Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Rhai o'r Amryw Resmau PAHAM Y DYLECH ALW MOR FUAN AG SYDD BOSIBL YN ARDBMTGOSFA FAWR m fi:'1;1> I r c. ,j. > BOLLOTEN t. o Pianos, Auto-Pianos, Gramophones, &c., G-YNHELIR YN 55, HIGH STREET, PWLLHELI, !hf ? !r ? !"? iJnLf ????? .iL?i?.?/?J?'JLJL ?? J8 L Jh?b?i?iEB?i JL jp J!? w's' J9 ?J!Js LJ!JH LJLJ&MJ<i?jLS&?  OA T y 13eg hyd 2 0 f <<?rB@ E ?)sf ? S a' '?? ? .& iy ?? ??' b?, s F ? ?' a? ?a.? f ? ?? ?'? jt ? ??' ? laf -Mae'r Stoc y fwyaf a'r oreu arddarigoswyd erioed. 2il.-Mae pob offeryn wedi ei archwilio a'i brofi gan y rhai mwyaf cyfarwydd yn y wlad ac yn cael eu gwarantu am ugain mlynedd. 3ydd.-Gan fod hon yr Arddangosfa Olafyn Ngogledd Cymru am y tymhor pres- enol, bydd y Stoc ardderchog yn cael ei chlirio am y prisiau iselaf, a cheir bargeinion mawr arnynt. 4ydd.— Cymerir hen offerynau yn gyfnewid yn ol eu llawn werth Hefyd trefnir telerau talu a fyddo'n gyfieus i bob prynwr, yn ol fel y byddo'n dymuno. 5ed. -Mae'r Piano Deunaw Gini yn rhyieddod yr oes, ac y mae Dr. Caradog Roberts wedi datgan ei bod yn offeryn perffaith. 6ed.-Er fod y Stoc yn fawr, ni chynwys ond un o bob math o'r offerynau, a dylai pob un sy'n bwriadu prynu dalu ymweliad rhag blaen, rhag colli'r cyfle a chael ei siomi. .A.t.L .fIG! :-f- ¡-. G-wssty'r G-walia, HEOL FAWR, PWLLHELI. sydd yn awr yn agored, gyda gwe! iantau arbenig, ac wedi ei addurno o'r newydd. CYFLEUSTERAU RHAGOROL. Breakfast, Luncheons, Dinners & Teas at moderate prices. Darperir gogyfer a phartion. Ystorfa Beisicls. Mrs. Wallis Thomas, Perchenoges. W— CIMO-BANE —i THE NEW INSECT KILLER. KILLS Fleas, Lice, Moths, Bladbeetles and all Insects. Non-poisonous. Sold by Chemists. Price 3J.. Sd. & 1, Pontage 1d. G. W. Harrison, CHemlst, Readings Agent for k,.vilbeli :-J. BALDWIN JONES, 56, High Street. :tl'J.rmâî! "t.H10!%fWi lv4 I 9TTFLLHAWR > TXE3 IS EflfVOa pAYiAI'Sp S IAL8AM I  BKSWCHac > N W YD f||j  .1i A, L'- G. .J" ¡¡f f< 8 i 'VVD i  :t; {;• r.i. i&. gg.r7 £ 7-ia |#x;.j í » p, ? ?'- ? ? i:<¡ £ L ,-me, G M> :J?j to:íí..si!1-fY.lf.ïfJ To be Let. MADRYN HOUSE, South Beach. ??- Pwllheli. Favourable ter?-. Immediate possession. Apply tu MR. LEWIS JONES, Presw;. UH, Ip Ala Road, Pwllheli. I MPOET Ah T TO MOTHERS-!? i 1 Mftbrr mi h- va:a e th.. Health and t. «l ti< i ("ht i } (.)\1 l- HAHliJ .••<• RELIABLE' NURSF-&Y POMADE .poICht¡: kiiU ivli Nits Ye?rt!t«», and str«i>jith«QS the Rjr. Ia Tin-, i\ >. 9d. Postage Id. — <>oc. W. Harmon, Reading, S:.ld by Chemists. Agent to: r", I. c .JC>N,h. C'H«,*»!