Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

GOSTEG. 1

-DYDDIADUR.I

Qyhoeddwyr y Cymod

Advertising

Gorea Cymro, yr an Oddieartre…

Ffetan y Gol. I

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. I Cofied paub fc't; onjon i'r Ffetan mai dyma'r gair sydd ar ei genau:- I NrrHIO'ft GAU A NYTHU'R GWIR. I LlOngyfarch. I At Olygydd Y BRYTHON I ANNWYT. SYlt.-Yr wyf o galon yn eich llongyfarch chwi a'r cyhoeddwr ar derfyn y gynghaws: Ni wnaeth yr un papur yn y deyrnas,o fewn ei gylch,fwy dros y fyddin na'r BRYTHON, yn neilltuol yng nghyfnod yr ymrestru gwirfoddol. Byw fo'r BRYTHON i wasanaethu ei genhedl eth. D. POWELL Y Milwyr Cymreigl,yn Ffrainc. I At Olygydd Y BRYTHON I SYR,—Gan fod cyfeillion yn parhau i ysgrif. ennu i'm hen gyfeiriad, a fyddwch garediced a chaniatau i mi roddi fy nghyfeiriad ynY BRY- THON. Derbyniais yr wythnos hon lythyrau a bostiwyd yng Nghymru ym mis Gorffennaf. Aethant i ddechreu i'r man lie yr oeddwn pan ddeuthum allan i Ffrainc flwyddyn yn 01, yna buont o fan i fan nes eyrraedd yma. Cyn- hwysant holiadau ynghylch bechgyn a glwyf- wyd, a rhai a syrthiodd yn y rhyfel. Deellaf fod amryw lythyrau heb fy nghyrraedd o gwbl a'u bod wedi eu dychwelyd. Ceisiaf ateb holiadau sy'n fy nghyrraedd y cyfle cyntaf, oblegid gwn am bryder y perthynasau. Weithiau cymer bythefnos a rh ago r na hynny i holi ynghylch bechgyn nad ydynt yng nghatrodau y 38th Division. Fy nghyfeiriad yw READ-QUARTERS, 38th (Welsh) DIVISION, B.B.F., FRANCE.—Yr eiddoch yn ffyddlon, R. PERIS WILLIAMS Tach. 9fed, 1916. Offoryn du uffern dan." I At Olygydd Y BRYTHON I ANNWYL GYFAILL.—Ymhawl gohebydd yn Y BRYTHON yr wythnos hon pwy yw awdur yr englyn- Ow gresyn—y g-frr grasol—a'i ddoniau Mor ddienaid hollo 1, etc. Gwn fod gan Gwilym ap Lleision, yr englynwr dihafal o Gwmgiedd, englyn fel hwn i *r llawn teitlau, ond di-eneiniad, a glywodd yn pregethu :— Gresyn fod y gjfrr grasol—a'i ddoniau Yn ddienaid hollol; Er ei deitlau, ffeithiau ffol, Di-ofid yw i'r diafol. Dyma arall o waith Gwilym i'r "Caiser Gwr huddol yw i'r gwreiddyn-rhwth ei Gwerthai'i Dduw am dyddyn. [ddawn, Iscariot o size corryn, Darn o dd-l wedi'i droi'n ddyn. Dyma un arall o waith ei gyfaill D.G. o Bont ar dawe i'r un gwrthrych :— Un dieflig, o nwyd aflan—ha dyma Gydymaith y Sultan A phla poenus, ffwl penwan, Offeryn du uffern dan. Yr eiddoch, Omnafon, Morgannwg HYFBEITBON 1

Advertising

Cymdeithasfa Connah's Quay.

[No title]

Advertising

I DAU .Tll'R AFON.