Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

BARMOUTH. T.IK HOME OF MUSIC FOR MUSIC IN THE HOME IS AT Arnfield's MUSIC WAREHOUSES DOLGELLEY AND BARMOUTH. :o: NEW AND SECOND HAND PIANOS, HARMONIUMS, AND AMERICAN ORGANS By the best LONDON & CONTINENTAL M A K KRS, carefully selected and guaranteed. Before buying1 elsevrheie write for our prices and discount off any Maker's List. We are bevond doubt the CHEAPEST and MOST LIBERAL HOUSE IN THE TRADE to both Cash and System Buyers. s A GREAT BOON!! TRY IT. Mr PYEMONT will meet Purchasers at any Maker's Warehouse, and help them with his long- practical experience in their selection without further cost, and at trade prices. SPECIAL TERMS FOR CHURCHES, MISSION ROOMS, and SCHOOLS. TUNING AND REPAIRING DEPARTMENT. lTXDER THE MAX AG EM EXT 01' MR. PYEMONT, LONDON To meet the requirements in a fast increasing connection Igs-t t'ltfier6 has the pleasure of announcing that she has made arrangements for the neighbourhood of ABERY ST W YTH MACHYNLLETH TOWYN BALA BARMOUTH HARLECH COAST, and Surrounding District to be visited periodically. Instruments repaired, made nearly equal to now, and kept in tune hy yearly contract. Lowest estimates given for Singly Tuning and Repairs. All communications to ARNFIELD'S MUSIC WAREHOUSE, DOhGEhhEY. DARPARIADAU MAWRION ar gyfer yr Haf yn Ov v PARlg HOUgE, MACHYNLLETH. -:0:- » DYMUNA RICHARD REES wneyd yn hysbys ei fod newydd ddyehwelvd or PRII IARCH^sADOEDI)lieygAvnaeth b bryuiadau eang oboh math o Nwyddau Drapery, am brisiau is nag erioed. -:();- Pob petli yn NEWY30D, Pob peth yn DDA, Pob peth yn RHAD. () Deuwch, Gwclwch, a Bernwch, dloaoili. c-icll hlUldin. ii ¡- GWELLHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN DENG MUNYD. W w N9 BALSAM, Meddygmiaoth Uyflym. at Boswcli, Airvvyd, a holl anliwvldorau y Frost a'r Ysgvfaint. Pan ei iiia( ai-t I, pcswch, ancsmvythdor ddiflana, a ehanlynacwsg adfvwiol. Anmhrisiadwy a Diogel i blant-Ni chynwysa ddim Opium. v L v Atalia Anwyd. Gwellha Beswch. —————:o:————— AR WERTII YN GYFFREDINOL-Is. I I-e. 28. 9c. 2 K L. ROWLANDS, (ESTABLISHED 1860). Liverpool House, Aberdovey, GENERAL GROCERY, PROVISION, AND GENERAL MERCHANT. Agent for Fauldeir's and Keller's Preserves. Peek, Freen & Co.'s Biscuits & Cakes. Crosse .1 & Blaekwell's Pickles, Sauces, etc. Patent Medicine Vendor. Home cured Hams & Bacon, Stilton & Cheshire Cheese. Fresh Bread made from Finest Flour Daily. Hand-made Sea Biscuits always in stock. Ceylon and Indian Teas at is. 8d., 2s., 2s. 4d., & 2s. 8d. per lb. Agent for Tower and I)tcy)-Yd" Teas. LONDON & LIVERPOOL & GLOBE FIRE INSURANCE AGENCY. W. M. JONES, KJC A TT^TOTT T IVlilwXl, I IS! JbJLaXa X Jtl* SYLWER: Ceir yma y STOC HELAETHAF a'r DDIWEDDARAF o'r DRAPERY GOREU, am BRISIAU TEG, ac felli- SICRHEIR BODDLONRWYDD I BAWB. DDANODD, TIC, ;NIWRALGIA. HOWELL JONES'S" VICTOLINE" Sydd erbyn hyn yn llwyddiant perffaith, ac yn enill ffafr a chymeradwyaeth ychwanegol bob dydd. Mae canoedd yn tystiolaethu nad oes dim yn debyg iddo at lwyr wella Neuralgia, Tic, y Ddanodd, Gwaew drwy esgyrn y Gwyneb a'r Pen, Gums dolurus a chwyddedig, (\-c., a'i gwella, nid am funyd and am flynyddoedd. Mae yn taro yn uniongyrchol