Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

H YR EGLWYS YN NGHYMRU,"

- - ! Ylt HEN FFARMWR. I

I DEDDF PtlODAS.

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.

News
Cite
Share

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF. 8IENCYN, A SIAMS, A SION. (Par had.) Siencyn.Wel, Sion fach, pa sut yr y'ch chwi ? Sion,R'wy'n abl iach, Siencyn, diolch i'r Goreu, pa sut yr ydych chwi eich dau ? Siencyn.- Y r y'm ninau yn o lew o'r iach, Yr y'm ni yn myned i roi tro cyn belled a Bryn-yr-adar. Y mae hi yn iachus a hyfryd i gerdded heddyw, Sion. SioA.Yr wyf finau yn myned ychydig ar yr un Uwybr. Ni fuoch chwi dditn yn yr odfa yn ———— neithiwr ? yr oedd ugtiniaa wedi myned o'r Han yma yno, ac ni weisoch chwi erioed y fath beth. Siams.—Hawyr fach pa beth oedd y mater ? Sion,- Wel, ond y dyn ifangc yna-y gwr dieitbr bach yn preget iiu Ni chlvwsoch chwi erioed y fath beth Sieticyit.Da iawn, Sion, y mae yn dda gan I glywed am weision grymus yn cael eu hanfon i'r cynhauaf. Pe beth oedd y testun atol wg ? Sion.—O yr oedd y capel cyn dyned a'r tant, a'r gynnulleidfa yn fyw trwyddi. Yr oedd y blaenoriaid a'r pregethwyr yn y set fawr yn edrych ar eu gilydd ac yn chwerthia o byd. Yr oedd Abram wedi myned i'r awel na weisoch chwi erioed y fath beth. Yr oeddwn I yn methu i sefyll hi'n lan. Sienc!ln. -RFyfedd iawn ond y testun, Sion yn mh le yr oedd y testun ? | Sion.—Dyn Pe tase chwi yn ei glywed et Y r oedd e'n pregethu Yr oedd ei lais ef fel organ, a'r chwys mawr fel pys yn d'od i lawr ei wyneb ef! Y rnae 'nbvv'g dweyd mai ugain oed ydyw fo, a newydd ddethreu ilefaru, ac mae yr holl wlad ar ei ol ef 1 ac ni anghofiaf fi byth Siencyn.- W ei, ie, y testun, Sion fach P Sion.-—Arhoswch chwi, yn mba Ie yr oedd y testun hefyd (Sion yn rhwbio ei glust,) un go ddrwg ydwyf fi am gofio y benod a'r adnod, ond- Sier,eyti.- W el, wel, gadewcii i ni gael y geiriau ynte, Sion pa beth oedd y geiriau f Sion, Y geiriau P Wel, arhoswch chwi, (yn cralu ei hen,) yn wir yr ydvvyf fi braidd yn ddwJ fy nghlyw, ac mi roeddwn [ yn o bell oddiwrth y pvvlpud, ni chraffais i ddixu ar y geiriau i gyd, rywsut. Siencyn.—Ow ow ond eto yr wyt ti yn cofio mater a phenau y bregeth, fe allai ? Dywed i ni pa. beth oedd yn effeiihio arnat ti. Am ba athrawiaetb yr oedd y gwr dieitbr yn son ? Sic,ti.-O mi ddwedodd lawer iawn o leth'\u i ni, (Sion yu edrych yn o swil,) yr oedd yn anbawdd cofio'r cwlJL I Siams.—Oedd, onid oedd hi, Sion, ac yn anbawdd gwybod pa beth i gofio, onite ?