Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

:-■ ■ LLUN3 8. '?. LLUN?S. 'çwo'mb1\purau Pr¡s Pr' hummed 'r mi hwn. Ar 30aln o'r mis dmeddaf cymmllodd I Louis XVIlI. ei Gynghorwyr y waith, gyntaf j hen Gvugho'.fa y TimiHenes. Cymmerasant eu liwon y ngwydd y Breuin, ac. ymddengys fod y dull o ddwyn ynn?aen y ddefod yn dra arben?. y Cyi,.glio?ii?, cl- gan y Brenin, a chan  y Canghellwr, pt)n gymmerasant y liwon. mai dyben dyfodiad y Dug de Be"ryi'rwlad ho:? yw cadw cylchwyl geneû¡g aeth Y,  j I aeth_ ac. y e-fe i ddyehwelyd i Paris i gadw dydd genedigaeth d(!vcliNv(-,Iyd- i I ai,is i ,idw' dydd'Z) X Vill. Myu?ir mewn un o bapurau Paris, fea mô williaid Barbary Wedi cyfiawni eu bygwthiad i oreecyn ynys Elba. Tybient fod Bonaparte -wedi d-,vN-i liawer o ycpail gvverthfawr gydag ef i'w ymptcdrapth newydd, a meddyliasant gyf- cethcgi eu hunain trwy ruthro arno yn t'i lys. Eilhr hwy a siomwyd, yr cedd yr ynyswyr ar eu gwiliadwriaeth, y rhai a ddymchvveiasaut y goreseynwyr, a pharasant iddyut gilio yn oj gyda qiiryn grdled, yn lie elw. I By wedant i'r Ty wysog Christian wrthod- cyn- nadieddu a Birprwywyr'y Galluoedd Cyfinio!, eddi eithr iddynt ei gyduabod fel Brenin Nor- wayy ac am nad oedd ganddynt hwy awdurdod i wneutiiur felly, gorfu arnynt ddyehwelyd i'w gwledydd perthynol, heb wneythuv dim daioni, a therfynwyd cynnadleddu yn y modd b),ii.- Ychwahegir yn yr un erthygl fod y rhyfetwedi dechfeu rhwng Sweden a Llychlyn (Norway), a bod gwyr Sweden wedi cael eu maeddu óvd nid yw amgylchiadau yr ymdrech yn cael eu darlunio. r Wrth y papurau a ddcrbrnjasom ddoe oIIam- burgh i'r- cyntaf o'r mis hwn, ymddengys, fod ¡ Atg'wydd Castterpagh ac aelodau ereill y gym- ma nfa ag sydd i'w chynnal yn Yienna, yn cael eu dysgwyi yno ar y lOfed o'r mis nesaf. Y mae y son fod yrYmera wdr Francis yn bwriadu cymmeryd taith i'r Eidal yn myned ar gynnydd, ac y mae son tra. anarfeiol yn ymledu ynghylch bod L!ywod)aeth Ffrainc yn bwriadu cyjinal dify'-fyddin" o 90,000 o wyr yn Alsace, ilyshysir hefyd gan lythyrau o'r Rhirle, fodHid y Ffraricod yn erbyn y Germaniaid yn gyfryv., fel niai prin y dihangodd 11awer o'r rhai olaf, ag ceddynt wedi ymgasglu i gyflawni eu swyddau gwladol ar gyfiiuiau Ff/ainc, a'u bywydau. Yr *■ •» oedd y Ffrancocl -wecU/arfer. "bu'd^ugoliaetltau cyhyd ar wyr Germany, fel maichwitlt ganddynt gael eu gorchfygu yn eu tro, gan luoedd y rhai y ilefareiit dm dauym gyda.'f diystyrwehmwyaf. ■■AMERICA. Cymmerwyd yr hysbysiaëth cåniypol off Arofe- tic, o Motley's flainpshire Telegraph v— Daeth y drosglwydd-long Benson (469), i Bortsroouth dydd Gweher, yr hon a hwyliodd gydiig ereill D Halifax ar y 13eg o'i- mis diw- eddaf, dan nawdd y Goliath^ 54. Fel yr ofedd y llynges yn dyfod o Halifax, yr oedd cad-long o'r Amenc yn myned i nteiviii yi- itoti a y~ga- faelwyd gany Ijaarrder. Yr oedd y Superb, 71, wedi dioystrlo gweiihiau cottwti tra, gwerthfawr yn ago., i Bedford Newydd, y thai a hrisid yn werth myrddiwn o ddolars^ Torodd bad an y Bulwark y llong Victory allan or abet, yr hon oedd a ilwyth tra gwerthfawr ynddi, 'a'r hon a gymmerasitiyn ddiweddar gun henv-Iong o'r Aineric. Hwyliodd y Benson a 200 o garcharoriop Americaidd i'w dwyn i Frydain. Ar y 19eg 0 Gorpheahaf, yft agos i Newfoundiand, syrthiodd y carcharorion ar y gwyliaduriaid yn ddiswn?