Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

i":.""l""_kíj¡",.,¿,.. - ,"""J.",,,.4I!.…

-LLYS-ARGRAFF LL UN DA IN.

News
Cite
Share

LLYS-ARGRAFF LL UN DA IN. Mor-lys, Gorphenaf 2>3, 1S'14. I o lythyr oddnvrth Cad pen Ililyar, o long ei i John Wilson Crolcer, I Yswain, a amserwyd yn angorfa Valparasio, Ma wiih 30:— (FIGION.) I SYR,—Meddwyf yr anrhydedd i hysbysn i I chwi,, mai ychydig wedi tri (j'r gloch yn mhryd- naWn yr mis hwn, ar ol agos i hum mis o fanwLchwiJio am yr Essex, yr hon a ddy- gai 40 mangal o 32 pwys o belau, a chwecb o fangnelau hirion, adatlant belau o 12 pwys, a'i chyfeilles o 20 mangnel, gwelsom y blaenaf yn hwylio allan o borth Valparasio, yr hon, wr'h ge,isio cael y gwyut arnom a dianc, a golledd frig el phiif-hwylbren; ac am iadi fethu cyr. haedd terfynau y porth hi angorodd mor agos i'r tir feI na allesid fyned heibio i'w phen blaen heb beryglii llong ei Fawrhydi. Fel yr oeddym yn neshau rhwystrwyd fy mwnad i fyned yn agos dan ei pharth ol, gan i'r Hong dori ymaith, a'r gwynt yn chwythu yn dra chadarn; dech- reuodd ein tan cyntaf ychydig wedi pedwar, a pharLaodd 10 muuu?, heb ddim eSaith weiedig. Ac nid oedd ein hail dan, sef ychydig ergydien arantur, ynmhellach oddi wrthi. nag ar y cyn- taf, yn fwy llwyddiannus mewn ymddang.o'iad; ac am ein bod wedi colli defnyddioldeb ein prif hw-yl, a rhai Invyliau ereill, yr oedd ymddang- osia'aa yn lied anftbdiog. With neshau ati dracbcfn amtygais fy mwriad i npgori, a rhodda's arwyddion i'r Cadpen Tucker (o'r llong fechan y Cherub) i hwyliau, a chymmeryd sef- ylJfa aùdas i ddryguein gwrthwvnebwyr. W edii J neshau at yr Essex, am 35ain rnunudwedi pump dechreuodd y tan o'r iienvydd, a (-Iiyn i mi eyr- haedd fy sefyUfa fwriadolj <orwyd ei rhi!Fa ;g°r hi, ac ymd rech ffyrnig a ganlynodd; daeth mangnelau Hong ei Fawrhydi yn raddol yn fwy dinystriol, a'r gwyr yn fwy egniol, os oNld hyny ynaUuedig; parhacdd yr Mclwst hyd 20 munud wcdi chwpch! pan y rhy?g dd bodd i ?Drefi,,wjr ?ciiaUuog po? JygwyddtaUau i feu- dilhio yn¡Jr{?eJ¡iadau fy wg!iym^eitLior. gwrol a' rninau, a. buodugouacth. C'V-yfv.yd fy Ngiiyf- aill, Cadpfn '1 ucKer yn llyn:d.?st yn neclueu y frwydr, oud efe a safodd ar y bwrdd onid aeth heibic. Yr wyf yn galani am f^fwotat^h pedwar oiir, cyindeitnirn devviion, ayuiJ o'rlhe;uby mDè'ilJ i -gadpen blaenaf, lXgsam, n y efe y syrthiodd yn gynprar Y" y t wydr, er mawr. golled i ei Yawrhydi; darluniai y' amryw ddagrau gwrel, a syiwais a I- I t y boie hw n, pan giaddwyti ef ar y Ian, y parch a'rserch ato gan ei gydlilw yr, yn well nag un galinifiliaelh o'r eiddof fi. Ni cnlnyf'.yyd end saith yn y nrngh'nnth?iyny Cherub, ac ni(i Y!l prydp?u yr'ghylch iachad pawb oil ond ut..— liaNi-1) oll oiid ul-.1? ii a'i? gnvyr yti Yr fedd yr amtidiffyniad a ?-n?ef! o'r Esset} a.cy;tyr''pd?tn?f.r!.TWcha.Hjui,yg''ned 0 f ig ei blaen.nwylbf.