Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

— ——— Astudiwch I Eich Iechyd P Hi V;na j| Eich Astudio chwl I 03 ydvca am ldiogelu TE< *«''> Till AID 3 Eich Astudio chwl I 03 ydvca am ldiogelu TE< *«''> Till AID 3 chwi <wl <tWA.ET> ]'i P Hfi V mat !i)n vii J; A N FQliOii Os nad yw eich aWAlOD YN BUR y mae eich holl llg. gyfaiisoddiad allan o drefn, ae yn a gored; i glefylau i ddyfod i fewn a arweiuiant i Iganlyaiadau difrifol. Y mae o ganlymad yn dibynu yn hollol arnoch chwi os ewyllysiwch gadw tm- IECHYD CRYF EONIOL, I fynu gweled fod GWARD yn cael ei gltdw yn BerfFaith Rydd o bob an huredd. Cof lweh y dylai eich iechyd ga.el eich ystyr- SON- iaeth flaeii.i-f, canya hebddo amddiiedir bywyd o haner ei fwynderau, ac nis gellwch ymiadd brwydrau dyddiol bywyd gydag iechyd amharus. Weddyginiaeth Amuhrisiaiwy i'r fell lPin fgg&h Glanha y *0 Corffo bob. Amh nredd GWELLHANT BOBB PEN, DIPFYG TRAUL, BILIOUJ NESS, OWYNT, AFU DRWG, CORFF- RWYMED-D, SCURVY, PENDDYNOD, CLEFYD Y BRENIN, ECZEMA, Y BLAST (ERYSIPELAS), NERVES EOWAN, FITS, GWYNEGON (RHEUMATISM), PILES, POEN CEFN (LUMBAGO), TARDDIANT AR, A CHLEFYDAU Y CROEN, ISELDER YSPRYD, gan sicrhau gweithredi&d iachasol holl ranau mewnol y cyfansodd- i, Brasau a Chyfoethogi y Gwaed a'r Blfenau a roddant FYWYD NEWYDD, IECHYD, A NERTH. PBIIJIWCH.4 DIODDEF YN H W IP. TREIWCH YN DDIOED, Hughes's Biood Pills. Mae y Trade Mark hwn SW (sef lion y gal on) ar bob blwoh Heb hwn twyll ydyw. low y Pills hyn yn gyfadda at anmhrisiadwy i Wlr a Gwragedd, Meibion a Merohed. Y MAXNT YN IACHAU AR OL I BOB PKTB ARALL FETHU. Heb oedi anfonwch am flwch o HUGHES'S BLOOD PILLS. Gwerthir hwy gan yr holl Fferyllwyr a Gwerthwyi Patent Medicine* am Is. lie., 28. 9c., 4a. Sc., neu anfoner eu gwerth mewn Stamps nen P.O., i'r Gwneuthurur JACOB :HTJGHE8, Manufacturing Chemist, Penarth, Cardin. Ar werth yn America Ban B. D. WILLIAMS, Chemist, Plymouth, Penn. GOMER'S BALM I ELI AT BOB CLWYF. GOMER'S BALM a iacha Glwyfan u f Tra# I, Civilian, Pen, Gwddf, Erysipelas, Manan llidlog a Digroenedd, Cornwydon Crawnllyd, Coesan Drwg. COMER'S BALM a iacha Fronau a Phen Bronaa Dolores, Piles, Traed Chwvaedtg,, Toriadau allan, Craeh yn Mhenaa a Gwyneban Plant, IJygriadaaa IJntwiadan yn mhob rhan o'r Corff. QJMER'rt BALM a iacha Ddwylaw Toriadol Llygaid ac /mrantau Dolurua, Crafn, Scurvy, GTwynegon, Cjnt alanPoenuft, Chwy. di id, Tarwden, Malaethsn ke. Y mae GOMER'S BALM yn hynod effeithiol at bob math o glefyuu allanol y Corff. Rhoddcr prawf arno Ar wertb gan bob Chemist a gwertiiwyr Patent Medicine am Is. lie y blwch, neu J anfoner eu gwextta mewn stamps at y Darganfyddwi- JACOB HUGHES, Manufacturing Chemist, Penarlh, C arm If 11 llll b4:[¥'f Illll IIIIIIIIIH 'llllllll—IB—— FFISIGORI (Registered Trade Mark No. 225822) Yn llwyr wellhau Poen yn y Fres4 y Cefn, a r Pen; Gwynt ar yr Ystumog, Pylorod ar y Gwyneb; y Trwyn yn Goch, Cyfog, Corph rwymedd, Dim Arch v. aeth at Fwyd; Coll Gwsg, a'r amrywiol gwynion sydd yn diryn Cam- dreuuad y Bwyd. Ie, ac hyd