Hide Articles List

15 articles on this Page

Advertising

ANWIREDDAU TORIAID.

ADDYSG GANOLRADDOL . MALDWYN.

PROFF. RHYS AR FYFYRWYR CYMREIG.

DINAS MAWDDWY.

MACHYNLLETH.

LLANBRYNMAIR.

GLASBWLL.

ABERYSTWYTH.

CORRIS.

NODION GWEITHFAOL.

News
Cite
Share

NODION GWEITHFAOL. Safon cyflog y dojbartli rchaf yn chwarel Aberllefenai yw 22s. yr wytl nos-hyny yw y chwarelwyr. Sa'oii cyllog yr un dosbarth yn chwarel I Braiclgoe11, Corris, yw 25s. yr wyttir os. Mewn atteblad i gais a wnaed ddwywa'th atynt hysbyso Id goruchwylwyr Aberllefenni, mai yr oil a alient wneyd ydoed cocii safon i jermun o 19s. i 20s., ar liifwyr yr un modd. Dymunid rhoddi ar ddeall i'r gweithwyr fod hyn yn derfynol. Safon cyflog jermun Braichgoch yw 22s., 2is., a 20s. Anghen mawr chwarelwyr Aberllefenni ydyw arweinydd doet, gwr o farn, a doethineb, hanvain. Dylai iyd fod yn ddyn gwrol, di-droi yn ol, a ga"uog i ddadlu achos y dynion a ymddiriedant eu hachosion iddynt. Y mae y meistri yn troi p b carreg er cael rhesymau yn erbyn codiad i veithwyr, ac ofnwn mai gwrandaw arnynt yn gwneyd hyn yn unig y mae pwyllgor y gweithwyr pan ymgyfarfyddant yn sancteiddiolaf y gwaith. Erioed n i chlywsom am godiad feI ydiweddaf Yn ol hwn gall hyn ddigwydd :—Cymer miner ei fargen at y pris o 19s. yr wythnos. Cyn diwedd y mis rhaid iddo wrth ddyn neu lane i'w helpu, neu yn lie hyny ei bartner. Yn ol y codiad diweddaf bydd yn rhaid iddo dalu i hwn yn ol 20s. yr wythnos, is. yn yr wythnos yn fwy nag yw safon ei gyflog ef ei hun Sibrydir fod chwarel i'w chychwyn ar fyrder yn nhir Ffynonbadarn, Cwm yr Alltgoed. Cof genym i'r diweddar Mr Henry Owen, Ceiswyn, fod yn gwneyd arbrawfion ar y graig, ac yn un o'r lleoedd hyny meddir, y bwnedir cynnyg ddifrif am chwarel. Nid oes llecyn mwy cyfoethog am lechfeini yn Nghymru na'r ardal wasgarog hon o Dowyn i Dinas Mawddwy mewn hyd, ac o Ddolgellau i Llanwrin mewn lied. Gymaint yn ychwaneg o ddynion allai yr ardaloedd hyn gynnwys pe ceid dynion ac ychydig o risk yn ei gwaed. Fel esiampl, edrycher ar Rhiwgwreiddyn. Rhydd y gloddfa hon waith i 30 o ddynion a bechgyn, mwy neu lai. Yn sicr, nid Rhiwgwreiddyn yw y chwarel oreu na'r un ag y gellir eu gyru hawsaf o'r hall chwareli segur sydd yn yr ardal, ac eto, y mae pob He i gredu fod y math hyn o chwareli yn talu yn dda. Beth pe bawn yn enwi rhai lleoedd fuasai yn debyg o dalu am ei gyru i ddynion cyffreain :— Tynyberth, Tynyceunant, hefyd y faen fawr fel ei gelwir ar dir Cwmtiliain, Corris uchaf, yn nghymydogaeth Brynhyfryd, Corris, y tebyg yw fod yna faen dda yn gorwedd o dan yr ithfaen trwehus caled. Pe bai arnom eisiau cerrig i'w enamlo yn unig pa le y ceid yn well na hen gloddfa goch "I Fronfelen. Dywedir mai yno yr oedd y graig iachaf a rhywiocaf pan ei gweithid o holl chwarelau y cwm. Y mae chwarel y f)dolgoed hefyd, yn aros dydd ei phcthau mawr a gellid ei gweithio yn rhad gan fod yno gyfleusdra dwfr. Y mae nant Cwmcelli yn arddangos Ilech- faen o'r un ansawdd ag a geir yn Llwyngwern a Rhiwgwreiddyn, Stalls rheolaidd a threfnus gyda chefnau a bonau gwastad. Ceir peth cyffelyb hefyd yn nant Esgaireira, er nad mor olygus a bras. Ni phrofwyd yn hollol mo chwarel y Waen, ond mae ei holltyn ddiarebol. Dyma ddigon o hints i ddarllenwyr y Negesydd. Yr ydym yn mawr hyderu y bydd chwarelwyr yn ddigon llygadagored i fanteisio ar y cyfleus- derau hyn, fel y diogelir yr oes a ddel mewn perthynas i chwareli rhag peth y gellir ei alw yn deyrnasiad gormes. Y mae cyflwr amaethyddiaeth yn ein tyb ni yn anfeddyginiaethol, oddieithr i ryw anadi ddyfod o gyfeiriadau gwahanol i Landlord- iaeth a thir ddeiliaid yn yr ardal hon. AUDAX.

Family Notices

LLYFRAU am Bris Gostyngol.…

BWRDD PYSGOTA MEIRION.

BERRIEW.