Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

'.-) - LLUNDAIiV.-I

[No title]

L L YFR A U C YMR A E G

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

L L YFR A U C YMR A E G A ARGRAFFWYD AC AR WERTH Gan JOHN EVANS, Yn Mkelryal Bwrdeis»dy Caerfyrddin; Ar vrerth hefyd gan D. JENKIN, Argraffvdd v Papur liwn, a J, HARRIES, yn yr Hcol-fawr, Abcrtawe C. LEWIS, Aberteili J. JAMES, Aberystwyth Jos. RICHAWUSY Dolgeliey; RICE REES, LlauVmddyfii; a FK £ D. K\'A:NS, Llandilo. 1. YBTBL TEULUAIDD, gyda Sylwadau ar M- ol pob Ponnod, ac Y sgrythymu cyft-uioi ar Ymyl y Dail, gan y diWcddar Barch. Peter Williams, pris £11s, Hell ci rw III(). Y. Y liir.L SAXCTAIDD, sef yr lien Destaraent a'r ATrw- ycui, gv«laa: sgrythyrau cyfeiriol a .Sylwadau ar YllIyl y Ni r J'. Y Bibl SAXOTAIDU, Fpf yr lien Dostament a'r New ydd, '^ydiig V s £ i*yihyrau cyfeiriol a Sylwadau ar 'Jt'myl v baii, ^an .) ohn Can tie. pris lfe. 4. BIBLAU ereill hob Sylwadau, pris 4s. 2d" 5. TESTAMENT NEWYDD, gyda Sylwadau ac Adnodau cyfeiriol ar ymyl y Dail, gan y diweddar Barcli. Peter ^Viliiams, pris 6s. v. edi ei nvvmo. (i. TESTA )¡ENTAD ereill, pris Is. 6d. 7. Y Llyfr CVlItaf <> Lspoxiad Dr. Gillar y Testament Newydd, yn heehmr-IJlyg, mewn wyth rhan ar hua;ain,swllt1 yr un, neu £ 1 Us. yn S. Y mae yr Ail Lvfr yn ynawry Wii?c, acjn dyA»d.a!lanyn rliauau misoi, Is. yrlUl" 8. Y Llyfr Cyntaf, yr Ail, a'r Trvdydd o Kspoxr vn ar y Testament Newydd, gan y Parch, G/Lew is, D. D. j pa rai a ellir eu cael yn rhanav., swllt yr un, mor fynych ag y mvnir. Y mae y Llyfr cYJJtaf yn wertli Ss. 6tl.; vr ail yn 10s.; a'r trvdvdd Us.; a'r pedwerydd yn awr yn y Wasg-. ?. ESPONIAD ar y R:mtcllumd, gan y Parch. G. Lewis, D. D. mewn wyth riian, swHt yr un. 10. ESPOSIAD ar BUlllp Llyfr Moses, gan y Parch. T. Jones, t gynt o Lanpumsaint, yn wytli-plyg, pris lls. 6d. mewnhyrtldau. | 11. iFi ANES WLADftfc A CuREFYDnOL PryDAIX 0 I- amer y daeth y Brutaniaid i wiadycliu iddi gyntaf hyd vn bresVnnol, gan y diweddar Barch. Titus Lewis, pris 10s. 6d. wedi ei nvvmo. 12. GANWYIX Y CYMRY, sef Gwaith y Parch. Mr. Rees Prichard, M. A. gynt Ficer Llanyindayfri; ynghyd ag Ychwanegiad rhai Lloffion o Waith yr un Awdwr, o Gasgl- iad y Parch. Mr. Griilith Joms, Llanddowror. llefyd, Hane Bywyd a Marwolaeth yr Awdwr; ynghyd a tthag- ymadrodd lielaeth at y Darllenydd, a fhy/igiim' i r gan Mr. Stephen Hughes, gyut o Abertawe; gwerth 6s. wedi ei rwymo. Y mae y llyfr hWII wedi ei argrailu a Uy- thyren fias, yn wyth-plvg mawr. 18, GEIRIADUR YSGRYTHYROL, yn bedwar llyfr, gan y Parch. Thos. Charles, o'r Bala, pris X2 10s. mewn byrddau. 14. GEIRLYFR SAESNEC; A I^HYMRAEG, gan y diweddar Barch. William Evans, wedi eiddiwvgio, ac ychwanegutua Mil o Eiriau ato, gan y Parch. Mr. Richards, gynt o Lan- graHo, yn swydd Forganwg.