Hide Articles List

5 articles on this Page

ICYNCHRAIR Y CENHEDLOEDD.…

News
Cite
Share

I CYNCHRAIR Y CENHEDLOEDD. | Nid breuddwyd mo Cyngrair y Cen h e d | Nid breuddwyd mo Cyngrair y Cenhed- 4.J:1 loedd mwyach, ond ffaith. Mae'r Ysgrif- 4 ennydd Cyffredinol cyntaf wedi ei benodi, -'t,) ac mae'r Galluoedd a gynrychiolir ar y Cyngor i enwi pwyllgor o naw i baratoi cynlluniau ar gyfer sefydlu canolfan i r < Cynghrair a rhaglen y cyfarfod cyntaf- Daeth y Cynghrair i fod yn derfynol ar y 28ain o Ebrill. Mabwysiadwyd ei  gyfansoddiad yn diwrnod hwnnw gan V jH Gynhadledd Heddwch yn Paris, a Ilongyf- ?) archwyd y Arlywydd Wilson ar yr hyn :¡ a wnaeth i'w ddwyn i fod. Wrth gwrs, nid yw'r Cynghrair yn cyfarfod- a dis- '-1 gwyliadau pawb, ac eisoes y mae rhai yn ysgrifennu i'r wasg i ddweyd mai meth- j iant a fydd. Ond amser a ddengys. 1 Wele rai o brif adrannau cyfansoddiad y Cynghrair,— Mae'r Cynghrair trwy Gynhadledd a Chyngor yn amcanu at rwystro rhyfel trwy gyflwyno anghydfodau i gyflafareddiad, j cyfyngu ar arfau, rhoi sicrwydd o berth- ■« ynas i diriogaethau ac annibyniaeth, | ac ariiddiffyniad yn erbyn unrhyw sym- udiad a bar gynen a drwgdeimlad. Mae'r Cyfamod yn darparu ar gyfer j dwyn yr Almaen a Rwsia i'r Cynghrair pan y gellir ymddiried ynddynt i barchu eu rhwymedigaethau. Nid oes orchymyn i fod o berthynas i j faint yr arfogiad cenedlaethol, ond bydd j i'r Cyngor gymeradwyo pa alluoedd mil- wrol a llyngesol a fydd raid i'r Aelodau gyfrannu i amddiffyn cyfammodau'r j Cynghrair. • ;j Gall Aelodau ymddiswyddo o'r Cyng- i rair trwy roi dwy flynedd o rybudd, ac os y bydd iddynt dorri'r cyfammodau gellir eu bwrw allan. j Fel y sylwyd mae'r Ysgrifennydd Cyff- redinol eisoes wedi ei benodi, a'r boneddwr hwnnw yw Syr Eric Drummond, yr hwn a anwyd yn 1876, ac a aeth i wasanaethu yn y Swyddfa Dramor yn 1900. £ yf- rifir ef yn ddyn galluog. Fel ysgrifennydd preifat i Mr. Asquith dygwyd ef i gyff- yrddiad a rhai o'r prif ddynion yn y byd -j gwleidyddol, ac y mae gan Ryddfrydwyr' a Cheidwadwyr air da iddo. Credir y bydd iddo wneyd ysgrifennydd rhagorol i Gynghrair y Cenhedloedd, gan ei fod mewn llwyr gydymdeimlad ag amcan y cyfryw. www

COl YCFA YM MEIRION.

BALANCE SHEET OF CONCERT HELD…

I YR AFON. I

Advertising