Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

rl% -I Ffetan y Gol. 1

Advertising

Advertising
Cite
Share

[ Or EVERY WOMAN •|BOt»LD IItInå a stamps for our 31 page Illustrated Bool contaiiiing valuable informatior., how all Irregul&ritie an(i Suppressions may be entirely avoided or remove;* by simple means. Recommended by eminent Physicaus, /1.1 the oiiiy Safe, Sure and Genuine Remedy. Neve? t,Lil Thousands of Testimonials. Established i862, Mr. PAUL BLANCHARD3 lellllløtlilloIlH.Dsl8tou Lane, LONDON Madame Annie Leigh receives Pupils Voice Production, Singing, Pianoforte, 123 BELMONT ROAD and CITY STUDIO. Madame Annie Leigh's Ladies' Choir. Good voices wanted. Rehearsals Crane's, Han- over Street. Full particulars, 123 Belmont Rd., Liverpool. J. HUGHES Tailor1,— 20 Oxton Rd,, BIRKENHEAD. £ ? /Ladies' costumes From /< £ ?/ 50/ 55/ 63/- Perfect Fitting Guaranteed. lUNG UP 157y FOR PATTERNS, Liverpool Guardian Trade Protection Society Thone 4865 BmL Wires "I Preasatia3 The Oldest Provincial TRADE PROTECTION SOCIETY A MUTUAL SOCIETY Governed by a Board of Honorary Directors. or terras write- F. MEATBER, Secretary, 41 North John Street, Llverpo LADIES BLANCHARD PILLS kti anrlTal!«d foi «U irrogtdwttim, itll.. they sp0"1 P, afford renot ud anR fail to aitavUta all MCeriaat. Vhay fapwMda Pvcnyroyal, IPII Oothla, Bitter APP., *1 OLANC art, the beat of all Pill for Womett." sold In boxes. lfli, by BOOK Branehei, linsi1' Branabaa, aud all ehemists. or poav free, umt priaa, Irs. LESLIE MAPTYN. Lte Chomists.34 Difaten Laoe. Ltilti Prynir Dodrefn Outright. Distance no object. Salea by auction on owners' premises. GREETHAM & SON (Est. 1848). Auctioneers, 27 Newington, Liverpool I 18 Rydal Bank & 106 Liscard Road, Liscard Tel. 646 Royal. Coleg y Gogledd, Bangor (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru). o ■ Prlfathraw,Syr H. R.Reichel.M.A ,LL.D. DECHREUA'r tymor nesaf Hydref 3, 1916. Paratoir ar gyfer arholiadau Prifysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrif- ysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, ac arhol- iadau eraill. Rhoir addysg arbennig mewn Amaeth- yddiaeth (yn cynnwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran normalaidd i athrawon elfennol a chanolraddol. Cynhygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth 0 £ 40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau JohnHughes yn gyfyngedig i fechgyn a anedynSirFon neu Sir Gaemarfon Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, a, Yl-oloriaethau Piercy i drigolion Sir Ddinbych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill 17. Ceir pob manylion gan J. E. LLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd Coupon Rbad-Yawiriaeth (Peidier a'i hollti'n rhydd), [BYDD f Al GRESHAVI Fire and Accident Insurance Society Ltd (St. Mildred's House, Poultry LONDON, E.C. dalullOO (can punt) i gynrychiolydd cyfreltbic A phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, os y bo iddo fo neu hi gael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn y Deyrnas Gyfunol i dren unryw Gwmni Reilfforda, Tramcar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a L16g yn yr hwn y bo'r daliwr yn cael ei gludo fel teithiwr tocyn a ohlud, yn ddarostyngedie bob amser i'r amodau .arbennig a ganlyn sydd i'w ystyried fel rhan a ohyfran o'r oytundeb- (a) Fod y marw'n