Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

Advertising

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

Wedi eu hethol gan Filiynau. YN UWCH NA'R HOLL FEDDYGINIAETHAU ERAILL YN YMDDIRIEDAETH A CHYMERADWYAETH Y WLAD MAE DR. WILLIAMS' PINK PILLS FOR PALE PEOPLE Yn sefyll wedi eu hethol gan bleidlais gyffredinol fel yr unig Feddyginiaeth Dculuaidd ddi *gel, ymddiriedol a difeth sydd bob amser yn rhoddi nerth. Miloedd o rai wedi bod yn dioddef a hen gleifion vn Pleidleisio i (Off WIL L JAMS" fM\ *TTT%INK Wfl\ IIIJILLS |y\ I i I ;11 Meddyginiaeth Amddilfynol y Genedl. DARLLENWCH YR ADRODDIADAU CANLYNOL ODDIWRTH GYMRY* IACHAU CRYDCYMALAU YN NGHYMRU. Yn gweithredu ar orchymyn a gefaia, ysgrifena cynrychiolydd y North Wales Observer and Express, aethum i chwiiio am Mr. E. j Briggs, ac wedi ymholi cofais hyd i'w breswylfod, sef 1, Minafon, yn sefyll ar lan afonig fechan, lie yr adroddodd wrthyf yr ystori ganlynol Yr wyf yn meddwl fy mod yn un o'r trigolion hynaf yn y plwyf. Flynyddoedd yn ol bu'm yn oruchwyliwr un o chwarelau F fest:n.og, Ar ol hyny daethum yma i fyw. Fy oed? Yr wyf yn driugain a phump, a mwynheaia iechyd da trwy fy oes hyd flwyddyn yn ol. Ar y pryd hyny yr oeddwn yn .Newcastle, a phan yno cefais anwyd, yr hyn a achosodd y .bronchitis, a phan do o dan yr afiechyd hwnw cefais y sciatica yn mhen uchaf y glun. Yr oedd yr ymosodiad mor ddrwg fel nas gallwn roddi fy nhroed ar lawr. Bu'm yn gorwedd am fis, a ihreiais bobpeth i dreio gwneyd lies i ini O'r diwedd, galwyd meddyg i mewn, a bu'm o dan ei driniaeth am ddau fis, ond ni chefais ddim esmwythhad o'r poenau parhaus. Yr oedd pobpeth a wnai yn ddifudd." I ",Gadewais Newcastle yn Mehefin diweddaf, a daethum yma, yn gloff iawn, a phoenau mawr arnaf. Nis gallwn symud ar ol cerdded. Treiais lawer o bethau, ond pa les oeddynt? Ni wnaethant ddim lIes i mi, ac nid oeddwn ond yn taflu arian yn ofer. Yr oedd y poenau yn ngroth fy ngoes fel pe bawn wedi cael fy chwipio a dail poethion. Yr oedd fy aelod i lawr i wadn fy nhroed fel wedi fferu. Daethum yn awr yn bur bryderus, yu ofni y byddwn felly yn barhaol." "0 dan yr amgylchiadau. beth wnaethoch?" Wel, yr oeddwn wedi gweled hanes Dr. Williams' Pink Pills for Pale People yn y papyrau, a thua thri mis yn cl penderfynais m treio, ac anfonais am flwch. Credwch fi; rhoddodd y blwch cyntaf esmwythhad i mi. Wrth gwrs, ysgrifenais at Dr. Williams' Company i ddweyd aut yr oeddwn, a ehefais bob manylion am y pileniu ai fyrder. Faint o flychau a gymerais? Wet, cymerais bpdwa.r. Ac yn awr yr wyf yn hollol iach; mae y teimladau naturiol wedi dycbwolyd i fy nghoes, a ehredaf yn wirioneddol mai y pelenau a'm hiachftodd. "Felly nis gallwch siarad yn rhy dda am Dr. Williams' fink Pilb-" "Na allaf; cymeradwyaf hwynt yn galonog i boh dioddefydd. Os ca'nt gymaint o fudd oddiwrthynt ac a gefais i, nis gallant gwyno. Gyda'r geiriau hyn o ganmoliaeth yn swnio yn fy nK>»!ustiau, ffarweliais a Mr. Briggs, yr hwn oedd fonpddwr deallus, ae mewn iechyd da. Ar fy ffordd o'r dref, cyfarfyddaia a chymydog iddo, yr hwn a gadarnhaodd adroddiad Mr. Briggs. IACHAD PWYSIG YN NEHEUDIR CYMRU. j Yn, nyffryn y Rhondda y mae y glofeydd lIe y ceir y nwydd 'byd- enwog—glo ager—ac yn nghanol y dyffry% y ;-aif y Pentref adnabyddua Ton Pentre, lie y cymerodd djgwyddiad rhyfedd le yn dr^weddar Er cael y manylion i'w cyhoeddi am y adh-riad rhvf-edd .i vrnwelodd gohebydd y Glamorgan Free Press a Ton F„ntre a. VI;odd Mw Margaret Ellen Morris, yr hon sydrl yn byw yn VI oodo'^e Lottage, yr hon a adroddodd yr hanes canIynol o "Fy oed," meddai. "ydyw pump ar hugain.