—Y mae y llyfr hwn yn cyn- nwys pob gair angenrheidiol tuag at ddarllcn awduron Seis- nig; nid yn unig fe, roddir Cymraeg cyfatebol i'r Saesneg, a'u haml arwyudocaad wedi eu gosod mcwn trefn briodol, ond hcfyd y mae pob gair Saesneg wedi ei acenu, i attal swniad anaddas: y mae rhan-ymadrodd pob gair wedi ei osod, ac awduron priodol wedi eu cyssylltu, lie y mae angenrheidrwydd. 15. GEIRLYKR SAESNEG A CHYMRAEG, gan T. Jones, o Mold, yr ail Argraffiad, gydag Ychwanegiadau a Diwyg- iadau, yn ddwy ran, pris 4s. y riian gyntaf, a 3s. yr ail, neu ar bapur garwach, 3s. y rhan gyntat, a 2s. 6d. yr ail. 16. GEIRLYFR SAESNEG A CHYMRAEG, gan Thos. Evans, pris 7s. mewn byrddau. 17. GISIBIADCR CYMRAEG A SAESXEG, gan Wm. Owen, F. S. A. ynghyd a Grammadeg Cymraeg, yn ddau lyfr, pris £ 3 lJs. twl. 18. TALFYRIAD o Eiriadur Cymraeg a Saesneg Wiliam Owen, F.S. A. pris 7s. 6d. 19. Y MEDUYU ANIFEILIAID SAESNEG A CHYMRAEG, yn cynnwys darluniad cryno a chywir o'r amtywiol Anhwyl- iallau i ha rai y mae Da comio, Lloi, Defaiti, a Moch, yn fwyaf agored; yn nghyd ft'r Moddion goreu o Driniaeth ag sydd hyd yn hyn yn adnabyddus; gan Isaac Wykc, Fle- ryllydd a GAN-ertliivr Moddion JMeddygol, pris 5s. mewn byrddau. 20. HANES PLETDIAU Y Bvn CRISTIANOGOL, ynghyd fig Allllogacth i hynawsedd crefyddol; at yr hyn yr ychwa- negwyd, Golygiad ar Atheistiaeth, Deistiaeth, Theophilan- ■ thropiaeth, luddewaeth, Mahoinefiiniaetli, a Ciiristianog- aeth; gan JOln Evans, M. A. Pen-ddyscawdwr mewn Athrofa at Rifedi pennodol o Ysgolheigion, yn Pulin's Row, Islington. Y degfed argraffiad, (yn Saesneg, yn y flvvyddyn 1807), wedi ei helaethu a'i ddiwygio; ynghyd a Thabl COlfadwriaetliol o'r dygwyddiadau hynotaf mewn Hanes Eglwysig, o enedigaeth Crist i'r amser presennol, pris 4s. 21. Y RHYFEL YSBRYDOL, yr hwn a wnaethpwyd gan Shaddai ar Diabolus, er ennill yn ol dref Mansoul, gan y Parch. J. Bunyan, pris 2s. 6d. mewn byrddau. 22. TAITH Y PERERIN, dan GytleIylJiaeth Brcuddwyd; yn yr hwn y dangosir, 1. Y modd y mae pechadur yn cych- wyYn, neu yn dechreu ei daith o'r byd hwn tua'r efoid. 2. Y peryglon y mr," ef yn gyfarfod å hwynt ar ei daith. 3. Ei ddyfodiad o'r dhvedcl i'r wlad ddymuuol, neu y net- odd, mewn diogelwch,gan y Parch. J. Bunyan, pris ls.6d. 201. TAITS CHRISTIANA A'I PHLASTT, O Ddinas Dysjtryw tua'r Ganaannefol, ar ol ei Phriod; yn dangos am y blin- (ler;tu tria;t-ioti a derau man iion a cyMrfu a htvynt ar y ffordd, a'u dyforiiad diogel o'r diwedd"ifr wlad ddymunol: sef yr ail ran o Daith y Pererin, an y Parch, J. Biinyan, pris Is. 24. TAnH Y PER-ERIN, neu Fynediad Dyn trwJ r byd hwn i'r un a ddaw, dan rith Breuddwyd; yn mha un y dangosir yr amrywiol beryglon a'r rhwystrau a gyfarfu fig ef, a'i