Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

In Cynhadlsdd Eglwysig Esgobaeth…

Etholiad Dwyieinharth Sir…

Lhnsngan-

Llanfrotlion

News
Cite
Share

Llanfrotlion- < j habodd Eglwys St. Catherine, yn y He h) 1, ei gwyl ffynyddol o de a bara brith, ddydd SadwTn, a cl.j I'giierdd yn yr hwyT. Gwusanae&hwj'd u-th y byrddau gan y bom;xidigesau canlynol Sef, Miss Bes* Miss Minnie a. Miss Dulv I Casson, a Miss Humphreys, Tremadoc Mrs Owens, Rectory Mrs a Miss Pritchard, y Cefn; Mrs Wil- l;an >. v Garreg Mrs Evans, Ty'n-y-Celyi, a Mrs Ty Coch. Ai 01 i oddeutu rant o .nan a. phlant gaeil an digoni wrth y bjTddau, cliiiwyd yr ysgoldy. Cynhaliwyd v cyngiierdd yn yr hwyr, o dan lywyddiaeth Mr Hugh Jones, Bron Garnedd, yn y drafii a. ganlyn :—Cafwyd "Hen wlad fy nhadau" gan John S. Pritchard, y Park, a'r gjmulleidfa yn uno yn y -ris. i ddechreu, ac yna. "I fear no Foe. g tn '.WHIMS S. Pritchard, o'r un lie medd y brawl 1. n r/t a a'r un blaenorol leisiau baritone clocho^ a mc! t, ac aiddull j-splenydd; yn nesaf rafwyi n fvet*- bird," gau Miss Humphreys. Tr".11;I. soprano o'r "first-class quality" ydyw hon, a dymunaf iddi hir oes i fod yn help i hen eglwys ein tadau etc yn y dvfodol: yna adroddiad, "Gwraig y drws nesaf," I gan 0. Epliraims ac yna "Y bachgen ffarweliodd a'i gnu Richard S. Pritchard, o'r Pa k: campus ydyw hwn <:to wedyn "dance," gan Miss Minnie Jones, Ynysfor, a. gallaf sicrhau fod y fonedd- iges ddjnnunol yn "nonpareil" yn y campwaith hwn "Y milwr clwyfedig," gan Thomas Roberts, y Cefn, v i r;gp.ol; can, 'Yainka's," gan Mhs ib-vm dadganiad rliagorol eto, liais soprano mwyn a mclod- us, ond. dim cyn gryfed a'r gyntaf; araeth byrfyfyr, "Hen langc," buddugol, R. Jones, Bwlch Plwm; Ami jnio- a. dyr gareg," R. Jones Smith, a t'n ratd i I i) ail garu; "Chw'hwn fan;T," gan John I chard, eto; yna. diwt, "JoJly Japan," gan Misses bev-h1 Minnie Jones, Ynysfor, wedi ciilL n "11 hunuirt YII niwyg y bellamg hono. a. •••/nrsant "y wiiith jn ddiameu medd y «H.w f. n 'I oddiges odidog yma dalentau dysglaer fel "comedians" yn ogystai a dad^anu clasurol; "Y marcliog," gan T. S. Pritchard, yn hynod o dda eto, ond nid atebodd i'w c'ncoro adroddiad gan R. Jones, Bwlch v Plwm, yn hynod o dda "The Kerry dance," gan Miss Hum- phreys, eto, ond nid a.tebodd i'w hencore "Merch y cadben," gan J. S. Pritchard, eto; "Chin chin China man," gan Miss Bessie Jones, yn liwyliog tros ben a chafodcl encora ddwy waith, ond nid atebodd ddim ond 1111. Cyfeiliwyd yr oil gan Miss Doly Jonss, tivvf.'t. ) r ydwyf wedi clywedy foneddiges <:ak'nto yma. o'r bbvjn, a chredaf fod iddi ddyfodol dysglaer M « n; a ti.1w;y i Miss Tlumphreys ga.nu "God e 11 e Queen," a'r gynulleidfa yn uno yn y cydgan, terfyn- wyd un o'r cyngherdda.u gorou y buom ynddo erioed, t fuasai y" (credit i Eglwys o bump <-ai r. gynulleidfa, ac nid cant, fel Eglwys St. Catherine. Y 11.1" f 1 yn dd"edus iawn i foneddigesa.. nys fur am eu f( fal gyda r canu a'r cantortoi).—' i and- a.wr.

Banger.

[No title]

P erThyri d,e udraeth.

Porthmadog-

Penrhosilisw. ')

Advertising

ICymdeithas w'nio Mon.

Family Notices