Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

dforms for Abbtrtiisittg. Ciass of Advertisements. "font "EE* s. d. Parliamentary Notices 60. per Line Legal and Public Notices ) per Insertion Legal and Public Notices ) per Insertion Auction Announcements .} 4D. per Line per Insertion Eelijrions Services and Lectures. « 1 to 5 2 0 Bazaars, Concerts. & Eisteddfodau I I 6 to 11 | 8 Publishers and Educational V < 12 to 25 I 3 Announcements. I ( Business Addresses 26 and up. | 0 PREPAID ADVERTISEMENTS. Wn,i, One Three Six Insertion. Insertions. Insertions. s. d. s. d. s. d. 20 1 0 2 0 3 0 30 1 6 3 0 4 6 40 2 3 4 6 6 9 THESE CHARGES, which must be prepaid, apply only to consecutive insertions of the following classes of advertise- ments: Situations Wanted, Situations Offered, Apartments to Let, Apartments Wanted, Money Wanted, Partnerships, Businesses for Sale, Lost and Found, Miscellaneous Wants, Houses, Shops, Offices, Specific Articles for Sale by Private Contract. THK GREATEST CARB is taken to insert advertisements on the dates ordered, as well as to secure their being correctly printed; but we cannot be responsible for inaccuracies in either of these respects, nor for any consequences arising therefrom. IF THE INSERTIONS be not consecutive, or if payment be ,x not made previous to publication, the business rate will be charged, but no order will be booked for less than three shillings. CHEQUES and POST OFFICE ORDERS should be made payable to DANIEL OWEN & Co., Ltd., Publishers. Y Llan" Offices, Cardiff. (Biatau, &r. EGLWYS GADEIRIOL BANGOR. 'VN EISIAU, Tenor cyflog, oddeutu £35. Gwybodaeth o'r Gymraeg yn ddyninnol.-Cymer- adwyaethau, &c., i'w hanfon i'r Tra Pharchedig lJdeon ar neu cyn Ebrill 20fed. 384 T. W. BARBER, Chapter Clerk. QUALIFIED MASTER Wanted in July or August. Harmonium. £ 30, School pence, and grant; a cottage with garden at a rental of £6 10s. per annum.—Apply Managers," Bryncoedifor National School, Dolgelley. 383 WANTED, a Tenant for a comfortable T T Tenement of about 6 acres of good land with a roomy cottage. Wife to undertake Laundry on usual terms, and to look after a small chapel at a salary. Church people.-Apply Rev. Basil M. Jones, Llanfair Vicarage, Rutbin. 885 LANBRYNMAIR, MONTGOMERY-. SHIRE.—An Ex. P. Teacher, not under 20' knowing Welsh well; musical; fond of Church work. Salary, zC26, Pence, Grants (if any.)-Help in Latin and Greek. There are three other schools in the parish.— Apply to Rector. 386 &r. \TyisU^ X CANTATA GYSEGREDIG, Pris 6c. yn yr Hen Nodiant; 4c. yn y Tonic Solffa. Dwsin o'r Hen Nodiant, 5s.; dwsin o'r Tonic Solffa, 3s.; yn rhydd trwy y Post.—Anfoner at Griffith Williams, Curate, Wrexham. 372 Newydd ei Gyhoeddi, H BETHLEHEM I'R OLEWYDD." Cyfres o Wersi ar Fywyd Iesn Grist ar gyfer Athrawon yr Ysgol Sul ac eraill, GAN JOHN PALMER. RHAN I. I Cyfieithedig dros Gymdeithas Traethodau Esgobaeth Bangor. PRIS CHWE'CHEIKIOG. s- Anfoner archebion at Messrs. Nixon and Jarvis, Bangor. 380 NOW PUBLISHED, DEMY 8vo., 160 PAGES.