Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

News
Cite
Share

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i Fed y merched if are-; hyny o R. wedi cael Jnvyl dda, y noson yn mnr dawel Mai ymryson garw c-cdd yn en piith am y ddol. Mai "jelly" a "buff ad?, ens" gafold y rhan fwyaf o honynt. Am iddynt gofio nad. -rw "Christmas Tree" ddim yn dygymod a phawb sag iddi. Fod un yncll plith yn dipyn mV hqngallnar Heill; felly llwyddodd i gael c-atinon i'w danfon gartref. "Wcll done;" chwaer. Mai fel y canlyn y a.1é un yn eu cynghori: Da chwi, rianod gwiw-deg R——, Ymrewen i fed reit dds-1; A ebaclw draw :rhag llygaad craff 'Rhen wr a,"r ymbarel. pickles! pickles! M: ti pickle dyohryn- 11yd oedd mirir pickies. Fod y 4 p.m. tram yn cgleao yr ogleu mwyaf ogjleueiddiaf a ogleuwyd o ogleu erioed. leogleul pickles. Fod y L. anfl X. v. R„ wedi oi ffloodio' a finegr o Bodorgan i Tycroes. Nad oedd digon o disinfecti-nts yn y carriage tic pot i ladd vr ogteu pickyddd hwn. Mai gwell Fr ferali i-euanc fyddai chwilio am New Year's pit-sent, 'dipyn switiach y tro nooaf. Mai fed hyn y IM-ti yr ysbryd sydd yn cae Peny- llyn wedi canu i Jim. Pensarn-:— Hen epa diolwg ac atg!J:s--pwydd'w.e'ClQdd Am i ti ddod i'n cymdeithas 1 Dos o'n plith, y gwaick anaddas, At dy gyf-esII»M»—gwyr y ffwrnas. Y bydd yr ysbryd yn dkid allan yn ed nerth; yr wythnos nesai. Felly, "look out i" Jim druan. Fod rhai o fetched y V yn dal yn ffyddlawn i'w oariadau gerllaw glan y mor o hyd. 'I' Fod y counter jumpers o dref <3 yn caei eroesawiad tywyeogaidd 'bob dydd Sabboth. c aid Fod trafaelio mawr i'r oy&iriadi yna ar y dydd Sabbath. Ei fod wedi digwvdd gwrando ar y ddau gariad liyny yn ymddiddan a'u gilydd ar y ffordd boat y liyny yn ymddiddan a'u gilydd ar y ffordd bost y nooOTI dr blaen. Mai yn nghylcb ohvynion yr. oeddynt yn siarad. Mai fel hyn yr oeddynt wt.hi: "Peth pleserus iawn ydyw bod ar bityclas, ytrots?" meddai y fearc-h ieuanc, "Yes, certainly, aieddai y llanc, a dyma y llanc yn dywedyd eilwaith :Di,d y:?u 'ever get I a puncture, dearf "-Liawe.&ait-h," medcLai y ferehu "Ddarfu chwi erioed dreia darn 'sgwar o groen mochyn i roddi ar -r-punettire? ID" dim, yn well i roddi ar yr Mdia Tubbet." "Yes, of course," efoai y llanc," otwx ax: hyna dyma Rhys yn gwnt-ud «i ymddangosiad a« yn gwaeddi, 'PrYll- wch bloomers i'r ferch, partner, ar y gwynt yma, i ohwi -adei gvTCled m m fel balloon am y tro cyntaf yn e:ich oes." Ei fod yn canmol y ddau^t mfoomor ffyddlawn ilw gilydcL Mai hyn a farddonodd' y'bardd yn ddiwedd- ar: Dynra garu, dyma ganlyn, Werth ei gofio am amiser maith, Sero^og gariad sydd' yn ddlyn Y rhai hyn ar hyd eu taith Cariad sydd yn pry?mr wenu Ar yr ieuanc mewn mwyiihad, Yr ftmser sydd yn hir ynf denu Y 1hnc ieuanc i ofyn iV thad. Fod rhai: &inion, ieua-inc o cb-ef C.