, yn ol maintioli ei dyiidyai, pum gini. 4. i'r hwn a sycha (drain ) yn y modd rnwyaf efi\ithiol a Roreu, gyda cherrig neii bibellau, y nusurni\v\af o dir, ddim ilai ni chwech ó crwau, pum gini. 5. Y cylielyb wobr, os na bo'r tir yn llai ha tfcair erw, tri gini. Y sawl a t'wriadant ofyn hawl Iim y gwohrau hyn, rhairi iddynt yrru rhybudd 'scrifenedig at y '^rrit'raydd, bed- war diwrnod ar ddeg cyn cau y (iyfrfwybrau (drains). 6. l'r hwn a weliiiifi y ciaintioli o waundir neu I' werglodd, neu dir porfa, yr hwn na fu yn arferol o fod dall iif ddwfr, drwy beri i lid wfr lifp trosto, yn y modd mfl vaf cyfarwydd a cllydwasdad; os iia bydd mestir y tit hwiinw a wellheir ddim llai na phum erW, pum giili. I 7. Y eyfrelyl) wobr pun na bo tnesur y tir vn llai nathair erw, tri gini. Rhaid i'r sawl a geisirtnt y gwobrau am rldwfrhau tir, yrru eu holion at y 'scrifeiiNIcid tra bo'r dwfr yn llifo dros y J Hr. ¡ 8. i'r Tenant a blanna yn y modd mwyaf cyrnmeradwv, ac a'u cadwa yn y diefli a'r cytlwr goreu, y mesur mwyaf o wrychoedd o ddrairt gwyniou, neu gelyn, dim llai na 30 o rydau, piutt gifti\ ) 9. Y cyftWyb ivobr pan f^'ddo'r mesur ddim llai nag 20 I rhwd, tri gini. D. S. Na thelir mo'r gwobrau itched on id ar ol yspaid dw v ilynedd gwedi plannu y ^w rychoedd. 10. a -it yinborth i'w ani- I feiliaid ar ei dydcH n, y enwd goreu o Ifygbys gauafol, h. y. winter vetches, (idiiii ilai na dwy erw, tri gini. 11. Y Cyifelyb wobr, os bydd mesur y tir ddim llai nag un erw, dent gini. 12. l'r hWn a hair dyfu ac a dreuliti yn ymborth ar ei dyddyn, y enwd goreu o ftiip &ieeden\ a etwir yn gyfl'redin I rwdtns, In V. rwta birga, a maiiit y tir danyni. i fod o'r hyn lleiaf yn bi'.m erw, /ju/n gini. 13. Y cyifelyb Vs obr, pan fyddo maint y tir ddim llai na dwy erw, tri gini. 14. I'r hwn a haito faip cytfrediu; ac a'u treulia yn ym- borth i'W anifeiliaid ar ei dyddyn, sef i'r hwn a bair dyfu y cnwd goreu o honynt, o ba ryw bynna^ y ho'nt, bs na fydd y tir ilaiiynt yn ilai na plium erw, pittit gini. 15 Y cytietyb woht;, os na bydd y tir yn llai iia dwy erw, tri gini.. 16. l'r hwn a hortha ei anifeiliaid irteWn "bnarth tail ar y cliwi goren o fresych, h. y. cabbage, os na bydd y tir danyiit yn llai nag un erw, tri gini. 17. l'r titfn a bair dyfii ac a dreulia yn ymborth i'w ani- feiliaid ar ei dyddyn, y enwd goreu o ifygbys y gVanwyn, os na bydd y tir yn Ilai na pbum erwt pum gini. 18. Y cyiielyb" wobr, os na bydd y tir yn llai na thair erw, tri gini. 19. i'r hwn a hdua y maintioli mWyaf o dir & chlofer gwyn; neu liadau gwair, er tynnyddu gwair a phorfa yn y modd goreu, ac yn lanaf oddiWrth chwyn, os na byda yn Uai 11<\ (kg erw, pum gini. 20 l {yllelyb wobr, os na bydd y tir yn llai na thair eiiv, dal4 gini.. 21. I bwy b^nriag o drigoliqit swydd Fon a wna gneifo chwech neu vciiwaneg o wya, yn y modd mwyaf treinus a goreu, tin gini. h 22. l'r bythynwr, h: y. preswyiiWr bwth, gan yr hwn a dygwyd i fynu y rhifedi mwyaf o blant pribdasol, mewn aiferion o ddiwydrwydd acheb ddeirbyn "cynnorthwy plwy- fawl, iH gini. I fawl, )rh\th\'nwrMh vrh?nadvs-wvd i f\nn v rhifMti nesaf fel uchod, dau gini. r or" .J 2: Ft gwa5 cytlug meW n gwaith. hwsnionaeth yr Mtn a drigodd hwyaf yn yr un He, os na flÚ yspaid 5n llai iia deg C(id, ititit glitz. 