ar wraidd y dnvg, yn cryfhau y Nerves, ac yn clirio yr achos o'r clnvg o'r ystumog. Ni ellir rhoddi y feddygin- iaeth werthfawr hon mewn Pills, a gwarentir ei bod yn hollol glir oddiwrth bob cyffyr niweidiol, ac yn llesol iawn i'r holl gyfansoddiad. Cynygir hon gyda'r hyder a'r ymddiried llwyraf i bob oe:lran—yn feibion a merched. Peidiwch tynu eich danedd cyn treio un botelaid o'r Victoline, sydd wedi hollol wella cynifer o'ch blaen. I'w gael mewn potelau Is. lie., a 3s. 6c. yr un, Gan Druggists a rhai Grocers, neu yn rhad dnn/r pod oddiwrth y Gwneuthurwr am 3c. yckmcanegol. -:0;- DARPAREDIG YN UNIG GAN M. HOWELL JONES, Ax Px 3K CHEMIST. HIGH STREET PHARMACY, TOWYN, MERIONETH. GOREU PRA WF—PRA WF PROF/A D. ES(xl])IAU! ESCxl])IAU!! PRYNWCH EICH ESGIDIAU YN SIOP DAVIES, Albert House, MACHYNLLETH. Ceir ganddo eiddo da, rhad, a DIGONEDD 0 LE I DDEWIS. Cvflawnder o TAN ö DO OTIS. THE ABERDOVEY TAILORING AND DRAPERY ESTABLISHMENT FOR LADIES AND GENTLEMEN'S GARMENTS, STYLE, 1?17 & WORKMANSHIP GUARANTEED. Largest STOCK of WOOLLENS in the District. Patterns free Measurements taken on application. ADDRESS:— DAVID HUGHES, ,J ROYAL HOUSE, ABERDOVEY. THE DIMS MAWDDWY COAL & LIME COMPANY. GENERAL MERCHANTS WHOLESALE & RETAIL AT BiNAS IViAWODWY, ABERANGELL, CEMMES ROAD, AND KERRY STATIONS. Coal, Lime, Bricks, Pipes, Fencing, and Netting Wires, Artificial Manures, &c. •SUPPLIED IN rrnrCK LOADS AT ANY RAILWAY STATION FOR LOWEST QUOTATIONS. TI-e C ompaiy's Representative attends Machynlleth and Newtown Markets, and all the I.. Fail's in the District. ) MAMGEU—JOHN JON ES. J ",j "f' TOWYN. JOHN HUMPHREYS, DEALER IN Coal, Lime, Agricultural Drain Pipes, Artificial Manures, all kinds of Building Materials. Special quotations for truck loads of Coal given on application. Note the address CAMBRIAN WHARF, TOWYN. HYSBYSIAD PWYSIG!! SHOP IRONMONGERY NEWYOD YN TOWYN. DYMUNA MR. W. THOMAS hysbysu trigolion Towyn a'r amgylchoedd ei fod wedi agor masnachdy yn <ptaxxtev J&ou^c. Gwerthir pob math o Nwyddau Haiarn, &c., at ddibenion Amaethyddol a Thai, Offerynau Seiri, Olewau, Paent, Lliwiau. HADAU O'R MATH GOREU, A phob nwyddau cysylltiedig, a masnach, Haiarn a Phres AM BRISIAU RHESYMOL. Y Te goreu a mwyaf rhinweddol ydyw ALLADIN'S MAGIC TEA. —— — Mewn pacecli llb. a •Vlb. I• "ALADDIN'S^1^ MAGIC" I; I — II Pris 2s. a 28. 6c pwys. .1 Y mae y TE ardderchog hwn yn anghydmarol am Nerth ei Ffrwythlondeb a'i Arogl Hytryd. Gellir ei gael yn wholesale o 5, Button Street, LIVERPOOL, CAMBRIAN HOUSE, TOWYN. -:0:- TAILORING3 DRESSMAKING, MILMTOKY, FURNISHING AND GENERAL DRAPERY ESTABLISHMENT. :o: — JOHN M. JAMES. NEWYDD GYRHAEDD I YNYSLAS Y LLONG BL.C>DWEN Gyda llwyth o fyrddau lloriau coch a gwyn rhagorol dda. Allfoller po h arclieb i J. HUGHES JONES, *TIMBER MERCHANT, 'l- ABERDOVEY. VINCENT I) A VIES. Ironmongery, Ship Chandlery, Grocery, Flour & Corn. Grehrir Bylw at gvflenwad da o'r nwyddau uchod am brisiau rhesyinol. CORNEH SHOP, J ABEHDQYBY, ':1:" :.4. EiSTEDDFOD GADEIRIOL eOKKXS. YR IK)X A GYXIIDLT1! JIEWX PABELL EANG, 1) YDD Ll 17, G OltrIIENA F -lJdrl, 18 9,5. ¡;' LL YWYDDION PRINCIPAL ROBERTS, U. C. AY., Alnm- YSTWYTII. JOSEPH EVANS, Arsw., FKOXYGOG. DAVID