—— yn-ym- ■ "waled a'u carradau yn wythnosol Fod rhai yn barnu earn yn y dydd mewn tai yn Ibeth dyeithr mwn yn Nghymra y dyddiau hyn. Mai hefo'r tren ddeuddeg y Tjydd! y dyn ieuanc jn'd'od i odryth am ed feinwen anwyl. Fod gwallt sidknog a Vhorphffl"ái'dd-ý.fooC'h wfedi dwyn &ererh y dyn ieuano yn lan. Ei fod yn gobeithio y gwniant dclal yn ffyddlawn i'w gilyrPd, ac w&dSnn. f-e ddaw ef '("RiiyWj i gymer^d "snap-shot" f/r Vldau yn funn, Mai eyfansocMiad i "Jim Penssm-v-'Glaiid'wt" yyf hwn — Mi olehaf R.hj.g Dafydd, mi leinirif Glaridwr, o Renmon, Llaaiddona, i Prffn MynVdd Twr O'r Dwyran i (rtmaes. am dartynf. rbydd tron, Yn 'ffoi fel llwym^god dros Ben Mynydd^Mon. Rhaid trochi Gkodwr dros ei bt-n icown dwr glan, A fli-A-hii glass crrw Rhys Dafydd "ilrtan A thror'i ambarelo-^ amgvlch ei ben, A'i werthu i'r pofwrs, "Good-bye, sold ftgairi." M'r ddau lwdn bendro fel dau Jiaimy l^lip, Yn Wfl^pah TIah gtefyl hen lane I)uYarn,Dtw,); Murmm a, g^-etryru, a gyru'n ddinsan, Ar ol «>ki cariadaii, a hyny ar gam. Eo gefeyat yyf Rhys Dafydd yn siwr, a u hiach^, heb son am ^laiidm" iiiao Shofj Jos, R3Mosi»smaoh, a ^htidi, 'Tyca?oe^, Xn bownfe o u horse wipio aieu dori eu coes. Mae Rhy& yn. vrr gw^ddw, Glamrwr flra Jien lane, Fu 'rioed.g'i lau cyn "raefchefl, medd awwtsryiivy Bane; "Pan oeddyHv yn if ace "t allanh A ntynycb yu cysgu y ffos. ddel ana ferol i feio -a; nel lol. :'na.u.:s,iampal'Hll ,%gr&.L% c, tgi: thendio eu ctilio Jim, chwetEan, -trj«e'r ddau fell fell wrach, .A u st¡;,)() I>ytli, .);.a treio ya isir-ra llon'd each. hL- Gland-wr, ^yxu^ chwi rybudd, a eich 'stwr<i j »ywch ryfel hyt' arnodd y asm? i ™-r*oio'n .of%;idwy gar.—- Jta«rww, 1B8. ™hwhc,«ss8*bs- sjm'j v,mon °-ri me-i lie 1'b^b yd^yfarfod' Mly ^a arfer bod yu ni\lx,'b,Baan. J drwfl y t^pei]) y ^^nthi hon irti-3i r&eel ei sjau yn erbyn liiai. 2* ad cvo bonje^digaidgi,4»edd hyny pan «vf«ld am- ryw yn itiogwyl cr¡d rayfi' K i mewn i uno vn y gan. Fod' rJmi yn btrnu. fo«- amoan neHiduOl mewn golwg, aw.^od th^-wedi eu;,hethQi a'r lle'ilbw^ii eu gwrtlKKi Fod dwy -vvraig yfl dychwelyd adref naewii irol dref neiMuol y dydd o'r %laen Fod1 un o honyra, wodi eu bendithio a U* dmåêl'Yl yr Fod y Hall yn llawef iawn yn ysgafnaeh. "S'od' anffawd ^»edi dig?sydd pam geisriodd y wtaig dryiaaf ym bresenpl'i gyda'r Hall yn ngh-wr pellaf 7 '"trwmbftl." Fbd y drol wedi "mowntlo" or mawi' ddychryn "r a.gedd a'r gyriedydd. Pod Uaw-er o gleisio ar gaiawdl a dmystr ar eiddo V A* Wn.e',1<i <l"nry y trychmeb. etthfa^811^ Qrfer mury o ofal gyda llwyth. ffiox Fod y bryddest fawreddbg ar "For Galilea*' yn debygo{?3«lgoleuni dydd yn fnan. Y hrdd cyhoeddiad dernvn mor Filtwn-aidd ei svnisdaeth. yn r o gjreu chwyldroad yn myeg y beirdd. 