oruchafiaeth yntefarfyd, cnawd, achythraul; yng- hyd a'i ddedwydd ddyfodiad i'r ddinas ogoneddus, a r Baw- I cnydd a'r gogoniant a gafodd er ei dragywryddol ddyddan- wch yn y ddinas hono, gan y Parch. J. Bunyan, pris Is. i Y RHEDEGWR sbrydol, neu Bortreiad o'r Dyn ag syd<i yn mvncd i'r Ndodd; ynghyd a'r ftordd y mae yn rhedejr yndai, y nodau v mae'n myned heibio iddynt; a rhai cyfarWYddiarlàll i red y caffer gafael. Hefyd, Llythyr at bob dyn diog ac esgeulus, gan y Parch. J, Bunyan, pris i.s, V;(t 26. GWELEDIGAETH Y BARDD ( AVSG yn cynnwys, ]. Gweledigaeth cw rs y byd. 2. Gweledigaeth angeu. Ciwe- iedigapth uifern; gan EUis Wyn. At6a ull ciuvanegw>d, Myii"iad o'r geiriau mwyaf anneaUadwy trwv ?.rtf v gwaith, pris Is. 27. FFVVHONAU IACHAWDWRIAETH; neu AmddilTyniad o A tiii-awiaeth Gras; sef, liyr Draethawd o Lvfr a elwir Traethawd ar Etnoledigaeth a Gwrtiiodedigaeth, a He- laethi-wydd y Prynedigaetli Gristianogol;" gaii B. Jones, Gw einidog yr Efengyl, pris Is. 28. BVWYD JOSEPH, MAB IsRAEL; yn wyth llyfr. A fwriadwyd yn benaf, i ddemi meddvliau dynion ieuainc i garu yr Ysgrythyrau Sauctaidd. Yn Saesneg gan Joliu Macgowen, ac a gyfieithwyd i'r Cymraeg gan John Evans, Arferiedydd Meddyginiaeth pris 4s. 6d. wedi ei rwymo. 29 AN ENGLISH AND WELSH Vocabulary, or an evy- Guide to the ancient British Language; by Thomas Evans. To which is prefixed a Grammar of tiie Welsh Language; h y Thomas Richards; price 2s. 6d. 30. YREos; sef, Gwaith Awenyddawl Mr. Edward Richard, o Y strad Meurig, yn swydd AbertciS.—] Buir'nl- gerdd. 2. Bugeil-gerdd. 3.CanyBont. 4. Atc?1) i C??n y Bont. 5. Emyn, neu Hymn. 6. Marw nad iorwerta IHn- siart, ynghyd a N odau ar odre'r dail; pris 6d. Jl. MYIYRDOD AR AC ANGEIJ, a ysgrifenwyd mewn Mynwent yn y Wlad, yn mryg yr liwvr, wediei droi o Saesneg Gray, gari y ParCH. D. Davies, Castell ifvwel, yr ail argraifiad, pris tich. 32. CATFcisii ECLWYS LOEGR, a gafodd ei gYmmeradwyo gan bYlIJmana 0 I phnf Eghvyswyr, ar en diwygiau odtii- wrth Babyddiaetb, yn y flwyddyn 1562; a gvtioeddwyd vn 1570, ac amryw weithiau ar ol hyny; ac a orchymmynwyd ei (ldysgu yn sgolion y deyrnas: wedi ei gytieithu gan T. Jones, allan o'r argraffiad LJadinaidd gan Dr. Cleaver, sy'll, bl.e_ ,e "n"' I yn Lsgoh IJanehvy; pris Is. 6d. 32. MESURWR CYFFREDINOL, iieu Gyfarwyddyd i Grefft wyr; yn mha un y cynhwysir Tablau wedi eu casgla Y:1 barod atamrjw achosion, yn enwedig i fesur coed, pa un bynag ai ysgwar neu gr.viiii)n; byrddau, estyllau, pianciau, Iloriau, muriau, wainscodau, ac amryw betiiau er'ii) o'r un natur. Tabl lliosogiad a chyfraniad, pa un all fod-yn fudtiiol i seiri coed, seiri maen, hwpperiaid, s^wydrwyr, llifwyr, gwyngalchwyr, a maendowyr; ynghyd it Thablau at gyfrif pa falllt 0 arian a ddlsgyn ar tin faint