2.j. l'r nesaf fel nchoci, un gini. 26. l'r wasanaeth-tercii vn hwsmonaetli yr hen a (irijodd hwyaf j n yr uu lie, os na lu r yspaid yn ilai na deg mlynedd, j UTI gini. 1). S. Y sawl a fwnadànt ofyn hftwl i'r gwobrau am haf- deito, yri ol y rhifedi 3; neu am gadw eu tydØynoä yn y drefn oreii o hwsmonaeth, yn 01 yr ail rit'; ac am wrych- oedd drain, rhit Sa. 9: hefyd y mwl a fwriadant ofyn hawl rtiii y gwobrau 22, 2j, 24, 25, a 26, rhaid iddynt yrru rhybudd yscrifenedig o tfyhny at y 'scrifenydd ar, tieu oflaen y dydd cyntaf o AWst, 1814,.Y saw n Itr: ddclwaat Y gwobrad am y malt) Sweden; rhif 12 a 13, a'r maip, rhit 14 a 15; brcsych, riiif 4t>, rhaid iddvnt yrru eu holiOn at y 'scrifenydd. ar, llt U otlaen y dydd cyntaf o Ragfyr; 1813. Holion aiii y gw obrau am ifyg- bss auafawl, rhif 10 a 11; ac am drefnU eu tiroedd at Wair a phorfa, yn ol y rhif 19 a 20, rhaid eu gyrru hwynt &t y 'scrifenydd a)'; neu.oflaen y dydd cyntaf o Fai, 1814; Holioii am llygbys y gwanwJll ar, neu oilaen y cyataf otis Mehctin, 1814. Z)Rzct? I h I'r daliwr tir ar dynn ardrpth o ddeg punt A deu?n yn y tiwyddyn, m'tt dan hynny, yr hwn aarddo banner cyfair, yn y modd ?oreu, mcwn pum awr, gyda daii geir?l ?slys-y.. yn y modd goreu, mewn pum awr' ystiys; heb yrrwi-, puiiz gini, a chrys-ar-wisg i'r arddw;r. 2. l'r ail fel i^rhod, dan gini, a chrys-arwisg i'r arddWr. j 3. l?r try»ivdd, crvs-arwisg i'r arddwr; 4. rr daiiwr tir (pa faint bynnag t'yddo ei ardreth) yr htvii a arddo banner cyfair yn y modd gored mewn pt"dal.r awr; gyda dan getiyi ystlys-yn-ystlys; heb yrrwr; deir gini, a chrys-arw iss i'r arddwr. 5. Vr ail fel uchod; pum gini, a chrys-arw^g i r arddwr. 6. > l'r trytfydd, cry^arwisg i'r arddWr. Whh ftrilti"i- uchrtd y petit yr edrychir arno fÿdú cyivreindeb y gwaith, aca ef yn yr amser irodedig. Ni roddir y flaenoriaeth i'r hwh gwnelo gyntaf; bni bydd yi' haeddiant mewn petiiau eraill tystal., Nt channiatteir i wr-bonheddi.g ymdrechu am un o'r gwo- br?von hyn. Mae'n rhaid i'r rhai sydd yn bwnadu ymdrechu am y gwobrwyon hyn, anfbii rhybudd ohynny i lJencraig at", neticyn y dydd cyntaf o Fawrtli, tel y byddo i'r tir gael ei fesur. RHESTR II; Gwobrau tta pheitnodtcyd mo'nynt i D&nantiaid yn wig. L I'r sawl a ddengjs Vil Llangefni ar y degfed dydd ar hugain o Awst, 1814; (sef diwrnod Cyfarfod y (jyiodeithas), y Tarw goreu, o hiliogaeth Mop, o ddwy ilwydd i bedair blwydd oed, pllll! gilli, 2. J'r hwn a ddcng-s y. Tarw nesaf i'r goreu fel uchod, tri gittii T~ i i i ar .3. 1') hwn Addpn?ys Vn,L!an?cfni ar v df?fcd d?dd af .hugam o ?t, (sef div?f"O(l Cyfarfod)? yr Hciaerddwy aMydd o1'(,u, () htht?acth Iloii, pedwar ?M! 4. 1 1 hwu a ddmgys yr HeiHcr .if?fat y ?nreu fe! uchod. dhu gini. 5. Ft hwn a dden?y' yn Ha.na;Mn; ar y de??f?d dydd ar hu?am o Awst, (sef diwraod y C)farfod); yr Hdfièr ;ti?\(id oreu, o hdtogat'tH Men, <??M:. ii. I'J1\\l a dengys yr lleiOerflwydd nesaf at y gJoreu 1 fel uchod, duu gini.. Ilhaid bod hy sbysnvydd yscrifenedig o oed yr anifeilfeid Wyl Fiiiangel.. b C'f,-ifircioedo'rhen a ddangosir am y gwobrau hyn. Cyfrifir ei oed o'r hen Ileiiler a ennijlo wobr megis Ilciffer flwydd', nis gellir eti dangos y flwyddya ganlynol am wobr megis Ileifler ddwy flwydil. Meirch emys, 11, y, YstCdlDyni. I'r hwn a Aieugys yn y Ffail" yn Llanerchmedd, ar Y chweclted o Fai, y March..sef Ystalwyn nuvyaf cymmwys i ddibenion y wlad, ac hefyd a ymrwvina i'w dd w yn ger broil yn gyiannedd drwy yr sef y season, i Lanerchmedd a Llangefni, ar y dyddiau rttarchnad, deg gini. 1), S. Y Cyfarfod nesaf o'r Gymdeithas f^dd vn Llan« gefiii, ar y degfed ar fiugain o Awst, 1814, ar ba ddiwrnod dymuuir i Invy bynnag a feddianna heiriannau hwsmoiiaeth o welt treln a gwneuthuriad na'r rhai cyifrediu, eu danfoh i Langefni, er golygiad y wlad. W. P. POOLE, Ysciifenyci4.

Advertising