0 Fod. 'effaith diarlkmaad y gerdd mewni cyfarfod neilliluol wMi bQ4; yn llesmciriol: MI y wyr. "Fod rhai o MnyrA ^eb <Myfod atyrf; eu bunaiii ^to ar oil cael ou codi megis i drydeuM nef baxdd- onia^th. vsbiyd'oiledig. Fdull nowydd o goginio wed: ea ddarganfod yn Brdai R— y dyMiau yma. Fod rc'ks yn both Aiguro mewn lobsgows yn ol %sigeidiaeth -sydd i'w gael gan ün &ydd yn dioma ï lx)d yn "cöûk" ^"r radd flaenaf. Fod rliyw gynliWTf ofnadwy am lecsiwn yn ar- dal R— y dyMiau yma. Ei fod ef (sef Rhys) just a chynyg ei Ivan fel ymgeisydd i'r swydd. j w, Mai dafyr yw gwel'd ambell i un yn barod am bob swydfei'pan y bydd eon am un yn mynedi yn W<Fod yn "well i'r bobl hyny sydd yn arfer anfon llythyran xlilenw yn A fod. ar eu gwyliadwr- inetli, o hyn allan neu bydd darlun o honynt yn ymddangos o dan yr ymbarelo. Mai fel y canlyn oedd atebiad "Gwladys i'w chariadlanc ar ol clywed am ei fuddugoliaetli y adolig r Anwyl John,—Ol tydi, fy anwylai, yr harddai, y synwyrolaf, a'r doethaf o feibion, 'rayf yn cym- eryd y cyflensdra presenol i anfon yr ychydig edriau atoch gan obeithio eich bod yn mwynhan iechyd da fel ag yT ydwyf finaus ar hyn o bry-a, & mawr y llawenydd gefais wrth glywed beirmao- aeth ar eich ysgrif odtidog a ddarllenwyd yn nghy- farfod cystadleiuol —— nos Lun Nadolig. Yr oedd eich, dysg, a'cn, diawn a: oh doetbineb i'w weld TO t-k xvr fAl "p-lw+rid'tv" t. wv dajiit fv nsrhalon, J "4 '&I. .L -4"V '.1 ins vr aetb fy serch mor fawr tuag atoch. fel nas gallaf byihi eich angho&o mwy. Wel, fy anwyl John, un TI,e;th garwn i ohwi wneud, sef rlioi goreu i fald'Ocddi hefo hen farddoniaeth', achos mae yna cymaiDt o "wahanol bethan inevmhardrl- on,lae,th ddigon i ddrvau dyn a nerves gweiniadi, acbo>3 maet yn rhaid i'r awen gael ei He priodol, ac høb hyny mae fel inochyn mewn ""drawing-room" a cymerwch hyn yn gaxedig, ond mi fyddaf wrth fy modd yn gwrando arnochi chwi yn canu, achos mae eich Uais mclodaidd a'ch ystum bonexMigaidd ar lwyfaai yn gwefreiddio pob cynulleidfa, a phe buasechi wedi cynyg ar y "soW yn nghyfarfod -s piteio y key-noie un semitone yn is na B flint buasech yn s'cr o enill y fuddugolia-etli, wel rhaid i mi frysio tua'r terfy-n yn awr a dis- gwyliaf y caf air yn fu-an oddiwrthych, ac y caf eich cyfarfod nos Sadwrn nesaf am wytll o'r glooh, fcl y cawn ni barotoi ar gyfer y diwraod hipus hwnw sydd yn edn disgwyL Texfynaf gvda'r cofion anwvlaf atoch. Yr eiddocli am byth a saith mlynedd wedi byth, GWLADYS. Ei fod wedi derbyn y Hythyr canlynol: — "Lan y Cregyn Man, England. Mr Rhys Barchedig Syr,—Yr ydwyf yn disgwyl y caf y framt yr hon i weled gwaith fy ngbyfaill Jim Pensarn yn brintiedig yn 6ich coiofu, mewn b-arddoniaeth neu mewn