-iii, ac iddi gammer,d t4n ddwy waith yn y frwydr, yn anrhydedd i'w amddi- tryuw yr gwroL Ni thyiiw?d e, i? ,?twt onid cedd ei cholled mewn Hadd a ehlwyfo mcr eehrydm; 6 f'?r, a h?h?u mewn cyflwr mor ,A-rtliv, Y iieLi?i d dd'-y?i'g? tp! D? aHa-n.pe!tach ?wrfh?'ynebiad fodouu hes; ArddiMpddyfrwydra?'titthai o'; yr mewn badau. nc creiU dan nolio tua y tir; be.ddwyd llawer o honynt yn y cyuisyg, achubwyd 16 o' honynt gan fy ngwyr i, ac yr wyf yn credo i o 30 i 40 gyrhaedd y tir. Dy- .wedais wr'h Gi'dpen Porter, blaenor yr Ks-ex, fy mod yu eu yn garcharorion i mi, ae. mai nid teg oedd eu hannog i ymddwyn felly dywedodrl. yutef i'r annogaeth gael ei oddi pan oedd y llong mewn pctygl odùiwth y tan (os felly, a oedd y Cadpen ei hun yn foddloi-T i gael ei Jpsgi)? Y ntae'r Essex wedi ei thrygori yn gy fla wn, a digon o luniaeth ynxMi dros chwech mi) o leiaf, ac er ei bod wedi ei dryllio yn favvr, nid öesLinhelJapfh y dichon gyrhaedd Ewrop Porter fod ganddo fwy.ua 230 o wyr; rhifedi y carcharorion a gymmerasGm, a chynnwys 40 o rai cl wyfus, yw 161. Cafwyd 23 yn feirwon ar ei hynlcbu hi, cymrnerwyd tri 0'" clwyfedig i y maith mewn bad, cyn tynu'r fanpr i lawr, a \1 dihangodd o 30 i 40 il r tir; a iladdwyd tfeu boddwyd y lleill oil. I [Cynnwysir llythyr arall yn y. L^ys-atr «ra lF hwn oddi wrthGadpcu apel o'r La liogue yn di,ii,lo,p.io'r yrro,;ct'tia-I a wruied ar yr Bfed o Eb-. rill ar longau yr Americ ar afon Connecticut, ) ,Iti t?'6 o, i TroifilW y r, (-I ITI gan 136 (\ forwyr a modilwyr, dan dywysiad y Camvilad Cocte,I!eyd:nystr!asant (w?d! ych- J b, J 1\ ) £'1- ydig wrUnvyneb iad gan rai Meiwyr) 27ain o o I'll tori(yau j,jivfe'?, O'll 1,11 5,090 o dune!b, ac yn 'd?yn 134 o fangncLtu ymgyn null odd ychwaneg na 2.000 o luoedd y ¡I at y Cauwriad Coote i geisio ganddo i roddi i fynu, ymefM roddodd her iddy't? ae-a ddychwelodd at y r esddo heb i wy coIled nag cdau gacLcu Madd a d- cu clwyfo. Slynega llythyr cddi wrlh y CanwriadPym I 0'1' Niemeu, fod yr Is-gadpen Tindal wedi tori fair o. longau arfog yr Americ o'r heb fwy o golled nag i bee; war o'n gwyr ni gael ¡ eu clwyfo yn y badau. Hysbysir mewn llythyr arall odcli wrth Cadpen Sebly 1 nah, iddo ef ysgafaelu ar gyfer Corfu, ar y 15fed j o Ebrill, vr herw-Iong Isabella, o bed war mang- nel a 640 wyr,] ?- 1) Llys-argraff Anarferol Calcutta, (India fidieyreiniol), < RH.t\G. 17, :181:3. ¡ Fort William.Rhag. 17.-—Derbynwyd Cen- adiaethau, pigi°n o'r thai a ganiyn Oddi wrth y Milwfiad Adams, yr hwn sydd jn blaenori y lluoedd Brytanaidd yn nhiriogaeth ilevrah :— AT Y MILWRIAn FA GAN. SYR,—Yr wj f yn meddu'r anrhydedd i hys-f bysu i chtvi fy mod wedi bwriadu y-nosod ar Surriaid Sing a'i luoedd yn Ghurree yr Entouree, I' af-rhagof yu awr i ddarluuio caidyniad Uwydd. ianus yr ymosodiad. Gyrais 40 o larch luoedd a 330 o wyr traed am ganol nos ar y 3edd i Entou. ree, c clan dyvrysaeth y Canwriad Patrick/ton o'r gwyr traed a anwyd yn y wlad. A phan ganlywais ef ynghy Ich tri yn y prydnawn, cefais ei fod wedi llwyddo yn berHaid) yn ei gynnyg ac yn mpddu'riath seiynfa gytieus, fel nad cedd yn alluedig i Surnaid Sing a'i wyri'ddranc. Bwr- iaiq. ol%i-g y Ghmree o bob partlj, yr hyn oedd yn anha wctd i'w gy fla wni, an fod y lie wedi ei lyncu gan fwg o herwydd gosodai Surnaid Sing, ar ei waith yn cilio i'w Ghurree, yr holi bentref o'i aingylcii ar dan. Ymroddasem i ymosod ar y Ghurree o du'r dwyrain ogledd cy fed wyd manghel-glawdd yn ddioed ynghyich 3500 lath- enau oddi wrth yr Amddnfyufj, a dechreuodd y yr oedd v gelynion wedi gosod pob rhwystr yn ein dyfod fa, megys cwympo coed a'r cyffelyb, ond ni