yn nod os ydych wedi bod yn ferthyr i'r afiechyd poenus uchod am flynyddau lawer, a phobpeth arall wedi methu eich adfer, peidiwch digaloni, rhoddwch dreial ar y FFISIGORA, sef v feddyginiaeth ryfeddaf a'r werthfawrocaf a ddarganfyddwyd enoed fel ag y mae y eyfrolau o lythyrau cymeradwyol syda wedi eu derbyn oddiwrth dorf fawr o rai oeddynt gynt yn glaf ac yn ddioddefwyr, ond sydd yn awr yn holliach yn profi. Beth yw y rheswm fod FFISIGORA yn prysur ddyfod yn Brif Feddyginiaeth yr oea ? Paham fod FFISIGORA erbyn hvn yn air teulnaidd ar filoedd o aelwydydd yn Nghymru, Lloegr, a'r America? Beth yw yr achos fod cymaint yn gwerthu FFL**IGORA, cynifer yn prunu FFISIGtORA, a chymaint o filoedd yn eymerya FFISIGORA ? Paham fod cynifer o efelychiadau hollol ddi- werth yn sydyn wn eyd eu hymddungosiad, ac yn cael eu gor-gymheli i'r cyhoedd fel rhat tebyg i FFISIGORA rhai 'run fath, a rhai UatClI eystat FFISIGR, RA. Y mae yr attebiad i'r uchod yn hawdd iawn i'w gael, oherwydd mae FFISIGORA yn ddiddadl yw if FFISIG GORETJ a ddarganfyddwyd erioed at wyr iachau yr afiechyd poenua a elwir yn gffredin yn Ddiffyg Treuliad, nea Gamdrenliaa y vrd. Nid ritoddi atalfa yn unig ar yr afiechyd difnfol yma y mae FFISIGORA, ond treiddia yn union- gyrchol i ranau mwyaf mewnol y cyfansoddiad at wraidd y drwg, a chliria ef allan yn llwvr yn rhyfeddol ofuan, er mawr lawenydd a rhyddhad i'r dioddefydd Peidiwch dioddaf tra mae miloedd o'ch cyd- ddynion wedi ac yn cael adfariad hellol trwy gymeryd FFISIGORA. wedi i bobpeth araB fethu. Gofalwch ar bob cyfrif am gael x Peddyginiaeth a gwnewch yn sicr fod yr enw arwyddocaol breint- iedig FFISIGORA ac enw y gwneuthurwr ar bob potol, label, ac amlen. At werth yn mhob man. Pris Is l$c, neu deir- gwaith y maint 2s 9c ac os bydd unrhyw anhaws- der i w gael fe'i hanfonir yn rhad drwy y Post, jryda ehyfarwyddiadau llawn, ar dderbyniad Postal Order am Is 3c neu 3s oddiwrth y gwneuthurirr,^ OWEN JONES. M P.S. Manufacturing Chemist-, A B F- P G F, I-, E GWALIA HOUSE, HIGH STREET, PORTHMADOG (MR J. H. ROBERTS). CYTLAWNDER o Ddilladan Pa.w, TieS, Coleri, Hetiau, Crysau, &c., am y pJigiau isaf syrid yn bosibl. Cofiwtsh. os ti-ieu Bargeiniou, ymweled t Gwalin House, l'ortlunadoe. 487 WANTEI'. &0 YN EISIEU Gwr a Gwraig i fyw yn nhj capel M.C. Llangristiolus, ac i ofaly am y capel. Lie da.—Ymofyner a Mr Thomas Thomas, Cefn, Llangristiolus. G ELLIR cael Arian am Log Rhesymol ar Eiddo Rhydd-ddaliadol neu Bryd- lesol neu ar Feichniaeth, &c., trwy ymof- yn a* Mr R. R. Stythe, Accountant, Caer- narfon. C OLLWYD, dydd Iau diweddaf, Ci du, llvfn. yn atpb i'r enw "Hob. Ym- cfrner a Evans, Cumberland House, TVu- yjjioes. 972

'ETHOLIAD SENEDDOL ^lEERIONYDD,…

Advertising

[No title]

I El Iharo gan Ddenrodnr.

"Sercii, Gond, Trcsedd." -…

GjhudMaii o Dwyll yn erbyn…

Gyngherda yn Mhethesda

BUDDUGOLIAETH MR LLOYD GEORGE.

Advertising

I Nid oedd ei bachgen yn d'od…

Advertising

t:''.i'.1.,----.........,.J.'…

- Llifogydi yn Salcatta

[No title]

Advertising