Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

NOSON YN CWM DU.

News
Cite
Share

NOSON YN CWM DU. Amaethdy henafol yw Cwm Du. Saif ar lechwedd mynydd. Islaw iddo, ymestyna cwm cul, dwfn, rhwng dwy goedian eithinog i lawr i wastadedd eang. Yma ac acw, yn y coedlanau hyn, cyfyd clogwyni daneddog eu penau moelion i lyny. Syllant ar eu gilydd ar draws y cwm mewn mudandod syn. Ar hyd gwaelod y cwm rhed ffrwd fechao, gan sibrwd yn ei glust gyfrinion hen o fynwes y mynydd mawr. Ac ambell ffynon gron A geir yn ngwaelod gallt, Sy'n ddrych i'r welltog fron I wel'd a gwneyd ei gwallt. Arweinia llwybr o'r dyffryn i fyny at y ty; el ar draws y cwm, a thros fryn a elwir Bryn y Saeson, yna i fyny trwy y coed, nes dyfod at lidiart fechan sydd yn troi i mewn i'r buarth. Hen ywen gauad-frig y sy' Yn sefyll o flaen y ty, Ac ymladd a'r gwyntoedd, Y gwlaw, a'r tymhestloedd, Am iawer i auaf y bu. Etoff gyrchfa'r aderyn du Yw'r ywen o flaen y ty; Pan arno y cura Y rhewynt a'r eira. I gysgod ei changhau y ffy. O'i hamgylch yn ddifyr eu bynt, Mor heini a gwisgi a'r gwynt, Y dawnsiai gwyry'on, A Ilanciau lion-ga Ion, Yn nyddiau yr hen bobl gynt. A llawer fu'n dringo, erioed, Ar hyd yr hen lwybr troed, Trwy Nant yr Ellyllon, A thros fryn y Saeson, I fyny at lidiart y coed. Beth bynag oedd diffygion yr hen bob!, yr oeddynt yn fwy cymydogol a chyfeillgar, ac yn liawer mwy di-ddichell a glan eu'calon na phobl yr oes hon. Croes-dynent, a chollent eu tvmherau, ond cymodent a'u gilydd yn ebrwydd' Yr oeddynt yn anwybodgs, ond nid oeddynt yn ddigcn o ffyliaid i ddal dig. Yn mynwes ffyliaid, medd y Gwr Doeth, y gorphwys digofaint, Pan oedd hen deulu Cwm Du yn fyw, nid elai un hir-nos gauaf heibio na byddai nifer o bobl dda y gymydogaeth yno Yn trafod materion Y byd, a'i helvntion. o flaen tanllwyth mawr o fawn a boncyffion. Yr wyf yn cofio yn dda y noson gyntaf a dreuliais yno pan oeddwn cddeutu deiinaw ced. Enw y gwr oedd yn byw yno ar y pryd oedd Rhys Prys ac enw ei wraig oedd Lowri, Dyn iled ivi- oedd Rhys Prys, gyda gwyneb crwn, llygaid bychain, duon, a llwyn trwchus o wallt ar ei ben, ac o dymher siriol a llawen. Ac ystyrid Lowri yn un o'r gwrag- edd callaf o fewn y fro, Ni raid bod yn hir mewn unrhyw dy na cheir allan pa un a'i dedwydd ai annedwydd fydd byd y iliai a drigianant yno, Deallwn yn mhen ychydig o fynydau ar ol i mi eistcdd i lawr ar aeJwyd Cwm Du, y noson yr wyf yn cyfeirio ati, naj hapusrwydd tangnefeddus a gartrefai yno. Ystafell hen ffasiwn oedd y gegin, gyda simnai fawr, dwy gadair wellf, un o bobtu i'r tan, cadeiriau a chwpyrddau o dderw du, Lord gron ar fir yr aelwyd, a bwrdd mawr yn ymyi y ffeneslr. Yr cedd y lIe yn lan a thaclus; y cwpyrddau, y cadeir- I iau, a chas yr hen awl a is can' mlwydd ced, mor loyw a gwydr, a'r ford gion a'r bwrdd: mawr nior wynion eg* eira un-ncs