rliyn- nygasant .wneuthur un rhwystr i'n gweithiau ni; pan dechreuodd ein mangnelau ni a sacthu, hwy a ddychwelasant dan anghyson, yr hwn abarha- odd.trwy'r dydd, heb fawr eiiaith. • Yr oedd y Churrpe yn gadarn mewn sefyllfa a'i drefoiadau tufewnol yr oedd y rhagfu iau yn 20 troedfedd o drwch, ac yn cael ei amgylcim yn agos gan afon ddofii, a thir anwastad nid oedd y povth yntywys ond i ran o hoviaw, o'r hwn yr oedd y Iy[ed fa i'r parthau tufewnol trwy adwy ar liyd ysgol syrpudol, ac m aUasa). ond un eseyn ar hyd-ddi ar unwaith. YlnoH I yng ,asoiil yn li) d ynghyich pump yn y prydnawn, pryd y mynegwyd fod yr adwy a Wnaed yn y mur yn e^cysiadwy poctiis i'r ym- osodiad gapI ei wiiet-ittiur ychydig fynydau cyn macMudiad haul ymosedodd y Canwnad l,in(ls(,y a (lyd,o Iiid c)'r gwyr traed brodorol at yr adwy; a t-hrefuwyd dydoliad arail cian y Can. wriad Patrickson i ymosod ar iloidrd y porth ar y tu dwj reiniol; a gosodwyd y marclduoedd mewn amrv w fanau cylleus fel naallasaj'r gelyn- ion gael cylfe i ddianc. Ar waith y rhesi yn cychwyn ynmlapn, agor- edd y gely ion d;V> bywiog arnyr.r, ac yni- ddangosai eu bed wedi ymroddi amddilly.n y Ue hyd yr eitiiafy yr oedd y nô- o gylch y unman mor ddofon, fel yr oedd nngen wrth ysgpli.-n ddringo o honi. Rhuthrodd y lluoedd } undae:? gyda'r dewrder rn^yafj ac wed; yrndrecii lHIed- ¡ "J ,¡ r lyd llw\ Jdasn-?t grces! y ?s, yi" Ik on. oedd r}' [I (La d'?fo.? ac wedi ei gw[.euhu¡ mor a n fyned- ad wy a;y ga ¡ ¡esid, ??n goe'd Baboc!, y ma! a gwympasid yiio i'r d, ben t-y j'. y Wedi ennill miiwyr \Vaelod yt adw-y, yn lie 11 d i: all, C j UoO hyddodd y geU) hit is eu ymdreciiiatlatt: go, c,, es", augheiioi a ganlynodd, yr i/on mevvti [iarhad, a'r dewidsr a ddangoswyil gan yr -ymosodwyr a g\,yr yi- a i ago rai ar ddim a e' a'l s t-rioed ymdiech-odd eiii gwyr ni yitmhob modd i enitilt y lie t: M\. ddsingo <u' hyd y; ysgoliou yn gCsfal a eddiauiiu yr adwy; ond hi chdroriv yd eu llafur k pherllaifh lwyd<iiant cyn pen awr a 10 munud o y??d!'t'ch galed a gwaedlyd} ac vha l?O filui,?i(i galeci i g?.i-a?,(Ily(ii ae i,iia y w i v c I!Y(jt?),; Be y n:ae Sur- naid ei h n ynmhUth y lladdedigien; tybir iddo ddiuystrio el Luu ?edt capA o honaw e i giwyfo rhifwyd ycitwaneg na chant o gyrS meirwon oddi amddift'vt,(i., Fei hy! y cospw.d y gw3?r geiynol ?an d;dpwrde' ein mil wyr, am yr i y mO(jdia brad ?u a ?naed ar eu cyd?l?'yr yn y mis Mai diweddaf: ac yr wyf YII gobei- thi"y bydd yn braw.fi (higo,tinn Rewah o'u cyf- eiliornad ynghyich eu goruciiatiaetii eu hunain. 1 1 I I 1 I Ni 1 add wyd un Swyddog Ewropaidd, eithr clwyfwyd y a), a Meredyth, a'r Bane? wr Maiden ein celled ni sydd anhrferol o "fach pan ystyrir cryfdwr y lie a meithder yr ymdrech.- Y! wyf yo ystyried atnser yr' ymosodiad a'r "nj e .a t hyn yn dra dedvyydd, canys yr u duv nt y n dysgwyl 100 b wryr i gyfnerthu yr a iH'i iii\ i 11 ar y dydd y cj nrmefwyd hi; cyn- nygodd 100 o wyr 6 O.ni'ee i uno a Surnaid Singj eithr gwa4garwyd lfwy gan ein niareiilui. oedd, ao aethant uyn an weledig yn fuan. [Terfynir y llythyr a chanmoliaeth. i'r holl swyddogion a'r gwyr.] Meddwyf yr atuhydedd i fod, Syr, eich gos- ty'ng-eiddiaf wasanaeth wr, J. W. Adams. I

[No title]

[No title]

I .. SENEOD YMERODROt.