Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

'.-) - LLUNDAIiV.-I

News
Cite
Share

') LLUNDAIiV.- I I a I AT, CHWEFRO'fc. 10. I Xr 7 r ||i 1\ Af7!II (1 w y lytliyr-long i Harwich ddoe I ? *1 ?lldigohmd. Yioeddtramw?fawedi r.i' ltoito t'r C Y f ?- &.?!? ci ?'a?o h? 1? y-r y"ys hOBO a'r Qyf- Irw) ddefnydtlio math o fad rht?v. Kid yw'r Uyti-yr-lcngaa nchod yndwya un hys- J t)y"heth andl. ? ? ?:cih Hoog i'r afon (Hundah)) ?Idop, yn ? \HI !o'ngYl'ch o 0 tend) (Flanders) :< phuu ddath M oddi \no yr y drpf 1iono mewn tevfysc m&wr. IYr ocdi.iid yn gwy bod fod y Cy¡greirwyr dan ;.df,. V" (; H lIlo yJl nesm. yn gyflym tuagy-no. "Yrceddynt v.ed' fneddtatmu b(Ub-?'h "I') la1 o'ru?s !twu, a Ghent, ar } tydydd: ac vroeddid | JM dy?gwyt y byddent.yn Bruges ar y 4ydd, ac 'jr oedd irigejion Ostcs d yn dy'gwyt am ym- ?pHad eddl wrthynt ti.r ?cd. 0 her?ydd paham, yr r.edA Macr y dref' a enwyd olif,"I Jiyd a1!- awdurdodau ?wl?dc!, wcdi gadad r tic *isoes, g.'n ge'sio noddfa yn Dunkirk: ac yr oedd y ma!>iandvv\ r Avedi cynnull mown brys .-niawr stniryw !o: gau bychain, mewn trefn drosgl- < u me<Wia:;nau gyda'r tir i longbyrtli ag 1' 'yn llai agored i rutUr oddiwrth y galiuodd (yf¡J'nolNid oedd one! ychydig new neb rhwys- trall ni, y ilbrdd i luddias cycluvymad y Cyng- I,e I,w r. y I, oell(i yn hoilol ddianiddiity n, e id oedd nag HUt) a wyr yn anuldi-ffynfa 108 d Ni retddia?r ychyd? hiwyr a dd (a- f !}l\a\r umddiHf;fa uchod aUan i syi!gra? ar J lifa-yitioyi fyncd fawr j;eLach na'r i ?yrtit; a pr;") jyid iud yr arnddiily nfa ei )'?' >n ddigon cryf i'w dto?ein; ac Hid oedd am- &y'(-iad Dunkirk, faM-T ?eH, os di?, am fodyr Lo!) f;u\?!)?au wed' en dwyn oddiat y rhagfuriau ddf?a!'u anghonot! y fyddin fa\\r. 0 du ? 'hverp yr ocddid yn c'ywpd sv/n ergydion ry Hi" u yii baraas. Yi oedd amddHfynfa y dref bou ??i ei \\f!\<àu yn f:?t. am fod an.ryw I atrodatJ vvcdi .myned oddi yno i harthau nesaf ;eu n i'r vlad. Yr oeddynt yn parotoi i agor y <»yfi-ddorau, fel y byddei i'r wlad oddi aaigyleb j i Osteiid gaclcigcrchuddtcndwfr. Y niae llywydd y Hong a ddygodd y llytliyrau ^ehod yu yn bendant nad" oedd byddin ii«naj,a;-ie dros 130,000 o wj r. ?ynp?aHythyr?n o Holand, y rhai ,i an?ser- | ^'yd Chwefj'?r ?ydd, fed y Ffraneod wedi eu  O o o o wyr, a rUIfedi ??c?d? ?ydn Ghoilcd o 25,000 o wyr, a rhifedi ina .v ro fangnelau; ond gau nad ydynt'yn hys- Ijysu'r lie na'r arnser y dygwyddodd hyn;' yr ydym. yn ofni eu bod yn mwyau'r gollyd, Y ».iaeV llythyrau hyn hefyd yn livynegu fed hoii f ddi;!i r T. Grvdiam i i; ,a (,I':eii trosglwyddo'jn < <idioed i bar than deheuol Ffiainc, He y dichon ar j aunvvaila dio i'r ?oriau yn ctbyn Souit, ac o du '??ugton ,g,i fod y gwrthddrych at yr hwn y ?'yfptrwy(t bJddíllyr Thomas Graham gyntaf, .1'l" t d 1" g 1'- Ill d. t1 1 'f 1.1()Ia ii (I rbae rhuthrod IWI' /) Y ra.. ?wed:eieuu:I'. i el.