mynydd. Eisteddai y gweision a'r morwynion, yn r,ghyda thii o wyr da y gymydogaeth, yn banner cylch ar lun enfys, o flaen y tan. Ed- rychai Rhys Prys a ei wraig mordded- wedd yn eu cadeiriau gweilt a phe buasent yn fterihin a brenhines. Eisteddai un oi gweision, Ismael Marc with ei enw, ijr flocyn arbeij y pen tan. Cyme/ai syiw mawiri o bob peth a ddywedid, a rhoddai ei big i mewn yn achiysurol pan y caffai £ yfie. Dyn tafod- rydd a iled nwydwyllt oedd Ismael; ond yr oedd yn weithiwr da a diwjd, ac yn fargein- iwr campus mewn ffeiriau a marchnadoedd. Er nad oedd yn gwneyd proffes o grefydd gallai Rhys Prys roddi pob ymddiried ynddo fel dyn gonest a geirwir. Cyd dynent a'u gilydd yn iawn. Gwedi peth ymddyddan, Wei, Edwin Puw," ebai Rhys Prys wrth ddyn lied olygus a eisteddai yn ei ymyl, mae yn dda ryfeddol genyf eich bod wedi dyfod yn ol i'r hen wiad." Gadewais fy mhraidd ar y mynydd, fel y gwyddoch," ebe Edwin, ddeng mlynedd ar hugain yn ol, gan gredu y buaswn yn fwy dedwydd ac yr enillaswn fwy o arian yn ngwlad y Sais, Cesglais ychydig o arian, mae yn wir, a gwelais gryn dipyn o'r byd, ond yn mryniau fy mro enedigol yr oedd fy nghalon. Tywynodd haul llawer haf ar fy hen gartref; ysgubodd tymhestloedd llawer gauaf ar draws y cymoedd, a gwenodd blod- euyn bach y grug, lawer tymhor, ar y bryn tu cefn i'r ty er pan aethum i ffwrdd. Ond dyma fi wedi dyfod yn ol yn fyw ac yn iach; ac yr wyf wedi penderfynu treulio gweddill fy oes yn mysg y defaid ar yr hen fynyddoedd hyn. Fel y deuai glanau Cymru i'm golwg pan yn ymdaith tuag adref, rhedai trwy fy meddwl ddwy linell o waith rhyw fardd a ad- waenwn pan yn fachgen- 0, Gymru, fy ngwlad! ben wlad fy nbadau, Man sy* mewn hedd yn mynwes mynyddau.' Mister," ebai Ismael Marc o'r simnai, maddeuwch i mi am stwffio fy mhig i mewn i'r ymddyddan." Pobpeth yn iawn," dywedai Rhys Prys. Wel," ebe Ismael," yr wyf o'r un farn yn hollol ag Edwin Puw, mai gwlad ardderchog yw Cymru. Ond y mae rhyw weilch ofnadwy yn byw ynddi. Pe buasai pawb fel y chwi yn Cwm Du yma buasai yn nefoedd ar y ddaear; ond nid ydynt. A wyddoch chwi pa sgiam ddrwg a wnaeth yr hen loan Jones, y Llan yna, y diwrnod o'r blaen i gael liymaid o gwrw ? Mi ddywedaf wrthych. Yr oedd y geg wyllt arno, fel y byddwn ni yn ddyweyd, ac nid oedd ganddo geinioR yn eilogell. Tar- awodd ar gyfaill iddo oedd yn yr un cyflwr yn hollol ag yntau. Dodasant eu penau ynghyd. Fel yr edrychai yr hen Ion o'i amgylch, gwelai y person newydd sydd wedi dod i'r Llan yna, yn eistedd yn ymyl y gwrych yn ei ardd, gyda llyfr yn ei law, Gad i ni fyn'd a gweddio ill dau yr ochr arall i'r gwrych,' ebe Ion wrth ei gyfaill. Aeth y ddau yno, a di- olchasant a geiriau llafar i'r Brenin Mawr am anfon gwr mor ragorol i fod yn weinidog y plwyf. Ar ol iddynt orphen gweddio, codas- ant ar eu traed. Cymerodd Ion arno ddych- ryn wrth