Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ILLUNDAIN..'

News
Cite
Share

ILLUNDAIN. I DYDD IA U, GORPH. 14. BYDD Ma?rth diweddaf gyrodd Ty- ? ? ?vysoges Cy mru y n eicherbyd yn .ago ?Jg ?? ?t- Scnedd-dY) a danfonodd genad mewn i geisio Mr. Whitbread? neu yr larii G ey, 0.1d nid oedd un o'r ddau yno. Par- odd yr yniweliad anarferol hwn lawer o syndod Vwy'r ddinas, ond ni cidaetii ylr achos i'r amlwg fVn ddc e. Pigwyd yr hanes canlynol yn ei gylcii, o un o bapurau boreol y dditias:- Yr ydys yn gwybod yn gy 8 red in fod y gi-n- Hadledd briodas riiwng Ty wysog Etifeddol Or- lilige, a'r Dy wysoges Charlotte o Gymru, Wedi ? thori ymnit ? o hcrwydd yr ofn oedd aT ei llucHder iire^inol y cvmmerid hi allan 0'1'1  oedd ystyrmethau 0'1' ? ?yrnas, ar amser pan oedd ystynaethau o'r ]Hvys mwyaf yn gofyn am iddi aros ynü I. Odd? ?f pan deri'y?o?d y gynnadledd hyn, yr ydys ?'edi bod yn ddibaid yn gwueuthur cyn?yg!on (os nid i adnewyddu'r gynnadledd, o leiaf) i tangos y tramgwydd mawr a roddodd hi; ac y Inae ei ilacnder ISreninol wedi dyoddefy cyn- j nw..r meddwl mwyaf poenus, er bod ei hieci'.yd I tnor anmhertfaith;.fel y mae yn gofyn y drinaeth BiW'yaf tyiu'r, ac yn neillduol dyiid cadw en .meddwl ynrhyckl oddivvrth bob cyllVoadau blin- dous. yr cedd ei meddy? wedi ysgnfGnu yn ddiweddar fod ei chloil'di yn g fyn iddi gaclym- ¡I olciii mewn dwfr haMt, a ch?e! awyr glan y mor. :Ma%vt,tii,, neth ei Uchdej: ?r?tunoi y Tywy&o? 'Hhagtaw i Dy Warwick, tT? y Tywy?oges ,Irl?)tte) ae heb ryl>ndd b''so(l(l i'r Dy?ysoges, fod Miss K_night, ei Itoll deulu, a'i £ \vasauaef,!wyr, wedi Vu troi ymaith, a bod ynrhald 1w Huchder B cdnoi yn ddiar<ys fy ned i knuedd-n yn N?y Canton, ('i'y y Ty?-y&og Rhaglaw) ac oddi yno ? letty C'?ni?'d; a boj larUes Rosslyn, lariics Ilchester, y ddwy Miss Coate, a Mrs. Campbell, > n y ''ha?dy nesaf, yn baroa i weinyddn iddi; a ?t'ddwyd yj. hysbysiaeth hwn iddi mewn g e;?'i :Uta'fer? 0iVnn gan f?d y tyshad hyn yn cyd- ag ef, sef y byddai iddi fod yn liollol t-init 1. arolygiacth hwy; ac na chaniataisid iddi cldeibya cyfeillion na lly-fhvrau. Yn y sefyllfa gyfrng lion, ac mt-wn ing anobs- teth, hi a red odd allan o DY Warwick, ac aeth i fiorbyd cyfiogedig yr hWII a welodd ar yr heol, ic a yrodd i Le Coiinaiiglit, prpswylfa ei mam, Tywyseges Cymru, yr hon oedd abscnol; cithr <^antonwyd cenad i Blackheath yn ddioed, i «ldeis} f arivi tldychw'elyd yn ddiaros i'r ddinas. Cyfarfu'r gonad, L hi ar y ilovdd a thraddododd iddi lythyr by* y Oywysoges Charlotte, yr hwn n a hy^bvsai iddi arn gylcliiadiulr digwyddiad; ar I)yn g) rodd 'lvwysoges Cymru tua Thy y Xeneddr, gan ymhoh yn daer am Mr. Whitbread, ac Iarll Grey, y rhai oeddynt absenúJ; wedi hylly aeth i'w thy ei hun, lle'r amlygwyd iddi yr hoil draffertli gan ei merch y Dy wysoges Char- lotte; ac yr oedd Mr. Brougham, am yr hwu yr aufoiuisid, yno yn barod In ei dysgwyK Gwnacd lloedigaeth y Dywy soges o Dy War-1 Vick yn hysbys i'r TyMyscg Rhaglaw yn eb- rwydd, yn Niiy Dug Caerefroc, lle'r oedd cym- .neithas fawr yn gymiulledig.. Gyrwvd gair o nyn i'r Frcnines hefyd. Galvvyd cyngor yngltyd }u ddioed, ac ymgynghorwyd Sg Argl. Ellen*. borough ac Argl. Eiden, ac aeth Dug Cacrefroc i thri o bobl y Ty wysog Rhaglaw i Dy Con- haught, ac hyshvsaant i'r Dywpogrsorchymyn !i '1?'ad rw dwyn hi yn 01. Myn?gasat Mr. l"oUgham i'w Huchder Breninol 9n hyu, mai ?" 