-PRICE SIXPENCE. BY POST EIGHTPENCE. THE WELSH SUNDAY CLOSING ACT. LORD ABERDARE'S CHALLENGE TO THE "WESTERN MAIL." Is the Increase in Sunday Drunkenness in Wales real, or apparent only?" WITH INTRODUCTION BY H. LUSHINGTON STEPHEN, ESQ., LL.B., OF THE INNER TEMPLE, BAEBISTES-AT-LAW, AND OF CARDIFF. CARDIFF DANIEL OWEN AND COMPANY (LIMITED). LONDON: W. RENT & CO., PATERNOSTER-ROW. AND OF ALL BOOKSELLERS. Hfrgirofcton (Kgljostifrtts. ECCLESIASTICAL INTELLIGENCE. THE LORD BISHOP OF LLANDAFF JL intends holding a GENERAL ORDINATION in the I CATHEDRAL CHURCH of LLANDAFF, on SUNDAY, the 16th day June Next. Intending candidates should apply at once to his Lordship for permission to present themselves. Particulars of the Examination may be obtained from the Rev. Chancellor Woods, Llandevaud, Caerleon; or the Rev. J. J. Lias, St. Mary's Gate, Cambridge. For Forms and Further Information, application should be made to Mr. ROBERT W. GRIFFITH, Herbert Chambers, Cardiff. 338 The Bishop's Secretary. INJAIDAAI BEVAN'S CHARITY. NOTICE IS HEREBY GIVEN, that the Incumbent of any parish or parishes in South Wales who may be desirous of obtaining a Grant in Aid to be paid from the funds of this Charity must apply to me, the under signed, for the proper forms to be filled up in support of such application, and no other Form of Application than that sent by me, and properly filled up, will be received by the Trustees. No Grant will be made to any Day School unless there be a Church Sunday School in the same parish All applications, when filled up, must be accompanied by copies of the latest Reports of H. M.'s and Diocesan Inspectors, and returned to me not later than the 10th day of July, 1889. C. E. D. MORGAN-RICHARDSON, Clerk to the Trustees. Cardigan, ApriU3rd. 1889. 386 Hgsliljsia&att pcasnatbal. Mewnpoteli Gwilym EYans j 2s. 9c. a 4s. 6c. yr un. n > Quinine Bitters, j M~~ ■ E I) D YG- Ar werth gan bob IN JTferyllydd. EVH .1 A ¡ Fferyllydd. EVH L Y S IEUOL Oreu yr oes. Anffaeleditj mewn achosiou o IMoIuriau y Frest, holl Ddoluriau yr Afu, Biflyu Treuliad, lselder Ysbryd, Doluriau Giouol, Gwendid cvfiredinol, a'r holl Ddoluriau y mae Benyviod a Phlant yn dueddol iddynt, ac a gan- molir gan Feddygon, Fferyllwyr, a mil- oedd o Gleifion a iachawvd, y rhai ft gytunant i dystio mai QUININE BITTERS GWILYM EVANS yw v Eeddyginiaeth Oreu a Djirgwnfyddiad penaf yr oes. Mae miloedd o d-vjtiol aethau i'w rinweddau digyffelyb nid yn unig mewn llytbyrau, ond yn mher- sonau lluoedd sydd lieddyw yn fyw ao ya iach, fuont yn hir yn- nychu mewn poennu, ond a lwyr wellhawyd gan QUININE BITTERS GWILYM EVANS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS, TYSTIOLAETHAD PWYSIG. SwgNDlP. 10, Morgan Street, Pontypridd, 1 Medi 3, 18S7. ANWYL SYR, Mae yn bleser mwr genyf eich bysbysu fod eich QUININE BITTERS wedi gwneyd rhyfeddodau i mi. Ar ol dioddef oddiwrth wendid am ddwy flyn- add, a methu cael unrhyw gyn- orthwy, gwnes brawf ar elcli meddyginiaeth chwi. Ar ol cym- eryd tair potelald cefais lwyr iach- ad. Gellwch wneyd unrhyw ddefnydd a fynocli o'r 11) t,nyr h WII. Wyf, yr eiddoch yn gywir, GEORGE MEREDITH, Postman. POENAU 48, Mortimer Koaa, Uanton, Cardiff, Gorph. 