Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

NODION 0 LANAU'R LLYFNWY.…

[No title]

News
Cite
Share

CYMERYD JERUSALEM. Mae Jerusalem wedi disgyn i ddwyle ein milwyr o dan y Cadridog Allenby, vi I 11 Y, Y, hwn ar ddydd Sadwrn ymosododd ar saf- leoedd y gelyn i'r de ar gorlleii-in o'i ddinas. Y MILWYR GYMERODD RAN. I Hysbysir mai y 8ymry a Hlilwyr Siroedu Lloegt a Llundain. oedd yn cymeryd rhan yn y frwydr, canlyniad yr lion ydoedd i'n milwyr gael eu ffordd i fyned i Jerusalem drwv y ffynld gogleddol a dwyriniol, rhai oeddynt wedi eu cau a rhoddwyd lie i yny. Bwriada y ("adfridog Allenby fyned i mewn i'j- ddinas yn swyddogoi ddydd Mawrth, yn cael ei ddilyn gyda Jlvwyddion y milwyr Ffrengig ac Italaidd, ae arwtinyddion Cenhadaeth Wleidyddo. I'fi,aine. inlie"t- Brenin wedi anfon cen. adwri i longyfareh y Llywydd Prydeinig. LLWYDD YR YSGOTIAIDt I Yn Ffrainc a Ffianders cawn fod y mil. WYr Ysgotaidd wedi ennill safle oddiar gelyn ger Boursee ar y ffrynt Cambra. ddydd Unn, Yr oedd cvnnydd yn y pel enu gan Germani yn Ypres. YR ITALIAID. Methiant fu ymgais yr Awstriaid i sicr hau gagael i'r chwitli 0'1' Piave ger ceg yr a foil, 17 milltir o Venice, a chymerwyd yn u1 rai ffosydd gollwyd, a gyrwyd j gelyn ar ffo. NEWYDDION 0 RWSIA. I Dydd Mawrth ceir adroddiad fod Kale din, fel prif arweiuydd byddin y Cossacks, ei fivi-iid i ddiorfseddu y Bolsheviks gyda gallu mil wj'ol. Mae y Rwsiaid Twrcaidd wedi eu galw alian o'i- dynion posibi i ymladd o dan faner y Cossacks. Y mae'r tcimlad au yn erbyn Lenin a Trotsky yn cynyddu ar bob llavv. # TRYCHINEB GWAITH CYFARPAF. GERMANAIDD. Hysbysir fod y irnvydriad gymerodd k mewn ffati-i cyfarpar yn Griesham fis yn ol wed idinistrio yn JlWYI" un o ffatrioedd cyfarpar mwyaf yn y byd. VI" oedd yn cytrio oi nce)., ac ynddi darperid ffrwydr- un. nwy gwenwyni-r, vlnxyu; belenau^ a nwy t Zeppelins. Yr oedcl hefyd yn cyf. lenwi yr oil oedd yn eisiau i bump o ffatrioedd nitro-glyeerine a dynameit, yn ogystal a dau waith powdwr. Yr oedd yu golled anaele i Germani "Y WLAD MEWN PERYGL." I Yn Bedford. nos JilIn, dyn-edodd MI Churchill, Gweinidog Cyfarpar, fod wlad mewn perygl na fu ynddo er cyn yi amser y bu i frwydr y Marne achub Paris ac i frwydr Ypres a Yser achul porthladdoedd y Sianel. Dywedodd fod amcanion y rhyfeI yr un ae yn 1914. Nid ydym wedi eu hychwanegu na'u cwtogi yr un iot. Nid yw pobl Prydain yn gol. Ygu cael eu taflu ymaith gydag unpeth Ilai nag amcanion cyfreithlon a chyfiawn gj da r rhai yr aethant j mewn i'r rhyfel, ae os codwyd o gw bl beth rnor ddifrifo] a