01 cyfraith y tir? rhaid oedd i'r D?wysogcs Mtyu^ dhau i orchymyu eiThad a phan stcrhaodd ?g ?-aprefroc na byddai iddi gael ei ehaethiwo n fown .Y 0., J ? fewa mui j.au, n? goddef y gosp fygwthedig, hi ?gydsyn,odd!ddychwc!yd?d?cf,acvn?f- t b I t 1 J a ebol ywyswp ei Huchder Bremnot i Dy Carlton, He y mae hi yu ?s yn awr. Y mae'r holl r? ag oeddynt yn gweinyddu iddi -wedi cael eu throi odd: wrthi, ond Mrs. Lewis, yr hon :t..¡ canlynasai i Dy Connaught, ^LIU dillad nos, a.. hon a ganiatawycl i ddychvvelyd gyda hi a Dug Gaerefroc yn yr un cerbyd Dywedir i'r D.Wyeog(ls re(leg ytt galed yn ei ffoedigaeth o Di Wtrwicii, h) d oni chafodd gerbyd segur ar yr heol, i'r hwn rr aeth heb ddv sgvvyl cynnorth- wy gan y cerbydvvr na neb creill, a gyrwyd y ccrbyd pmllth yn ddioed. iNid gu cinidogion y Ty wysog ,yn unig oedd r,a y cyngor a alwyd, ond dirgel gyngor yn Nhy t,"irlton yii yr hwn y blaenorai y Ty wysog khaglaw, heb wahaniaethu pleidiau, yn cynivwys dirgel gynghotwyr, ac ynmhUth ereill afli Spenser ac Argl. E/skine.—Globe, D(lrbyniasom bapurau Paris i'r lleg. Prin eu rymiwysind o worth ei gyhoeddi. Hys- j Setnt fod adoiygiad aidderchog o'r milwyr, y g\V ,J. J r m1t'ch o'r gwyr traed, wedi cymmcrvd He er lOfed" ac ??' ?y"y ?ys?y? y swyddogton ? trc?t uron ei Fawrhydi, yr hwn a amiygodd ei :;u ",radwY,aeth o? dvscybliaeth. eu hysbryd, »u hyn,ddysiad. ..0 Yr hysbysiaeth o Spain a drosg?y?' trwy'r P?Pmau hyn, sydd-o'r an natuv a. thuedd ag ;trfc,rol, Yr ^nwyl Fferdinaud sydd ddiorli'wys n Pt >mdnehiadau adferu lien drefu pethan yn y Aviad amu'dwydd hono, y fyddin, y llynges, a'r trethi, megys yr oeddynt cyn y rhyfel yn 1808. Ilysbysir mewn erthygl a amserwydGenoa, GGrph. 1, fod y ddinas hono ynmhell o fwyn- liaulr tftwelwth dysgwyliedig mewn canlyniad i'r heddwch nid yw Uuoedd Sicily, y rhai ydynt yn ffurlio rhan o'r arnddiHynfa yno, yri cadw dyscyblaeth, o herwydd pa ham, canlyniadau anhyfryd a gymmerant le; pa fodd bynag, yr ydys yn gobeithio y bydtl pcthau yn well yn f u a II. -i; IMynogir gan bapurau Germany, y /rhai a dderbyniasom i'r 24ain o Feliefirr-, fod o 70 i 80 mil o lilwyr Prussia i gael eu cynnat ar y Rhine, a meddiannu y gwledydd a drefnwyd iddyht; ac os ychwanegir at hyn ynghylch 40,000 o lu- oedd Aw stria a Bavaria, y i-hai a di-efiiwnd i'r an perwyl, bydd yn arcs o luoedd Cyugreiriol ar ddau tu y Rhine, a'r gwledydd cyfagos, by- ddin o 120,000 o wyr, heblaw milwyr Prydain a 11 Holaud. -——— Derbynwyd y llythyr canlvnol o Cadiz, He Y .J ..1 J J mae mesurau y Brcnin