Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLUNDAIN.I

News
Cite
Share

LLUNDAIN. I ¡ II DYDDIA?MEHEMN 23. A M bedwar o'r gloch acth ei Uchder I J Breninol, y Tywysog Rhaglaw i Forts- I mouth, dyfodiad yr hwn a anerchwyd ? ????_ gan fangnelau'r holl gad-longau oedd yn Spithead. Acth dydo!iad o wyr y Llong Gadias (Dock Yard) i gyfarfod a'i Uchder Breninol ynghylch tair milldir o'r drf; y thai oeddynt mewn gwisgoedd gwynion, wedi eu haddurno ag ysncdeni (ribbons) gleision, a'r rhai a aethant yn fintai drefnus o llaen ei ger- I)Ivd oddi yno i'r dref. Goliyngwyd 320 o faugnelau, y rhai oeddynt ar y rhag-furiau, dair RMrftith ar ddyfodiad ei U chder Bremool i'r dref, y rhai a atebvvyd gan ail gyfarchiad o'r tad-longau. Ac ar waifh y Tywysog yn discyn  O?i geibyd saetliwyd y drydedd waith gau y i Hongau rhyfel; yr oedd ynghylch 11,000 o wyrtraed arfog wcdi eu rhesu ar hyd yr heolydd, (IC ynghylch 700 o farch-luoedd yn amgylchu cerbyd ei Uchder Breninol. Yn ii'iy'r Liy wod- laeth yr oedd ynghylch 90 o Lyngesyddion a Chadpeniaid yn eu cyflawn drwsiad yu barod i dderbyn ei Uchder Brenino!; y rhai a gyfrin- ?chasant ag ef yn ebrwydd, a chafodd pob un o -¡ ?honyntyr muhydedd i gusanu ei law. Yr &Ho)yg;? liytigesoi a gymmer Ie y dydd hwn. Y bore litv-11 derbyniasom bapurau Paris am- ddydd Sul a dydd Lluxi diweddaf. Ymddengys eu heiddig-edd at cgonlant milwraidd y w!ad lion trwy y dull y crybwyllant ddyfodiad Dug 'Veliiigt,()ti"lr ddiiias liotio; yr hyn a wnaut yn! y modd oeraidd hyn, ? Y mae ei Un]dasol- II wydd Arg. We!Ington yn Paris y mnnud h wn, ?'dd iddo gychwyn tua Llundain yu ddioed." } I' 'I J' .l nm I tth Y Cadfru OgWH tramor y rha! a gawant yr anrhydedd ddce i gyfarch 1'r Brem' Sylvvasom ar Arg. Welington." Y tpac Breuin, Spain wedi addurno Tywysog Rhaglaw Prydain, Ymerawdr Rws'sia, Brertin Prwssia, Dug Wel- ington, a TtfUeyraud (Ffranc)fig Urdd y ClIuf Auratdd (GoUU-it Fleece)-. Yr olaf o'r rhai hyn oedd ceidwad ei garchar yn Valency, a'r l>ed\var ereill ydynt ei waredwyr. Peth tra liy- llüd eu bod oil yn cael yr un wobr. Danfonwyd llythyr oddiwrth Frenin Spain i'r Taleiihau Ys- PitCiiaidd yn yr Americ, yn mynegu bod ei Fawr- nydi yn ystyried nasdichon yLlywodraeth I wy- ddo heb yr undeb agosaf rhwng y fam )vl,,id t'; thrcfedigaethU1, neu y Taleithau Americaidd |'°d ei Fawrhydi yn gofidio am fod rhy w bethau beius wedi cael eu cySlawni yn ei absennoldeb cf, y rhai a ymdrecha efe i ddiwygio, gan ei fod yn caru ei ddeTiiaid yn y ddwy wlid, y naill fel y Jail. lleiir yn lIym ar y Cortes, y rhai a ddew- isasant eu hunain i fod yn ddeddfroddwyr, ac a gy OvX c asant Ii furf-lywodraeth, yr hon dHn y «g o ymddilfyn rhyddid, a aeth dan syifaen yr Lnbetiaeth (Monarchy) gan feithrin ysbryd anghrefyddol, ac amgyifrodion niweidiol, cyff- Iyh » eiddo Chwyldrowyr Ffrainc yn yr amser a, aeth heibio. I feddyginiaethu hyn dywcd ei I. awrhydi ei fod yn bwriadu sefydlu Unbenaeth derfynedig (luuified Monarchy) yn ei deyrnas. Vienna, Mehejin 8.