Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. THE HOME OF MUSIC MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DGLGELLEY AND BARMOUTH. :o: NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS AND AMERICAN ORGANS Bv the best LONDON & CONTINENTAL MAKERS, carefully selected and guaranteed. Before buying elsewhere write for our prices and discount oil any Maker's List. Wo are beyond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to both Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. UXDELT THE MANAGEMENT OF ] tI.. J.JJ.L .L l.J v .L .1 MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection ■gftrs. has the pleasure of announcing that she lias made arrangements for the neighbourhood of ABERYSTWYTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to new, and kept in tune by yearly contract. Lowest estimates given for Single Tuning and Repairs. All communications to AMFiELD'S MUSIC WAREHOUSE, D0LGEX»Jk3ST. DARPARIADAU MAYVRION ar gyfer yr Haf yn PARIS HOUSE, "C ..Q., V'.I Ð t.J.. \d Ð £:l, MACHYNLLETH. —:o: DYMUNA RICHARD REES wueyd yn hyshysoi. fod newydd ddychwelyd o'r PRIP PARCIINADOEDD lie y gwnaeth bryniadau eang o bob math o Nwyddau Drapery, Ont brisiau is nag erioed. -:0:- Pob peth yn NEWYDD, Pob peth yn 30DA3 Pob peth yn RHAD. -:0: Dcuwch, Gwelvvch, a Bernwch, dxosoch eich Lunain. GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. HAYMAN'S BALSAM, Meddyginiaeth Gyflym at Beswcli, Anwyd, a holl anhwylderau y Prest a'r Ysgyfaint. Pan ei gymerir yniadaAva'r/poswcl), anesmwythder ddiflana, a chanlyna cwsg adfywiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant—Ni cliynwysa ddim Opium. Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. —————:o:————— AR WERTH YN GYFFREDINOL-ls. 11 2s. Dc. E. L. ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agcnt for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse & Blackwell's Pickles, Sauces, &c. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. fo)- 11 Tower" and Dwyryd" Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. W, JYLx JONEE, ->3 MACHYNLLETH, SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETIIAE a'r DDIWEDDARAP o'r DRAPERY GOREU, am I3EISLUT TEG, ac felly SICRHEIR BODDLONRWYDD I BAWB. 'I,T DDANODD, TIC, IIIIWRALGIA. HOWELL JO-ix)TESC "Vl,TOLINE" Sydd erbyn hyn yn lhvyddiant perftaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob (lydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Dclanodcl, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, &c., a'i gwelia, nid am funyd and am fiynyddoedd. Mac yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y drwg, ly yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r drwg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iacth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf i bob oedran—yn feibion a merchcd. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. i'w gae! mewn pote!au Is. llc" a 3s. 6c. yr un, Gan Druggists a rhai Grocers, neu yn rhad dria/r post oddiwrth y Gwneuthurwr am 3c. ychucanegol. -:0:- DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOWELL JONES, A.P.S, CHEMIST. ti, HIGH STREET PHARMACY TOWYN, MERIONETH. 1 GOREU PRATFF-PR.ITT"F PROI,A.D. ESGIDIAIJ i ESGIDIAU!! PRYNWCH EICll ESGIDIAU YN SIOP DAVIES, Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo eiddo da, rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEWIS. Gwneir a thrwsir esgid- ir, u, ar y lie. Er lucyhisdod i bob! y wlad, trwsir en he?gidian, tfyned yn 01 gyda luvynt yr un dydd THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, FIT; & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— D A 1TTl D. HUGHES, 1i V J 1 U 0, I.. ROYAL HOUSE, ABERDOYEY. 1 .¿,1> ;< ..S\ ':i, -¡ ":J 1};- #' ,fi: J U/M\ l y .r' A" "V ,5If;l'ii;f:i;¡" ? j;t¥'f-Xiæ Agent to h c.o.r.g ivtkers of Bicycles Sewing Machines, Gtme, end Locks. All 2 arts of ihe above cleaned and repaired on the Premises. Keys of every description kept in Stock. JOHN EYANS, i Ll. .i..L' Whitesmith, 25, Maengwyn Strest, MAOMYXLLETH. ..l: ¡: 1 _1. ¡\ "_l-il HYSBYSIAD PWYSIG!! SHGP IRONMONGERY NEWYDD YN TOWVlt DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn g>fcmfep -&ouse. