Hide Articles List

15 articles on this Page

Y PRIFWEINIDOG YN .JNGWRECSAM.

LLANFYLLIN,

BETTWS, ABERGELE.

News
Cite
Share

BETTWS, ABERGELE. CYNNALIODD y Methodistiaid Calfinaidd yn y lie uchod eu cyfarfodydd cystadleuol a llenyddol eleni etto, pryd y cafwyd cynnull- iadan rhagorol yn y ddau gyfarfod, yn enwedig yr hwyr, a chyfarfodydd da, hefyd. Cyfar fodydd y Prydnawn. Y llywydd ydoedd Mr David Owen, Ty'n- ddol, Dawn, gan yr hwn y cafwyd gair i'r pwrpas; ac arweiniwyd gan y Parch. Owen Ffoolkes, y gweinidog. Gwobrwywyd y rhai canlynol :-Adroddiad i rai dan wyth oed, 'Moliant i'r lean'—laf, Myfanwy Jones, Bodawen. Unawd i rai dan naw oed Dorham — laf, Bobbie Roberts, Bryn y groes 2ii, Leila Parry, Ty isa', Adroddiad i rai dan 12eg oed, Y foneddiges a'r llysieu. yn'—laf, Sarah Anne Roberts, Tyddyn y iron 2ii, Lizzie Anne Hughes, Sirior gocb. Unawd i rai dan 16eg oed, Belmont'—laf, Alice Roberts, Llansannan 2il, H E. Jones, Penoros Beirniadaeth yr englyn ar Y Diwygiad'—laf, Mr. Edward Williams {lor- werih Elian), Llanelian. Am y mufatees— geren, Mary Ellen Williams. Am y knitted croeket collar-laf, Mrs. Roberts, Croesengan. Unawd i rai dan 12 oed, 'St Michael'—laf, Bobbie Roberts, Bryn y groes; 2il, Lizzie Evans, Llanfair. Llaw-ysgrif i fechgyn- laf, J. Aneurin Jones, Llanddulas 2il, D, Parry etto i enethod-lef, Eliza Davies. Adroddiad i rai dan 16eg oed, 0 F6r c6d yn uwch' — lai, Mary Roberts; 2d, Alice Roberts, Llansannan. Traethawd, Y mab afradlawn'—laf, Mr. Owen Jones, Bodowen, Bettws hefyd, yn nghyfarfod yr hwyr ar *Y Mab hynaf.' Dictation Cymraeg—laf, Eliza Davies. Canu ton ar ypryd—cyfartal laf, Miss Anne Davies, a Henry Davies. Unavrd soprano, Y plentyn a;rgwlith—Miss Parry, Glan'rafon. Unawd soprano, Y plentyn a:r gwlith-Miss Parry, Glan'rafon. Cyfarfod yr Eioyr. Methodd y Uywydd, Mr. Maurice Roberts, Llangernyw, a bod yn bresennol; arwein- iwyd etto gan Mr. Ffoulkes. I agor y cyfar- fod cafwyd can gan Eos Marchlyn. Unawd i rai dan 21ain oed, un ddaeth yn mlaen sef, Miss Parry, Glan'rafon, ac yn deilwng iawn o'r wobr. Adroddiad i rai dan 18 oed, 4 Mae'r lean o hyd yn y wlad '—laf, Henry Davies Rhwngyddwyffordd. Unawd tenor, 'Nant y Mynydd' — laf, Mr W. Davies, Llanfair. Atteb nifer o gwestiynan ar wybodaeth gyffredinol-laf, Mr D. Davies, Llanfair. Deaawd,' T a B '—y Mri. W. Davies, a D. Daviee, Llanfair. Unawd i unrhyw laia, Breahines y don' — cyfartal laf. Mrs. Raghes, Llanfair a Miss Parry, Glan'rafon, Bettws Adroddiad, 'Yr hen bwerau'—laf, Misa Lizzie Jones, Llanfair. Anthem, 'A bydd arwyddion'- Mr. Davies a'i barti, Einion. Y Beirniaid oeddynt—Cerddoriaetb, Mr. Griffith D. Williams (Eos Marchlyn), Cwm y gl6 Barddoniaeth, y Parch. J. T. Job, jBethesda. Llenyddiaeth, y Parch. Francis ( Jones. Abergele. Adroddiadau, &c., Mr. J. 0 Davies, prifathraw Yagol y Cvnerhor, Colwyn Bay. Celfyddyd, Mrs Ffouikes, Minafon a Mrs Parry, Glan'rafon. Cyfeil- yddes, Miss M G Lloyd, Llanfair. Cadeirydd y pwyllgor, y Parch. O. Ffoulkes; trysorydd, Mr. David Parry ysgrifenydd, Mr. D. Yaughan Williams. Diolchwyd yn gynnes i bawb oedd wedi cym meryd rhan yn y gweithrediadau. Gohebydd.

COEDPOETH A'R CYLCHOEDD.

CAPEL Y BEDYDDWYR.

CANOLBARTH CEREDIGION.

Y TRYCHINEB YN TALYCAFN.

Advertising

TAL Y DEGWM.

[No title]

Advertising

DINBYCH.

CAERPHILI.

EISTEDDFOD TWRGWYN, CEREDIGION.

Y TRYCHINEB YN TALYCAFN.