¡ ei ennili.. 7, 1 I P,,VPUIZ-LL, SpXl?q. ()'r Goncisoy lun. o befbau (17() ? 1. so I. 20.-Y Tywfain yn dyfod i'r goleu yn raddol. Nid oes "'itmlu'uactn yn awr fad y JBrenin I'Terdinand w, neutliur cytuudeb. a'r Corsican atgas. Y mae yn cynnwys 15 o ertlfyglau; yn mhlith y 1 j rna'}' fe gyduafeyddir mai Fferdinand y w lirenin Yr I %<iin ymadawiad y lluodd Ffrengig 0 rspaIn; | '■a.chydnabyddiaeth it anymddtbym?cth Spain gan ? Bonaprte (? ydy? efe yn tybicd f.'d hyn?yn mwyi,as jL, r I iai(i i'r e lerdinatid ?r?r Brutan?d o Spain (y?y??? Corsica ) yn dynoetlu M dtaed-Hochog; rbyw ddyfais. ]I ?,i ti r liwi, y- Cyli?,,reiI rw yr ap .wii g y C y ngreirvvyr a'p r ?!fydd sydd yn nieddiannu eifeddyUan) ),B)rwy t }:ijI'C niu .Ffl''r.dinan,d i w!siogan,BrydI acl- I j ^€r cm-charorio:) FfM!'?!? agy mr") d yn ? 'P??? !'r(Jors!canuffGrnot hwn; ac i gadw cyt- Hudeb Utrecht cyn belled ag yr oedd yn golygu inwnd?au HyRgesol, ac adnewyddlad o'r hen 1 ?y?"?'? cyu?rcirio! rhwng Ff.?nnc a Spain;  ?? mhcdqiant cn burdd a? a'ii s?vvddi i ? r lioll pi c i -iiaitt aant ynerbyn eu ??' ??? y?yssyHtu a'r peHb? i Joseph, a'r Ypeler ]>o)'npal'te. y 1'hai ydynt yn goddef yn 1$: Ffainc raü'u c&sp am f'adwriaeth yn ?'?' '"? ?!?d ac felly nid yw'r amgylc!nad | o u bod yn Yspaeniaid bradwrus a dinystriol i'w ?y'tbcn'rnt?p;d Heiafiddyni:hwy! I' f'yddvvch cchc)?r! Trwy.?-?c? Y ,rLhf, ,ll I>' lQ13 11 asiiiein .filS ga a",1l eln Inaeddu tnvy ryrn ddicnell y mBe ^B7o*n^a- ture2y/ym ) ??i?? ne?MJd ? o y?d?c'h?; t0?? dd.cheU y mae Hcna- parte yn y?r.chu e!n ?y cdd. drachefn.-C?n ei fcd? cd..? d_!aro?ng betiach, cyn beMed ag ?obe?o b?dd?oliaetbu ar Spa!n, ac i ?ydna? ? cod t ferdti?nd yn y,e,nn, rhaid !ddo yn awr < edrydl ??n am wrthddrychau e.-fiH. Yr ydym y1Vei pnfod efaoes yn ymdrechu ?yru rhyngom ?" Cyngrcifwyr Brutanardd; ac yn cbtwydd ??Wn ei vveled, os na ofalwn am feddygíniáeh, ??ymry?nac anghyfundpb yn eiriI,t em h °; V. ?'?'n. a RWa ei wcled yn anfon cyn- fI)'(J'Jad' I' ?? ?"gwen!?cthus; megis y mae eisoes wedi (Rlf11} d] .J Y I ] darf-i ???" ddir?ei gen la on Yspaenah'd? i St r» lcS a Pa!afcx> 11» "S?? ys?tfydd ei we'd I "d Cyn anfn yr Infant Don Antomo, neu, I 1"? 1 y uod, Fferdinand ei bau-ac cf al!ai h | ? Charles IV. a Maria I^ouisa! Y mae gweith- rediadau twyll a dichell yn nghylch ad-gym- meryd He: ni bydeai ryfedd pe danfonai efe y Brenin Fferdinand atom, mewn trefn i'n daros- tvvng yn hawddacl-r wrth ei bleser, trwy osod persowati o'i aingy-leli a fyddo dan eifaith egwy- tklorion Ffrengig, y rhai a roddant iddo Sversi o lywodraeth ormesol; y mae mwy o ddiwyd- rwydd y n ofynol yn awr nac erioed, i'n gvvaredu rhag niaglau'r gormcsv. r dichellgar