Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

News
Cite
Share

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi. LLYTHYR ARALL ODDIWRTH SYR WILLIAM HAROOURT. Cyfeiriwyd y llYthyr a ganlyn gan Syr William Harcourt i Mr Hughes, ei oruchwyliwr dros Or- llewinbarth Sir Fynwy — Fy anwyl Hughes,—Yr oeddwn wedi bod yn dy- muno ac yn bwriadu anerch fy etholwyr yn ystod y mis presenol ar achosion gwleidyddol yn gyffredin- ol. Ond y mae amgylchiadau, modd bynag. pa rai j ly] yr ydys yn dra hysbys o honynt—rhwystrau sydd wedi dyfod i gyfryngu-yn ei gwneud yn anghyf- addas, ac yn wir, yn anmhriodol, i mi wneud ym- gais at y fath waith yn bresenol. Y mae y sefyllfa ddiweddaf oeddwn ei feddianu mewn cysylltiad a'r Blaid Ryddfrydig yn fy ngwr.eud yn uu eyl'rifol i ddatgan ei gwladlvwiaeth. Nid ydyw yn ddy- munol i mi yn bresenol ddweyd yn fwy liawn nag yr wyf wedi gwneud eisoes y rhesymau sydd wedi fy arwain i'r terfyniad yr wyf wedi dyfod iddo. Bydd i'r cyfrifoldeb o wneud vn hysbys fwriadau ac axncanioa y Blaid Ryddfrydig yn pa.vio yn fuan i ddwyliiw un arall, v dewisiad o ba un a, benderfynir cyn i'r Senedd pngyfarfod. Teimhvyf y gall-'i dat- 1 ganiad ar fy rhan i, yn y cyfwng yma, ddyiysu arweinydd dyfodol y blaid, wrth osod gerbron y wlad y mynegiad hwnw o egwyddorion a gwlad- lywiaeth y presenol a'r dyfodol mewn cysylltiad ag achosion cartrefol a thramor y bydd yn ddyled- swydd arno ef i'w gosod gerbron. Rhaid i mi, gan hyny, gyda llawer o ofid, ofyn caniatad gan fy 'hwf eiho'.wyr, fel eu cynryeluolydd, i ohirio—gobeithwyf mni am sryfnod byr—yr hyn sydd genyf i'w ddweyd ar sefyllfa newydd pethau, pa rai a. gyflwynant eu bunain i sylw yn ddioed. Yn y cyfamser, y mae yn rhaid i mi ofyn iddynt gredu bydd i mi barfu»: yn ffjTddlaAvn i'r egwyddorion ar ba rai y ceisiais eu hymddiriedaeth ar y cyntaf ac y bydd i mi -m- drechu i'w cefnogi hyd eithaf fy ngallu. Teimlwyf yn ddiolchgar i chwi am wneud yr ohebiacth hcrt yn gvhoeddus yn ddioed.—Yr eiddoch yn ddiffosnt, W. V. HARCOURT."

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…