Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

GWENDOLEN HUGHES5I NEU Wrth…

News
Cite
Share

GWENDOLEN HUGHES5 I NEU Wrth un o Fyrddau'r Diafol yn Monte Carlo. crrFEDL DDYLPOROL A CHYFFROUS. 0tii ei Chymreigio gin "Eliairfab.") PESOD X, Y oreu wed'yn eerddodd Godwin Dare i fyny .'i1 Credit Lyonais Bank, a. thynodd allan y punt-ar-hugam, gydag aroheb bellebrol a -t'lleii-bjrnio«rld efe yn ddiymaros oddiwrth yr hen ei dad. Well djfod allan o'r adeiiad efe a. safodd a i• f ;nenf, f dremio ar swyddfa y Monte de Piele, non yn fwy dealladwy, "pawnshop y Llyvvodracth, a safai gyferbyn iddo ef, heb ond yoihydig feddwl fed Gwen wsdi bod oddimewn id.1; bt<dair awr a.r hugain cyn hyny yn gwysvlo yT iyn ydoedd yn weddiM o emau ei mham. Yr oadd ei ef yn ei logjell, ei triu" wedi ei bacio, ond ni allasai efe jrmadaol ëJH Naples heb gaei siarad gyda Gwen- dolen. Ar ol disgwyl o gwmpa.s yr oU o'r boreu, aeMi Godwin yn wrol am yr Hotel de Paris, a gofynodd am Miss Hughes. Dywedwyd wrtibo ef bod h wedi gadael y gwesty y hwnw, and fod Miss Oxley yn dal i aros yno. Yn cael ei ddyrysu yn ddirfawr, efe a ddan- foro.id ddynuiriial i fyny am ga.e1 gweled y ion^ldiges hono, ao ar ol iddo ef ddisgwyl am Jia.n- r arivr hi a- wnaeth ei hymddangosiad. Dci-rf-u i un olwp ar y gwyneb sur, miniog, 1Iy;ad creulawn, argyhoeddi y dyn ieuano nad ydoedd cysylltiad ei anwylyd a hi yn un i eiddlj^addn \vrtho. "Mr Godwin Date 1" dywedodd Miss Oxley, me-vm. modd cwestiynol. jjr-, madam. Yr ydwyf wedi mentro galw ■'hwi yn y gobaith y byddwch yn alluog i rc-ddi lhyw hysbysrwydd i mi yn nghylch y 1U- a» ■ v rnaa Miss Hughes ynddo." Edrychodd Miss Oxley amo ef yn gibog. "A a.1hf fi ofyn i chwi drwy ba hawl yr ydyoh In ynholi?" ii,a,wl cjrfaill. Disglwyluu Miss Hughos y rj'ad'aal odd.iyni.a ddyrid Lli|)n. be he idyw yn ddydd Ia,u. "v^li'af feddwl mai chwi ydyw'r dyn ieuanc a mi Tl orwydro o g™wmpa:> gyda hi yn Monte Ca.rb 1" dy wed odd Godwin, gan ymdreohu yn §&]> I' reoli oi djTnher. "Yr ydym ni yn hen !i\'U< Uau, m nis gallaf ddealL paham na ddar- fu i Miss Hughes fy hysby-a o'r newidiad yn ei phlanjiau." • j.; ei plilaniau hi oerldyn:, ond yr eiddof ii," iywplJdd Miss Oxiey, wylio ei wyneb yn taiiylaidd. braidd o'r cychwyn yr celi Bugher.: wedi eosod ei hopiniynau yn •. ibyn fy rhai i, a middiodd gynyg rlhoddi i n, i ^yn^iior, hyd yn nod fy ngheryddu. Jja. r tvryai ddigywilydd y cefais i hi. Yr coId Iii yn gvvneuthur fy mywyd yn annioddef ol siarad 'da—da,' a'i gwep gam, fel & ■, hu yn rbaid i mi ei sxio hi. Gadawcdd fi b >va heddyw." "Ai i Brydam?" wir, ni ofynais iddi i ba le yr oedd yn ) my tiff," dyvvedodd Miss Oxley, gan grobachu I .ei iiy^'j.wyddau. "Y mae hi yn ddigon hen i fy.-sKVvd gofal c honi ei hunan. Yr oeddwn ( tu thy laweTi o liawar iawn o weled ei bod hi yn Hy^w i y i.adael ar unwaith, i fyned iv i'w chatioeislo hi yn nghylch ei phLnuau." ylych cbwi yn ddynes igreulawn," a gyfoio d i v.ofusau Dare, ond ni adroddodd ef y .oiriau. amser 1 darfu i Misrs Hughes ymad- 'Yn sicr nis gwn i," dywedodd Miss Oxley, haniynedd bion a* ben. "Yn awr, os yd- fih chwi wed.1 (gorphen fy nghatioedsio, yr '•••v L dd Godwin yn ystiff, a ehan droi oddi- •vvr a Utv/odd y gweisty atr unwaith. Adh Miss Oxley i fyny y grisiau, a gwen- oci }groufawn fel ag yr ail-ddarllenai hi no I v i)'bychan vn dechreu gydag "Anwyl God- yn diweddu gyda. "Gwen." Y. odd hi wedi ei ganfmi. yn cael ei ddodi yn iiii-n un o weision y givesty y dydd blaen- I crol a 1Ju NY f&ldion na. phrusodd ei ddefn- i feddiant o hono, a rhwystrodd f ef t .yrhaodd i'r dwylarw priodol. "0. ",pedig.aath feahan, Miss Gwendolen Hujb. hi a. ddyweda.i wrthi ei hun—"ych- ydid d am yr hyn oil a dderbyniais oddiar ei-b Haw chwi. Y mae yn sier fed eich gwep d!uu i':l yn gamach pain y fFeindiasoch na dda.t i b. eich cai**wr nobl i'r stesion i'ch cyfaff- fod. Wei, gallai yn awr fyned a chwareu 'rc.u;i.