Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

1Ein Csnedt ym Manceinion.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Csnedt ym Manceinion. I Ceaiaadoss y Svt NesaS. I Y METHO DISTIAID CALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30 R W -ones, Genan PENDLETOS—10.30 a 6 Owen Owens, Llaneiwy HETWOOP 8T-I0.30 J S Roberts Bolton 6 EW Roberts VICTORIA PK-10.30 E Wyu Roberts 6 J S Roberts LEIGH—10.30 a 6 W ARRIGTO-10.30 a 6, FARNWOETH— 10-30 a 6 EARIESTOWN—-10.45 a 5,30, ASHTON-TODEtt-LYNE—10.45 a 0.30, SOLWTS TJSDEBOL ECCI.ES—11 a 6.30, YR ANNIBYNWYR OHORLTON- RD—10. 30 J II Hughes 6.15, D Davies, Biaenau Ffestiniog BOOTH ST—10.30 G.15 M Llewelyn '■QCEKN'S ROAD—10.30 a 6.15 XC DUNCAN ST, SALTORD-J0.30 6.15 J Morris llaLUNWOOD—10.30 a 6.15 T Hefin Evans Y WESLEAID I>E"WI SANT-10.30 G Tibbot, 6 John Felix HOREB—10.30 a 6 Cyfarfod Pregethu SEION-IO.30 J M Williams 6 D. R. Borers BEAULAE—2.30 6 Harold Roberts CALJARIA—10.30. D R Rogers 6 J M Williams WEASTE—10.30 J Felix 6.30, (T Tibbott Y BEDYDDWYR UP. MEDLOCK ST.—10.30 6, J H Hughes LONGSlGHT-IO.30 a 6.30, Pregeth ROBIN'S LANE, SUTTON—10.30 a 5.30 YNG NGHIPRYS Y PLANT.-Y S,] wm diweddaf oedd dvdd mav-r plant Ysgol Snl a Gobeithlu Moss Side cawsant de y prynhswn a chyfarfod cystadlu yn yr hwyr. Nid oes dim yr sirioli eglwys yn fwv na lluos- Qwgrw-ydd plant yr eglwys. Er fod yn eghvys Moss Side nifer ddp, oliouynt, f,'r rheini yn Gymry br,ch rhagorol, r.c er mai Moss Side yw'r eglwys gryfaf yn y dref, rhviri iddi ym- ostWDg i eglwys Peidioton gael y llawryf am y Tiifer fwyaf 0 blant. Ma.e plant .1 eglwys Pendleton wodi bod yn liuosocach na'r un eglwys arall ers 14 mtyned.d. Llywyddwyd nos Sadwrn gan Mr. B. Emlyn Davies, arolyg- wr yr Ysgol Sul, a chynulleidfa wych yn bres- _1 _1 ..J _1 ermol. Beimiaawyrt yr aaroaai&aaxi gan Mr. Coinionydd Roberts y gerddorir.oth gan Mr. Francis Williams yr arhoJiadau gan Miss Sophorah Hughos a' Mri. O. R. Williams 8C R. G. Da vies a'r amrywiaeth gan Mrs. R. G. Davies, Mrs. O. R. Williams a Mr. Walter Roberts. Enillwyd gan y rhpit:- Arholiad dan 13 yn y Gymraog, ac yn Ysgry- thyrol: 1, Trefor Jones 2, Gwennio Griff- iths. Dan 16 1, 01 wen Owen a Iorwerth Phillips 2, Gwilyrn Bollis a Cemlyn Jones. Canu'r berdoneg Mybnwy Hughes. Canu, Dilyn Iesu 1, Myfanwy Hughes 2, Katie Jones. Canu, Y Milivr Bach 1, Hughie Williams 2, lorworth Griffiths ac Orwig Jones. Canu, Dowston Castle 1, Mona Ellis 2, Gwyneth Price. Cinu, fVyn bach Iesu 1, Gwyneth Price 2, Gwyn Hughes. Canu, Byddin Cymru 1, Hughie Jones 2, Iorwerth Phillips. Adrodd, Y Ci belch: 1, Gwynoro Hughes; 2, Arthur Ellis. Adrodd Dwy