- wth, a meddiannasSnt fwrdd y llong. Beffio- wyd'Mr. Mayr'p, b'KPitcr yr Orpheus sy't, gan yr ystwr, ac efe a neididdd i fynu i'r bwrdd yn ddioed, achafodcI fod yr Americiaid wedi me- ddiannu arfau y g-wyliaduriaid (c$ntinel$)\~ y rhai a wthiasant hwy i-wflred i'r Hong. Ymo.. odwyd arno ef o bob tn, ac yntef a ymladdodd ei floidd trwyddynt yn y tnodd gwrolaf â'i gle- ddyf; ond wedi iddyntsaethu ymaith ei frakh, ali glwyfo yn llymdost a chleddyf arei hen; a saethu pel en trwy ei forddwyd, heblaw atnryw glvwyfau iii-weidiot ereill, efe a syrthiodd i lawr. Ar yr amser hwn yr oedd yr ymdrech yn gyff- redin trwy y Hong, a tlirwy rym gwroldfb per- sonol yn unig yn y morlilwyr, a gwyr y Benson, y gyrwvd yr Americiaid odd la r y bwrdd, wedi gorchest echryslon o bumtheg mynyd. Clii di- wedd y dydd, cymmerodd y Goliath y blaenor- iairl ya y terfysc allan. o'r Ameiiciaid yn y frwydr, ac yr oedd pob un o'r Brytaniaid ag oeddynt. yn y llong wedi cael eu chvyfp fwy neu lai. Yr ydym y'n. clywed fod y gwron Mr. Mayne yn gwella o'i glwyfau. Bygwyd.-peilach hysbysiaeth gan y llong hon, spf fod y rhyfel ar oror yr Americ yn cad ei dwyn ynmlnengydà'r egni mwyaf o'n tu ni, a'i bod yn dra dinystriol i'r trigolion. Y llrytan- iaid a aflonytldant y gelyniflnyn barhaus, trwy ruthro yn ddiswmwth ar amryw barthau, g'n« yspeilio neu ddinysino yr hyn oil a galFont afael ynddo. Y mae Madison a phlaid y rhyfel yn myned yn fwy asimhoblegaidd yn feunydaiolv Dywedir fod eu byddin mewn cyllwr grcsyndl, heb arian, ymborth, na dillad, ac yn barod i godi yn erbyn eu blaenoriaid. Gclwir yn uchel am heddwch a'r wlad hon gan bapurau'r Ai-esic. Hysbysir mewn erthygl o. Quebec nad oedd dim o bwys wedi cymmeryd He ar lyn Ontario hvd y Sydd o Gorphenhaf, ac nad oedd un tu- edd yn y Mor-raglaw Chauncey iddyfoi allan o longborth Sacket; olid am fod Hong newydd o 64 mangnel yn agos a bod yn barod, yr oeddid yn dysgwyl' y deuai ef alIan cyn hir, ac y cair clywed am frwydr lyngesol yn y parth hyny yn ebrwydd. J, Gollyngwyd y gad-10ng Independence o 71 mangnel i'r dwfr, yn Charlestown, gerllawr Bos- ton, ar y 23ain o Fehefiu; a goliyngwydy ll'rei- gad Guirriere i'r dwfr yn Philadelphia ar yr (lOfecl o Fehefin; ac yr oedd y Mor-raglaw ■ Rodgers a'i wyr wedi myned iddi. Yr ydys yn dysgwyi clywed am fiwydr yn ebrwydd ar lyn am fod HOllg yehwanegolo eiddo yr Americiaid wedi mync-d yno. iihoddodd Syr James Yeo i fynu ei awdurdod ar lyn Ontario, o he'rwydd .afiechyd, end ni bydd ei ganiynwr all- uog i sefyll ei dir hyd oni. byddo ilong arall yn bared. Cyfarfu'r Goliatlv ar ei mor-daith A llongau "yn trosglwyddo liuoedd o Bouideaux i'r Americ, yn yinyl Newfound and. Yr oeddid J f 11" 1 1 I wedi clywed yn yr Americ fod liuoedd Brytan- aidd i ddyfod o Bourdeaux yn eu heibyn. Daeth Hyng?s China, a'r un o'r India Ddwy