Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Advertising

NODION A HANESION.

_n- - -n_.__- '1 °0::-Etholiad…

I0i Etholiad Bcthnal Green.

! i Etholiad Poplar.

IITad a Mab wedi eu Saethu'n…

- Galanas y Dymestl.I

News
Cite
Share

Galanas y Dymestl. I BYWYDFAD WEDI COLLI. I CRIW SC.WNER YN TRENGU. I Gwnaed galanas dirfawr ar y mor gan y dymestl drom ddiwedd yr wythnos. Aeth y sgwner Mexico, yr hon oedd ar ei mordaith o Mexico i Lerpwl, yn erbyn y creigiau ger Ynysoedd Saltee ar lanau Wexford, nos Wener. Yn areb i'r arwyddion u', chyfyngder aeth dau lywydfad allan, y naill o Kilmore a'r Hall o Fethard. Neidiodd dau o griw y Mexico dros fwrdd y Hong a llwyddasant i gyraedd y lan, ond yr oeddynt wedi eu hanafu a chymerwyd hwy i'r ysbyty. Gymaint oedd nerth yr ystorom ac mor gyffrous fel nas gallai criw y ddau fywydfad fynd yn agos at y llong. Bu raid i fad Kilmore droi yn ol, ond tarawyd bad Fethard gan don anferth a churwyd ef yn erbyn y creigiau nes aeth yn ddrylliau. Cafodd yr holl griw eu taflu i'r mor, a buor.t. oil foddi. Daeth cyrff pump ohonynt i'r Ian yn Cullenstown nos Sadwrn. Oherwydd gerwinder y ddrycin nid oedd modd anfon ymwared i griw y llong, er y gwelid ei bod yn mynd yn ddryHiau ar y creigiau. Ar ol i'r storm leddfu ychydig acth bywydfad Wexford allan a gwelai'r criw rai o Mexico ar yr ynys ac yn edrych yn druenus iawn eu cyflwr, ond nid oedd modd mynd i'w gwaredu. Gellid deall arnynt eu bod yn newynog iawn.

Dynion yn Cael eu Chwythu…

-0- - Dim Edrych yn 01 yn…

Y Parch. W. o. Jones ag Eifion.

i I Y Mor yn Difrodi Mynwent…

ICael Corff mewn Tomen. !

-(j Undeb Ysgolion Annibyn…

Anrhydedd I Gantor Cym - reig.

Cyngor Dosbarth Lleyn.

I I" " II Cymarifa Ysgrolion…

I-V-I Marwolaeth Ddisyfyd…

Esgob Llanelwy wedi ei Ddyweddio.