Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Advertising

! TREM 1 5 TRWY Y DRYCH. j

Cor Plant y Rhos, Cio.

Cymanfa Ganu Anibynwyr Mon

Eisteddfod Johannesburg.

Cyfarfod y Bore.

Cyfarfod y Prydnawn.

Cyfarfod yr Hwyr,

Nodiadau.

Athron.

-----1)----LLANGOLLEN.

Yn Ynys Mon ac Arfofl

News
Cite
Share

Yn Ynys Mon ac Arfofl [GAN BETHMA]. Nos Sadwrn. Cymanfaoedd. DYMA sydd yn y wlad yma y dyddiaa hvD- Mae cymanfaoedd canu mawr wedi eV1 eynnal ym Mon ac Arfon yr wythnos hop:, ac mae eroill eto yn dilyn, Bu gan yr Anl- bynwyr Ull yn Llanerchyinedd. ddydd Mawrth, y cerddor ieuanc galluog Mr. W. Trevor Hughes, G. & L.T.S., Caergybi, yn Da gennyf ddeall iddo wueud ei waitn rhagorol. Diolch i'w enwad am osod Y eyfrifoldeb arno, a diolch iddo yntau »nl roddi prawfson ei fod yn feistr ar ei wfM'' Dydd Iau yr oedd cjmia-nfa' gan y ym Mhwllheli. Yr arweinydd vno «0<y Mr. W. S. Owen, Caergybi. Mae efe yn hen law'gyda'r gwaith, ac yn yehwanegu beuny at ei glod pa le bynnag v bydd.. Dydd lau hefyd yr cedd cantorion eglwysi Mon ac Arfon wedi casglu yn dyrfa f^vvr. Eglwys Gadeiriol Bangor i gynnal eu eyn,aI\, ac yr oedd y lie yn rhy fychan. Arweiny y gymanfa hon oedd Mr. John V\rilliaI.l; organydd, Caernarfon, a phan gofiwn ei ef yn arwain, a l)r. Rogerw wrth yr gellir tybio fod yno ganu da, ac felly vr oefW- Caergybi. Drwg goniiyf ddeall i'r cyfaill lr. B- 11,of Williams gyfarfod A damwain pari ar ei d»i' i gymanfa Llanerchytnedd ddydd Mafl'r ,f Wi t] iddo fyned i mewn i un o gerby1!'1'* rlieilffordd, cauoddun o'r swyddogion y cerbyd a,r un o'i fysedd, a gwasgwyd | Ond mae yn gwella. Dylai ddiolch nVj ei fys a wasgwyd, ae nid ei dafod, oblegi hawddacli iddo fyw heb v.rasaiiaeth ei f1d na'i dafod. Ond amheuwn i ddim nad aot t yn y gynhadledd rai fuasai yn well garHidYfb iddo fod wedi gwasgu ei dafod. CwnJ1^^ ymosodiad llym vno ar absenoldel) i'h»l^aj arweinwvr. Rhyfedd u yr wyf na wedi cael gwasgu ei holl got'fi' wrth g°6-° „ y cyfaill Mr. 11;. D. Jones yn yr un cerbyd 3 of. Dealiaf i Mr. Jones a Mr. Owen Hnghe Llanfachraeth, roddi anerchiadau teilwny r Rhannu yr Ysbail. d- Yr oedd yn weddiil gan Hwyllror Eistcdûd fod Mon Vti)4 Hs. 8c. Penderfynwyd canpunt yn cael ei roddi i bwyllgor as yr Eisteddfod, Mon ugain punt i dry^° gwoinyddesau y dref; pedair punt ar ? at y Llyfrgell; trigain punt i sefydlu oriaethau yn yr Ysgol Sirol yn y dref, .V r flll hynny yn gyfyngedig i blant na hyddo aill rhieni yn enniil uwchlaw deg swllt ar hug' yr wytlmos. Da iawn. Hyderaf v tref f i wneud peth tohyg ymliob lie y eynhehr Yf Eisteddfod, ^'mddengys fod testynau v agos yn barod i'r wasg. Mae pobl Liang wrthi gymaint fyth ag a allant. Mae j,9 Arrrlwchiaid yn prysur baratoi i wnoud eft cryf at <rael yr un ddilvnol. .2 Bangor. It Anfonodcl Mrs. Assheton Smith 0 M odachfa Berea, Glan Adda, gyd a oy^jj yn dda am ei lhryddiant. Yr oe( | .