28ain, 1833. YN MR. GWILYM EVANS, Anwyl vu nriTTu Syr,—Mae yn bleser genyf dystio O.CHR. i effeithiau rhyfeddol eich QUININE BITTERS, yr hwn a gymerais ar gymeradwyaeth Mr. Parsons, 205, Severn Road, Can- ton. Yr wyf yn dra diolchgar iddo ef a chwithau am y feddygin- iaeth ragorol hon, a gyda diolch- garwch yr wyf yn tystio fy mod yn berson gwalianol hollol ar 01 cymeryd eich QUININK BITTERS. Bum yn dioddef yn liir oddiwrth boenau mawr yn fy ochr, a gwen- did a diffyg archwaeth at fwyd. ond yr wyf yn;awryn rhydd oddl- wrth bob uji o bonynt. Ba fy mab hefyd am ysbaid hir yn fe.'thyr i'r un poenau, ond ar ol cymeryd ewrs o'r QUININE BITTERS nid yw wedi cael yr ymosodiad ( lleiaf. Yr wyf, gan hyny. yn galonog gymeradwyo y QUININB J BITTERS i bawb yn dioddef oddi- wrth yr un afiechyd. Yr eiddoch yn ddiolchgar, j DAVID THOMAS. I QUININE BITTERS GWILYM EVANS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Gwelir felly fod y Quinine Bitters liyn yn Eeddyginiaeth Anrahrisiadwy. Gofynir yn ami, Pafodd y gall rhyw un feddyginiaeth fel Quinine Bitters Gwilym Evans wella cynifer o wahan- ol glefydau, megis y Pruddglwyf, Iselder Ysbryd, a'r rhestr a enwir uchod?" Ceir ateb syml i'r gofyniad yn y ffaith fod y nifer amlaf o ddoluriau yn tarddu o ryw un achos, naill ai o gylla anmharus, neu oher- wydd fod y gwaed yn wan ac anmhur. Y mae QUININE BITTERS GWILYM EVANS trwy gryfhau y cylla, a phuro y gwaed, yn taro at wraidd y drwg, ac yn gosod prif ffynonellau bywyd ac iechyd mewn tretn a gwaith adnewvddol, ac mae'r olefyd, dan ba enw bynag ei geJwir, yn diflanu. Gellir cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn rhad trwy y post am y prisiau uchod oddiwrth y gwneuthurwyr:— QCTNL NU BITTERS M'ANU. FACTURING CO. LTD., LLANELLY. SOUTH WALES DALIER SYLW! DYDD GWfjNER Y GEOGLITH. Gan y bydd yn rhaid. i ni fyned i'r wasg yr wythnos nesaf ar foreu dydd Mercher, y mae yn bwysig i'n gohebioyr ddanfon eu cynyrchion i'r swyddfa DDIWBNOD YN NGHYKX nag arferol. 8t rin 6obtbíullf. Dyinunwn alw sylw in darllenwyr, gohebwyr, a dosbarth- wyr at, y cyfnewidiadau canlynol sydd wedi eu gwneyd mewn cysylltiad a. dygiad allan Y LLAN.. 0 hyn allan cyfelrier:- NEWYDDION LLEOL A HYSBYSIADAU fel y canlyn THE EDITOR, LLAN Office, St. Mary Street, Cardiff. BARDDONIAETH liev. N. THOMAS (Marlais), The Vicarage, Llanddarog, Carmarthen. CYPANSODDIADAU, YSGRIFAD, A GOHEBIAETRAU cyhoeddus a chyfrinachol, &c., ynghyd a Llyfrau i'w hadolygu:— Rev. LL. M. WILLIAMS, The Vicarage, Beaufort, Mon. MAB LLWYN IORWG (I!algarn)-Diolch yn fawr. Bydd yn dda genym dderbyn newyddion lleol oddiwrthych. E. R. (Llanrhystid).—Ymddengys i ni fod pobpeth yn gysurns. Gwell gadael y mater yn llonydd. TOMO8 IEuANc ARALL.—Yr oedd cyfieithiad arall mewn llaw. Diolch i chwi am eich caredigrwydd yr un modd. Buasai yu dda genym g'ywed yn ami oddi- wrthych. NORTHMAN.—Cewch air odaiwrtbym mor fnan ag sydd y 11 bosibl. Danfonwch ychydig linellau yn y cyfamaer. AUGUSTINE.—Dienw. I'r fasweOA.

Y GrROGrLITH.

MR. H. M. STANLEY.