liynii I- 1Jj elliv ei benderfvim ond gan genedl fel cvfangorff. TRYCHINEB HALIFAX. I Sibiydir fod yna dybiaeth i'r trychineL fod yn ganlyniad cynllwyn, nc y ni;ic swyddogion a chriw y llong^u sy'u war edigol wedi cael eu cadw mewn gafael ]IV(, nes y tel. f NI I] h.vd nes y terfynir yr ymchwiliad svdd ( d ei g wedi ei gychwyn ddydd Llun, Mae'} Maer wedi apeiio am i bawb all fForddic fynd o'r ddinas oherwydd prinder bwyd i gyHenwi r bob!. Apelir am bum miJiw o bunnau at waith rhyddhaol vn ddioedi. Agorodd Arglwydd Faer Llundain gronfa iwddhaol, a chafodd a ganlyn Brenin, UIOOp; y Frenhines, 300p; y Frenlunei Alexandra, 200p Tywysog Cymru. 300p, Due o Connaught, Mri Fun^ss Withy and Co., Ltd., 5.000p; Arglwydd Faer, 105p; y Lady Mayoress, 52p 10s. Agorodd Arglwydd Faer Lerpwl gronia.a thanysgrifiodd Syr W. P. Hartley y rhodd o 1,0007) i'w chychwyn. GWAHODD GWEINIDOG. I Mae Eghvys Annibynnol Cricc-ieth wedi rhoddi gwahoddiad unfiydol i'r Parch Thomas Lloyd, Rhostryfan, i'w bugeilio. MARW AMAETHWR. I Dydd Llun, yn 81 mlwydd oed, bu farw Mr JohnHughes, Tir L'chaf Farm; Cric j Efe oedd y diaecn hynaf yn eg I Iwys Annibynnol y lie. SUDDIAD DISTRYWYDD AMERI- I CANAIDD. Mao y distrywydd Americanaidd Jacob J une wedi suddo dnvy gael ei thorpedio. A'jiii.bwyd 44 o'r dynion, yn cynnwya y 'ywydd. RWSIA AG AMCANION RHYFEL. I Cafwyd datganiad swyddogol o Rwsia 0 berthynas i drafodaeth heddweh, a dywed fod y cadoediad ofynir yn rhoi digon o amser a chyfleustra i'r Llvwodraethau Cvngreiriol i ddatgan eu parodrwydd neu eu gv» rthodiad i'gymeryd rhan mewn tra- fodaethau cadoedol a heddweh. "Mewn achos c v, rthodiad," ychwanegir, "rhaid iddym ddatgan yn glir a phendant ger- bron yr holi ddynolryw yr amcanion dros y rtiai y mae pobl Iwrob i goUi eu gwaed yn ystod y bedwaredd flwvddvn o'r rhy- fel." DATGANIAD RWMANAIDD. Adroddir yn SAvyddogol o Rwmania eu bod, ar gynygiad awdurdodol o Hwsia, wedi rhoi eadoediad ar yr holl ffiynt Rw- mannuld. Ond y mae y milwyr Rvvman- aidd, fodd bynnag, wedi gwrthod pob ym- gais at frawdoliaeth. Dywed adroddiadau answyddogol fod y sefyllfa yn Rwmania wedi dod yn bervglus, ohcrwydd fod y Rm Staid yn troi eu ecinau, a'r caditidas l i vit-tl doi vil nictitit dil v gyda'ti llvttyddol yn niethu dal y milwyr gydu'u gilyJd. LLINELL LA VACQUERIE. Gw ellhawyd llinell Prydain i'r gogledd o La Vacqiiej-le, i'l- de o Cambrai, dydd Gwener. Milwyr Ulstei- vn cvmeryd ffos, ydd mewn safle leol. Cadwyd y gweithrediadau cyflegrol. awyr. ol, a gwyliol i fyny ar hyd y gweddill o'l ffrynt gorllewinol. I'r