Hide Articles List

15 articles on this Page

EIN IAITHJ EIN GWLAD, .A'N…

NEWYDDION LLEOL AI CHYFFREDiNOL.…

I MINION AMAN.

CWMAMMAN. 'I

News
Cite
Share

CWMAMMAN. Claddwyd Mrs. Bevan, priod Mr. John Be van, yr Angel Inn, dydd Sadwrn, ym iiiynwent Hen Bet-hel. Mereh ydoedd hi i'r diweddar Owen Evan-s a'i hriod, ac yr oedd yn wiaig ieuanc bercbid; yn fawr. YfcKId y tealu hwn fwy nu'i ran o ddyf- roedd Mara yn ddiweddar, o herwydd dyma'r trydedd tro i angau gn^eei'r trothwy yn ystod. ychydig ti.-ioadd. 4i- Dydd Sadwrn, hefyd, rboddwvd i orwedd ym nxynwent yrEglwys weddillion Mr. H. G. Ma&on. C-afodd aoigladd lliosog. a pharchus ia wn gan y Buffi, a chan lu o gyfeillion. Daeffch i'r ardal hon o Dredqgur tua wytU neu naw mlyn-edd yu ol i weithio fel fitter yng Ngellyceidrym. Hawdd adnabod wrth ei o-sgo a'i iaitb ei fod wedi dal ewydd axngena<h, ac wedi gwel'd amser gwell. Bu yn cashier am flynyddau d&n y Tpedegar Iron and Coal Company cyn ei ddyfodiad yma, telly gwyddai i wy am farnaci-i na'r dyn cyft'redin, ac am- heuthyn ac addyeg oedd ei gwmni. Ceid- wiadwr ydoedd o ran ei gred-o wleadyddol, ac nidj>.awb fedrai gyel y goreu arno mewn dadi. Sylwa'r da"'lei;ycid ar y Ilytbreaau H. G. o fiaen ei Gadsuii, ae ciite'n ilaitit fcxl Mr. iLii-on, o (in ei fsm, yn banu o un c'r lien*Qywysog- iou Cynirei; sef Dyirig. Y mae cy<ly|tt- dciiiiiad cytt'redinol a Mrs. Matron a'r plant ya eu kiraeth a'a colled mawr. I Y mao eglwys Bryn Seion wedi rlnxldi tri mis o seibiant i'w gweinklog, Mr. Rhys J. Huws. Dyuumwn i Mr. Huws adienad llwyr a baan, o bei wydd y mae ei fatli yn brin pria. )\: Nos Sadwrn oawd swpear blynyddol swyddogion y Gelii yng ng westy's Plough, a da oedd bod yno, o henrydd parotow-yd Sfwledd ya iawn gan lirm. Ray. Wedyn eawd st-ori a chan, ac ymadawodd pawb jto bapus iawn. Pam na cbwrdd gaffeiiaid eradll y Ue fat byu am dro uswjuth yzx y I Gwn mai yc-hydig yw en nifer ya jiio-i o't ^eathi'eydd; dynjaid yu ym-yl torf y Geili; oud lie byddfu di.cy oiid dau neu dri wedi ymgynull i swpora g-illiii hyn fod o'r da. t Cawdor wedi cyebwyn, ac hyrler- wn nad yw i aros am dro hir. Yn wir, arhr>w»dd rhai o lo:eydd Cvtinamm.sn yn vf't-od y hlvnyddau diweddiKf' byn i fritt-I spel rnnr ami a"r comi llaerSi ai!1 drwy';• lIe. VYrth fyn'd lieibier Cawdor eylwaws ar un () "4'otr.¡¡¡ lJ.J.rf'}(ht WPI'I1- f'r1(){'f'T. r j liii-n i aii ddyfcdol S'wyji r 1 Cawdor. Cafotid ei hen berchen bris mawr am dano, a gelwir ef gan y perchenog newydd yn Von Kluck cs gwelwcb yn dda. Gobeitbiwn y bydd mor S'yddlawn iOr Allies ag y bii hen feistr. Ychydig yw nifer y gloi'eydd allant ymffrostio mewn creiadur yn werth ¿£70. l'ob Iwc i'r Yon Kluck bwn, adweda i. Y" mae glofa yn Xhreforis el-.rir yn Pwll Copr. Glo godir yno, a piuun y geiwir ef yn llwlt Copr ni«L'gwii i.. L'b petii a. wjj. i, "êf 1>0.1 11a wet'- 4) yn -fwnglawdd nar (gold -niiiie) i'w ber- chenogion. EiholiJ- atal-bwyswr (ebeck- weigber) gan weithwyr y Pwll Copr yr wytbnos o'r blaen, ac allan o 68 o y.mgcLs- wyr da^etb. Mr. Bob Edwards, hen check gvvuitk.y Raven, allan yn drydedd. Dyn liciol ddevsdswyd. r.