rfinic!, i'r Dcwns dydd Sad?'n diwpddaf; dyg- wyd 2,200,000 pwys o Bea gan iyngps Crhla Barlunir Mr. Gallatin a Mr. Bayard, a'u cymdeithion, mewn IJythyrau o Ghent, a ysgri. fenwyd ar y.'drydydd o'r mis hwn, fel o duedd- iadau tra hewdychol tu ag at y wlad horn, ac yr oeddid yn barnu yn gadaru, y. tcrfynai y gynnad- ledd mewn modd dedwydd. Dygwyddodd ,Arglwyd(l PoWct'SCOUl't, gyf- arfod i gwell cynllun i dawelu'r [werddon, nag Ysgrif Mr. Peele. Y map. efewedi lleihau crynt laweruardreth ei ddeiliaid, a cholledu ei hun 1,5001. yn y flwyddyn.—(Sc;;fi/iel). Pboiej An'st 7.—Prynodd dyn o'r enw Rob- bins, "gryn lawer onwyddau yn Cfierbuvg, trosglwydda i'r wlad hon, cyfododd torr o ddyn- ion yn ei erby n, ac er i gat rod o I'd wyr gael ey galw allan, bu eu Jiymdrecli yn aneffeithiol i adferu tawelwch, yr cedd y terfysc. heb ei clda- rostwng pan hwyliodd y Fany oddi yno uei- thiwyr.   ?. Dydd Sadwrn cro, rwyfA14irris yn Northampton, am iadd ei wratg. Ar y crcgbrpn, efe a ddy wedod ma! ?//<??-/ y ???Z'?? ? ?c?/K'f/?/ a'i dygodd ef i'w dd?Yedd anaw?rot, gan I'y-' buddio pawb i ochelyd cymdeithasu a meddwon ac a. throseddwyr y Sabboth gan fod ymgaledu yn erbyn tystiolapthei gydwybod mewn un peth yn ei dywys i fod felly yn y cwbl, ac o aehos hyny-ei fod ef mewn modd gwarthus yn gorphea ei yrfa. • Bangoswyd yr hysbysiaeth canlynol yn Llys St. lagoddoe, ynghylch iechyd y Brenin, dros y mis diweddaf Y mae iecliyj cortforol ei Fawrhydi wedi parhaa yu wych trwy'r mis, a'i feddwl yn holloi dàwel, ond y jnap I cUihwyldeb ei Fawrhydi.yn parhau heb un cyftunvidiad gwelcdig." t íA 'WRTÚ, 9: I 7?fLd d(lactilarit i law y Papura? Paris h' 7fed a ddaethant i law y bcre }iwn.? CrybwyMa?t amgylcbiád lied ry f?dd a ddyg\Vyddodd yn Nhy'r Birprwywyr ar y 5ed (Y)i, ii)is hWH. Rhuthtcdd Uiaws b ddyn- yrt Iwri-ywaid ac yn fenywald, i'r rhan hono o ystafell cynnyrchiolwyr y bobl a berthynai i'r aeiodUu yn neiilduol. Gwnawd amryw gynnyg- ion i'w troi allan, ond yr o dd y cwbl yu aneif- eithio!. Safcdd un o'r aelodau ar ei draed, a i dywedo.dd fod ganddo hawl i icfard, ac y dylasai yr aeiodau ereill wrando arno, tra yr oedd yn areifhio yn erbyn trci y lliavvs allttn. Yn y di- wedd gorfu ar Lywydd yr ystatell bhirio yr eis- teddfod hyd y dydd canlynol, ac aeth yr aelodau allan yn ddioed, bnd safodd rhai o'r lliaws yn ol hyd y diwedtl, rhag bfit fo(I y Llywydd yn ft'ugio gohirio yr achos oedd ger brou, i'r dyben i'w twyllo hwy allan, at wedi hyny i drin y pwnc yn en angwyddfodoldcb hwy. Bengys hyn fawr y-gafnder a thymher amiywodrapthu? pobi I Ffrainc. Gwneir llawer d sylwadau addas per- thynol I'r ymddygiad hyn gan gyhoeddwr y Mo- ulteuf? i ddango? afresymeldeb y gorchwyt o be!dib ufuddhaut't'c'f!e?htaudany{ru?b ddadleu trbs rydd-did. Biau fod myne-d <:tIT ath ra'wiaeth rhydd-did i eithafpd yn fodd i ddwyn i mewn yr ornies fwvaf creulon ac aneddefoi a dengys h'anesyddiaeth yn gyffredin fod eitiiafed I, 1 l"d J t ] rliyddid vyedi magu gormes a C H£,>U olloebl r graddau pellaf a,c, or tn arall, fod eithafed gor- mes yn fynych wedi esgbr