digwydd o fewn deng niwrnod ar huain wedi'r-daamvmin (b) fod rbybudd ohom'n cael ei roi i'r Gymdeithas o fewn saith niwmod yn eu Prif Swyddfa yn LIundain; (c) fod y orlryw dystiolaeth ree- ymol parth achos y farwolaeth yn oael ei gyflwyno ag a fo'r Gymdeithas yn ei ofyn; (A) fod y daliwr wedi 'sgrifennu ei dd- I enw arferol, oyn i'r ddamwain ddigwydd, i, ino yn y lie darparedig gogyfer a hynny (e) na bo'r Gymdeithas yn gyfrifol i fwy nag ca person parth mwy nag un coupon yn 7 par hwn na r un oyhoeddiad araM (/) na ? or 18- wiriaeth hwn ddim yn gaffaeladwy i bersonan tan ddeuddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydd oed, ac a ddeil yn ddilys am saith niwmod o 12 o'r glooh y dydd y i oodir. Arwyddnod y Daliwr rrigfod I Danysgrifwyr, Raid I dderbyiiwyr cyson y jpapur hwn ddim arwyddo f Coupon os ca'r Gymdeithas Iwbt eicrwydd a fhrawf ei fod yn cael eu anfon iddynt yn ddlfwlch. FORD Radiators, new pattern, oils and greases Ftubea and tyres.-Wbolesale Factors, JAMM CBzw and Co., 58 Paradise St., Liverpool. W. & J. VENMORE, Estate Agents & Valuers 200 SCOTLAND RD., Liverpool tKjmron No. 4216 Royal (S ilBM). ALLAN Royal LINE To CANADA .11 ERPOOL, GLASGOW, LONDON ft HAVSS i TO CANADA, NEWFOUNDLAND A UAA. Aij?N's.M Jameo St? Liverpool: 14Cock8Mm At?toW .9 'd 19 4h..1 X St. London, La. 0, W. HUGHES,Q- & L T s c (Anntmpdd § Omnm fill Stbod U.O. Arweinydd Cymanfaoedd Canu, Beirniad, ac Arholwr. Parotoir Tmgtiaveyr at Dyrtyagrifttu "tHMI Colog y Soiffa, Høa Nodiant a golfs, 70 KINGSLEY ROAD LERPW J. Lloyd Jones, & Co., ESTATE AGBNT8, &c. 6 Lord Street, Liverpool rMLMPUOMM OU MANX., HARTLEY & CO., Liverpool 202 LONDON ROAD. SALBl BY AUCTION BVBRY KOMDAI AND FRIDAY AT ONB. BATUSDAt NIGHTS AT IBVEN. TAIUABLB HOUSEHOLD FI7BNITUBB OF IIU DMOBIPTION8. M AON ipiOENT NBW AND SECOND-HAND PIANONOBTES.LABQH TASIlfl OF BEDSTEADS. BEDDING, &a. BVBBY NECESSITY FOR HOUSEKBEPING. ATTEND THESE SALES AND SAVE AT tliM II PER CENT. A MAGNIFICENT SELECTION 09 ICPEBIOB PtrRNff URB IS ALWAYS KEPT IN STOCK AND ANYTHING MAY BB PUBCHABBB BY PRIVATE TBEAXY. GOODS STORM). On view 8.30 a.m. to 9 10 p.m.; Saturday 1 pai6. ftUphone 1798 Boyal. CONSIGNMENTS (EITHER LARGE OR IMA OF ANY DESCRIPTION INVITED FOR THMV BALES. BEST RESULT GUABANTBBD. If you want The moat Comprehensive POLICIES in THE BEST TERMS write for particulars to The Gresham lIfE, FIRE, AND ACCIDENT Insurance Offices Bead Offlca I LSI. Mlldrada House Poultry. LONDON. E.C. Branch Offiea I 014 Exchange ft'14* LIVERPOOL. JAMItS B. SCOTT. General Manager f Balls' Wedding Rings, Gaiaea Gold Wedding Rings from 7/6 to 501-. Half dozen Beat Electro-plated Spooas girem to each purchaser of a Ring. BALL'S LUCKY WEDDING RING DEPOT, 33ILONDON ROAD, LIVERPOOL Finger Size Card post free. Close on Wednesdays at 1 o'clock. Dwy Action Song Cymreig Da. Y MJLWYR BYCHAIN (The Little Soldiers). Y MAMAU BYCHAIN (The Little Norses). Gan Pedr Alaw. TONIC SOLFFA, 2g. yr un. Drwy'r post, 2\Oi HEN NODIANT, 6ch. yr un. Drwy'r post, 6 c. Cystal a'r goreu a gwell na llawer a gyhaeddur yn Saesneg. Cyhoeddedig yn S-vv-yddfalir Bryt:hon. 356, 358 Stanley Rd., Liverpool. Boo tie Auction Hooncm 16 & 78 STANLEY RD., BOOTLEG W. H. Butterfield 6 C'et. holds Weekly Sale at their Rooms every Friday Evening, 7 p.m. Furniture and Stocks of every kind bought for prompt eash. Telephone 1299 Bootle.