Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

11 articles on this Page

Lien a Chan.

Colofn Prifysgol Lerpwl.

DYRI SERCH.

DYIU SAESNEG.

0 Bapurau GwallterlMechaio.

YRATHRODWR.

Nodioii o fanceinion.

PULPUDAU MANCHESTER.

DWY STORI. --

II. lar a Choes Bran.

News
Cite
Share

II. lar a Choes Bran. 'Rodd gin y wraitr acw ors talwm iar glylar amliosib am ddydwy. Dene ydi busnes iar vnt9 oij-d iliac ymbellrln ohonyn nhwthe n dall t, i busnes yn well na'r lleill, Mi fydde r iar honno yn dydwy weitlue doirgwaith yn dvdd a mi gweles hi'n dydwy mwy na hynny pen gai hi ddigon o glch i neud plisg iddyn nliw. Mi fum i lawer gwaith yn mynd i nol Jlwyth trol o galch iddi hi a phen ddeudwn i wrth y calchwr mai at iws yr iar yr odd o, w yddoch chi be ? dodd y dyn ddim yn y choelio i Ond mi gafodd. y ddamwen gasa welsoch clii rioed. Pen oedd y gath roeddwn i'n son am dam hi gyne yn gorfedd i Iuewn ar y torllwytli mawr liwrmw, mi ddoth acw gimin o lygod. mawr ar i bald o rwle; fel bu gorffod arnon ni osod trapie yma ac acw i'w dal nhw. Ac fel y mynue pethe fod, be atli ai choes i un ohonyn nhw yn gynta peth ond yr iar honno ac wi torodd hi ffwrdd fel tase hi'n frigin crin. Wydden ni'11 y byd wedyn be i neud efo'r iar, druan. Rlioi tro yng ngwddw pob iar arall y base y wraig acw mewn xnuriud ond dodd wiw gneud hynny hefo dydwyreg mor dda. Felly, be ddaru'r feistres a'r forwyn neud hefo u gilidd rwsut ondrhwino darn o frigm hefo ede dafedd wrth i phwt coes hi—fel coes bren, ydecli chi yn gweld a tase gin iar ddwylo ne fren-me ac yn medru iwsio ffon ne fagal, mi dda 0 popeth ymlaen yn buri.on, ond yn mff g n ny digon anliwylus oedd petlie, a'r goes- 01 on at goes arall (hynny odd ohoni hi) yn cau 11 glir glynu yn i gilidd. Poedd i pheiriant gneud vvve bi n dal yn i berffoithrwydd just eystled ag yrioed. Ond mi ddath iefio isto arm lu rw ddiwrnod a mi ddaru ni gid feddwl ai unweth fod hwnnw'n ainser rlieinp o dda nidi gael gorffwys, a rhoi hamdden i'r goes setio wel tase. Ac felly fu mi rhoison hi i iste ar ddeuddeg o wye, ami rodd it mynd ymlaen vn iawn am wydden in. y' -f e 111 bytli yn mynd ar i chyiul hi. ond wedi by nos hefo tamed a llymed iddi hi pan fydde In n oysgu, rhag i styrbio hi, ydech chi 11 gweld. Wel i chi, un pyrnawn, yrnhen rllw dair wsnos ne fis, i-odcl y wra ig acw'n istedd yn y gader siglo wrthi'n gweu'i gore glas, y forwyn wedi Dlynd i odro a pi sob man yn bur ddistaw, mi glywe'r fistres rw swn rhyfedda glywodd hi rioed" Tip, tip, tip, a tip, tip, tip, ar y gareg 0 flaen y drws, a tip arall mwy vrwan ag yn y man yng nghanol y tip'e.dau ..bychin. Mi ddycliryuodd dipin, a- mi redodd at y drws 1 weled beth odd ono. W yddoch chi be, mi allsech i tharo hi lawr hefo asgell gwbedyn. Be wele hi ond yr iar lionno yn liopian oto'i choes bren, a deuddeg o gywicn propa wel- soch chi rioed, oner fod gin pob un ohonyn nhwtlie goes bren fel yr hen iar, Hwyrach na clioeliwch cliithe mona i mi dcloth y deuddeg ymlaen yn iawn, a mae rhai o'u brid nhw hyd y wlad ma eto. Ond mi gawson ni clipin o drafferth hefo nhw hefyd, wrth fod y ceiliog yn cloyd ma nid y fo oedd pia nhw ac yn can crafu at i cadw nhw,

Advertising