a mwy o ddiysgognvydd yo ein penderfyniadaUj i with- wyi.ebu-cyfrw'ysd fa' l' Corsitan. Y mae yn amlvvg ei fod ef yn clnvennyth cyn- nadleddu a ni yn umg ond a allwn ni ddadgys- sylltu ein hachos oddiwrth eiddo Brydain ? ac a ydyw yn bosibl fod y Brenin Fferdinand wedi ,it-wydd-iio di'r.f-,tt i gyngrait ? Y mae'n ymddan- gos yn anghredadwy; eithr ni a adwaenom v (liciielltoa atgas a ddefnyddiodd y Gormeswr yn Bayonne, a chaethiwcd sydd yn eu hegiur dihnigo .Md ccs un Spaniard da nad yw yn dymuno dycbwe!id Ffeidinand? ond y mae yn dymuno hyny er lies i'w wlad, ac nid i'w guncutiiur vn agored i ddrygau gwaeth nag y maegwedi ei dy- y mte, gwedi ei dy- oddef oi oes. 'lthaid i Fferdinand ddychwelyd yn y modd ag yr ewyllysia'r Spainiaid, ac nid fel y mynai Bonaparte. Rhaid iddo ef ddyfod i'n gwneuthur yn ddedwydd, ac nid i fed yn achcs (er yn ddiniwaid) o flinderaa newyddion. Dedwydd fydd y dydd, ar yr hWIl y gellir anerch Fferdinavsd (yn 01 ei adferiad i"vv ddeil- ru d iiyddion) f?l iiyt? Wele yma  gorsedd iaid Jly(Mlon) fd livii? Wele yma e:eh gs?dd wedi eidiogclu gan ifyddlondeb. eich deiiiaid dyma eich coron wedi phrynn a gwaed Yspaen- iaid dyma eich teyrn-wiaien, yr hon a ail-rydd diysgogrwydd Yspaenaidd p Clch I law dyma eiclj gwisg fieninol, wedi,, ei lliwio a gwaed f miiodd, y rhai asyrthihsarit fel y gallech chwi ei cliadkv darllenwch ein luines—gwybyddwch yr hyn oil a wnacth Yspaeniaid drosoch-ac nQcaIlghüfiwch fytheich bod yn ddyledus i bobl Spain am y cwbl.—Nac angliofiwch fyth eich bod wedi dyfod yn benaeth ar fob! ao, sydd wedi d } 1 l lJ, j dystrywio avvdurdod (Jnbcnacth (Despotism:) y gyfraith sydd yn gorchymmyn—y Breiun yw'r |S>W)ddwr cyllawniadol," (neu'r hwn sydd i oscd gorchymmy n y gyL alth iiiewn ymaiferiad.) Nid oes ammheuaeth fod Bonaparte yn gorch- estu i'r eithaf i geisio heddwch, yr unig heth a d die hon ddiogelu ei ben rhag tymhestl ddi- nysiriol, a chadw coron Ffrainc iddo ei hun. Otvd o'n rhan ni, prin y -mac'n ymddangos yn gredadwy y bydd i'r Cyngreirwyrarcs hell fy- ned yn mhellach yn y blaenj pryd y maent yn agos a dymchwelyd y Colossus, a chaniataa i'r aughentil hwn gjael byw, yn neillduol byw yn beiiactli gwlad. Nid yw heddweh a Bonaparte ond gwag-ddychymmyg: ac metvn un math o t n I'? heddweh a Ffrainc, dylyd gofyn pen y gorrres- fel sylfaen ragammodol—gwneuthur hedd- wch a Bonaparte fyddai llafurio i ddinystrio Ewrop; yr hon, yn wir, a allai gael tawelWeh dros ychydig hsodd; eithrbyddai rr tawelwch hyfryd hwn. gael ei ganlyn gan dymhestl ddych- rynliyd; a gwelai'r Cyfandir ei hun drachefn wedi di orehuddio a lfrydiau o waed, o aehos uchelfrydedd y gormeswr.