Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

IO'R MOELWYN I'R GOGARTH

rtiws Mon ac Arfon.

Advertising

[No title]

DWY STORI

O'R DE.

News
Cite
Share

O'R DE. GAN HESGIN. "Sold Again T)ATGYSYL-LT.IAD Diwedd penned arall Ac fel y dywed y serials-" to be continued in our next." Pan broffwydais i yn Chwefrol mai fel hyn y byddai hi, I was jumped on all round. Ond, dyma betliau wedi troi allan yn hollol fel y dywedais. Wrth gwrs, y iiiae SWIl bygwth gwrthryfel yn y gwynt, ond 'does fawr o arwydd brwydr. Yr hyn sydd yn gomic i mi ydyw gwaith Y. Aelodau Cymreig yn ceisio rhoi ar ddeall i'r cyhoedd fod pen- derfyniad y Llywodraeth yn syndod iddynt. N onscnse Pwnc Rhybuddion y Glofau. Er nad 00s fawr o siarad itI lwyfannau nac o ysgrifennu yn y wasg ar waith Glo-fsistri r De yjna, yn rhoi rhybuddion i derfynu y cytundebau sydd rhyugddynt alli gweithwyr ar y laf o Orffenuaf, dyna'r hyn y mae pawb yn feddwl am dano ffordd yma, boed fonodd- wr, niasnachwr, neu weithiwr. Yr wyf Ii wedi bod yn siarad ag ainryw o gynrychiolwyr y glowyr, ac wedi ceisio cael allan betli sydd yn debyg o ddigwydd—a fydd yma gload allan" neu beidio. Ond mudion ydynt i gyd, nid oes bosib ca-el incling o r hyn sydd yn ou meddwi. Y gwir yw, na wyddant hwy dclim. Fy nghrod i ydyw y bydd i ryw fath o setliad gymeryd llc gobeithio'r anwyl. Cydymuniad y Rheilffyrdd Mae Caerdydd yn ferw drwyddi y dyddiau hyn ynghylcl) y cynnyg sydd yn cael ei wneud drwy Fit preifat yn y Senedd i gael caniatad i gyfuno (amalgamate,) Rheilffyrdd y Taft Vale, Rhymney, a'r Cardiff Railway, ac mewn cys- ylltiad â.'r olaf, y Dociau yng Nghaerdydd- Mae gweithwyr y ddinas bron yn unfryd yn erbyn y Bil, ac y mae llawer iawn o fasnach- wyr a pherchenogion llongau liefyd yn gwrth- wynebu, er y dywedir fod mwyafrif o'i- ship- owners o blaid. Os aiff y Bi) dr\^ y r Ddau Dy, ac os daw y cynllun yn ddedclf, fe fydd cyfleusterau cludiad i Gaerdydd ac oddiyno broil yn gyfangwbl yn nwylaw y Taff Vale. Prun ai niwed nen les a fydd hynny, bernweh chwi. Peth arall, mae hanes y Taff yn y gorffennol mewn cysylltiad a llywodraethiad y ddinas hefyd dipyn yn frith. Maent bob amser yn erbyn pob gwelliant gynhygir, boed mewn cysylltiad a'r tramffyrdd, carthffosydd, neu beth fynnoch chwi. Na, chaiff Caerdydd ddim mynd o dan grafangau'r rfatT not if I can help it. Y Pageant. Rliwysg Hanes Cymr.u ydyw yr enw Cymraeg ar y rhialtweh hanesyddol hwn, ac yn ol yr arwyddion presennol fe Ivdd yn llwydd- iant —os cawn ni dywydd braf Mae prif gymeriadau wedi eu llauw i gyd. Mae Dame Wales i gael ei chynrychioli gan Ardalyddes Bute. Tipyn yn chwithig fydd gweled ein mam ni oil (fel Cymry) yn Wydd- eles ac yn wraig i Scoty 11, onide ? Ond waetli befo this Pageant MUST be made a success; and it is a real Welsh National affair, look yoa. Bu siarad lied frwd yn y I'wyllgor Gweithiol pa un a ganiateid i ddiodydd meddwol gaef eu gwerthu ar faes y chware. Methwyd penderfynu y ddadl mewn cyf- arfod, a chafwyd ail eisteddiacl ar v pwnc yn y cyfarfod nesaf. Arweinydd yr Wrthblaid yn erbyn y ddiod oedd Cochfarf, ac eilid ef gltn amryw y mwyafrif ohonynt yn Gymry. Y diwedd ill, cytuno ar y cyfaddawd a ganlyn Nad oes dim diodydd meddwol i fod yn y lie yn ystod perffonniadau y Pageant ei hun, ond fod caniatad i'w roddi i'w gworthu yn ystod y cyngherddau a'r difyrrion a gynhelir yn vr hwyr. Ac am gytuno i hynny, I've got a genuine grievance against Cochfarf. Yr oeddwn i yn bresennol yn y ey tar fod ae fe gredaf y i benderfyniad igadwycwiw a'r gwirod allan yn gyfangwbl gael ei basio if it had been pressed to a division fel y bydd V Seneddwyr yma yn deyd. But tt wasn t. Bad tactics --yes, very bad tactics. Nid wyf fi yn llwyryniwrthodwr fy hun, ond gan iod Mr. Hawtrey, meistr y Pageant, yn dweyd yn bendant na ddylai diodydd meddwol fod yng ngliyrraedd y perfformwyr, yr oeddwn i yn barod i gefnogi Cochfarf, ac y Inae cmnmon- sense dyn yn dweyd os na ddylid gwerthu cwrw pan fo hi'n olenni dydd y dylid ar bob cyfrif roi embargo arno yng ngwyll v nos. Rut there you are Bad tactics Capei Mining St., Caerdydd eglwys Anibynol agyferfydd yn y lie ltwn wedi bod mewn bodolaeth ers puni mlvnedd ar liugain. Ei buga,il presennol ydvw'r Parch. Thos. Hughes, A.T.K Dyu bach gweithgar, divmffrost, a didwrw yelyw. Bugail heb ei ail, a pliregethwr da hefyd pregethwr a ddylai fod yir llawer mwy ad- nabyddus. Ddydd Sul diweddaf rhoddodd gipdrem yn ol ar y ffordd y teithiwyd yn ystod y chwarter caurif. Llwyddiant ymhob ystyr ydyw'l' hanes cynydd iliewli aelodau, hel- uethiad cortynnau y babell, YSfoJ Sul flod- euog, a chanu da. Mae Cor Millijig, yn adnabyddus drwy'r ddinas. Peth arall inae Mining Street hefyd wedi bod yn neil!- tudl o weithgar a Uwyddiannus gyda dysgu Cymraeg i'r plant. Elod yr Eglwys rhagddi. '0-

BARA BRITH.

0 Dre Daniel Owen-

Advertising