Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

[No title]

---_---Cynghor Dcsbaitu Dinesig…

Cymanfa Gerddorol Annibynwyr…

----.--__---Cylchwyl Crerddorol…

News
Cite
Share

Cylchwyl Crerddorol Leoniaeth LHfen. iCynhaliwyd yr wyl hon eleni yn Llanfaalog dydd Mercher, y 3ydd cyfisoL Am haneir awr wedi ùau ymgynu 11 odd corau y Ddeoniaeth yn. eghvvs y pi wyf ar cael "rehearsal" cyflawn, ac yr oeddys yn bwriadu myned drwyddynt yn y prif gyfarfol am, haner awr wedi cliwech yn yr hwyr. Drwg iawn oedd genym ganfod fod corau Bodedern a Gwalchmai yn absenol eleni eto. ond gobeithio y byddant yn cyduno y flwyddyn nesaf, ga,n gjofio fod nertli mewn un- dd, a bod caniadaeth y cysegr yn haeddu pob ymroddiad a ehefnogaeth. Oddeutu 3.30 cis- teddodd y corau oanlynol (oddeutu 150 mewn nifer) wrth fyrddau wedi eu hulio ag amryw- iol ddant^ithion ar eu cyfer yn yr Ysgcl Gen- edlaethol:—Llantrisant, Llandrygarn, Llech- cynfarwy, Bryngwran, Llairfiliangel-yn-Nho- wyn, a Llanfaelog. Tr oedd yr adeilad wedi ei addumo yn brydferth gyda blodau a baneri OT Rheithordy, gan Mrs Jones, Tr Ysopldy Oenedlaiethol, a Mr W. E. W llliams, ysgrifen- ydd mygedol y gylchwyl y flwyddyn hon. Ym- gymerodd amryw foneddigesau, ac yn enwedig aelodau o'r cor lleol, a gwasanaethu wrth y Ibyrcldau gyda sirioldeb a. charedigrvvydd ar- ferol, 8IC amlygwyd boddlonrwydd neillduol ga.n ba.wb gyda'r wledd o'r dull hapus y iwyd pob peth yn mlaen. Oddeutu ugain munud; :wod i chweah ymffurfiodd yr ofiieiriaid yn orymdaith o'r Riheithordy i'r eglwys, aic wedi iddynt gyrhaedd y porth allanol declrreuold y corau unedig. ganu yr emyn gorymdeithioi brydferth "Mor hardd, mor deg, :nor hyfryd yw" (359 yn Emyniadur yr Eglwys) ar y don "Pentecost" (Syr J. Barnby). Intoniwyd y gwasanaeth yn effeiithiol gan y Deon Gwladol (y Parch D. Morgan, Llantrisant). Darllen- wyd y llith gyntaf gaiti y Parch D. R. Morgan, rheithor Bryngwran, a'r ail lith gan y Paroh Evan Jones, Llandrygarn. Llyfr gwasanaetii Undeb Corawl Mon, trefnedig gan bwyllgor neillduol, o dan lywyddiaieth yr Hybarch A rch- ddiacon John Morgan, a ddefnyddiwyd gyda. cihryn nerth a mcdrusrwydd. Yr anthem yd- oedd "Bendigedig wyt Ti," gan y Paircb W. Howell (Hywe.ll Idloes), ac aethpwyd dnvyddi yn wirioneddol dda, yn en wed ig pan ystyrir pa mor wasgared.ig ydoedd y corau, aic wediv cael end un ymairferiad gyda'u gilydd cyn y cyfarfod hwn. Prtagethodd y Parch Mr Rees, rheithor Rhoscolyn, 'yn darawiadol a phwr- pasol. Arweinydd y canu ydoedd Mr J. O. Jones, ysgolfeistr, Llanfaelog, a .-chyteil iwyd yn bur fedrus gan ei ferch (Miss M. H. Jones). Cydnalbyddwyd ar bob lla-w mai hon ydoedd Vyx Wlyl goraral fwyai Jwyddianus yn mhoh ystyr a cafwyd yn NeoniaJeth Llifon ers llawer o flynyddau. Yr oedd y canu yr hyn oil a ellid eu ddymuno, y tiefniadau mewn darpam lluniaeth i'r corau gyda'u gilydd 0 dan hyff. orddiad ymarfleirol a hapus Mrs Trevor yn wirioneddol dda, a'r bregeth yn rymus ac i'r pwrpas. Haedda Mr Jones, yr arweinydd medrus, bob canIllollaetham ei lafur diflino gyda'r corau, pa ra.i a ganasant mor dda ac yn llawer cywirach nag ydotedd yn ddisc^vyl. Nid ofer y llaiuria yr adeiladwyr pan yn rhoddi pob cynorthwy achdnogaeth i ganiadaeth y cvseigr, ac edrychir yn mlaen yn y Ddeoniaeth am raglen cylchwyl m-rddorol Llifon y flwy ddyn nesaf.—-Gohebydd.

[No title]