<0- addo dvfod yno i'w hagor. Cafwyd Sii# iant mawr. Rhaid fydd cael ami i & at leib.au y ddvled fawr SA dd vrna «§b' Y Ddau Owen. efl Mae gennyeh chwi yn JferpAvl yna ür1 ^1 J )Ú Owen s'dnabyddus iawn, ond mae gan \vîttl Bangor ddau o rai sydd ynfgwjreud eu owep yn gyhoeddus. Fe gofir i un Owen eq, fod mewn dadl fawr gyda r Athro J. 1\1; t '(ile M.A., ac ereill, am Ffordd Ddeiniol. wrthi eto am gywirdeb y llinell honno,- Ddraig Goeh dclvru gychwyn." Ov\-en 0\A-en arall wedi arfer bod .yd gyfeillion ac yn edmygwr mav/r o Mr. George. Yr oedd gymaint felly fel y pan anwvd bachgen iddo yn amser un 01 en wi y by eh an yn Lloyd George, yn awr wedi tywyllu ac mewn c}' 0^J- gynhaliAvycl, cynhygiodd nad oedd nsi$ iacl yn cael ei anfon i I-ywydd Bwrdd J> i ddyfod i'r ddinas. Crydd ydyw Cwen u,; wrth ei alwedigaeth, ae yr ood'l brawd braidd yn rhy bersonol pan day fod'ory Llywodraeth eisieu esgidiati rif ^ei\ I Nis gallaf'beidio credu na fydd eto y cyntaf i groesawu 3Ir. Lloyd ltip> pan y daw. Mae efe yn credu mewn f a rhyfedd ei fod yn beio yn orinode am beidio parhau mewn gras. K Pwllheli. Ar yr heol yma, ddydd Merchcr, ^ilj ffarmwr i laAvr gan gerbyd elai lieil'iO; un o'r oiwyniotr <lro" ei goesau. feUY "f llawer o bwysau yn y cerbyd, ac # anafwyd v ffarmwr yn ddifrifol. _A0. i dy, a galwyd meddyg, ac wedi [# oi d'rin, mynnodd y ffarmwr ei daln >> Deallais wedi hynny mai dyna ei fyn i neb roddi ei enw i lawr ar lyf'' wr. Mor hapus fuasai llawer pe bod yr un fath ag ef. Yr oedd vo 0o yn anghvffrediti olierwydd .y ddarnw svlwodd un y buasai raid iddo gae y di-ef.,i po buasai wedi cael ei ladd I Bangor. N o. Ltrl' )1JÍ 1' Precethai y Parch. O. R. Owen. a'r Parch. Gwylfa Roberts, yng ng blynyddol Pendref (A.),- nos Sadwrni Yr oedd y cymdleidfaoedd yn el..oiaedf liosog, a'r gweisio.n yn traethu gwxr' r! yr efengyi gyda nerth a dylanwad n Taith Saboth. r Yng ngorsaf y ddinas heddyw Parch. J. T. Job wedi dychwelyd °; xref Pregethai yno ddoe ar ei dai-h S Do. Gydag ef yr oedd Mr. J. ei Bac. Yr oedcl ef, yn ol ei nd ,rtl,5.q, Ott wedi teithio ddoe o'r Bedd i fe(ii gvvtl, oddiyno i Fangor at vr liwyr, ac wo- -pytf1 y daith ar gefn cadarn y CorU esboniad, os oes ei angen. fawr i fod yn y Pafilivvn cldyt a Mr. liecs sydd yno yn arwain.. lort Cyfarfod cantorion ym yP yJ1 Sadwrn, ac yn gwneud yr un P^' „ y saiem, Bethesda, prydnawn Twrgwyn, Bangor, ,yn yr hwyr. syivx symudiadau hyn yn gyflyinach Tia y au y Corff yn gyffredin. ,0i^n ^r rv ?reget},iain y acl'10 CdVy labernacl, Caergybi, ddoe ac p.j1odw fon yn Nhabernael Bangor. croeso cynnes i'r ddau.

Thomas Price

Y Cynghaneddion.