llith ar- Bydd yn dda genyf ei weled oblegid y ma.e yn faidd o fri ac yn lithwr enwog. Mi a wedais waith y brawd yn each colofn glodfawr yr wythnos dr b'a-en., ond yr oedd yr adeg hono yn rhedeg ar y mwyaf arnoch, ac nid oeddwn yn cyd- fyn'd ag o sut yn y byd yr adeg hono, øolegid yr ydych wedi myned yn rhy hen i neb redeg &r- noch, ac wedi gwneud gormod o waith trwy ein gwlad i neb ddweyd un dim am danoch, ac nis gallaf oddef i neb wneud, oblegidi yr ydych yn hieni wr parohus pan bawb ond ganddo ef trwycin gwiladL Yr ydWyf yn cofio, syr, cyn i chwi ym- ddangos yn y wlad, yr adeg hono ni chawisai neb lonydd i fyn'd i siop na marohnad hob gael ei gymeryd yn sport, ond ar ol i chwi yn nghyda'ch gwaithi bendigedig ymddangos y mae heddweh i'w gael yn inliobman, a dlyna fel yr ydwyf gymaint ochi tu. Nid yn arna y gwel fy nghyfaill Jim Pensarn hen, wr yn edchi oed ohwi yn gwnoud cymaint o waith) a chwi mewn wythnos. Yr ydwyf yn terfynu y llythyr hwn gan obeithio y caf weled gwaithj fy ngjhyfaill Jim ac hefyd yr wyf yn dymuno i chwi hir oes a blwyddyn newydd dda.—Ydwyf, cion anwyl gyfaill, ROBIM5GN. El fod wedi cael hwyl yn axdal R y nos- waith o'r blaen. Mai pcti garw fod! yr "engagement ring" moT 'lag fawr fel yT oedd yn rhaid ei nlnewid. 0 Ei fod yn meddwl fod saith, mlynedd yr lient lanciau wedi dod 1 bon yn ardial R-. <¡N'ÜW, ladies, is the time for old bachelors in the district of R—■— Fod rhai merched yn Heol ■, ger y trobwll, yn sefyllian yn y drysau o fore-u hyd yr hwyr. 'Eu bod yn debyg i byst llidiart yn dal eu drys- au i fyny. Fod yn hen bryd i'r relwe newydd ddechreu er mwyn i'r boblach hyn gael rhywbeth i'w weled. Fod! ffarmwr yn mhlLKvyf L1 wedi ei amdd'i- fadu yn hollol o gwt i gadtw ei hwyaidi Y dytmuna ei hysbysti y gwna ymchwiliad llwyr ajai un iddo, oherwydd mae yn 11awn biryd cael un bellach, neu gall y bydd yn golfedwi" am eu hiwyau. Y bydd iddynt ddechrem dIodw." yn fuan bell- ach. Hei lwc t Eà. fod wedi ymweled ag 1U'dal G- ac iddo ganfod tair merch ifanc gyda'r llanc hwnw oedd wedi dyfod ar ymweliad a'i gartref. Iddo glywedl y mer-lied ifanc yn gofyn iddo am felusion (swee-ts), ac iddo yntau brynu gwerth tafir ceiniog iddynt. Fod y merchedl ifanc hyny yn edrych yn mlatn at nos Sadwrn nesaf gydag hyfrydwch wrti-i feddwl am v melusion. "Look out, girls," y mae Rhys yn gwrandaw eich "secrete." "1i' Rbys Dafydd.Syr,-Nid ydwyf yn eich dal chwù. yn gyfrifol am yr anwiredd sydd wedi ca-e.I .,ei dlraethu yn eich colofn ddyddoro], sef yn "Nghiorianydd" Ionawr 5ed, gan fy mod yn gwybod' mai eenftgenwyr 6ydd yn anfon anwir- edd.ru i chwi mewn h-tigiin. gwirionedd, ae felly wrth gwrs, yr ydych yn eu trefnu mewn K-o-rdi o geæjdd, a hyny yn didoniol a dyddorol clroe ben fell nf-kl