Hide Articles List

32 articles on this Page

Advertising

,Caernarfon

Rhiwlas

Porthdinorwig

Nantlle a'r Cylch.

Bethesda a'r Cylch

Llandwrog

; Ebenezer

Fourcrosses

Pwllheli

News
Cite
Share

Pwllheli ANGLADD.—Dydd Gwehier, yn Bath, yr oed,d:s yn dladdu y diiweddiar Mr W. A. Hughes, rheoiwr ariandy y Nat'onaJ Pro- I vincial yma. Amglladid anghyhoedd ydoedd. Yr oed Mr Hughes yn 57 rnlwydd 000. yn I Bgllwyswr selog, a Che.dwadwr pyibyr. ANRHEGU. Mae yr Henadur R. O. I Jones, Argraig, goruchwyliwr Ystad Nan- horon, newydd dderbyn gan y tenantiaid anerchiad liwiedig a dodrefnyn hardd. Mae Mr Jones yn wael ei iechyd er's peth am- eer. TY IBWYTA AR DAN—Yn blygeiniol boreu Sadwrn, torodd tan allan mewn ty bwyta, y "Brandy Mawr." Ni wyddie sut bu i'r anffawd ddigwydd, ond parodd golled fawr DIRWESTOL.-Mae y boneddigesau can- lynol wedi eu hethol yn swyddogion Cym- deithas Ddirviestol y Merched am eleni: — Llywyddes, Mrs Rhydderch; i-lywyddes, Mrs D. E. Davies trysoryddee, Mrs Lewis, Llys Myfyr; ysgrifenyddesau, Mrs H. Prit- ev chard, Brodawel, a Miss Davies, 79, High Street. 'CYSTADLEUOL.—Cynnaliwyd cyfarfod cystadleuol yn Nghapel South Beach, dan lywyddiaeth y Parch D. E. Davies. Y beirniaid oeddynt: Y Parchn. John Evans, Ala Road Thomas Williams, Mri J. Row- lands, a W. J. Hughes, Ala Road. Miss J. Myftinwy Evans a Miss Dilys Davies oedd vn cyfeilio. Yr oedd y trefniadau yn ngofal Mr William Hughes, Morwylfa.

Porthmadog

Criccieth

Llanrwst

Waenfawr

IPenmorta

I Rhiw, Lleyn

Corwen

Abersoch

Beddgelert

CYNGHOR GVVYFFAI A'R DWFR

CYNHADLEDD DEONIAETH ARFON

ARDDANG0SFA GEFFlLAU P8RTH-1…

PWLPUDAU CAERNARFON.I

[No title]

I DAMWEfNIAU YN NHENYOROES

tYNGHOR SIROL MEIRION

BIIDYDDWYR ARFOiN A DAD-GYSiTLLTLAD.

CORAT* CYMRU A CHORAU AMERICA.…

Advertising

C \\ hDD LLENYDDGL A CHESDDOROL…

Y DHVEDDAR MR ROBERT WILLIAMS,…

MORDECAI YN WYDDEL