Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

--Eisteddfodau y Sulgwyn.…

Cyfarfod y Prydnawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Bwlchgwyn.

Cyfarfod y Prynhawn.

Cyfarfod yr Hwyr.

Eisteddfod Prestatyn.

Eisteddfod Gadeiriol Mon,

Y Cyfarfod Cyntaf.

News
Cite
Share

Y Cyfarfod Cyntaf. Llywydd, Edward Roberts, Ysw., M.A., Caernarfon, yr hwn a roddodd anerchiad rhagorol. Arweinydd, Mr. R. Mon Will- iams, Caergybi, ac yr oedd yn hapus neilltuol, ac yn myned trwy y gwaith yn gyflym, mewn tymer dda, a chadw y gynulleidfa felly hefyd. Detholiad ar y Delyn gan rrelynores Gwyn- gyll, yn ardderchog. Gwobrwvwyd am Gelfwaith, Mr. K. E. Williams, Mynyddmwyn, Llarierchymedd, a Miss Ceridwen Roberts, Ty'n y bryn, Tal- sarnau, a Mr. Rd. Manuel, Amlwch. Cyfieithu, Crossing the Bar," —Mr. G. 0. Jones, Church Street, Pwllheli. Hir-a-Thoddaid, Y Morusiaid," Cyffdy, Ffestiniog, ac un arall yn gyfartal. Pedwarawd—Mr. Teg fan Roberts a I barti. Neb yn deilwng ar gyfansoddi Unawd Tenor Y buddugol am ddadganu unawd tenor oedd Mr. Tegfan Roberts. rr Dyfarnwyd Mrs. Jarvis, Rhosgoch Hotel yn fuddugol am olchi a smwddio, a dycliwel- odd v wobr yn ol. Canu gyda'r delyn gan Ap Ehedydd a Thelynores Gwyngyll, a bu raid eu cael dra- cliefn, a chafwyd Pastai Llangollen gyda hwy1. „ h Ffug-Chwedl yn disgrifio Bywyd Pen- trefol y Parch. J. Tywi J olies, Clydach, a Mr. 0. G. Pritchard (Oliver Don), yr oedd yr olaf yn fuddugol y llynedd hefyd. r Nid oedd neb yn deilwng ar y lraethawd ar "Hanes Beirdd Mon" er y cynhygid gwobr o £ 6/6/ Y fuddugol am chwareu y berdoneg oedd Miss M. C. Owen, Caergybi, a rhoddodd y llywydd wobr i'r ail, sef Miss Nellie Hughes, Pensarn, Amlwch. Enillodd y rhai canlynol y brif wobr am Pencil Sketches o wahanol wrthrychau Miss n. Lemin Briscow, Am- lwch Henry Williams, Mynyddmwyn w. H. Ellis, 84 Myrtle Street, Lerpwl Owen Mostyn Williams, Mynyddmwyn, a J. T Davies, Llanfair P G. Am ganu Rliangati a roddid ar y piytl Parti Mr. Richard Davies, Bangor. Y BIUF GYSTADLEUAETH GORAWL. Ym- geisiodd y corau canlynolAmlwch (Parch. 0, Thomas), Caergybi (Mr. Hugh Williams), Bangor (Mr. Rd. Davies), Llangefni (Mr. T. H, Hughes,) Beaumaris (Mr. Tegfan Roberts). Y darnau cystadleuol, Y Dymhestl (Dr. Rogers), Bryn Calfaria" (J. H. Roberts), yr olaf i'w ganu heb gyfeiliant. Mawr oedd y brwdtrydodd gyda'r gystadleuaeth hon. Rhoddodd Mr. Harry Evans ei feirniadaeth ef a'i gydfeirniaid, a dyfarnodd y wabr i Gôr Caergvbi, gvda chyrneradwyaeth nchel. Cyf- eilid y cor gan' Mrs. Charles H. Hughes. Cor Bangor oedd yr ail. Y goreu am englyn i Mynydd Parvs oedd yr hen gyfaill Morwyllt, VIangefni. Dyma'r englyn :— Drwy'r ddaear Mynydd Parys ymhob bro Am ei bres sy'n hysbys Am agor ei ddor ddyrys Aeth i leng gyfoeth o'i lys." Yn ystod y cyfarfod cafwyd adroddiad gan Deiniol Fychan, ac araeth gan yr Athro S. J. Evans, M.A., Llangefni. Rhoed der- byniad siriol a chalonog i'r boneddwr hwn. Dyma ran o'r hyn y ddywedodd Yr ym yma—Eisteddfodwyr Mon a Gogledd Cymru-yn gwylio'n gwlad a'n cenedl yn cyflym godi gan fyned i mewn I w hetifedd;aeth deg. Nid dydd y pethau bychain mo hwn, na gwyl gwlad yn ei ond cenedl yn anterth ei nerth .V^csj1, chenhadaeth a'r modd i gyrraedd el gjjpill Diau y medr llawer dystio iddynt h safle anrhydeddus heb gynorthwy ? V fod—ffrwyth athrylith y genedl- -jedd meddwl yn ol yn rliwydd at gewnK | Mon ganrif a hanner a; inwy yn ol. tlawd oedd William Jones, ond g jy Arglwydd Bulkeley dalert ^b0^^U»H' bacligen a gyrrodd ef i Lundain i T yjo# rliydedd iddo'i hun a'i bobl. Aetn y of the Royal Society, ac yn gyfanl1 i Syr Isaac Newton, ac yn un o teS e(jd blaenaf ei ddydd. Mab iddo ynta^ William Jones, prif ieithegwr y ganrif. Gofynner heddyw br>_i fi igion Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, oed Rwsia, pwy sylfaenodd Ieitheg 0 up a chewch yn hwy'n ddifloesgni'n ty genau mai Syr William Jones oed Dyna'r Morusiaid. liwythau. PvV5'hryliM I ddarllen llythyrau y bechgyn -ojc^ hyn ? Swynol yw darllen gei"aU, \\Tilli^ o Lundain yn ymgynghori a'i fi' adn°J 0 Gaergybi ynghylch geiriad a_rnl r j 1^ yn y Beibl Cymraeg, oblegid B icha yn deilyngaf i arolygu'r adargraftia 1753 ar ol hynny, a chyfareddo yw gweled gofal y gwr athryli pjH* am fanylion pob adran o'r gwai ^f wedyn, y bachgen pengrych o a'i lygaid treiddgar. a'i feddwl aI1geiJ ond gwan o ewyllys ac mewn g^'1 0i° gyfaill yn awr y brofedigaeth i'w v hun a'i gonedl-y dihafal Gor on ) b liW Gellid enwi lliaws ereill a S°^oC, & a Eisteddfod, ond pwy a all ddweyd ^jfye nad enillodd enwogrwydd erioe., ^leP^i moddion i'w darganfod, ac achles i tl' Bellacli mao Cymru wedi gwe'6,, iddi hithau adael ei plilant 1 ffawd a damwain, a dyma'r L .,r oclir yn ochr a'n liysgolion, i d^sxXhf% lwg a sylw'n gwlad bawb sy'n telly & j # a buan y cawn ein cenedl yn myn L i'w hetifeddiaeth deg, ac ennui JJ. 1 helaetb a theilwng ymhlith v g^le Wedi i'r Parch. J. J. Richard9> y pwyllgor lleol, gynnyg pleidla10 9c garwcli i'r llywydd a'r arweinV T Parch. T. Pritchard, B.A., eilio, cyfarfod liwyliog a liwyddianuuS) I amsor prydlon.

Cyfarfod yr Hwyr. f