«! H £ a — f MUSTY SCHOOL, PWLLHEU. j The Staff is as follows :— <! r Headmaster: Mr D. H. WILLIAMS, M.A. Miss MURIEL PRICE, B.A., Wales. MISS HANNAH ANTHONY, B A., \VALES. 1 Miss BRACE NEWTON7, Hoi-s., London, Miss ANNA DAVIES, Cookery Mistress. I Mr REGINALD W EYERATT, M.SC., Wales. Mr. P. G. REYNOLDS, B.SC, (j st Class .tA Hons) Wa'es. MR ALEXANDER PARRY, D.A Mr NORMAN MCLEOD, A.R.C.M j Tupils are prepared for Cent ral Weish Board, Oxford and Cambridge Local uidLJ niversity Examinations, and con- si Jerp.ble attention is p-iicl to Art, Music. Manual & Technical Work and Physic- Exercises. TUITION "I'[-E, r ros. per Annum O. ROBYNS-OWEN, j ? ( ]c:k !o rhe Go.ernors. ,oJT_ SEND j? /???S? ???' 6 ?s ??? PRICE & "R ???M? ■ LI8T" E and MRMSS USE BIFURCATED SIVETS. the prongs ',eat and strong OF all local Irci for I ?.- ( (a3sorled ) to-  i r3* M/y&i — —— r<j?:orcd-i Sifurcned and Tubular i HARRISON RESTORER | It ;o not but net-r.aluraily, is quite ham. | ?<?<?C ? S, ?es??o 3?, _j "F G. W. ?TME, M.P.S. sp?.??. R??s. { j Afceat io f-A.S'-f-'ii ,•—J. UALiAYii* i 1 SIMPLE CURf: FOR DEAFNESS Marvellous Effect of New Home Treatment. SENT ON 10 DAYS' FREE TRIAL. Rar ly ii so tnu h ii.tet e,t evet bpeti aroused is that caused hv li e d.scovery of a wotulei- aliy siuiplo cure for Deafness and He-id N' oisos t i's p,ve t a(, rc-.titai k »ble sncoesitti! veil in he w.^rst fi rms o chrt nic Dvafne-s, that the ,);sci>ve-er will, for a sbort tirup, gladly s u«l it ',J !() ,y, frr! Irial t" any suff- rer wh., nt" t:, jli th;s pape". Write to-day ( L postcard v d >eoare the free tr;,il before this ttr, r :I;d¡ ÁWD. Arlrlns<: Elmer Sh;rj. y (R oin >53), 6, f're*t James Street. Bedford Fv w, viiido'i, W.C. tianalak Lid. ;:óóF'=ffi= *¡H*= .t.: :m. 'lli: m; Sut 0 1 I Y j I Ydych ¥ Mae pawb yn gyfarwydd a'r cwestiwn ?J! ?* hwii. Clywir ef dros yr holl fyd. Yn ?*% §ndiob iaith ceir ymholiad cyfystyr i + "Sut yr ydych?" Yr un dyhead a ? < dymnniad mawr cyffredinol yw iechyd '? ?< ?'. Dyv,red v meddvgon raedrusaf ac ? cuwoeaf fod pedair rhan o bump or iji ?? holl afiechydon yn tarddu 0 dd?Syg + j|j treuliad neu sefyllfa afreolus yr afu a'r .? *? y?ty?garoedd. Mae '?* 1 Beechara's I Brt-,Iecham,s "Oil n? ? iU ? y:; ;A? ?L I'! ?,121 o bump o'r holl ;I ? nn.-fbyilosi BY'nud viiiaith yr '?..n.?. M'.?.?tty)ipK'h cryfliau ao yn S ? y;;il: vm?i.? yi'?tnburedda achos?ut t ? ;L.-i:uL"l:n o (Hymder a blinder— \ll,J.i.i 1 -J. è!ê '?'' rhyl'.vi o aimrlxefn. Jiae vf||? f BEECriA'.rSPiLLSyucadwpobI ?? ''? v?n?'.v?iiajyuc'i?npudyMHil"?. ? bvuia'rfpdd?iniaethfwyafygwyddis m ? :Ull d.?i i ?TYi'bau v cyUa, g?-eUa y 1 Wt.reuhad. a]?"oh?ddinyrafu,yrW ?? elwlod, a'r ymy:>garoedd, mewn gair W 'E m?ut v? leddygiuiaefh an?aelcdig H ? i'l-h w | Cadw yn lach. | ??