Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I-Melltiged ig !

Trem ll-Ebal a Garisim.

News
Cite
Share

Trem ll-Ebal a Garisim. Ceir inewn mynodfoydd i rai o'n parciau eyhoeddushon fagnelaurliydlyd, a fu unwaith yn loewon a nerthol eu hergyd nicvyn brwydr- f.u. Erbyn heddyw, gwy.' pip.nt nad oes yn ddynt berygl dringant arnynt, a sj llant yn ddifraw i'w ffroenfm duon. Tebyg yr edrych rhai ar ymad.rod.dion llymion a bygythion eosbau'r Beibl gyda golwg ar bechodaxi. Gall eu bod y l burion i frwydrau'n erbyn Satan yn oesau bore'r byd, ond maent erbyn hedd- yw'n fudanod. Mae clych arian Bondith Garisim wedi cr-uu inagnelau Melltith Ebnl i ffwrdd. Bu rhywbeth a elwid yn Ddiwin- yddiaoth Newydd yn coisio speicio'r hon fagnelau a fygythient gosbedigaoth ar bech- aduriaid gynt. Od oes ystyr i iaith, mynnicl. gennym grodu nad oedd peohod yn bod ac, wrth gwrs, on id oedd yn bod nid oedd dim i'w saethu. "Cwymp ar i fyny," "da yn ci wneuthuriad," ac enwau eraill cyffelyb a osod id ar bechod. Tad Mawr Ffeind oodd Duw, a gresyn fod Ei blant yn breuddwydio fod eu Tad yn "trwblo" eymain t am ou bod yn peehu. Wei, un peth yw damcaniaeth (theory) mewn deall, peth arall mown profiad. Ac yntddongys fod yr heresi hon wedi llosgi'n llud w yn nhan yr Armagedon. A phan sylwir ar y ddamcaniaeth a meddwl syml. fe wolir na ddeil y prawf o'i dwyn i sysylltiadau agos ac ymarferol mewn bywyd. Ni welsom eto nob sy'n ei dal yn barod i dosturio fawr wrth y peohadur a fo'n "cwympo" ar draws eu llwybr hwy, a'i gysuro trwv ddwoyd mai cwymp ar ifyny a gafodd. Nitheimlasem chwaith y buasai dywedyd hynny yn ddini help inni godi, eithr yn hytrach barhau i gwympo—-er mwyn codi'n uwch o hyd Fe lysg pob da-mcaniaeth o'r fath yn ddim yn ffwrnais profiad a svnnwyr cyffredin. A cheir rhai arwydd ion eglur y bydd magnelau Ebal yn rhuo eto yn erbyn pechod y byd wedi y tanio magnelau'r Armagedon hon. Ond yr hyn sy'n rhyfedd yw fod rhai a fynnant mai ffrwyth pechod yw'r rhyfel, gan ymneilltuo oddiwrtho fel goddaith a gynheuwyd gan ddiafliaid mewn crWyn dynol, eto'n gwa- hardd gosod arno ei enw priod. Pwy bynnag a'i hachosodd yr oodd yn Felitigedig Ust Peidiwch a, rhegi, ddyn Bydd arnom eisiau ysgwyd Haw a'r Caiser wo(li'r olo'r helynt igyd drosodd, a ohydchware masnach a thrafnid- iaeth a, Germani drachefn a rhaid inni, fel plant de., gadw'n hysbryd yn folys a chymod lawn. Ond eindyletswydd heddyw yw ym- agwoddu igylfwr pethau h^dd.yw, ac wynelm'r cyflwr gwahanol pan ddaw ynta- l.'r neb a grM mai Gormeni a, fu'r achos gweithredol i'r rhyfol hwn, ac a ystyr ei chyflawniadau erchyll o'r dechreu hyd yn awr, anodd meddwl pa enw gwell y gellir eiosod arnina—Melltigedig Yr un pryd, nid, ydym heb gredu fod. hyd yn oed yn perthyn i'n gwlad ein hun lawor o Gorm;ni'n gyfriM. yn an ad nob, ?m gychwyn bethpjU a ddouant tan yr un enw. Wrth ddal y rhyfe!- pe!I ydym o dybio nad oedd iddo wraidd yn yr holl go;ih.edloed,d—mewn ys- bryd, syniadeu, ac avforioji. Ac hyd yn oed yn awr. wodi cymaint o ameer, maf pethau erchyll yn caei eu (i wvii yi-niveii yng nghefn y dynion sy'n ymladd drOsom. Gwastraff aC aflwydd trwy'r diodydd moddwol, b ilchter cnAwd, ymroddiad ibleser, esgeuhico Dydd yr Arglwydd a clirefydd ysbrydol, anystyriaofch ac annuwioldob ymhob ffurf,-y pothf.u hyn i gyd, o'r diafol y maent. Er fod y wfs i ryfol yn galw allan oin dynion sengl a phriod nes teneuo tauluoedd ae oglwysi or fod y trothi'n trymliau, prisiau bywiolaeth yn uehel. cludiad d.efnyddiau cj nhaliaeth d.ros y mdr mewn porygl nad ollwn fod yn sicr o'i fosur or fod y rhyfol yn parha-u i ddmistrio bywydau ac piddo er fod y dillnd duon fel eysgodion angau yn amlhau yn oin.heolydd: or y sicrheir ni nad yw'r gwaothaf drosodd oto, P. phan y mae tynged yr Ymheroclraetii yn chwaro yn y glorian,- e.r pob peth, mvn lliaws mawr o boh] anwybjrdd.u"r Cyhll, a oilyn eu rhysedd ffol fel petai dim neilltuol yn di- g", yd d. Wrth foddwl mn bcthJtl fel hyn. toim- Iwn fod yn Iwrop drwyddi draw gyfle i bro- ffwyd-—dvn na fynnaiehware camp y plant 0 "ddjagrifio gwrthrych heb ei enwi." ond a osodni E i briod enw i bob path a welai ac wrth edrych ar y (irygeu sydo ar for a thir, ac mewn wybren hofvo, byddai'r cyfryw un yn sicr o daranu allan yn groowlawn ddibetrus— MELLTIGEDIG

Goreu Gymro, yr un Oddieartre

Advertising