o bwvsau neulatiieid- iau, yn olhyn a hyn y pwys neirr llathed, ijt-u ryw beth o'r natur; ac (eJly yn fudaiof i siopwyr, hwsmonwyr, ac aiiiryw ereill. Y trydydd argraffiad, wedi ei ddiw ygio a'i helaethu mewn llawer o b "than iiyiiod, cj^leus i'w deall, er hvDindd- lad i hob math o ddynion, gan N'I Willianis, Mesurwr Tir, pi-is 2Q. lieb ei rwymo, neu 2s. 61. wedi ei rw v mo. 33. Y Wm'iWOGAETII LWYDDIANNUS; neu, Ymddvddan vnghylch Eficithioldeb a LIwyddiant pregethu yr Efc-.i^vl yn mhlith Cristianogion o walianol tarnau, rhw ng dau mydog, sef Caltin ac Anticallin; hvn"v yw, gwr o faro (;a- nn, a gw r o farn v, rthwyncb, pris 6d. 31. PRIF FEDDYGINIAETH sef, Physygwriaei'i vr odd gynt: neu, Ffordd hawdd a naturioi'i iacuan' y riian twyat o Glefydau, wedi ei gyfieitiiu i'r riteg i. pummed argraffiad yn Saesneg, er lies i'r Cymry, pris Sd. 35. GOGONEDDUS DDIRGELWCH TRURAREDT) Or<vt neu Werthfawr Feddyginiaeth i Eneidiau lluddedi-. A V" rifeu- wydyn Saesneg gan J ohn Bisco, Gweinidog yr 'vu St. Thomas, Soutiiwark, pris Is. 36. TRAETIIAWD AR DEYRNAS CRJST,. gan Al raham Booth, wedi ei droi i'r Gymraeg o'r tryd\ argraiB id ■ n Sacsuee, gan y Parch. D. Saunders, pris Is. I pris 1- 37. TRUGAREDD A BAR?-; neu yn agos i Dri Chant o Siamplau rhyfeddol o Farnedigaeth'Duw ar yr Annu vviol. ac o Drugareddau nodedig i'r Duwiol, mewn amryw wlsdydd ac oesod.1? gyda llawer o Ystorinu 'on Idiol ereli!; i c ti casglu allan o Ysgrifenadau Gwvr dyscedijr; er dychrvn i-r drygionus, er cysur i'r duionus, ac er rilybnJd i bawb, pi h 9f\ 38. AIXWEDD MYFYKDOD; nell, ArweinyJù j'r M:dunl • segur; He y cynhwysir un ar bymtheg o Beaiiodai' mewn ffordd o Fyfyrdod, a Hymnau mewn ffordd o FyfyH >d yll canlyn pob un o honynt, gan y Parch. Azariah S;iadm^, pris 6d. 39. BLODAU PARADWYS YN LLAWN o FEL, nea ddifrifnl Fyfyrdodau ar amryw iol o'r Enwau, Titlau, a'r Cyffelylj- iaetfiau rhyfeddol ag y mae y Duwiolion ac EgJwys Ddnw yn gael yn yr Ysgrythyrau Sauctaidd, gan y i'^rcii. A. Shadracii, pris 4d. 40. PERLAU CALFARIA, neii Arian gwaedlyd y Gr »es' wedi eu codi allan o Fane Caersalein, &c. gan A. Siadracii' pris Is. 41. TRYSORAC'R GROES, wedi cael eu cyflawn ar Ddydd Marchnad yr Efengyl, &c. gan A. Shadrach, k-ris is. 1 42. DRYCH CYIVIR I GANFOD Y GwRTHSiUH-j^ ya et ymadawiad a Duw, yn eiholllochesaudirgel, yn eig-.ii-ydr- iadau yn yr Anialvvch, ac yn Babilon; ac itcfyd yn ei ddychweliad adref at Dduw drachefn, gan A. Saadrach, pris Is. 43. GOLEUNI CAERSALEM, neu Gvfeillarliau y Dyscyblioa yn Jerusalem; lie y trae-tlnr yn ddifrifol am amrywiol o bethau pwysfawr, ar ddull o Ymddyd ian nnvitg Air A )os- tolion mewn deg ar hugain o Gymdeithasau *yn J<*ru*a/eni' ac y mae Hymnait ar ol y pennodau, gan A. Slmdrach, pris Is. 6d. 41. LLYFR