—Dywedir fod yr Arch- ti idtiges Maria Louisa (Y merodres Ffrainc yn tdiweddar) i gych wyu ar yr 2 8a in tuag vaiolch- ieydd Ais yn Savoy.. Y Mac Coroiio,, Sweden ynghyd a'r gatrod r reriinol o fihvyr Sweden, wc-di cyr- hacdd talaeth ^lidsitdoourg (Sweden) eisoes. Unir yr holl luoedd raewn ychydig amser, a byddant barod i ymosod ar Norway, os bydd iddi barhau i wrtliwynebu ei hundeb aSwedeu. Cynnwys!r yr ymadrodd canlynol yn L]ys- ??'C?erefrocneMydd) am y 17eg o Fai di- d-,t f  '?? '??? y ?S o g?rcharor.on Brv-  y ?y?on ya Philiadelph(a, i Pewic-s Hook, ? dan S??'-aeth yr Is-gadpen Bo?  ed pr y dnawn h'.vnkt, ui'r i;"J o„i j d ^0 rhagddynt y prydnawn h,' n,tuR r gogleùd." Odd?-rth hyn y mae rhai ?ed? casgiufod yr ?ghyfundeb diweddar yn ?hytch carchar!ad Swyddoglon c? ddau tu,  daifod. (Y mae ein darHpnwyr yn cofio ? y ?ywodracth Frytanaidd wpdt carcharu r 1al ?'i deiliaid ]a S??y? ar ?'? Hong o'r Amer? ri,vf yn e?bvti eu gwiad, mewn ti-e f ii i'w ■ I)ron I)raw d lys am ei byw. tl efnl w d?y,, g?. ?? brawdtys am el byw- an ? ac yn anlyn' i hyn gosododd yr Amer- I l\li 1 ,r^edUjkr p,??,, ??,? ,? ?, } !C'a'h r fod yn ??!??y\,yj? y rh'a?y- caet „. y dau y rtegi fey. c A el'lc"tl g(,I?vid 'hwy,. ?thr nid y w \n ymd?ngos fod y dywediad ?cood yn dd?gon o syifaen i? fath gasgliad. S ny wedir fod y byr-gyngrair a gvnnygwyd gan y'" r, }.' o. g ? ;-?-, oorge Prcvos? wedi ei gymmcradwyo gan \rnericiaid" ar yr ?mmod iddo gael ei ptyr- ied y M6r ) U a??stal a'r fir. I h>'n ateh?dd g., 1) ..J. Syr r"' >n evos^? na allasni cfegan'atai hyny.ond bods-Cochrane yilQpftl ei ddysgwyl bob } 1 yr Innl ef alIa 1 bb;. ar  I dydf]' ^r ^rj,wn? ef allai, ar awdufdo d i gyds•>3 nio a hyny. Derbjr II b b., j ???y''?'om hysbys?aerh o Hamburgh i'r ] "9) iny nccra ?ni wedi Haw?ro ohuui ac ¡U1h(>1.l b, Jd' 1 '-?)mUt ?uon ,,?? ?? ci rJn,1lhd ?d ddiuas hy- I:> Y. '< glod hono wedi (lerbyti y caiíf fod yn rhydd, ei llywodraethu yn bl eu hen Ffurf-ly- wodraeth wei,iii-wl,,idwria.ettiol a'i hystyriedyn un o'r treli cystlyngaidd, (Hall- seatic) ,y mae cyfnewidiad mawr er gwell mewn masnachaeth yno, a phob gwr yu dyfod yn mlaen yn siriol i gynnorthwyo ei gymmydog anghenus. Yr oedd trysorfeydd yr Aiiandy wedi chwvddo eisoes i 30,000, eithr y taleithau cymmydogol ydyut mewn caledi mawr liyd yma' Blin genym hysbysu fod bad y faan-loug Dwaif w cdi dymclnvelyd ar oror Ffrainc, ac i 10 o'r gwyr foddi trw> y dygwyddiad.

[No title]

[No title]

Advertising