dwyrain o'r Ateuse turodd y Ffrancnv>r i fyny ddwy o ymosod- iadau Germanaidd. YMOSODIAD AR ITALI, Mae y frwydr fawr ar wastadir Asiagc yn parhau yn ddibaid, ac y mae'r gelyn wedi cymeryd safle fvnyddig arall—Myn- ydd SlsemoI-trn yr hawlir eu bod wedi cymeryd 15,000 o garcharorion. Ceisiodd niter matvr a chryf o filwyr v gelyn trwv y de oGallio, ond wedi chwech o ymosod- iad-ia trechwyd gan adymosodiadau, y rhai achosodd golledion difrifol, bu raid iddynt gadw eu symudiad ac aros ar Eynvd'd Sisemol. Tynodd y milwyr Ital- aidd yn ol c Melette gyda llwyddiant YM M-ESO-POTAM IA. Dywed y Cadfridog Marshall fod y mil- wy l,ydeinig a Rwsiaidd ar ol sicrhau y SakaHutan Pass ym ^Tesopotamia ar y 4ydd cyfisol, wedi dilyn ar ol y Twrciaid mo" bell a pentref Kara Tepeh (25 iiiijit-it i 1* g< glcdd o Deli Abbas), trwy'r hwn y gyriyyd y gelyn wedi hrwydr boeth. YR HELYNT YN RWSIA, I Dolgyn y Bolsheviks mewn ape1 frwd- fry,711, f' od vni god' frd i r, fod yna godi yn erbyn eu llywod. raeU\ a hwnnw wedi ei drefnu ac yn cael ei awain gan Kaldin. Tvorniloft", a Dutoff. ei arwain gan Kaledin, KornilotT, a DutofK a'r Maximiliaid. Y11 rhanbarth Don Cos- sack y mae Kaledin wedi datgar, cyllwr o ryf >1. Ac y mae Kaledin a Korniloff wedi ymuno ell byddinoedd. YN PALESTINA. I 1.drydd v Cadfridog Allenby eu bod wedi cymeryd Hebron, yr hwn orwedda 31 I y brjf-ffordd o Beersheba 7 Jerusalem, yr hwn sydd 21 milltir oddiyno. Mae y cy. meriad hwn yn rliagarweiniad j ymgyrch f i symud ymlnen ar Jerusalem. t HELPU'R ITALIAID. I Adroddir fod yr awyrwyr Cvngreiriol yn hclpii yr Italia.id, ac am y tro cyntaf ad- l f roddi> yr £ w\rddogcl fod y milwyr Ffrrn- I GIG YHC. D.vwedii- fod If) c L,areharei-ion I mewn yn gyrch wyliol. Myn yr Awstriaid eu bod wedi llwyddo ynihellacli ar Was- tadir Asiago, ac iod y carcharorion yn awr dros 10,000. FFRWYDRIAD ERCH. I Dydd lau digwvddodd uu O'I ffrwydriadau mwyat ofnadwv yn hancs Canada, yn Halifax, prif ddinas Nova Scotia. Ymddengys i. iii) o agerlongau cyf.iipat America gael ei tharo gan long DèlÜtidù o'r einv Ims mewn vstorni fawr, a phery ffrwydriad, gan achosi i dros. 2,000 o bobl i gael eu lladd, a llawer yeh- w;nieg eu chvyf'o. Dywedir fod rhwng ,C(jl a 4,000 o dai wedi eu dinistrio, ac fod 20,000 wedi eu gwnud yn cldirgartrei'. Ar.,c;mgyiri!ir T niweidiau i ciddo yu | wcth chwe miliwn o bunuau. 1 .400-

Advertising

uinVYPAN. -'

CESAREA. I

Advertising

Y DA BYW.

GWRTHOD CODI CROGBREN.

Family Notices

PROTEST 0 FETHESDA. I

CYFLOGAU GWEITrlWYRI COTWM.

BARN DDIRWESTOL ESGOB.I

Advertising