•&' heb y cobaifch o weled eidh gwyneb sail'-tId ar ddiwedd y chwareu. Y gread- I uc. Yn chvcyd wrt-hyf fod gamblio yn bech- acitn i!h, pan, i fy ngwybodaeth sicr, y mae o bob! teitlog yn Monte Carlo ar y fo hon, y rlllJi a ddaethant yma i ddim »r« ond i gainblio. Wei, gallaf gael fy flB i. yn awr mewn heddwoh, ac y mae hyny yn _ysur." An; lawer o ddyddiau ar ol hyny oafodd, Miss Ox, y ei ill ng, fel ag y galwai ef. Deuai sym- iau H.riano! a'r ol eu gilydd o Brydain iddi, oanr-fidd o banau o aria.n a enillwyd mewn masriach onest gan ei hynafiaid o "siopwyr," a j -gubid yniaith yn ddyddiol gan raw an- niv.ail y bano. Hi a wrthodai wynebu y ffaith i bod yn myried yn dlotach hyd nes y daeth llythyr 0 yml ivvia.d parchus oddiwrt.h ei chyfreithiwr. Yna; rjievm haner digllonedd a haner cyf- yTv.i ier, hi a nnfonodd wifreib dirachefn am y-'b .v.ea o arian. Yr oedd rhybudd oywir aaicn yr lien gyfi*eithiwr mor groes i'w har- ohwaetU a phrotestiadau bllaeTlûrol Miss Hi,ildi, yr aedd hi yn meddwl dangos id lo d y byddai hi yn y diw&dd nid yn mhant iscd tlodi, ond ar gopa bryn uchel cyfoeth. nnso, a'r cloc yn taraw unairddeg, yr amser y byddai y chwareu yn darfod, hi a gyfododd yn arc-sa.d oddiwrth y bwrdd gyda'r wybodaeth ei bod hi wyth gant o bunau yn d!. j. pr ol io-i yn chwareu o agor hyd g.au, ac yr oed hi yn teimlo ei hunan yn bur glaf. Yn n,^hyft'ro y chwareu yr oedcl hi wedi gad- acd i'r awr ginio basio heibio yn ddisylw. Yr oedd hi Tred i bod ddeng awr heb fwyd) ac yn anaFu 0.vji>- gymysgedig yrr ystafelloedd gweonwyniSJR chyda straen fawr ar ei"syst«m" pby .;ol a aieuol. "Bydd i mi wneuthur fy iiigholiiadau i fyny yfo:u," hi a ddywedodd, fel ag y stagnai allan o'r y-tafeli. "Treiaf ddull newydd. Gadawaf lony ^.d i'r rliifau, a chwatfeuaf ar y lliwiau a'r sia^vnsau oraill cyfartal. Nid ydyw yn bosibl 1 mi golli o hyd. Bydd i. mi enill yforu— yf;ni Ychydig yd oedd Miss Oxley yn ei feddwL e' bod wedi myned trwy ei chwareu olaf a'i fciorl wedi colli mwy na allasai cyfoeth r byd c. ac.lfeiu iddi! Awr }c ol iddi basio !i.1n o'r "salles de jeux" law:, M afiach, yr oiedd meddyg yn gweinyddu 1;,rni, a thri mis yn ddiweddarach yr or-dd luynol yn Mhrydain,yn adfail llwyr, gorph a meddwl. Ac nid i'r mansiwn mawr yn y West End Y dygwyd lru -yr oedd y cyfoeth gofvnol i hwnw i fyny wedi myned am Ibyth—ond" i flat byclian yn Paddington, lie yt oedd unig forwyn a nurse yn gweinyddu i'w rlieidiau am y gweddili o'i bywyd dioddefus. Os oes tdsieoi darluniad pellach o honi h.i, a'i ohyffelvb, wete ef yn Llyfr y PVophtwyd Bsaiah "IJull eu hwynebau hwy a dystiolaefcli.