Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

ILLUNDAIN. "

News
Cite
Share

LLUNDAIN. BYDD IAU, MEIIEFIN 16. B YDD i'r ddefod o gyhoeddi Heddwch gymmpryd lie dydd Sadwrn nesaf. Cryrwyd allan orchymmyn yr hwn a arwyddwyd gan y Tywvsoss Rhagla w, j'r (lyben hyny, a dderbynwyd y bore hwn yn Swyddi"a'i, Ilei-edr (Herald)/ Y dorf-dref- nus (procession) a gychwyn o Heol Sant lago, nr hyd Charing Cross, y Strand, Fleet Street, Ludgate Street, a Cheapside, &c. Pychwelodd y Gymdeithas Freninol i'r ddi- nas .neithivvyr ynghylch banner awr wedi unar. ddeg o'r glcch, o Rhydychen, lie y buont yn Jimveled a boll gywreinderau'r Brif Athrofa; ac y derby n wytl hwy gydag arvvyddion gwresoc- af goifolccld a groesaw, gan bob graddau rho- tu,\v yd Uidd-1 ylhyrau i'r Ymerawdr Alecsandor, a i renin Prwssia, a chytunwyd gan ddysgedigion i'r Atlitefti ar fod yr un peth gael ei roddi i Ddug Welington, y Tywysog Metternich, Count Leiven (Awstriaid) a'r Maes Lywydd y Tywy s- iog Blucher, i'w breinio a'r enw Athrawon" y Sjfraith (LL. D.) Goleuwyd y ddinas, (Rhyd. ychcn)yn y modd dyscieiriaf i roesawi y Fen- Uethhiddodfawr, a'u Swyddogion cnwog, ac i mlygu gtnfoledd y trigolion am yr lieddwch nYfryd a ganlynodd eu n gweithredoedd gorch- ()stol; adduinwyd yi- Eghvys Fair a goleuadau sclaer ynghyd a darluniadau tryioyw trud- fawr, o r amseroedd prcsennol a'r dynion en- a fn yn ojleryi.au i'w ddwyn oddi amgylch. i tta anai lerbl y w goleuo Eglwysi ar amserau gorfoied«! gwladolj citlip tybid tod temlau yn eoedd addas i amlygu lia.venydd am fod tcr- yn wedi roddi ar dywallt gwaed. Yr oedd ™«llefau y my fyrwyr (students) yn rhagori ar duim a glywid crioed meWn cof dyn, yn neill- 411.1 pan grybwyllid enwau Welington a BIll ther; J mddangosai yr Ymerawdr Alexander ^rth si: iokleb ei wyneb a'i siaiad a'r Tywysog Rhaglaw, fel yn mwynhau y pleser mwyaf ^imladwy. Am y gw ron Blucher, y fath yw 1),'l I,c h Y  parch y cy tired in iddo, fel l-ias dichcn symnd o .-1111 lie i'r Hall ar na byddb llueedd yn ci ddylyn gn II iloeddio allan ei glod, ei fendithio, a chyn- b eu dwylaW geirwcri iddo, fel y tybid focf) r hoil grochleisiau canmoliaeth yn ddigovi i'w fylrdanu a'i fyddaru, orii bnasai ei fod wedi hir ymgyn:iefino- a rhuadau dychrynllyd reangnelau ar y iiiae?. Yr oe d ,(l C-?f ar y maes. Yr oedd efey bore hwn yn weledig Yn ei ystafell yn eifctedd ar barth ol ei wely, gan lygu liwgws (smoaking tobticco) mewn pi bell ^en tra. hir; a phan ddeallai fed liiavvs wedi ymgynnull ger broil ei ddrws codai yr hen wr ac ymddangosai ei hunan yn y frenestr, gan vm- gvymu i'r dorf ag oedd awyddus amei weled.. Cynnalhvjd cyfarfod cyffredin o'r Pabydzlion yn Ouolin, dydd L!un diwedllaf, lie y cytun- ar amryw Lavvn-fwriadau, yn cymmerad- ""yo ymddygiadaii yr Eisteddfod Babaidd, gan sylwiar ei ddiddymiad ar yr amser peryglus h\Yn i achos y Pabyddion, ac annog ar fod i fes- tiiau gad eu cymmeryd yn ddioed i yru y deis- Jiiadau ynmlaen a'u cefnogi yn y fath fodd ag y yddont yn sicr i gael eu hvstyried gan y beneddr cyn diwedd yr eisteddfod preseanol. Y bore hwn deibyniasom bapurau Paris am ddvdd Llun diweddaf. Llenwir y Moniteur yn agos a nevvyddion o Lundain, gan hyny r.id yw Y? cynnwys dim o fudd i ddarHenwyr Prydan- ilid(,- llyn  gtywsant CIsoes. Da.r- ?tdd, heblaw yr hyn a glywsant eisoes. Dar- unir mynediad y Pab i Rnfain gan un o'r pap- Urau Ffrengig, Haiei fri na'r Mon:teur; trefn- ?yd tcrf-drefnus 0 wyr urddasol a Swyddogion 'gyfarfcd a'r hwn