oes dim ar dudalenau v "CJorianydd" yn fwy darllenadAvv genyf 'fi. A meiddiaf ddweyd fod y gwirionedd a draethir genych mewn ffordd o geTySI wedi gwneud ll«v annhraethol drwy lioll str Fon.bclh bynag am dd eraill. Ondatyr hyn a ymddangosodd y-n eolofDi yr wythnos ddiwmdt-f y mae a fynof-y tro hwn. Yn M: "Fod mam wedi cyfarfod b-eirrnad ar yr hook" Nid ei -gtil;aj-fod, a wnaet'h,: a-c nid ar yr hwl, ychwaith, y dywedodd y fasri yr hyn a ddywed- feddL 2: %bdl y f¡am w (:dweyd y drefn yn lalùt wrtho am na chawsai ti mherch ganu ar y jilnvyfan." n gofyniad ofynotid y fam i'r beam- iaii dan sylw, a hwnw yn y m;oor<\l:l mwyaf gostyng- s>edag, heb sawyr halen arno gWbl. Ac nid1 oedd a wi-telo y gojyniad a chann -av -y llwyfan. "Am na thawsai ti saherchi ganu ar yHwyfan." I)yna -'fram^bdieg, syr, a'i Ban'd o gerfifigen braidd na "ddywedwn pwy -ydyw ei hawdwT, ^iaeb cfn; reethiu. Mae aaail)«ell unyn ddwtol1 -edri i allu cuddiv yn ngliytigod! brawddega>u-; cvid nid felly | hwn yn y frawtftieg uchod. gan foil ei hawdwr j mor anOwg ynddi a/r haul ganal "Ay^i hwyaf loaf. 115: HFoS. y JamhlOno yn baxnu- ei mertfh y gantores j 4«efu yn y bydL" ""Dyna i chwi iaith oenfigen ar I en ■goreu. Gresyn' fel -v genfigen sydd yn Uochesu rYll mpwes awdVr y ffwlbri d'smwyr &&n sylw ji £ .-«a€is •6t«ih-yfyngiii*i le mor fycJian a'r'byd hwn: na. rehawsai fyd neu liidau arall i ckwareu «ei edyn ynMynt. IBuasai yn dda iawn gan y 'fam dan syhv' gael -ffrsstni éi. afftoercl# yn ail yr "bon y mae ef yn ,ci fa-rn^ yn o-u -In y dref hon, son am fod oten vn y byd. 4: "Bu raid i'r tman oddef y -gosp o gaeil gvry!x*d hyd ei th1!fuô:" os a <?harodig y beiviiad, am y fam, tr- o ddyfodol disglaer ei m'lMveh yn gram (1\ xm<e y fam yn foddlawn i°wn cad gwybod lrd ei thafod eto. Ond ni raid 'i ntTh wrth fehmlad er cael allan I-n-fl tafod y brawd, dan sylw. gsffl. M ei 'hyd a'i led -yn dra kysbys yn y, gymydoga^tlt hon. Dyi-ia v gwir, syr: Fel mat yn hysbrs i baVb oadd' yr1- yr evst-oddfodl, fod ynogystadieuaeth Tag- ■flaen'/>l. er mwrra tyrm nsfer y crstadleuwyr i ddau rieu dri, ao felly yn y a(ileua--tlt dan sylw yr o^dd raw wedi rhoddi 1 am v gystadleiri- aetli. hon; ond bh>erwyddi pander "nerve," ni ond pedair i'r gj^tadleua-et h ragflaenol, a'r cyntaf a gar odd ydoedd Tnereh y fam dan svlW, mid ni chafodd garni y drm trwodd. ac ni chafodd yr ail gf nu y don trwodd. ond cafodd y ddiw ofiaf ganu y don trwocld. Ac fel y mae yn naturiol i "bob mam ag sydd yn meddu y gradd Il-eiaf o gariad at ei mherch, gofynoddi i'r beirniad vn S'vml a co!«t.yngedig pa ham na buafiai ci llllereh yn caeJ canu v dbn trwodd. Atebodd yntau yjai dewisiad v htfrftizd ydoedd. Osergybi. ANN JONES.

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…