Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Eisteddfod Bwlchgwyn.

News
Cite
Share

Eisteddfod Bwlchgwyn. Beirniadaeth y Gadair. (Parhad) Oll(I.Y.T-Tri ° hrif ddiffygion y gerdd awen- ~v ,° "on yw cynllun clir. Ansicr iavvn yw yp a aweri y bardd. Tuedda at ail adrodd 1111 syniadau, ac nid yw ei ddelweddau m&nnau yn ddigon eglur a diamwys. Sir. wrth y llinellau canlynol fod „ le°n yn yr act o farw yae Hewyrch gwyneb y Owaredwr glan n gwneuthur llwybrau'r CJlyn yn oleu'r A' ldydd' r llen Simeon dduwiol, nniawn, sang enbyd Rosvdd Moab yn ddi-fraw, 0 f wedd yn dangnefedd, heb un don Q bryder dwys yn aflonvddu'i fron." ac 8Welir fel yr eir ymlaen ei fod yn fyw y '11 can,i'n ber Nid wyf yn deall paham °) ^ae yn tynnu'r lien a'i chodi, dro ar °' ^.c yn gwneud Simeon ymddangos ac mor f.Vnnych. Yn' sicr, nid yw °nc^ yn torri ar unoliaeth ei gyfan- yjj 1. Mae ei fynychiad o'r hen Simeon" 8orewln ^adS°fio ° gydio Gwyliwr y P$r .»> '7T r ben Simeon fel mewn llesmair heri' ^'r Simeon dduwiol A'r Sime ,fon(( genfydd "Ac wele'r hen d(JVj^n, "A'r hen Simeon yn ei hwyr- cyfan • nac^ yw y cyfansoddiad fel °Vj0] yn rhagorol, ceir dart)au bardd- og 0 ynddo, ac anibell linell yn gyfoeth- 0:) eddwl. Llesg.—Dyma gynnyrch awen hon' ac urddasol. Mae y bryddest an,rv feirniadaeth lem ar gvnlluniau yn ° r ymgeiswyr ereill, oblegid nid yw htyyil08 ltlor wasgarog ac amherthynasol a meddx'i ^edwir y testyri yn glir o flaen ein yr 0j ar hyd y ffordd, a datblygir ystyr Hid vw ^ur briodol ar y cyfan. Eto, i hollol yr hyn y gallesid disgwvl ^arna\Vr m°r a^U0S wneud. Mae yma rai «»&mt*yChlyd' er -vn Dyma J" • dduwiol bar chant. Awdwr deddf, ymdoithiant gyda'u Baban glan Adrir.i He disgwyliant gwrdd a Duw A thrari^ ar 6U ^ordd i'r sanctaidd fan, fly'r cynteddau ant mewn sanctaidd j j tIewIl wyddfod yr Anfeidrol Fod VV^tJ Gyflw-vno iddo'u Plentyn prid. f°d amryw o'r syniadau a nat/ !neon yn ll6d eithafol, ac heb fod «.•* *r nieddylfyd (thought-world) yr ynddo. Ciwir fod y syniadau *^iad "Tr ° eiddo'r bardd yn briodol i'n 3yd ani y Gwaredwr, ond nid i jjid ljaj c'y'ateb i'r syniadau mwy syml, ond wyfol, a fynegwyd gan Simeon ei H' f11 ^nv-vH^ Cymer y bryddest lion ei lie 5,0Ut pL ar y blaen i'r goreuon o'r rhai !i ei H°fS dan 8yhv- Mfte ei chynllun yn >11 yn efnyddiau yn bur destynol, oi har- u yr Aytnl a choeth, ac eneiniad awenydd- 1' dni> w&ith, er nad mor helaeth mewn ^roes y bardd hwn lewyrch j ^eon 1 f,ewn i brofiad ac ymwybyddiaeth ,0' a'i a engys y cwrs weithrediad meddvl- Yiit b'A"l IYr.hwvsoad i'r act sydd yn ganol- rhed ^tyn- Mae gwyth'ien o athroniaeth Ln, <v_?erdd'- er nad yw o gwbl t lacrthodol ei ffurf Weithiau v tuedda O Ydd a ehyffredinedd :— fu babelli'r oesau Da ,Vr8eddfainc nef ei hun, a j. V^Wr i fyw fel nintiau, 'A 1 8° mhrtbell dyn." ^j^J^ynwyd'rioed un plentyn f y> F ne^ *Vn 8ymaint rhodd ?" J W'Wdihj amser yn ddigon rheolaidd ei n- ^id oes yn y gerdd fawr o r, u dyeithr, ond nodweddir hi yn "h. naturioldeb a tbl^'sni a thyner- iVd yjj' ^ae ynbrj/diaotVi awenyddol yn ["^dlu drwy y gerdd, a syniadau Ue{i]i J'°deno ar bob tudalen. Nid oes 01 yn y cynllun, ond ei fod yn forfj011 ea..n y olygfa yn y Demi, ac yn •1^ yti v v,g J gynnwys pob ystyr y gellid 1 :%S)y.byd ei roddi iddi. Tuedd sydd yn A yn t y mwyafrif o'i gydymgeiswyr, If. rh.y gyffredinol, a chanolbwyntio %n °'^d 1 gyd yn y Cyflwyniad. w^U, ns°ddiad yn lied ddiffygiol mewn °1 yti n We^biau yn llac a diafael, ac yn ac yn y man ar fod yn ystrydeb- ^rVr? yniadroddion. Ceir cyffvrddiad "0 J ^chrou:— v rjjdl°s a ffaith sy'n llawn H '9Pobl. dod- ia, ynddi'n berlau Duwdod.' t]fn y gellid dyfynnu engreiffti.au o ,^n§^ryno o fath a ganlyn A>! 'yRuiri1 ^ynwe3 gan rhvw wir ddyhead V1 e,)aid aF y yn llawn disgwyliad, jjerfw yn.glyniodig wrth yr Orsedd, C,1' ej A^r -1 ^duw roi un drugaredd, &w.lnloes beidio a machludo ,Hanl Cyfiawnder Duw yn f> itw 0? m'Ri niae y C'cirdotyn hwn yn wr N(UC j barddoniaeth. Canodd yn ha! y^i i a c^ie'r rbai cyffyrddiadau J'gl, a ,?^'u ftr yr aruchel. Ei nerth yw rt r°'n tr.1 61m^( n ei fod ambell waith yn Sw^der11 y^FV,y ddioM §yda g°lw8 Pfiriniu farddu11' a oheinder iaith. A N'dd y canlynol vn gyinorth i'r yr8vloKy ^eddoli naeddylfryd Simeon « • y ^y^wyniad yn y Demi:— Y Weledigaeth 6le ymgnawdoli; An ^Kjr Jftohawdwriapth ,ynjm8WoIi" a ro(ld magu Iesu Grist lrr'eon ag a fuasai i Fair h ^tfi0dd' g'>rfoloddodd °'r dymestl drist %d ^an vj» d~-uchel ganodd l>&' eit, m,SUI<>s« Grist, ° wendidau o'r fath yraa, Ih^ss Hodw ^yddol yw hon, yn wahanol N\v sy ^edd 1 eiddo yr Hiraethog fu S vy7' ond yn cymeryd ei le gyda reu°n hyd yma, tu hwnt i bob orfhnyn y newf.)

Senedd y Byd.

Nodion o Fanceinion.

PULPUDAU MANCHESTER.

Advertising