Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

1C-.■— GLYWSOCH CHWI

GWAEEDIGAETHAU KHYFEDT).

_-CWMIVI KHEIi FFORDD Y CAMJJKIAN.

News
Cite
Share

CWMIVI KHEIi FFORDD Y CAMJJKIAN. Cynhaliwyd cyfarfod hanner- blynyddol y cwmni hwn yn Manceinion dydd lau, dan lywyddiaeth Mr J. F. Buckley (cadeirydd), yr hwn a sylwodd fod y tywydd caled yu ystod misoedd cyntaf y flwyddyn wedi elfeithio ya niweidiol ar drafnidiaeth y cwmni. Yr ystod y chwarter cyntaf o'r flwyddyn yr oedd y lleihad yn nifer y tcith- wyr oddeutu 50,000. Fodd bynag, yn mis Mebefin, gwellhaodd pethau i raddau helaeth, a,c mewn canlyniad dangosid cynydd o 18,364 yn nifei y tsithwyr am yr banner blwyddyn, Yr oedd y derbyniadau am yr banner blwyddyn yn dangos cynydd o 241p. Er gwaathaf y tywydd anffafriol yr oedd y trafnidiaeth am yr wythncs ddiweddaf yn argoeli yn dda fod yr ymgais a wneid i geisio tynu ymwelwyr i'r rhan hono o'r wlad trwy ba un y rhedai y llinell yn troi allan yn llwyddiannus. Yr oedd y cwmni ar fin colli gwasanaeth Mr Aslett, y prif oruchwyliwr, oherwydd ei fod wedi caelpen- odiad gan gwmni arall. Siaradodd yn uchel am wasanaetb Mr Aslett, ac ar rail y cyfar- wyddwyr datganai obaith v byddai iddo fod yr un mor lwyddiannus yn ei le newydd.— Eiliwyd y cynygiad gan Mr J. W. Maclure, A.S., a phasiwyd ef.

Advertising

SIPSIWN YN YMOSOD.

[No title]

POIJL DDEUVVYDDi

[No title]

[ HEN DDYDDIT-U IACH A » IHEfNI.

TERFYSG ETHOLIAD YN MvANFAIUFICH…

Advertising

CHWARELAU FFESTINIOG.

Y DULL 0 WEIXHIO Y LLECHPAEN.