Hide Articles List

10 articles on this Page

Y CYNGHORAU PLWYFOL AI! THREFOL.

CAPEL ANNIBYNOL LLOYD ! '-STREET,LLANELLI.…

TUMBLE. I

YR ETHOLIADAU LLEOL. i

CROSSHANDS A'R CYLCHOEDD

CADWEN ODLEDIG -

.....j "FY NHADCU:"

News
Cite
Share

"FY NHADCU:" Sef John Williams, yr hwn a adnabyddid fel John Williana, Glanlliedi, Felinfoel, ac a ymadawodd a'r fachedd hon Awst 7fed, 1889. Hen wr a ddenodd fy serch ydoedd ef, Anwylvd y byd ac anwylyd nef, Ato y brysiwn am noddfa bob pryd Rhag eerydd y wialen daearol fyd Hen wr a ddenodd t'y serch ydoedd ef, Anwylyd y byd ac anwylyd nef. O fel wyf yn coGo ei wewau cu, Pan edrychwn ei wallt am flewyn du, Y gwallt ymdebygai i'r eira gwyn Addurua'r gw:tst'tdedd a chopa'r bryn Hen wr a ddenodd fy serch ydoedd ef, Anwylyd y byd ac anwylyd nef. Dadcu," meddwn wrtho, "pa beth yw hyu ? Pabam mae eich gwallt fel eira gwyn ? Pa beth, ai arwyddlun o'r almon bren Ar derfyu blodeuo yw coron wen ? Hen wr a ddenodd fy serch ydoedd ef, Auwylyd y byd ac anwylyd nef. O'r hen gadair fawr, tra yma'n y bYll, Cyflwynod'd i mi ei gyngborion drud, Cyngborion barhant i flodeuo byth Yn ugardd y cof dan gawodau o wlith Hen wr a ddenodd fy serch ydoedd ef, Auwylyd y byd ac auwylyd nef. Myfyria'n wastadol ynnghyfraith Duw, Gerllaw y Groes yr oedd beunyddya byw, Yr oedd yn anrhydedd i un fel fi Gael eistedd wrth draed Gamaliel y ty Hen wr a ddenodd fy serch ydoedd ef, Anwylyd y byd ac anwylyd nef. Dyoddefodd gystudd fel hyfwyn oen, Mor hyfwyn a lesti ar fryu ei boen, A phau oedd ar groesi yr afon ddu, Yn wauaidd dywedodd, O! derbyn fi; Hen wr a ddeuodd fy serch ydoedd ef, Anwylyd y byd ac anwylyd nef. Pan fyddwyf yn syllu ar ei hen ffon, O mae rhyw hiraeth yn Henwi fy mron, Ffon y chwareuais, do, ganwaith a hi, Ffon fydd yn anwyl tra byw fyddwyf fi, Ffon drodd yn balm Nydd ar fryniau y nef, Ffon na fydd eisieu byth mwy arno ef. Tybed, ai gwyn ydyw gwallt fy nhadcu Heddyw ar fron y Jerusalem fry ? Ie, 0 ie, gwyn ydyw o hyd, Ond llawer gwynach na phan yn y byd Sanctaidd yw pawb wedi cyrhaedd y nef, Felly sanctaidd wyu yw gwallt ei ben ef. Anwylir ei fedd yn yr anial dir, Ynfynyeh fe'i gwlychir gall ddagrau par, Dagrau nes cenfydd y byd ynddynt hwy Ddarlun o'm bron wedi hollti yn ddwy Hyn ydyw fy ngweddi, Drugarog Rhi, Arwain fi, arwaiu fi at fy nhadcu." I Dafen. BEN. DAVIES (Pelydrog).

♦ I ANERCHIADi

I CYFLWYNEDIG

Advertising