——?. iji ifi Hi GvertMr yn m hob man mwn b1vcb.1/11 m ? f5? 3 bel?n'-j; a 2/9 (tM o belenau). :Ü'li'"r:"l'TTT 'l'TTT'l"l't;: .=4! '¡'ti': :11. I I. =! I (jambrian Hail Wilis Aiiiiouncemcnts SUMMER SEASON EXCURSIONS, JUL Y 12th to SEPTEMBER 30th, 1913. On MONDAYS AUGUST 25Lh SEPTEMBER 8th and 22nd, to LONDON lor 2, 5 ur 8 days. | On FRIDAYS, to SCOTLAND, fur 7 or 17 days. On FRIDAYS, to LANCASHIRE, YORKSHIRE, THE MIDLANDS, DOUGLAS, &G., for 8 or 15 days. Oil FRIDAYS, to SOUTH WALES, for 8 or 15 days. On SATURDAYS, to LONDON, for 8 ir 15 days. EVLRY WEEK DAY, to THE MID-WALES -PAS, for 14 days SATURDAY to MONDAY aud WEEK-END (Friday to Tuesday), Tickets to ALL PARTS. j SEASON" DAY TRIPS from PWLLHELI, every WEEK-DAY To September 30th. To CAMBRIAN COAST STATIONS. NORTH WALES COAST I or 2 days. BALA and LLANGOLLEN, BLAEXAU FESTJNIOG (via Miutfordd & Narrow Gauge Railway) sNOWDON LLAN BERTS For full particulars see Summer Excursion Programme at the Station. F?a:J and Coach Tours from Pwllheli, To CADER 1DRJS and TALYLLYN LAKE and back. To DolgeJley by rail, thence i-y Motor. G RANT) WALKING TOUR. To Penmaenpool Station by Rail, thence ov. i e VOEL PRECIPICE WALK which is opposite the CADER RANGE, Ji LEAN ELLTYD VILLAGE to DOLGELLEY. Walking distance 4 miles. TORRENT WALK, for not less than 4 passengers. To Dolgelley by rail, thence hv Coach. PRECIPICE WALK, Dolgelley, for not less than 4 passengers To Dolgelley by Rail, thence by Coach, a beautiful drive of 4 miles through exceedingly picturesque scenery. TY'NYGROES, Dolgelley, for not less than 4 passengers. To DOL- GELLEY by rail, thence by Coach. b Also Tours to CWMBYCHAN LAKE, RHINOG VALLEY, MOCHRAS, BEDDGELERT, SNOWDON, &c For full particulars see RAIL and CGACH PROGRAMME, to be had at the Station. for further information respecting the arrangements shewn above application should he ma le at any ot the Compauy'a Offices or Agencies, or to Mr. C. L. Conacher. Traffic Manager. Oswestry, August, 1913. S. WILLIAMSON, General Manager. Stores all kinds of Timber, Mahogany, Oak, Walnut, in great variety. Marbles, Mirrors, Glass, and I Picture Frames. Buy your FURNITURE straight from the MAKER and HAVE 4s. In the Pou nd. i is li (I E Wholesale £ Retail Fiiniitnre Manufacturer, PRETORIA SAW MILLS, ALA RLHETJl. FURNITURE MADE TO ORDER By First-Class Cabinet Makers, Upholsterers & French Polishers The only Furniture Manufactory in the District. All kinds of Turnery, Carving's, Mouldings, Table Legs, and all kinds of Woodwork f dones-vy- TJp-to-date Machinery.