^ 3fr. Tom .Tltomas, Penvbont, Glnn- amman, sydd wwli: ei ddewie i gynrychioli ,Z,ca?iw,vr Ayffr-n -Amz)i,zi ar bwyllgor Liideb yr Aieanwyr am y tair blynedd nesaf. -yn- ol am f-ed y ^ymraeg yn Xyflfryfi Atnmah, ond btddy-w l'Ireii -p o- yw'r oyfan,' yn enwedig ym mhen ucha'r cwim Effaitb nat wriol y caredigrvrydd i'r Belghtid sydd -yma -yw hvn. Xid yw y bobl hvn drusra yh boddi oni pawb. mn.e'n wir. Yr unig biyd y mae cwpan rhai pobl yh hcfllol lawn- f>: i^elusder yw yr adeg y byddiiiit yn triH rhywun neu gilydd, a thra trinir y Belgiaid' ca pobl dda eraill lonydd. :f,U"; ysgoldy godir gan Bethel Xewydd ar y Twyn v-eithian vn baretl. ac byderwn y bydd yn ddiddyled fel y tir svdd dano yn fuan. Ond uid gwaith iiawdd i eglwye o weithwyr yw en-no i. vsgiolion diribron, EG organ neu ddau yn y fargen. Y mae sant yn blino weithi-aUj eofior. Para i ddringo i'r lan y mae pris bwyd- ydd, a rbaid wrth reswm yw gwod y bai ar rhywmi ay'n mhell-yn mbell o Gwrn- amman, sef perchenogion llongau. Dyma'r bool sjrn gyrntol am biis uchel tatws, cig moch, wyatJ, a Ilawer o bethau emill gocl- wyd dan odrou y Mvnvdd Du spo? Bendith i weithwyr yw meddu nioeayn a gardd, ac fel ddau yn cynorthwyo ell gilydd, onide ? Enfyn yrardd ddyrnaid i'r mochyn yn ami ami, a tb-al yntau yn ¡ ol mewn achle.s bob deuddydd neu dri. Byddai llawer mochyn wedi newvnu onibae am yr ardd, a gwael fvdd-ai graen ambell ardd olliba fed y mochyn yn gcrfalu am dani. Sou am briooodd yn codi'n wir. Ceid TIwvth mawr o achles am bris bacb rai blynyddaa'n ol, ond hecldyw pris mawr am lwyth bacb. sydd. Y mae wilberi yn y glof,pydd a'r aleanweHhia u yn dal mivy na rhai o'r certi sydd yn c,i-.va-reu (irwv'r mwd yn ein hcolydd. Ond -son yr oeddem am yr ardd a'r bov bacb sydd yn hrw ar ei tberfyn. Ar ol talu cragbris am feewn, y fath lla-wnder onide d4yg' y mc??hvn, D?d yn ?iii? i'r teulu-sydd g';irtref, ond ea llawer.. eraill ond (-t tL a r. TIr tl,-?ul b ?- r i. # # Y nu n o'r l1ÐQld ?e- y 'ni;? n??oc-dd o'n rriilwyr ienainc, y dydd or blaen, gwelwyd y iliofidd yn tynnn i wedi ev. swyno gan xyw borarogl dieithr. Beih fjedrlp1 0 inocbvn 0Ù1 wedi ei Ijrfd yr-g X'ghwmaminan. Yr oprfd un nuimau wedi dnnfon tinaid o Taggot i ?m o'r bechgyn, ac yr codd d a'i S'ry?d'a'a y? c??t'.Tr?!?) (,P11 myn'd yn groes i gael smac at Bili'r Bwtchwr. v John Jones. I

Advertising

I i AMF.IDIAU-AMR'IWIOL. I…

[No title]

SIR EDWARD REY'SREPI.,:Y.…

JIMMY WILDE BEATEN.

EXCHEQUER GRANT.

[No title]

—; 1 ■" ■ .• '■ ^ ' 1 ■ i.…

Advertising

FOOTBALL.

HOCKEY.