-ac mae fy mhriod yn awr .yn gweithio fel glowr, ond bu am rai blynyddau yn djfyn alwed. igaeth o arlunydd. Cyn i mi briodi, dioddefRis la^„r am. areuhad. Cefais gynghonon gan f.ddygon a fferyiiwyr, ond i ddim Aeth?' err 1 dalu "aT swllt yr wythno, am aSOtuu- am gyffyriau. hvnod ynurau LWte yr 0pdd y fr* yn fy ystumog yn nynod o lym> a pharhaodd hyn am bfdair blyn^dd. Erbvn hvn Tr oedd camdreuliad wedi troi yn afiechyd y n arnaf, ac mor ?e.rdded. f dr»?s yr ystafell. Pe y cei8iwn ^eyd rhywqptn syrti^^ lawr fel wedi marw, a< vn wir bum vn ami *n dymuno fod wedi gwneyd. Daeth fy nghroen yn bur Mvn ac h°'81 Ila^er a oeddwn wedi cael y clefyd melyn. Dioddefais boenau arteithiol, He DIs galiwn gyjneryd bwyd, na hyd yn nod dwfrliTn. ddydd- lau ac eisted n i lawr ahi oriau i^wylo. Dywtdai y meddygon nag gallent wneyu m i mj( a meddy!isis na bu»»wn bvth yu mendio. d'^dd ,4^1 fy nfrban'ad v pryd hyny—dda Hl^n I ^'• Williams Fm ma for Pale People vn y papvrau, a thafodd I nychaid i mi i dreio. Nid oeddwn wedi porft^n y b]N%(:b nad oeddwn 1 yn teimlo yn well, 'ac °1 i mi gymeryd chwe' blwch b gwbl yr fl oeddwn wedi fy hollol adferyd i iechyd." I hehyd^' ydyC^ J\n awr, Mrs. Morris?" gofynai I Gystal ag y mae yn bosibl i un deimlo," oedd yr ateb, ac yn wir, c, edrychai yn bictiwr o iechyd. "Gymaint ffydd sydd genyf yn Dr. Williams' Pink Pills," parhai Mrs. Morns fel pe teimlwn fod rhvwheth arnaf bydd i mi eto eu cymeryd. Mae ly ngwr ar brydian yn diod^f oddiwrth ben=vfrdan- dod, ac y mae bob amser yn cael li^ oddiw«h J)r William* Pink Pills A yd wyf yn foddlawn i"m ty:-tic,laeth ei clnwddi? Ydwyf, yn sicr, a gobeithiaf y 'bydd i fy mhrofiad fQd yn foddion i eraill o'ch darllenwyr gael budd." Yr Un Feddyginiaeth at amryw Afiechydon. I Mae Dr. Williams' Fink Pills for Pale People yn cyfoethogi a phuro y gwaed ac yn cryfhau y nerfau, I felly yn iachau l'luaws o ffurfiau o afiechydon, megys Anaemia, Nychdod," Darfodedigaeth, Ecsema Cam-' dreuliad, Curiad y Galon, Crydcymalau, St. Vitus' Dance, Sciatica a'r Parlys, Anhwyldeb Gieuol mewn dyn- 1 ion, ac AnWwylderau yn gyffredinol i ferched. Nid ydynt byth yn gweithredu .yn rhyddion, ac nid oes ynddynt ddim i niweidio y gwanaf. Gwerthir hwynt gan fferyllwyr yn mhobman, ond na chymerer hwynt os na byddant mewn blychau yn dwyn yr enw yn llawn, Dr. Williams' Pink Pills for Pale People (saith gair) ar yr amlen anfonir hwynt hefyd gyda'r post wedi talu y cludiad, gan Dr. Williams' Medicine Com- pany, Holborn Viaduct, London, am 2s. gc. a Chwe' Blwch am is. gc. 0

Badan DIoystr mewn Gwrthdarawiad.

Ty Mr Asqalth ar Dan.

- Gyfraith Bucbfrechu.

Pwnc v cylogau. -

DYtodol y Blaid Rvddfrvdlg.…

--.----------------.-... Brawdlvs…

IAgerlong Acjerlcaoaidd Gyflvm.

Digwvddiad Hvnod.

Cwrtbdarawlad ar y Mor.

- ---., '" Y Pla. rj

---------------Tvmhestl yn…

---....-.--• Teithio ar y…

Advertising

Deddf Ad'daliad 1 Wsitliwjr.

RHAGOOHELIADAU YR HYDREF.

Mr Herbert Gladstone yn Cvfaddef.

Ymladd gvda Lleldr.

Marwolaeth Swvddog Cvmrell-,…

Advertising

Suddiad Owch Pysgod. I

IPla mewn Agerlong Brydelnfg.…

'Mr Lloyd George yn Mangor.

Trychlneli wrth Lanfa Lerpwl.

Gvrwr Dibris yn Mangor.