Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

GROESLON.I -- _ _ I

News
Cite
Share

GROESLON. Y Nyrs.-Chwael' y Parch Alton Jones yw y nyrs ddewisedig i'r ardal lion. Mac hi yn meddn ar brofiad mamaeth. Priod yw hi, a'r gwr gyda'r fyddin yn Saloniea. Yr ydym yn clymuno iddi gartrefu gyda ni, -a bod fe! tin ohonom ninnau. Memorial Hall. "be l'hyw si yn y gwynt am gael Memorial Hall i'r Groeslon at gynnal y gwalianol gyfari'odydd, er 1 coffadwriaeth am ein bechgyn. Mae gwii angen am dani, a gobeithio y sylweddolir y si. "Angen a wnaiff i'r wrach redeg." BlaenOriaid.-Nos Saboth, Rljftgfyr 2il, bu eglwys Brynrodyn yn dewis rhagor o flaenoriaid. Mr Owen Eames, Glas Fryn, a Mr Howel Jones, Ty Capel (Llys Myfyr) a ddewiswyd. Mae y ddau yn meddu ar brofiad, ac wcdi bod yn y gwaith o'r blaen, a digon o allu i lenwi y swydd yn an- rhydeddus. Cyfarfod Ysgol. Cynhaliodd Eglwys Gosen (A.) ei Chyfarfod Ysgol nos Sul, Tachwedd 25ain. Fel cenhadon o'r gwa- hanol eglwysi Annibynol yr oedd Mr Evan Thomas Evans, Talysarn; Mr William Owen a Mr Owen Thomas Pritclurrd, Naz- areth, yn brcsennol. Er mwyn cael tipyn o amrywiaeth yr oedd y Parch W. Walters wedi bod yn ddiwyd gyda'r plant yn eu dysgu lini-ynt i ganu. I ddechreu adrodd- odd Maggie L Roberts, Bryn Du, ac Annie Parry, Ffactri, y Deg Gorchymyn, ac aeth Mr Evans, Talvsarn, i weddi. Wedi cael ton gan y plant, darllenwyd papur ar y testun dowisedig, sef "An- ffyddlondeb aelodau oglwysig i'r Ysgol Sabothol a'u cyfrifoldeb o hynny," gyda phwyll ac eglurder gan Mr Owen Thomas Pritchard, Nazareth. Hawdd gweled fod dyfodol disglair i'r bachgen ieuanc hwn, a'n dymuniad ni ydyw iddo gynyddu'n fwy fwy eto. Canodd y plant yn dlws iawn y Deg Gorchymyn, niewn atebiad i Mr John Ifor Jones, a chafwvd geiriau amserol a doeth gan Mr Evans, Talysarn, a Mr Owen, Nazareth, wedi hynny. Diolchodd Alt- Walters yn gynnes i'r cen- hadon am eu fl'vddlondeb i'r Cyfarfod Ysgol. Llywyddwyd y eyfarfod gan Mi Owen T. Hughes, Llainffynnon, a chyfeil- inryd gan Miss Gwlady s Jones, Bryn Gwyrfai, Groeslon. Perfformiad.—Mae amryw o gyfeillion Rrynihos wrtlii yn ddyfal gydu Drama fechan o waith y Parch E. Arfon Jones, ar gyrer rlioi peifformiad ohoni ddydd 013'1' flwyddyn. Ei theitl ydyw "Gwyll a I Gwawr," a deallwn fod ynddi gymeriadau rhagorol. a chenadwriau campus. Boed hwyl a llwyddiant ar yr ymdrech.

LLANBERIS.

NOPTHWKH. I

PENPHYNDEUDRAETH. I

PONTRHYTHALLT. I

PORThMADOCi. I

PWLLHELI.--I

RHIWLAS. I

Advertising

RHOSGADFAN..

CRICCIETH.

GWEISION FFERMWYR GWYRFAI…

NODION 0 FFESTINIOG. I

. FOURCROSSES.