- fmt yn eu herbyn; a'u peahod fel Sodom a fynepaht, ?.e ni chelant: gwae eu henaid, canys fafasant ddrwg iddynt eu hunain." I Bfallai nad ydoedd o fewn i'r oil o Naples ddyn ni vvy truenus na Rhydderch Hu,ghes fel ag y gorwefldai efe yn ei wely mewn ystafell trwy ffenesf'i* pa un y gallasai efe weled y "bau anghydmarol," oind nid ydoedd efe yn I gweled y hu tlws na dini arall: yn fewnol yr oedd efe yn griddfann yn herwydd y dynghed ag ydoedd wedi en orddiwes ef. I Yr oedd Mr Armitage vyiedi actio y 'Samaritan Da iddo yn ddiwarafun. Yr oedd efe yn ddyn cyfoethog, ac yr oedd ei feddylgarwch hael wedi symud yr holl ddrain ag ydoedd yn bosibl i arian eu symud o lwybr ei ddiweddar gydymaith. Am bymtheg mlynedd llawn yr oedd Rhydd- erch Hughes wedi bod yn ddyn unig, ond yn awr yr ot-dd efe yn profi o'r unigrwydd hwnw yn ei chwerwder mwyaf. Yr oedd y dwylaw a wieinyddeoit arno ef yn ddwylaw cyflogedig, a'r lleisiau a swnient yn ei glustiau ni siatrad- ent hwythau ddim ond ychydig eiriiau cyfFredin angenrheidiol, ac yr oedd y dafodiiaith Eidal- aidd gferddorol yn ymddangos yr un fwyaf an- soniarus yn yr holl fyd iddo ef. Ni chlywodd y rhai a weinyddent arno ef yr un gair o rwgniach yn dyfod dros ei wefusau gwelw, end yn y llygaid athrist a dremient yn barhaus, bron drwy y ffienestr, aT wyneb oyf- newidiol Mor y Oanoldir, yr oedd prudd-der dychiynllyd yn adrodd ei ddiodcLefaint mewn- ol. mawr—dioddefaint cuddiedig, heb airiau, nag hyd yn nod ochenaid, ydoedd ei un ef, yn enwedig pan y byddai rhywwn arall yn bresenol yn yr ystafell-wetly. Daeth cnoc ar y drws un boreu. Atebodd yntau yn wianllyd o'i wely, "Entrate." Agor- wyd y ddor yn arafaidd, ac yn lie gwasanaeth- ydd Eidalaidd, cerddodd Sais ieuana i mewn, a daeth at ei union at ochr y gwely, fell pe yn meddu pob hawl i fod yno. ''Godwin Dame!" meddai Mr Hughes mewn braw. Amneidiodd Godwin yn llawen, er ei fod efe yn teimlo lwmp yn cyfodi i'w wddf. Nid ydoedd efe erioled dr blaen wedi gweled tad Gwendolen ond fel un balch, oer, a di gyffro, ond yn awr Welo ef yn dangos hyblyg- rwydd a theÚn lad wrth yr olwg gyntaf arno ef. ef. "Ie, myfi ydyw," efe a ddywedodd. "Ai nid ydych chwi bellach wedi blino bron ar glywm dim ond yr Eidalaieg. Y mae yn ymddangos i mi y rhaid fod ei dadwrdd yn llawn mor an- nioddefol a pho y byddai lot o 'organ-grinders' yn ifirynt ty un o'r boreu gwyn tan nos. Ond i fod yn sobr, y mae yn wir ddrwg genyf edch cael chwi fel hyn, syr." I-Pa beth a'ch dygodd ohwi yma, Dare 1" "Wei, m-mvfi a. Wtelais Gwendolen yn Monte Carlo, a hi a ddywe.dodd t'Wrthyf ao-wel, efallai na fyddaf ryw lawer o help i chwi, ond ni bydd i mi rygmi Eidalaeg yn encn. clnstiau drwy yr oil o'r dydd a'r nos. Bydd siaracl tipyn o Saesneg yn amheuthyn iawn i chwi, oni fydd ? Ac yr ydwyf yn sicr y bydd i'r meddyg roddi i mi bob eyfarwyddyd fel na fydd yn berygl i mi fwrddTo ei glaf yn fy an- wybodaeth." Gwyliodd Rhydderch Hughes wyneb ym- wridog y llano fel pe y buasai wedi cael ei swyno ganddo ef. "Ac yr ydych clhwi yn meddwl aros gyda mi," efe a ddywedoodd mewn syridod. "Ydwyf, os gellwch fy llgoddef." "Pa beth a feddyliwoh wrth yr 'os' yna?" "Wel. y-hyny ydyw—yr oedd Gwen mor oiidus am eich bod yn unig, fel ag y meddyl- iais am ddyfod atoch. Ac yr oeddwn enoed mewn ffansi i gael gweled Naples. "A ddarfu"—gydag anliawsder 'mawr a l ,4 wefusa.u yn dirgrynu yr oedd Mr Hughes yn ilefaru yn awr—"a ddairfu i Gwendolen gry- bwyll rhywbeth am ddyfod ataf &?' (I barhau).

---_._--_.-----Oddiar Fwrdd…

_-----Undebau Ein Gwlad.

-----------------Priodas Brydferth…

----------------Arddangosfa…

HOLYHEAD,--

-. PORTMADOC.

'-,---AI¡, Cylchwyl Lenyddcl…

GWIR CREFYDIX.

FFYDD YSWIRIOL-

SYI. ]Y AR GWYN. ~