Hide Articles List

9 articles on this Page

. DYOD MERCHER. I

News
Cite
Share

DYOD MERCHER. I CYMERYD TREBIZOND. I Hysbysir yn swyddogol gan Petrograd fod y Rwsiaid, ar ol brwydr ffyrnig, wedi cymeryd Trebizond. Rhoddodd y Llynges yn v Mor Du gynorthwv aimthrol iddynt. TuaHan i'r dref tarawodd bad tanfonvl Twrcakkl fwnfa, a suddodd gyda'r lioll I'ywydau oedd ar ei fwrdd. Mae Ger- mani wedi rhoddi pedwar bad tanforaivi newydd i Twrci i weithredu yn v Mor Du. 0 VERDUN. I Aflonyddodd y tywydd drwg yn ddifrifol ar y gweithrediadau milwrol yng ngliyin. ydogaeth Verdun ddoe. Bu magnelwyr y ddwy ochr yn hynod fywiog ar ddwy oclir y Mouse, ond ni chymerodd unrhyw yniosod- iad o ciddo y gvvyr traed le. Dydd LIun hvrddiwyd pinn adran Germanaidd yn erbyn y safleoedd Ffrengig ar ffrynt c 23 milltir. Eu hunig lwyddlant \d- oedd myned i mewn i linell gyntaf ffosydd .v Ffrancod yn nwyreinbarth Chauffeur, ond gyrrwvd hwy allan trvvy foddion ad- vmosodiad. i HAWLIAD GERMANAIDD. I Hawlia y Germaniaid fod milarvi- Saxon- aidd wedi ymosod yn llwyddiannus ar safle i'r Cyngreirwyr 700 metre i ddeheubarth Haudromont Farm, ac ar fryniau yng ngogledd-orllewin Phiamont Farm, a'u bod wedi cymeryd 1,728 o garcharorion. Ni vrneir unrhyw gyfeiriad at hyn yn yr adroddiad Ffrengig. YMOSODIADAU LLWYDDIANNUS Hysbysa, v Pencadlys Prydeinig o Ffrainc neithiwr fod ein milwyr wedi eario dan ymosodiad llwyddiannus allan yn erbyn ffosydd y Germaniaid. Dinistriwyd am- ryw o "dug-out" gan ein magne'.wyr, a lladdwyd beth bynnag ddau swyddog ac 20 o ddynion ganddynt. Nid oes gyfnew- idiad yn y safle ar unman arall ar v ,l t nt Prydeinig. BYDDIN KUT. I Mae'r fyddin Brydeinig sy'n gweithredu ar ochr dde y Tigris wedi cyfarfod ag aflwyddiant. Hysbysa y Cadfridog Lake fod y Tyrciaid nos Lun wedi gwneud eyfres o ad-ymosodiaoau yn neheubarth yr afon, gan orfodi ein llinellau mewn rhai lleoedd i syrthio yn ol tua 500 i 800 11ath. Rhan ydyw hwn o'r tir feddianwyd oddiar y Tyrciaid1 yr wytlinos ddiweddaf, pryd y gorfoSwyd hwy i syrthio yn ol tua tail" milltir. BYDDIN SERBIA. t Dywed adroddiad o Salonika fod mil- wyr Serbiaidd yn parhau i gyrraedd y lie yn ddyddiol, a'u bod mewn vsbryd a chyflwr rhagorol. Mae trefniadau ar- dderchog wedi eu gwneud i'w derbyn yn y gwahanol wersylloedd tuallan i'r ddinas. MEDDIANNU FFOSYDD. Hysbysa yr adroddiad swyddogol Ital- aidd ddoe en bod wedi meddiannu aniryw o ffosydd y gelyn ar Monto Sperono, ac fod 206 o garoharorion wedi syrthio i'w dwylaw. Nos Sul gollyngodd awyrwyr i'r gelyn ffrwydbelenau ar Trevno, Mot- tadi, a Livenza, ac hysbysir am 19 o farwolaethau. Tynwyd un o'r awyr- longau i lawr ger Grade, a gwnaed y dwylaw yn garcharorion.

DYDD IAU.

OYDD GWENERI

[No title]

I PWYLLG HEDDLU ARFON.(

Advertising

[No title]

DEIGRYN COFFA AR FEDD I Edward…

[No title]