Fferdinand y n dia au- ¡ mhoblogaidd— I ? Y ma, nc yr oedd, Uawer o anfodrllon- r?ydd gan dri-(?ioti Cadiz, am fesuray y IJy. wcdract!! brcsenno), yn HciUduc? ynghy?'h ad- feriad y chwil-lys (inquisition): yn ganlyriol, y mae y Brenin wcdi codi y swm o 3,000.000 o ddolars i dalu y milwyr, a pheri i'r Rhaglaw i fynnu yr arian. Y maelierwyr ydynt nrewn braw niruvf. "Dcth trosghvydd-long, f dydolind o'r bed- warydd Rhan-gatrod Brofedig, o Gibraltar i Loegr, i mewn yma mewn" cyfyngdcr mawr yr oedd y lioig yn gollwug y fhWr j mowll i raddau peryglus dygwyd y gwyr-i dir oil yn ddihangol. Yr wyf wedi j'mweled a llawer o fynach- logydd yn y wlad, lie bu y Ffrancod, ac yn mhob un o honynt gwelais lineliaTi ar y muriau, y rhai a ysgrifcnwyd gan y niilwvr Ffrcmgig yn achwyn ar y rhyfei a'r Yspaeniaid. Un honynt sydd fel y caniytl:- Y rhyfela, Spain, 'sydd -,bliv it- cadlYidogion, dinj str i'r swyddegion, a 'bedd,i'r mil%vyr. Ilyshysit dan y pen Madrid, Mehefin 2Baiiv, fod Brenin Spain wedi gesod D. Jose Palafox yn llaeuor ar fyddiji a theyrnas Ariagon. Y mae amry w longau wedi hwylio o Borts- mouth, i'r dyben i ddwyn c^d-drysOrau, y mil- wyr Brytanaidd adref o bartftau deheuol Ffrainc; ac y mac creill wedi hwylio i Lisbon i ddwvn y try so rau perthynbt i'r wlad hon oddiyno. Daeth y llythyr-llong Dug Cent, A llythyr- fro(I o Lisbon, i mewn i Falmouth hi gwrdd- otfd k phedair o herwlongau ar ei thaith, a drdd Sul diweddaf bti brwydr boeth rhyngddi ag un o honynt, yr bon abarhaodd dair awr a banner, pryd y gorfu ar yr herwlong i gilio,, wedi cael cryn lawer o niweid yn ei hwjibreai, ei hwy liau a'i thaciatil. Y sgafaelwyd y llythyr-long, Princess Kliza- beth, o Malta, ar yr ail o'r mis hwn, gan herw- long o'r Americ, yr Harpy, o 10 mangnel a 110 o wyr, wedi brwydr o dair awr a haner; lhodd- wyd hi fynu wedi hyny i'r mor-deithwyr, ac y mae wedi dy fod i Falmouth. Ysgafaelwyd y Hong, Syr Alexander Ball, Cadpen Skyner, yn Llededd (Latitude) 39. 45. liydedd (Longitude) 10.49. gan yr herwlong Americiaidd, General Armstrong, wedi brwydr yr hon a barhaodd 16 munud. Cyfrgollwyd yr Ann, Cadpen Penny, o Ports- mouth, a'r Rover, Cadpen Drury, a'r gwyr oilj yn Ostend ar y 23am o'r mis diweddaf. Y sgafaelodd yr herw-long Americiaidd, y Pike, gynnifer ag 20 o longau ar lanau New- foundland. Daeth Hong ei Fawrhydi Barham, yr lion oedd nawddlong i lynges Jamaica^ a 700,0001. i'r Downs, y cwbl mewn aur ac arian. I Prydnawn dydd Sadwrn cafwyd pibell fain wedi ei llanw a phylor, ac ysgyrynen frwm- stanllyd (match) mewn avvyr-dwll, trysorfa py- lor Ayr, yr hon a gynnwysai dros 300 barrilaid o bylor; yr amcan, fel y tybir, oedd chwythu y drysorfa i fynu, ond trwy fawr drugaredd, aeth yr ysgyrynen angheuol allan, trwy yr hwn ddy. gwyddiad de^wydd yr arbedwyd llawer o fyw- ydau gwerthfawr, a gwerth arlan lawcr o fedd- iaiittau. Y r ydys wedi cynnyg S-H. am hysbysu y dihirod lIofruddiog.

[No title]

[No title]

Advertising