ar ryddidy i Yr achos i'r fath fintai- ymgasglu i'r ystaiejl ar y dydduchod oeddj fod mynegiad Renquard yti- nghylch rhyddid yr argraffwac i gyn¡mer,ydHe'y'¡ dydd ltwnit, end o herwydd gormod brys i wy- j bod ei hatur, cadwyd hw y a ntnau mevvn aii u > bodaetli o hyny hyd ynia. Caniatawyd i rai boneddigesau eistedd ar feinciau yr aelodau ryw brydcynhyn, yr hyn a achlysUJodd i'r lliaws ymhyfhau ar yr achoshwn; < Y i'-fiesvtm a' rod(lir yn awr am ddtfodi feyr- nas Saxony, a'i rhanii rhwng y Cvti,,t,e .irivyr Vvj nid am fod Brenin y wlad hono wedi bod mewn cyngra'ir a Bonaparte, canys buholl Benaduriaid y Cyfandir felly; ond o hefwydd iddo addaw ymnno fig A wstda yn erbyn y Ffrancod, tnvyl yr hyn daetn i wybod meddwl Ymerawdr Aws- tri,t, a'i y rl)ai oil a amlygodd efe i Bonaparte, fc a ymladdodd dan ei faner. Yr ydvm wedi derbyn papefrau yr Americ i'r lafod o'r mis diweddaf. Cynnwysant lumes swyddol amriIthr llwyddiannus a wnaeth yr Americiaid ar gvffin Niagara. Cymmerodd y frwydr le ar y 5ed o Oiphenaf, y mnwyr Hry- t'anaidd a'fuonf ynddi oedd y 100fed gatrod, a rhan o'r Ajbaniaid (Scotch) breuis>ol; nid oedd- ynt oil fwy na mil o wyr. CylVifir fod liuoedd y gelynion yn 60000 wyr wedi gwrtliwyuebiad tra gwrol o du'r Bryfauiaid yn erbyn liuoedd ag oeddynt gymmaint yn Hiosocach na hwy, eilias- ant yn ol i Chippawa, lIe yr unodd cat rod y Bre- nin a hwy o Caerefroc (York). Wredif cael o honynt eu cyfnerthu yn y modd hyn, yr oeddid yn tybied y gallasent gadw eu tir hyd oni ddelai liuoedd ereill C) Blin genr.ym ychwancgu dB bod wedi cad con'?d Uymdost yu I' yr Y?'drcch y mae A:da!ydd TweC(h1al, -Mt!- wriad Gordon, a'r Ca nwnad Ho!and ynmhUth y | clwyfedig. Nid yw rhifedi y gwyr a hddwyd nc a glwyfwyd yn eaC-I ei grvbwyll. Gobcitirl?n mai dyma yr anffawd diwcddaf i ni yu yr nrdal hoiio,gan)cd rhai o ?i\vyrprof- edig.yr Orynys wedicyrhaadd afon St. Law- rc?cp, y rhaiyn ebrwydd a fyddant yn yr ym- I drecJ¡fa newydd. Ar yr 8feu o Orphenaf yr oedd rhan' gyn'taf yr y Milwriad 'Grant, yn cynnwys 700 o wyr nerthol, wodi cyrhaeiui Montreal Ac ar yr un dydd aeth y rhan-gatrod gyntaf o'r 6fed, dan y Milwiiad- Campbell, i'r un He, y riiai 700 o wyr grymus. Yr oedd y Liyngesydd Cochrane ynngosa bod yn barod i ar y tjfed 0 Fchpiin, gydag ?yth ncu ddeng Hong 0?' gadres, bJ D "7 C a 3,000 o wyr, tua goror yr A?ertc.. Yn Can- J. h I 1:" ada Uchaf yr oedd amryw o dl ellHNQ ei Fawr- hvdt?cdicaei eu hudo, a'u gwobnvy? gaM y Ee!yn!utT i ddwyn amryw o'u wad\\(yr YTm âith,1 yn garcharonon i'r UnoI da!e!thiau. Y mac 1 neg o'r cydfwriaJwyr mewn dalfa dan y cy- huddhd o dpyy-?'ndwttapM? nfd ?dys ?'pdt da!a'r Ueill; prQ(jr hw}nt yn ebrwydd mewn1 hrawdlys. Y mae Madison, L!ywydd yr Unol Bah-.jfSiiau, wedi. gyru allan gyhoeddiad i lya- hodd llongau gwledydd anmhleidgar i'r Amertc, gall ystyrjed gorcliymyn Prydain i warchae llongbyrth y wlad hono dros 2,000o fiHdiroedd, ond pnpur-warchap, o herwydd, medd efe, nad oes genym ddigou o longau yno iisod y gorcli- ymyn mewn grym.

AT GYHOEDDWR SEREN GOMER.…

-:l ";:.f. ! LLUNDAIN, SADWRNj…