— Ef allai fod rhai o'r Cyngreirwyr yn gobeithio fod Bonaparte wedi iYfiteNi id-fo(i all wyddiant wedi darostwng ei fa|chder—eithr gallant ddysgwyl yr un mor gynted, welcd y Falter ys-gig (byw ar gig) yn ti-oi yn golomen ddiniwaid, &c. &c. Y mae lIys-argratf nos Iau yn cynnwys cofres faith o'r Iloii,,au Ame,ic.,iiiaidd a ddinystriwyd, a losgwyd, neu a gymmeryd, gan y llongau Brutanaidd ag oeddynt yn gwarchae'r Chesa- peake, dan ly wyddiaeth Cadpcn Barrie, o long ei Fawrhydi Dragon, o'r 6fed o Fedi, 1813, hyd y ll2fed o ionawr, 1814. Dim llai na phedwar ugain a dwy o longau'r Unpl-Daleithau, o amryw l'aintioli a gymmeryd neu a ddinystriwyd yn yr ysbaid uchod o amser, gan longa«,ei Fawrhydi ag oeddynt yn gwarchae y lle riiag-grybwyliedig (Chesapeake) yn unig. 11!? e ) yii uii i 9 Ymadawodd Mr. Walsh, Cenhadwr y Brenin a'r dref ddoe, yn nghylch 12 o'r gloch, & chenadwri i'r cad-lys. Myhega o gad- lys Arg. Weiington, fcdy Milwriad Bunbury wedi cyrhaedd yno ar y 23aki; fod Soult wedi gadael Bayonne i'r amddiifynfa o 15,000 o wyr dan ofal Cadfr.Reile, a'i fod ef ei hunyn Pey- rebotrldc,, fi,effeeliaii ir yr afon Gave. Nid ,odd un gwaithmil wraidd yn mynd yn mlaeti o aclios y tywydd. [ Y mae 'J'ywysog Orange wedi gyru all an crchymmyn i attafaelu (?co?sc?L'? yr holl feddiantperthynot i ddeiliaid tfrainc yn lloland, me?n Ifordd o adgipiad am y cyH'e!yb ()?,Cliynl- myn i attaf?plu meddiant y Dutch yn Ffrainc. Yr ydym yn dysgn wrth hanesion o Jersey, i I offt iriad o Normandy, ddyrodyno at Ddug lievii, yr hwn a'i rhybuddiodd rhag tirio yn y daiaeth hono, nac yn rhandirodd eyfagos Britta- Ill., o herwydd fod gWllwyr arfog yehwanegol wedi eu sefydlu ar hyd holt lan y mor, i'r dy- ben i'w rwydo ef, a bod llawer o ddynion wedi dyoddef. marvvolaeth yn y gymmydogaeth, o herwydd ydrwg-dybid eu bod o blaid ymddan- gosiad neb o dyr Bourbon ur diriogaeth Ffrainc. Dywedir fod y Dug wedi derbyn y cynghor, a ihoddi heibio ei fwriad i bery glu ei fywyd ar dir I Ffrrugig ar hyn o bryd, hyd oilil al'o gii,bia,.i ei amean gyda llai o berygi i gyfedlion a chynnor* thwyvvy r ei deulu. Collodd yr Anrhydeddus Gad pen Gore, o't 94 cafrawd, ei fywyd mewn ymryson yn Vittoria, Spain. Ymddengys i'r dygwyddiad angheuol gymmeryd He, o herwydd y gwrthwynebiad a wnaethai yr hwn a fn farw i'r swvddogion ag oeddynt yu ceisio gosod gweithred o eiddo'r Ynadon Yspaenaidd mewn g-rym, i ddwyn yn ol ddynes ag oedd efe yn ei chadw. Yn ebrwydd wedi i'r Llywodraeth amlygu ei dymuniad i gael ychydig o seiri llongau i fyned i Canada, xynnygodd amryw eu gwasanaeth.— Derbyniw yd rhes o 230 o eivwau dynion ieuainc, dan 30 oed, yn y mor-lys o Biymouth nos Sadwrn. Daeth y llong Ffrertgig L'Emile, o 14 mang- nel a 42 o wyr, yr "lion a gymmerwyd gan y Thracian, o 18 mangnel, ar ol ymlidiad o dair awr a 17 munud, gerllaw Ffrainc, mewn i Dover. J

[No title]

L L YFR A U C YMR A E G