Hide Articles List

16 articles on this Page

EI AN GYLE S NO S.!

Y Qwir, iii, 2im ond y Gwir,

Y Budd Mawr Cyhosddus

T Ddaeargryn yn yr India.

Advertising

-----Ffeithiau yziNghylch…

.------------_-----Cyflafan…

!Damwain Arswydns yn Kghaerfyrddin.

News
Cite
Share

Damwain Arswydns yn Kghaerfyrddin. EGLWYSWR FFYDDLON "\VEDI EI LAD1). Meddianwyd pawb yn N ghaerfyrddin a dydl- ryn a galar ddydd Llun ar ledaeniad y newydd fod damwain wedi digwydd, yr.' ngwaith alcan lir Lester, drwy yr hon y collodd Mr William Morgan ei fywyd, ac yr anafwyd Mr Enoch James mewn modd difrifol. Ymddengys fod nifer o ddynion, ac yn eu plith y ddau a nodwyd, yn nglyn a'r gorch- wyl o dori haiarn, yr hyn, fel y gwyr rhai sydd yn gyfarwydd a gweithfeydd haiam, alcarj, ek" a wneir drwy gyfrwng pclen drom yn cael ei gollwng o ben polion uchel. Ymddengys i'r belen syrthio fel arferol, ac i ddarnau o'r haiarn gael eu hyrddio I yn nghyfeiriad Morgan a James. Maluriwyd gwyneb y cyntaf yn yiilon, a bu farw yr.! y fan, a derbyniodd James y fath niweidiau nes yr ofnid y gwaethaf, ond da genym ddeall nad yw ei ni- weidiau mor ddifrifol ag y tybid ar y cyntaf. Teimlir chwithdod angliyffredin ohetrwyld mar- wolaeth William Morgan, a bydd y golled i Eg- lwys St. loan yn gyfryw nas gellir ei sylweddoli ax hyn o bryd. Un o'r dynion ffyddlonaf ydoedd efe, a gall Eglwyswyr y dref dystio nad oedd ei ragorach, gan ei fod yn ddiarhebol am ei fFyddlon- deb a i ofal fel ceidwad Eglwys St. loan, lie hefyd y gwasanaethai gyda chanu y gloch a chwythu yr organ. Yn nglyn a phobpeth perthynol r Eg- Iwys William Morgan ydoedd y mwyaf llafurlls a "blaerjlaw, ac y mae yr achos dirwestol wedi colli un o'i bleidwyr gwresocaf. Dangosodd W il- lisLni Morgan yn ei fywyd yr hyn y gall dyn cy- ffredin wneud o blaid ei Eglwys, a gwyn fyd na fuasai rhai tebyg iddo yn mhob plwyf yn Nghym- ru. Oydymdeimlir yn ddwys a Mrs Morgan, yr hon, fel ei diweddar wr, sydd yn nodedig am ei ffyddlondeb a'i diwydrwydd, ac yn byi-od ofalus am gadw yr eglwys yn Ian a threfnus, gwylb yn ddyfal wrth y drws, gan arwain dyeithriaid i'w Siecldau a'u cyflenwi a llyfrau. Ie, "gwas da a ffyddlon" fu William Morgan yn ystod ei holl yrfa, ac y mao y bwlch ar ei ol yn gyfryw nas gellir yn hawdd ei lanw. Gaffed y cyfaill diym- hongar a ffydcUon hwn hur dawel yn y bed; ac na chwythed un awel lem ar ei orweddfa. luw fyddo yn llond ei addewid i'w weddw a'i fab yn eu hamddifadrwydd poenus. Ysgrifena Myrddinfab "—Yn marwoiaeth sydyn a thorcalonus fy nghyfa.ill mynwesol, Wil- liam Morgan, y mae yr Eglwys wedi colli un o'i phileri cad&rnaf, er mai gweithiwr eyffre-clin., yd- oedd. Nid oedd dim yn faich gan Willian-i Mor- gan i wneud dros ei Eglwys. Fel ceidwad Eg- lwys St. loan yT ydoedd yn dra adnabyddus yn y (irof ac yr oedd yn dra gofalus am yr adeilad. Nid oedd braidd yn foddlawn i goegfran ddisgYll ar unrhyw ran o'r adeilad, gan dybied y byddai yn niweidio y llechau. Pa-ri fyddai rhyAvbeth yn myned yn mlaen Jï1 nglyn ag Eglwys St. loan, William Morgan oedd bob amser ar ben yrhestr -p-, un ai gwerthu programmes neu ynte doeyn- au. Yr ydoedd braidd yn addoli pob offeiriad, ac ejai drwy ddwfr a than drostynt. Hoff beth oedd ganddo siarad am her! guradiaid Sant Pedr, ac yr 11 oedd yn gwylio eu symudiadau gyda elrati(ir ma.wr. Pan fyddai un o'r hen guradiaid yn cael ei drosglwyddo i ryw fywoliaeth. dda, yr oedd mor I falch a phe byddai ei hun wedi cael dyrchaiiad. Cofus genym, y noson cyn i Canon Williams fyned i Dy Ddewi yn rnis Mai diweddaf, i'r Canon siglo dwy law a'r ysgrifenydd a William Morgan, a dweyd wrthym, Gobeithio y caf eich gweled yr iach pan y deuaf yn ol," a'r ateb a roddodd yn ol oedd y byddai ef yn ei hebrwng i'r orsaf y dydd yfory. Os nad wyf yn camsynied, rnd aeth Canon Williams a'i deulu unwaith i Dy Ddewi heb fod William Morgan yn en hebrwng, a gofalu am eu luggage, a. cheidwad arddorchog ydoedd hefyd, Yr oedd oyst&l ag unrhyw guddswyddog yn Scot- Land Yard am ei ofalwch. Buom ein dau yn gweithio law yn Haw ajn flynyddoedd o blaid dir- woot yn nglyn a'r cyfarfodydd nos Suliau a chy- i farfodydd perthynol i Sant Pedr. Yr oedd yn ddirwestwr i'r cam. Heddwch i'w lwch, a Duw a ddyddano ei briod a'i unig fab dan yr amgylch- iad. torealonus. Cynhaliwyd trengholiad ar y corph piydnawni ddydd Mawrth yn ngwesty y White Horse, ger- bron Mr T. Walters, trengholydd y dosbarth, a nifer o re-ithwyr. Wedi gwraadaw rhai tystiol- aethau, gohiriwyd yr ymchwiliad. I

Nod ion Gwasgaredig.

[No title]

--------_.-__.------_.----__---Arddangosfa…

r.Dam wain Ddifrifol Angladd

Advertising

:!o Marwolaeth a Chladdsdigaeth…

rMagwraeth Anifeiiiaid

Advertising