a alwant Ficer lesu Grist, ,n yr eglwys," &c. Gwnaed y parotoadau rUt iddo dderbyniad digon croesaivus. A,th Brenin Spain, Charles IV. a'i Fremnes, Bremnes Etruria, a'r Maban Breninol Don Francisco, ynghyd a holl wyr eu llysoedd, allan yn y bore gyfarfod â'i Santciddncydd, yr wn a ymostyngodd i gyfrinachu a hwy yn Jrihhth y rhai a ddygwyd ger ei fron crybwyllir M. Fagan, Cenad wr Prydain. Cyfarfu Brenin arc msa efyd ag ef, yr hwn a syrthiodd wrth di,aed, gan Seisio eu colleidio, eithr daliodd ,i Santeiddn:dd ei frelcliiaa allan iddo. Ca- fodd amryw Bendefigion yr anrhvdedd fawr i 1 b ,gusanii,et:lalv l'iliwc-,Zddoi Dongys erthygl yn mhapurau Paris, a amser- 'yd Berne. Mchef. oydd. fnd vr nnrrhvrlfod vn 'J' "J .U J U ?hitb So!eu:-e (S?Kzprland) bel) ddarte?d. Y rnd.'echodd rhai o r tn?olioM?vmmerydyr !w {??'?'' ? ?'?hryfe?wyr, eithrmethasant lw? ,l Ift, saethwyd arnynt, a lladdwyd pump, a rl'>^K vyfwyd 20 o honynt. I- IINVyr"vyd ?io o hon),,iit. 'Vrth y P?purau a dderhrniasom o Hamburgh "re""n, i'r 12fed o'r mis hwn, yr ydym yn deall fod Y ?y?ysog Co-onogynghylch dechreu y Ybyle, ? ? r drigolion Norway. 0 £ bn1\ ???er, ymwelodd Brenm a Thywys- cg" ;o /"?taa'r wysoSes Charlotte 0 Gymru, Til ?) ac ymwelwyd a hi yn yr un yn 1'; hy \Varwick ? ? ymwehvyd a hi y" yr un lIe clydd Llun, g"tll chivaer, :t>uges Oldnburg. Gwneir par o, ddillad melfed gwychion, per- (hynol i Urdd y Gardas Aur, ar orchyrnyn y Tywysog Rhaglaw, i'w rhoddi i Frenin Ffrainc. Yr ydys wedi gorcliymy.n i'r swyddogion mil- wraidd, y rhai a gawsent genad i fod yn absenol oddiwrth eu byddin yn y Netherlands, i ddych- welyd at eu catrodau perthynol yn ddioed. Cynnwysir erthygl yn mhapur Leyden (IIo. land), a amserwyd Madrid, Mai 2J, yn mynegi fod Fferdilland, Brenin Spain, mewn canlyniad i gyfrmach a. Dug WeHngton, wpdi ysgrif-nodi cyhoeddiad, yn yr hwn yr ymrwyma efe i alw ynghyd yn ebrwydd gynnulleidfa gyfreithlon o I Gortes, neu Seneddwyr y wlad, mewn trefn i ifurlio mewn cydsyniada hwy, Ffurf-ly wodraeth a fyddo yn unol a meddyliau yr bobl, ac ansawdd bresenol gwledydd Ewrop. Yn hyn yr oedd Dug AVelirigton yn ymddwyn nid yn uuig fel Cenadwr Prydaiu, ond awdurdodwyd ef i hyny gan y Penaduriaid cyfunol. Dywenydd genym fyddai cael cadarnhad i'r hysbysiaeth uchod. Cell wcirodd yr Ymerawdr Alexander a'r Llywydd Blucher yn Woolwich, gan ddywedyd fod dynion mawrion Rhydychen, y rhai na wyddcnt lawer am filwriaeth, wedi penderfynu gwneuthur Doctor o honaw 05 ai efe yuo, u Dnvg fyddai genyf hyny," eb y gwron, ond os gwnant, yr wyf yn gobeithio y gofelwch chwi, Syr, ar fod iddynt wneathur Apothecary o'm cyfaill Platoff!" Mynega llythyr a amserwyd St. Michael, Ebrill 31, 1814, fod daear-gryn dychrynllyd wedi eymmeryd lie yn yr ynys hono, yr wythnos I cyn yr un yr ysgrifenwyd y llythyr; ymddang- osai yr holl ynys megys pe buusai yn symud, c!ywid swn fei tvvrf mangneiau, acarogiid sawyr moglyd yr oedd amryw longau wrth angor yn yr aber, y rhai a ddrylliwyd yn ddarnau yn t'rbyn ycreigiau; mewn munudyn ymagorodd y ddaear, ac Did oedd y darn lleiaf o honynt i'w weled; mewn parth arall o'r ynys, ymagorodd y ddaear mown tri o fanau gwahanol, a dylifai ffrwd o ddwfr o'r agoriad mwyaf; parhaodd y swn brawychus hyd ganol nos, ac, Nriia febeidiodd yn hollol. Bu daear-gryn niweidiol yn yr ynys hon o'r blaen cyn ddiweddared a'r il wyddyn 1810. Un o'r ynysoedd perthynol i Portugal yn y mor Atlantaidd, a elwir yr Azores, yw St. I Michael.

[No title]

Advertising