RHYFEDDODAU neu, Amiysiad o Warediy- aethau rhyfeddol Duw i'w Weision, r'am?digartha"u trytnion-ar ei Elynion, wedi ei gasglu gan y Paivn.Tiius Lewis. At yr hyn y chwanegwyd, HattesRibi, gai: P&reh. John Campbell, pris 6d. 45. CAMNI YN Y GOELBREN neu, DdatgudJiad o'r modd y mae Pen-arglwryddiaeth a Doetiiineb Duw yn trefiiu Cys- tuddiau Dynion, ynghyd a'r modd y dylai Cri-tianogio;i ym- ddwyndanynt: w edi ei osod allan mewit Pygi< oddiwrdi Preg.vii. 13. ynghyd S Phregeth arall ar Diar. xvi. IS. gan 46. POB DYN EI PHYSYGVVR EI VIOIV •. ynddwy Ran. Y mae'n dra chyinhwys ac angenrheidiol yn m;wl¡ tet.iu, ac i bob tiafaelwr; pris 9d. s 47. GOLWr. 0 BEN NEBO AR WLAD YR A r)DE-.i-in; mew n Casgliad o Biion lymnau, am Gwysap Dyn yn yr Adda cyntaf, a'i Gyfodiad yn yr Ail, &c. gan Morgan Rays, pris Is. 48. CASGLIAD 0 Bum Cant o Hymnau, -it ar amrywiol destunau, gan y Parch. n. Jones, o Dreu'viinon, pris 2s. 6d. mewn byrddau. 49. PiGioN o Hymnau, priodol i Grefydr1 yn el hamrywiol ranau. Hefyd, Agoriad ar y Gamut, gaa y Parch. Joan James, Aberystwyth, pris 3s. yn rb«y;n. D. S. Y mae gan J. E. Hyiunan o waith amryw Aw<Iwyr, o wahanol brisiau. 50. DYLEDSWYUD PAWB A GLYWANT YR Efctc i- t GREDV NGHRIST; nen, Alwad gyifrediiiol yr Ktsn,Tyl mewn cysondeb ag Ethotedigaeth lw=rsonol, Prynedigs.etU neillduol, Anallu Dyn, a Galwedigaetii e.teH:itl, mpwtt Pregeth ar loan xii. 36. gan y Parcu. George Lewis, I). D. pris 6d. 51. CVFIAWNAAD TRWY FFYDD; neu, Draethawd yn gosod allan y dull a'r amser y mae Cyfiawnder Crist yn carl ei weithredol gyfrif i Bechadur, gan y Parch. Geo. Lewis, D. D. pris Is. 52. TRAETHAWD DEFNYDDIOL AM BET-ARGLvrynniAETn Duw A'l GYHAWNDER, yns:hvd H'r pethan pwysikwr sy'n tarddu oddiwrth ei BenUirgiwyddiaeth ef, set" Etiiole^ig- aeth, Prynedigaeth, Galwedigaetii eiklthtal, a P -a i- mewn Gras; o waith Mr. Eliseus CoJc yu Saesneg, wedi ci gyfieithu er lies i'r Cym:-y uiiiaiti. Argraiiiai newydd, pris 2s. heb ei nvymo. 53. DRYCH i'r ANLLYTHYR f.NOG jicii, Tlvlwybr amlwg ac esmwyth i fod yn gytarwydd yn y Frutauiaidi. Vn nwvs vttbrddiadau baddiol a {Hileseriis, er cyfarwyeido Jail i iàwn yspclio, darllen, a deaH yr Att iHadau, ynghyd a" amryw bethau ereill angenrneidiol a pnerthvmiS<fl rr fath orchwyl. Y pedwerydd Argra^ad, gan Robert ab loan, o sir Gaernaiton, (ynt AIhraw Ysgo! nymr?'g). loan S. Y mae gan J. E.amryw fa'h o' Lvf?au Yscol, o amryw brisiau. J>. ) 54. DUCTOR NUPTIARUM; neu. (Jyfa-wyddwr PTv ri. od,as, mewn dull o uiddiudan rnw ug MIIRTIIAL'^eulogam a Mary Euamus. Gan William Wi!li"m. • 55. BYWYD HVKOO A (.WHtF?EDOHD RHTFEDOOI. Ro BtNso? CRUSOE; yr Imn a m !?w wvlh udynedd ar hu- gain mewn Ynys anghyfanMcdd, yr 1.0 wedi huiy, a 1 boblwvd tranddo ef.. 1 to C- Elte i xc.tuu drartrfn. ? i