EVANS, YS-NV., MACHYXLLEXH. ,IP Miss CfEORGINA HUGHES, R.A.M. MR. DYFED LEWIS MR. R. WILFRID JONES. ARWEINYbD— OWYNEDD. CYFEILE8A U:— MSSES C. J. WILLIAMS, A K. HUGHES. RHESTR TESTYNAU. BARDDONIAETH. PRYDDEST—" Yr Ymfudwr" heb fod dros 300 o linellau. Gwobr, 2p. 2s. a Chadair Dderw. (Cyfyngedig i rai na chawsant Gadair o'r blaen). CAN—"YMynydd." Gwobr, 10s. 6d. ENGLYN—" Amen." Gwobr 5s. TRAETHODAU. Arweinlyfr Desgrifiadol o Corris a'i Amgylch- Z, I Y oedd (Guide-Book to Cor. is District). Gwobr, 2p. 10s. D.S.—Yr un buddugol i fod yn eiddo rhocldwr y wobr. "Ysgolion Nos, eu gwerth a'u dylanwad ar yr Icuenctyd." Gwobr, 10s. 6d. (Cyfyngedig i rai o dan 25 oed). CYFI EITHIADA U. O'r Gymraeg i'r Saesneg (Gwel y Rhaglen). Gwobr 5s. O'r Sacsneg i'r Gymraeg (Gwel y Rhaglen). Gwobr ss. CERDDORIAETH. I'r Seindorf Bres a chwareuo oreu \Yorthv is the Lamb" and "Amen" (Wright t Round). Gwobr, 15p. ail, SP. I'r Cor heb fod o dan 30 na thros 40 mewn nifer, a gano oreu "Dyddiau'r Haf" (The Summer's Bride ") (J. Price) o'r Cerddor am Ebrill, 1894. Gwobr, 8p. a Baton i'r Arwein- ydd; ail, 4p. IGor 0 Feibion heb fod 0 dan 2S mewn nifer a gano oreu "Dewi, bydd wych'" (Jenkins). Gwobr, Sp. I Barti o 16 a g"ano oreu 'Rhwn a bery'n ffyddlon i Dduw," o'r Cerddor am Medi, 1891. Gwobr, ip. los. ail, 10s. I Gor o blant o dan 16 oed, ac heb fod islaw 25 mewn nifer, a gano oreu Y Tylwyth Teg" (D. H. Evans), o'r Cerddor am Tachwe'dd, 1894. Gwobr, 2p. 10s. ail, ip. 10s. trydydd IP- Pedwarawd, "Beth sy'n Hardd" (J. H. Roberts). Gwobr, 12S. Deuawd, "Y Morwyr" (Emlyn Evans). Gwobr, ios. Unawd Soprano, "Merch y Morwr" (J. Henry). Gwobr, 5s. ail, 2s. 6c. Unawd Contralto, "Beddy Dyn Tlawd" (W. Davies). Gwobr, 5s.; ail, 2s. 6c. Unawd Tenor" Hoff Wlad fy Ngenedig- aeth (Dr. Parry). Gwobr, 5s. ail, 2s. 6c. Unawd Baritone, "YBanerwr" (W. Davies). Gwobr, 5s.; ail, 2S. 6c. 7 Unawd Alto, i un o dan 16 oed a ganu oreu YVyres fach Ned Puw," o Ceinion y Gan, rhan iii. Gwobr, 3s. ail, 2s. Cyfansoddi Ion' Wladgarol (Gwely rhaglen) Gwobr 7s. 6c. AMODAU.—Y Cyfansoddiadau i' w hanfon, wedi talu eu cludiad, i'w priodol Feirniaid ar neu cyn Mehefin i3eg. Enwau yr ymgeiswyr yn yr Adran Gerddorol i fod yn Haw yr Ysgrifen- ydd cyn neu ar Mehefin 27am. Rhestr gyflawn o'r Testynau a'r Beirniaid i'w chael gan yr Ysgrifenydd pris IC. drwyy post. JOHN PUGH JONES, Glasynys, Corris. Y NEGESTDD, Dosberthir y newyddiadur hwn yn y lleoedd canlynol Aberangcll Dinas Mawddwy Abercegir Dolgellau Alicrdyti Dyltryii Aberliosan Eglwysfacli Abergynolwyii Iilanbrymnaii- Aberllefcimi Llancgryn Aberniaw Llanwriu Artliog Llwyngwril Bortli Macliynllethy J'ryucrug IMalhvyd CeiullleH Ü Talitviu Coimniii^coch rralybont Carno 'i'owyu Corns lVncgocri Cwmllinc Pennal Ucrwculas Aberystwyth o: TELERAU AM HYSBYSIADAU. Am hysbysiadau o "Yn Eisieu," (See., yn cynwys 16 o eiriau 6d Tair gwaith is. 20 gd. is. 6d. 30 IS. 2S. 40 1 s. 6d. 3s. 50 2 s 4s. -:0:- Anfoner Gohcbiaethau, Hysbysiadau, ac Archehiolli i THE MAXAGEB, 'Y NEGESYDD' OI-TICE, Comns. Y Farddoniaeth i MI?. Joirx JONES, MEIHIOXEA, DINAS MAWDDWY. All (Ioliliiiiii-iiettioits for "YNEGESYDD" ("The Messenger," Weekly Newspaper), to be sent to THE MANAGEK, 'Y NEGESYDD' OXJXCE, OOITICJA.