Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

40 articles on this Page

Y Strelc Fjthqofiadwv vn Amsrica.

"T Genlnen EisteddfodoI."

.Helvnt Ashantl

j vmddlddas Pwyslg vn Barry…

Yr Ethollad Cyffredinol.

Llythyr oddlwrth M'Kinley.

Y Cigarette Farwol.

Cyjirychiolaeth IN eirionydd.

News
Cite
Share

Cyjirychiolaeth IN eirionydd. CYMRY BIRMINGHAM A MR W. EVANS. Mr Gol.,—Gyda dyddordeb y dyddiau hyn y dilynwn symudiadau etholwyr Rhydd- frydol Meirion yn eu dewisiad o ymgeis- ydd Seneddol. Nis gallwn ymatal heb ddatgan ein llawenydd digymysg wrth gan- fod yn mhlith eraill fod enw y boneddwr caredig a'n cyd-ddinesydd parchus a phob- logaidd, Mr William Evans, yn cael y fath dcierbyniad csHonog a haeddianol yn ei sir enedigol. Fel rhai sydd Wedi cael cyfleusderau i'w adnabod yn dda, yr ydym yn awyddus i fanteisio ar yr amgylchiadau presenol i ategu yn gyhoeddus y syniadau uchel a goleddir am dano gan Gymry Birmingham yn ddiwahaniaeth. Pe y tybiem yn angenrheidiol gallasem ddwyn tystiolaethau amlwg a digonol i'w Ryddfrydiaeth drwyadl ac egwyddorol. Yn y cyfeiriad hwn, credwn ei fod yn bobpeth all Meirion ei ddymuno. Dyna yw ein barn ostyngedig. Gwyddis yn cpda. iawn am ed garedig- rwydd dihafal a'i gydymdeimlad llwyraf a phobpeth Cymreig, yn nghyda'i frwdfryd- edd yn mhlaid prif bynciau'r dydd a dyr- chafiad ei gyd-genedl. Hawdd iawn fuasai ymhelaethu. Cyfaill calon yw ar bob adeg i Gymru, Cymro, a Chymraeg. Hyderwn yn fawr y gwel Meirion "ei dyn" ynddo. Gwyddom fod etholwyr Rhyddfrydol Meir- ion yn y mynedol wedi profi eu hunain yn hollol alluog i famu a dewis drostynt eu hunain. Er hyn, ein hawyddfryd a'n pleser yw dwyn y dystiolaeth onest uchcd parthed Mr Evans a chroniclo ar gyhoedd ein hedmjgedd trylwyr o hono, yn nghyda ein dymunipdau goreu a phuraf iddo. Derbyn- ied y boneddwr anrhydeddus y gefnogaeth a lwyr deilvnga—Yr eiddoch yn gywir,— (Parch) Hywel Edwards (A.), 153, Freder- ick road, Aston; (Parch) Maurice Morgan (B.), 40, Clarence road, Hairboruc; E. Watkin, 66, Varna road, EdgbasLon; Ed- ward Jenkins, 104, Anglesey stfeet, Lo- zells; R. Jervis (Gwynonvvy), 109, Gerrard street; Edward Lloyd, 130, Wil's street, Lazells; E. Stephen Jones, 109, Murdoch road, H;indsworth- O.Y.—Ewyllysia y Parch John Pricbard (M.C.) ychwanegu yn ei eiriau ei hun: — "Yr wyf yn adnabod Mr William Evans yn dda, ac wedi cael digon o brawf arno fel meddyliwr clir, ciyf fel Rhyddfrydwr am- gylch-ogylch, ac yn wr o yni a gweithgar- wch anarferol. Pe buaswn Feirionwr, rhoiswn fy llais yn ddibetrus dros Mr Evans fel cynrychiolydd y sir. Y mae Meirion i'w gweled a'i theimlo ynddo. 0 bawb sydd yn y golwg, efe a wasanaetha y wlad oreu." Dymuna. Mr Edward Jones (E. Evans & Co., Whitehall road, Handsworth), Rhydd- frydwr amlwg ac adnabyddus, ychwanegu —"Gwn yn dda am gymhwysderau neillduol Mr Evans i gvniychioli ei sir enedigol. Y mae ei agweddiad personol gyda golwg ar amryw symudiadau perthynol i'r dosbarth gweithiol a fu gerbron y wlad y blynydd- oedd diweddaf, megis belyntion y chwarel- wyr a glowyr Deheudir Cymru, yn profi yn amlwg ei fod mewn cydymdeimlad agos a theimlad gwerinol pablogaeth a'u gwlad, ac yn meddn ar wroldeb a gonestrwydd o godi uwchlaw y dosbarth hwnw o fasnachwyr sydd bob amser yn gwrthwynebu hawliau y gweithwyr. Nid dilyn yn unig fel Rhydd- frydwr y mae Mr Evans drwy'r blynydd- oedd wedi bod. ond blaenori ar bob adeg."

[No title]

Mygn yn en Cw sg.

Ffrwydrad Ffwrnas.

Ar Gon yn mvsg y Beddau.

IYsgotlald Haaan-ymwadoi.

Braw Disail yn Llundain.

fstori Hynod Geneth.

Hunanladdiad yn y Fyddin.

UK E2YFEL02IIL

CHIN A.

NEWYDDION DIWEDDARACH.

Advertising

Arddangos.a Amaethvddol Cwclialed.

Huaanladtllad ger Tref-vaoii.

Trenglioliad yn Ngliaernarfoo.

Achos o Berwela yn Mettwsycoed.

[No title]

[No title]

Y Gwres vn AmericaI

T Pla

Damwain ar Faes v Bel Droed

Trengholiad yn Nghefn y Bedd.

Llofraddiastli rchyll vn Birkenhead,

Damwain ar v Rhellflordd

Corvmt Bvchrvnllvd vn America…

[No title]

[No title]

¡Ymosodiad Erchyll ar BriodfaiiI

Lladd gan We-yn-,n.

Gobalth am Ostynglad yn Mbrls…

Yn Hgbndd mewn Tstafell Welv.

Advertising