weled y person, ac ebai wrtho, Begio eich pardwn, syr, 'nis gwyddem ni I eich bod yna, onide, aethem yn mheilach yn mlaen i dywallt ein calonau mewn diolch- garwch ger bron Gorsedd Gras.' Credodd y person eu bod y dynion duwiolaf oedd yn y plwyf. Gwahoddodd hwynt i'r ty, a rhodd- odd fara a chaws a pheint o gwrw iddynt bob un. Dyna i chwi weilch, onide ? Ac y mae y; ben Ion yn byw o fewn hyd mochyn i gapel y Llan yna." Eisteddai yn fy ymyl ddyn byehan pen-j goch, gyda llygaid meinicn. tiwyn byr, a'r nesaf peth i ddim o wefus uchaf. Yr oedd ei geg yn gron, mor gron a darn tair ceiniog, ac yn gyffeiyb o ran maintioli ei hamgylchedd pan na byddai yn sialac1 neu yn chwerthin. Ord yr cedd fel India rubber.' Pan gljawai ef rywbeth lied ddigrifol, ymestynai ar ryw I banner cylch o'r naill glust i'r llall mewn moment a diflanai ei wefus uchaf, ei drwyn, a'i iyfaid. Ar aceg feily, byddai ganddo y gwyneb ihyfeddaf a welais gan neb erioed yn fy mywyd Agwedd o'r fath oedd ar ei wyneb pan soniai Ismael am loan Jones a'r person newydd. Yn ymyl Sion Luc, sef y dyn bach pengoch a'r geg India rubber,' eisteddai gwr lied ddealus yr olwg arno, a'r hwn, fel y cefais wybod yn ol Haw, oedd yn adreddwr campus. Toe, djwededd Sion Luc wrtho, -'A wyddoch chwi beih, Moius Gethin ? mi chwerthais i ar hyd y ffordd oddiyma i'r ty acw ar ol eich clywed y noson o'r blaen yn dyweyd ystori am ed Hugh, y gwehydd mawr, yp farchnad Dinbych ar gefn e» g gaC^fia(j ganol nos Bendith yr aD«y'1 c" its i mi gael clywed eto bwt bac flvg a rydd Talhaiarn o'r hyn a welo Nantychwil." d(j yo 1 "Ie, ie," gwaeddai pawb O'r goreu," ebe Morus 0 { yCby desgrifiad yn faith, ond a ,» 'rOO linellau :— rhvvygo'rcoedy 'Boedd tymhestl gerth yn A milain fellt yn llamu'r A chanwaith uwch na tnw n. Oedd corwyntoedd yn nfta, A Haw yn gyra nerth y iDOafl. Nes dod i'r man He gvnt » Khyw erchyll nant anyna.» Lie bydd tylwythi sosi'n si » A'r ladi wen heb yr an ^reD) Yn neidio, fel wiwer, o bre JJ baoB< A chores y wrach yn nyad A'r edef can ffyrfed a batb Un arall fel cath, na we| j uatb- Am neidio, hi neidiai driug jjy', Ar noswaith ddu y byddeD Q jy, Yn ddychryn i bawb ddoe am bil .j Mi glywais gan fil ryw ba Tylwythion a 'sbrydion sy „ Beth welai Huw, dan ledn 1 gag, Ond haid o fan dylwytbion tg, A witches fil yn dawnsio Hefo ysprydion Nantycbw > Dan eu capiau tan yn gwibio A jac-y lentyr yn helynUOi oedyddl Y dieifl yn chwerthin rh^0nydd, A'r coed yn dadsain eu « ]lwyiii, A thanbaid dan yn llenwi ^j. A'r gwrych yn enyn a gwr d Pob gwrthun ac ysgym^ Yn dawnsio'n mhlith y ddl {h beth» Campus fu 'rioed 1 j Sif? fl a'r 'rioed y fath beth!" bio goreisloo Chwarddai pawb. Yr oe gjotf morwynion wrth eu bod • (Jj- gwybod pa un ai y desgnfia di'^ Jg. Luc oedd ddigrifaf-gwy»e.bh drwyn, di-lygaid, a di-bobp hono fel hanuer lleuad. I'w bar

Advertising