Hide Articles List

6 articles on this Page

Colofn y Beirdd.I

Advertising

Nodion o Abertawe.

Nodion o Frynamman. I

- I Nodion Ynyshir a'r Cyleh.…

News
Cite
Share

I Nodion Ynyshir a'r Cyleh. I GAN DAFYDD AP GWILYM. I Saron, Ynyshir. I Cynhaliwyd cyngherdd yn y capel uchod nos Nadolig. Rhoddwyd datgan- iad o "Daith y Pererinion" gan Gor Plant Saron, dan arweiniad Mr. Jenkyn Jones. Cyfranwyd at y darn yma gyd- ganau gan Gor Meibion Ynyshir, dan arweiniad Mr. D. Evans. Y cadeirydd oedd y gweinidog, y Parch. G. C. Davies. Salem. Porth. I Cafwyd gwledd o ganu dydd Nadolig a Boxing Day yn y capel uchod. Rhodd- wyd datganiad o'r oratorios, "Goleuni Bywyd (Syr Edward Elgar), a. "Salmau Moliant" (Dr. Christmas Wil- liams, Merthyr), gan Gor Salem, dan arweiniad Mr. Rhys Evans. Canwyd y gwahanol unawdau yn effeithiol iawn gan y cantorion canlynol: Soprano, Miss Blodwen Lloyd; contralto, Miss Elsie Chambers; tenor, Mr. Hughes, Machen; baritone, Mr. Dan Richards. Chwareuwyd ar yr organ gan Dr. T. D. Edwards, Mus. Doc., Treharris. Yr oedd y canu yn uwchraddol, ac mae clod yn ddyledus i'r arweinydd a'r cor am rhoddi y fath wledd o ganu bob flwyddyn. Cafwyd prydnawn Boxing Day gyngherdd amrywiol. Canodd y cantorion crybwylledig er boddlonrwydd i dyrfa fawr. Cadeiriwyd nos Nadolig gan Mr. Edgar Jones, A.S. prydnawn Boxing Day gan y Cynghorwr John Lewis, Abertawe; a nos Boxing Day gan y Cynghorwr T. Griffiths, M.E., Y. H. ag ystyried yr hin anffafriol, daeth cynhulliadau mawrion yn nghyd. Cafwyd cyngerddau yn capel yr Anni- bynwyr Cymraeg, Porth, nos Nadolig a nos Boxing gan gor y plant a chor y bobl mewn oed, dan arweiniad Mr. Joseph Bowen. Cynorthwywyd gan Miss Muriel Jones, Treforest, a Mr. M. M. Griffiths, Gilfach Goch. Cadeir- iwyd gan Mr. Kane, M.E., Wattstown, a Mr. W. J. Thomas, Brynawel, Ynys- hir. Un peth a fy synnodd yn ystod y gwyliau yw na chafwyd gwasanaeth grefyddol o gwbl yn eglwysi y cylch, oddieithr i gwrdd gweddi a gynhaliwyd yn Moriah (M.C.), Ynyshir, am 7 o'r gloch boreu Nadolig. Da iawn fyddai mewn cylch poblog fel hwn i gael cyrdd- au undebol pregethu neu o rhyw natur arall, a gwahodd doniau y gwahanol enwadau i draethu y genadwri am ein Ceidwad a roddodd fodolaeth i Nadolig. Y mae y byd ar y blaen yn hyn obeth- chwareuir bel droed a phethau cyffelyb ar y dydd hwn, a'r miloedd yn myned i edrych arnynt. Tybed ai hyn yw nod- wedd neu archwaeth yr oes hon 'I—y materol o flaen yr ysbrydol. Mawr hyderwn y cawn weled erbyn y Nadolig nesaf symudiad i gael gwasanaeth cref- yddol. Pregethu. I Gwasanaethwyd yn nghapel yr Allni- bynwyr Saesoneg, Porth, dydd Sul, Rhagfyr 21ain, gan y bardd bregethwr o Brynmawr, y Parch. Crwys Williams. Y mae yn bregethwr cryf yn yr iaith Saesoneg. Bwriada'r eglwys yma syni- mud i gael gweinidog yn fuan. Y mae llawern iawn o myfyrwyr a gweinidog- ion wedi bod yn llanw y pwlpud oddiar ymadawiad Mr. Salmon i Gaerdydd a phan dewisir ei olynydd hydei-wn y I syrth y goelbren ar y dyn iawn. Y mae eglwys heb weinidog fel defaid heb fugail. j Dymunwn i chwi,,Mr. Gol., a Chwm- < ni newydd y "Darian," "Flwyddyn Newydd Dda." Bydded cylchrediad y "Darian" yn 1914 yn fwy nag erioed.

Advertising