Hide Articles List

21 articles on this Page

~LLANDEGAI.~U

LLANDILO.

News
Cite
Share

LLANDILO. MARWOLAETH A CHLADDEDIGAETH MRS. T. T. WIL- LIAMS.—Gyrchwyl annymunol iawn sydd gsnym hedd- yw, Bef croniclo hanes marwolaeth a chladdedigaeth y foneddigea hawddgar, serchog, cariadlawn, a duwiol uchod. Hunodd yn yr lean boreu dydd Mercher di- weddaf, yn 7 mlwydd oed, a chladdwyd ei gweddillion marwol dydd Linn canlynol yn mynwent eglwya y plwyf, pryd y gweinyddwyd ar yr achlysur gan ein ficer P, it a'n cu ad. Dioddefodd gystudd maith a thrwm iawn. Cafodd ei tharo a'r parlys tna blwyddyn yn ol, ae nid oedd neb yn meddwl yr adeg hono lai nad oedd brenin y dychryniadau wedi ymaflyd ynddi; ond trwy dyner- wch ei hanwyl forwyn, yr hon fa ganddi am bedair blynedd ar bymtheg, cafodd ei hadferyd yn rhanol, ac fe gawsom y fraint a'r pleser o'i gweled yn cyduno a. phlant yr Arglwydd mewn gweddi yn ei gysegr Ef, ond yr oedd y gwynebpryd yn dangos yn amlwg fod yr hen babell ddaearol yn dadfeilio, ao fod awr ei hymddatod- iad yn agoshau. Tna dan fia yn ol dechreuodd waeth- ygn, ac aeth 0 waeth i waeth hyd borea dydd Mercher, pryd y tynodd yr anadliad diweddaf. Gweddw y di. weddar Mr. T. T. Williams, County Prest, Llandila, yd- oedd, yr hwn a fn farw tna phedair blynedd ar ddeg yu iol. Yr oeddynt ill dan yn Eglwyswyr ffyddlawn a zelog, ac yn weithwyr diwyd a da gyda phob mndiad Eglwysig, ond wele hwynt heddyw, er wedi en gwa- hanu am flynyddoedd meithion, wedi cael cydgyfarfod ar frynian anfarwoldeb, i gydnno a'r dyrfa fawr hono nas dichon neb ei rhifo, i ga.Du'r anthem bythgofiadwy hono, Iddo Ef yr hwn a'n caredd ac a'n golchodd yn ei waed ei hun," Heddwch i'w llwch byd udganiad yr ndgorn diweddaf.—Eglwyswr.

EHUTHYN.

- LLANFWROG, RHUTHYN.

- CRAIGTBEBANWS, PLWYF CLYDACH.

- DOLGELLAU.

PORTHDINORWIG.

GLASYNFRYN. /

COETMOR.I

- LLANYBYTHEE.

HENDY GWYN AR DAF.

1 I DINAS, PENYGRAIG.

DINBYCH.

I - LLANERCHAERON.

- LLANDDEINIOL.

LLANDINORWIG.

I LLANBEDR.

CELLAN.

NEW COURT.

- PENCARREG.

NODIADAU SENEDDOL.