spectol nain 1, Orwig Jonc-s 2, lor- werth Griffiths. Adrodd Y foneddiges a'r ilysieuyn 1, Olwen Ovon 2, Gwennie Griffiths. Adrodd Make the best of it: 1, Olwen Owell; 1, Olwen Hughes. Adrodd The Country Faith: 1, Lily Williams a Iorwerth Griffiths; 2, Mona Ellis, Winnie Williams a Hughie Williams. Am bwytho botymau a thvllau I, Gwyneth Davies 2, Gwennie Griffiths. Gwneud. llun celyn Arthur Ellis. Gwneud llun Scowtyn 1, lorworth Phillips; 2, Rd. Lloyd Jones. Cyfeiliwyd yn y cyfarfod gan Missas Florri? M. Davies a Lizzie Jones. Yr ysgrifenyddion oedd Mr. Walter H. Pritchard, ysgrifennydd yr^Ysgol Sul, a Trefor Thomas. DYDD Y DIRWESTWYR BACH.Y Sadwrn nesaf, cynhelir Gymanfa Ganu y Gobeithluoedd, porthynol i eglwvsi holl enwadau'r cylch. Mae'r tonau y tro hwn yn fwy cyfad Jas i blant ni rluÜ'r blynyddoedd. diweddaf a chryn dipyn o swn brwydro yn- dd.ynt, ond brwydrau dirwest a chrefydd ydynt. Disgwylir y cvdgasgliad rowyaf o blant i'r Gymanfa hon ym Moss Side. Ceir Ynddi hefyd beth cystadlu ar adrodd a chanu. 8YCHTTN ARAF.—Mae cyfyngu amser y tafarnau yn y drof hon wedi gwneud llawer o waheniaeth e-r gwoll. Bu llawer o gwyno yn erbyn y llyffethair hon ar y fasnech feddwol, a choisiwyd codi bwganod, Un o'r rhai hyn oedd yfed mwy yn y cartrefi ond yr wythnos ddiweddaf, mynegodd Syr Thomas Shann, eadeirydd y llys trwyddedol, fod yr yfod yn gyffredinof wedi lleihau, ac mai lleihau yr oriau oedd aohos lleihad yr yfed, ac nad odd sail i bryderu ynghylch y cartrefi. Mae ef yn un o'r dynion teeaf a mwyaf cyd wybodoI sydd gennym. Llawer a ddywodwyd mewn cyfar- fodydd dirwestol fod yn rhaid argyhoeddi'r wild yn ysbrydol cyn y gellid ei sobri, ond wele'T ddeddf ulalol yn medru gwneud y gwaith mewn ychydig amser. Carem weld y ddeddf yn gwasgu'n dynnach eto, yn enwedig i gael cau'r»tafarnau yn hollol ar y Sul. Mae gweld y tyrfaoedd mawr o ddynion a merched yn dod allan ad eg y cau yn syndod, yn' yr amgylchiad.au presennol. Wrth weled hyn nos Suld.di-weddaf, daeth i'm cof y Sul a areul- iais yng Nghastell y Waen (Chirk) dair blyn- edd yn ol. Mie yno dair tafarn, dwy yng Nghymru tan dieddf cau'r tafarnau ar y Sul, a'r Hall yn Lloegr as yn rhydd. Cyrchid o bobman am filltiroedd o ffordd., tua'r dafarn. ago red nes gorlonwi'r ty a bu raid i ddyn bofyll wrth y ddor i rwyatro y dyrfa sychedig, gan ollwng i mown yr un nifer ag a ddeuai allan yn eu tro, yr un fath agy gwneir yn y tai lluniau pan fo'r eisteddleoedd wedi eu llenwi. Ni allaf anghofio'r olygfa, a mawr oedd. yr anesmwyther a ysai'r rhai oedd yn gorfod aros yn hir.

Advertising

Clep y Clawdd j

,Basgodold olp Wlad. I

Ar y Mesur Byr

Advertising