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyaf phinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. Mewn pacedi ilb. a lib. A "ALAD D I N'S MAGFC" Pris 2s. a 2s. 6c pwys. I Y mac y TE ardderchog hwn yn anghydmarol I am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogi Hyfryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING, DREBSMAKING, MILLINERY, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :o: JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLOXG BlaODWEN," Gyda llwytli o fyrddau lloriau cocli a gwyn rhagorol dda. Anfoncr pob arckeb i J. HUGHES JONES, TIMBER MERCHANT, ABERDOVEY. VINCENT DAYIEsi ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Gelwir sylw at gvflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesymol. CORNER SHOP, ABERDOVEY. PHOT0GrHAPIG VIEWS Of Corris District, Talyllyn Lake, and Cader Idris, specially taken by FRITH & CO., LONDON, 1 ar. d 0. II. YOUNG, DOLGELLEY Mounted ;ud unmounted. On sale by MORRIS THOMAS, CHEMIST, CORRIS. HYDROPATHIC BATHS, BORTH. Turkish, Russian, Vapour, Electric, Hot & Cold Salt Water, Seaweed, and all known Baths are now open every Monday, Wednesday, & Saturday. Safe cure for Rheumatism in Joints and Spine, Dispepsia and Corpulency. Dr. Jones, Physician to the Estab lishment, can be consulted at any Time. Prices for series of 12 half price. J. HOHENBERG. PROPRIETOR. TOWYN COUNTY INTERMEDIATE SCHOOL HEADMASTER: D. H. DAVIES, B.A. ASSISTANT MISTRESS KATE DANIEL, INTER. ARTS. ASSISTANT MASTER THOMAS JONES, A.R.C.S. In commodious and permanent buildings. A Chemical Laboratory equiped for 30 students with the best apparatus procurable now ready. Also a School of Cookery and Laundry Work for the Girls. Classes formed to prepare for Matriculation at the Universities of London and Wales. Tuition fees, fp,-r annum. Boarders re- ceived by Headmaster at low charges. Next term will commence on Monday, Sept. 16th, 1895. Prospectus on application to Headmaster or E. VINCENT HUMPHREYS, Clerk to the Governors. JONES'TREMADOC PILLS Pa un yw y Feddyginiaetli ag sydd wedi cael prawf hwyaf a mwyaf effeitluol i Gleif- ion yr Oes ? ATEB PELENAU LL YS I EUOl JONES, TREMADOC, a brofwyd yn ystod y Triugain Mlynedd a basiodd, y feddyginiaetli fwyaf offeithiol er symud pob anhwylderau, a rhagflaenu pob doluriau sydd yn clilyn diffvg treuliad bwyd. A oes perygl rlredeg- ar ol pelenau newydd- ion a gynygir yn awr i'r wlad ? OJ v b tJ .< ATEB.—OES gwell yw cadw at yr hen Feddyginiaeth Gymreig, brofedig, set JONES' TREMADOC PILLS, ahrofwycl am gynifer o fiynyddoedd yn adferydd iechyd i filoedd o ddioddofSvyr gan Ddiffyg Treuliad, Gwyntogrwycld, Ehwymedd y Coluddion, Crvdcjanalau, Dolur yr Afii f Liter Complaint J, Gravel, y Piles, Poen yn y Pen, &:c. A oes rhyw Feddyginiaeth wedi dal ei thir am gynifer o ugeiniau o fiynyddoedd, a defnyddiad inor gylfredinol o honi gan y genedl, a JONES' TREMADOC PILLS ? ATEB.—Nac oes, yr un tebyg iddi. Ymofyner a'r Gorueliwylwyr am dystiol- aethau o welliadau miloedd a adferwyd o yníyl angeu elrwy offerynoliaeth PELENAU JONES, TREMADOC. Ar werth gan holl g-yffurvryr y byd, mewn blychau Is. ltc., 2s. 9c., a 4s. 6. Y rhai mwyaf yw y rhataf mewn eyclwerth. IIoclieler Twvll—Nid oes llai na blwcli cyfan o 13ILLS TREMADOC i'w cael Ar worth gan Mlt. MORRIS THOMAS, EEERYLIATID, CORRIS. CORRIS. Fifth Annual Garden, Poultry, & Industrial SHOW, to be held on SATURDAY, AUGUST 10, 1895, in a FIELD NEAR THE RAILWAY STATION, Under the Patronage of the Marchioness (D ) of Londonderry, Captain A. R. Pryce, LP., F. H. Birley, Esq., J.P. In-addition to a fine display of Fruit, Flowers, Ferns, Vegetables, Poultry, Butter, Dogs, Cats, CARVING ON WOOD AND STONE, &e. the following interesting competitions will take place SLATE SPLITTING at 2-30 p.m. LAMB SHEARING at 3-15 p.m. SHEEP DOG TRIALS at 4 p.m. mSTRIBUTIOti OF PRIZES at s-so p.m. All Elltries close Monday, August ^th, 1895. The Cambrian Railways Company will issue Cheap Return Tickets from Aberystwyth, Borth, Towyn, Aberdovey, Barmouth, 1)01- gelley, &c. Admission at 2 o'clock, is. Children 6d. After 4 o'clock, 6d.; Children, id,